Eesti Keskerakonna esinumbrid Viljandimaal: Jaak Aab, Imre Jugomäe, Katrin Linkov ja Priit Toobal

Viljandi

Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkonna juhatus kinnitas nelja Viljandimaa omavalitsuse kohalike omavalitsuste volikogude valimisnimekirjad ja nende esinumbrid. “Meie osakondade tubli töö tulemusena on Viljandimaa kõigis omavalitsustes välja panna tugev Keskerakonna nimekiri. Rõõm on nimekirjades näha nii seniseid kui ka uusi tegijaid. Heameel on juhtida piirkonda, kus tegutsevad oma ala asjatundjad ja tegusad inimesed,” ütleb Keskerakonna Viljandimaa piirkonna esimees, riigihalduse minister Jaak Aab.

Viljandi linna esinumber Jaak Aab: “Tänast nimekirja vaadates on suur lootus teha Viljandi linnas viimaste valimiste parim tulemus. Mida tahame Viljandis ära teha? Kui üles lugeda remonditavaid tänavaid või värvitavaid pinke, läheks nimekiri pikaks. Keskerakonna nimekirjas kandideerijad soovivad eelkõige pöörata valitsejate näo oma rahva poole ja panustada just nendesse valdkondadesse, mis linnaelanikele otseselt korda lähevad. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi parem korraldus, tasuta lasteaiakoht või söök. Samuti seisame huvitegevuse võimaluste laiendamise eest nii lastele kui eakatele ning tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ja eakatele tasuta ujumise. Tõhustame koostööd korteriühistutega ja jätkame nende toetamist linnaruumi kujundamisel.”

Mulgi valla esinumber ja vallavanema kandidaat Imre Jugomäe: “Mulgi vallas peab jätkuma pidev ja laiapõhjaline areng, mis loob elanikele üha paremat elukeskkonda! Läheme edasi teede ja tänavate mustkatte alla viimisega ning puuduoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisega. Vabastame vanemad lasteaia kohatasu maksmisest – algharidus olgu tasuta! Uuendame elamufondi läbi üürimajade rajamise ja renoveerime Polli hoolekandekeskuse koos juurdeehitusega. Loome korrastatud avalikku ruumi ning tagame noortele võimalused kaasaegseks õppeks ja õpitu rakendamiseks. Uute ideede soodustamiseks viime sisse kaasava eelarve.”

Viljandi valla esinumber Katrin Linkov: “Seisame ühtlaselt areneva valla eest, et meie koduvallas ei oleks ääremaad, vaid Viljandi vald tervikuna kujuneks piirkonna tõmbekeskuseks. Viljandi vallas toetame ja soodustame tervislikke eluviise – selleks rajame kergliiklusteede võrgustiku, mis ühendab valla ja linna. Toetame perearste, et visiidid arsti juurde või arsti visiit inimese juurde oleksid paremini korraldatud. Parandame vallaelanike teavitamist vallalehe abil ning soodustame ettevõtluse arengut maal. Töökoht kodu lähedal annab meile kõigile paremad võimalused ja jätab rohkem aega veeta oma perega.”

Põhja-Sakala valla esinumber ja vallavanema kandidaat Priit Toobal: “Põhja-Sakala vald peab seisma näoga inimeste poole. See tähendab avatud ja läbipaistvat juhtimist, vallaelanike kaasamist läbirääkimistesse ja otsustamistesse. Julgen öelda, et viimase kahe aastaga on vallavõim oma elanikele selja pööranud, aga meie pöörame näo rahva poole tagasi. Väärtustama tuleb hakata inimesi, kes meie kõigi heaks tööd teevad: lasteaiaõpetajad, õpetajad, kultuuritöötajad, sotsiaaltöötajad jne. Läbi tuleb hakata viima kohaliku elu teemalisi rahvakoosolekuid ja küsitlusi. Investeeringuobjektiks number üks on kahtlemata Suure-Jaani uus koolihoone! On lausa häbiasi, et valla suurim põhikool ja ainus gümnaasium teeb õppetööd majas, kus puudub kaasaegne õpikeskkond. Suure-Jaani koolihoone ehitust tuleb alustada juba 2022. aastal.”

2 kommentaari
  1. Kassanäe 1 aasta ago
    Reply

    Surnumatja Priidik taas lahinguväljal uue papihunniku pärast kisklemas.

  2. Eve 1 aasta ago
    Reply

    Lõpuks ma näen siin väga sümpaatset, meeldivat ja õiglast inimest kelleks on Priit Toobal. Mulle on ta alati meeldinud ja kurvastasin kui ta söödi poliitikast välja. Aga nüüd on ta tagasi ja väärib saada jälle tipppoliitikuks. Palju edu Toobalile.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.