Dmitri Dmitrijev kirjas ministritele: kas põlevkivi ja teiste Eesti maavarade uurimiseks suunatud rahastust on suurendatud?

Dmitri Dmitrijev

Riigieelarvest on teadus- ja arendustegevusele eraldatud täiendavaid rahalisi vahendeid. Kas sellest tulenevalt on suurendatud ka põlevkivi ja teiste Eesti maavarade kasutamise parima võimaliku tehnika arendamiseks suunatud rahastust, küsib Riigikogu Põlevkivi ja teiste Eesti maavarade uurimise toetusrühma esimees Dmitri Dmitrijev valdkonnaga seotud ministritele saadetud algatuskirjas.

Dmitri Dmitrijevi sõnul on Riigikogu otsusega kinnitatud arengudokumendis “Maapõuepoliitika põhialustes aastani 2050” kirjas, et maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. “Toetusrühma esimehena palun tuua välja, mis on ministeeriumite üldised plaanid ja tegevused järgnevatel aastatel põlevkivi ning teiste maavarade uurimise valdkonnas,” ütleb Keskerakonda kuuluv saadik.

Hiljuti moodustatud toetusrühma peamiseks eesmärgiks on igakülgselt toetada Eesti põlevkivi ja teiste maavarade edasist uurimist ning nende ümbertöötlemiseks võimalikke komplekssete tehnoloogiate arendamist, mis tagaksid maavara kasutusele võtmist võimalikult efektiivsel viisil.

“Soovime anda oma panuse, et tugevdada Eesti positsiooni põlevkivi kompetentsikeskusena rahvusvahelisel tasemel. Põlevkivi on Eesti üks peamisi maavarasid ja samuti oluline keemiatööstuse tooraine. Arvestades tänast olukorda on uuringute läbi viimine ning teadus- ja arengutegevuse toetamine antud valdkonnas ülioluline nii majanduslikel kui ka sotsiaalsetel põhjustel. Eesti ettevõtete ja teadlaste koostöös on uuritud uuenduslikke põlevkivi kasutamise tehnoloogiaid ja uuringutega on mõistlik jätkata. See aga eeldab riigi suuremat panust,” rõhutab Dmitri Dmitrijev.

Algatuskiri saadeti haridus- ja teadusminister Liina Kersnale, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutile ning majandus- ja taristuminister Taavi Aasale.

1 Kommentaar
 1. Karl Saare 8 kuud ago
  Reply

  Tere,
  põlevkivi on uuritud juba pea 100 aastat. Sakslased tegid sõja ajal isegi põlevkivist bensiini. Akadeemik Agu Aarna
  ja teiste keemiainseneride uurimised on kõik saadaval. Selge on see et põlevkivi põletada elektrienergia tootmiseks on
  lubamatu. Põlevkivi ja fosforiit tuleb jätta tulevikuks. Peale seda kui nafta, gaas ja maailma rahvastiku kontrollimatu suurenemise tulemusel saavad otsa vesi ja toidu tootmiseks põllumajandusmaa – tuleb ju eestlastel edasi elada.
  jah, eesti suurimaks rikkuseks on põllumajandusmaa ja vesi.
  Mida soovitada kaevuritele: esialgu on teil tööd küllaga – vene noormehe taustal olevad aherainemäed tuleb vedada kaevandusaladele ja need rekultiveerida. Rekultiveeritud aladele istutada peale metsad ja paigaldada elektrituulikud.
  Teil tuleb taastada see mille ise hävitasite.
  Kaitseväe tegelastele aga teadmiseks et Kellavere radarit ei sega tuulikud Ida – Virumaal sest maakera kumeruse tõttu ei näe radarid seal allapoole 150-200 meetrit. Sealt võib tulla kes iganes. Tuleku aeg sai otsa viiruse leviku algusega. Viirus jääb kauaks. Tulevikus Vene Föderatsioonil tähelepanu on koondunud siberile ja kaug -idale kus 1,5 miljardise rahvastikuga ja hambuni relvastatud naaberriik vaevleb elukõlbliku maa, energiaressursside ja maavarade puuduses. Uuralitest läände minna pole tal mõtet sest maavarasid seal pole (esialgu).

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.