Riigikogus tähistati piduliku istungiga Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva

Istungisaali kell 23.03 Foto: Erik Peinar, Riigikogu

Eesti iseseisvuse taastamise 30.aastapäevale pühendatud Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulikul istungil kõneles Riigikogu esimees Jüri Ratas. 

Riigikogu esimees Jüri Ratas tõi oma kõne algul esile taassündinud Eesti esimese presidendi Lennart Meri ühe tõdemuse. Saatesõnas raamatule “Eesti identiteet ja iseseisvus” kirjutab Meri, “et kogu Eesti ajaloo mõte on olnud enesemääramisõiguse teostamine, iseseisvuse taastamine ja suveräänse riigi rajamine.”

Ratas meenutas, et rahvalt saadud Eesti riigi taastamise mandaadiga tulid 1990. aastal Toompeale need riiginaised ja -mehed, kes poolteist aastat hiljem, 20. augustil 1991 võtsid vastu ajaloolise otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“.

Ratas rõhutas, et ajalooline on see otsus põhjusel, et sellega mitte ainult ei võidetud tagasi oma riik, vaid võideti tagasi ka oma ajalugu, mis, nagu Meri öeldust selgub, oli olnudki üks pikk tee eestlaste iseolemise kehtestamiseni. „See võib kõlada paradoksina, ent sama otsusega pärandati järgnevatele põlvkondadele nende tulevik. Nõnda olite teie, 20. Augusti Klubiks ühinenud rahvasaadikud, oma tegevusega nii taastajad kui ka meie tänastele otsustajatele tuleviku väravate avajaks. Seda, teile kuuluvat au ja meie tänu Eesti aja jätkumist tagava esimese müürikivi asetamise eest, ei väära enam miski,“ ütles Ratas.

Ratas rõhutas ajaloolisena tõlgendatud sündmustes tuleviku momenti. Ta pidas silmas sedagi, et toonase Ülemnõukogu roll ei piirdunud ainult ühe, Eesti saatust muutnud otsusega. Aasta enne seda ja järgnev periood kuni Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastuvõtmiseni referendumil, Vabariigi Presidendi ja sõjajärgse esimese Riigikogu valimisteni laoti seaduste ja otsustega taastatud riigi alusmüüri. „Seda riigimüüri peavad edasi ehitama kõik järgmised Riigikogu koosseisud ja poliitikute põlvkonnad, et ajaloo kohati ülekohtuseid käike leevendada ja tahtmatut ebaõiglust vajadusel tasandada. Kõik Eestimaa inimesed peavad saama oma riiki usaldada ja tunda, et Eesti seisab ka nende eest,“ ütles Riigikogu esimees.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.