Riigikogu toetab keskmise vanaduspensioni vabastamist tulumaksust

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduseelnõu, mis näeb ette kehtestada alates 2023. aasta 1. jaanuarist pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus. Muudatus jätab vanaduspensioni ealistele inimestele aastas 370 eurot rohkem kätte.

“Keskmise pensioni tulumaksuvabastuse eesmärk on vähendada eakate seas vaesust ning tõsta nende toimetulekut ja heaolu,” ütleb rahanduskomisjoni liige Kersti Sarapuu. “Eesti pensionid jäävad kordades maha Euroopa omadest ning paljud siinsed pensionärid elavad vaesusriskis, eriti üksi elavad pensionärid. Eakate väärikus ja toimetulek on endiselt oluline küsimus, mis väärib riigi suuremat tähelepanu ning keegi ei tohiks seda kahtluse alla seada. Praegune olukord on mõjutanud paljude pensionäride kindlustunnet. Ilmselgelt riskirühmas olevad eakad vajavad täna riigilt suuremat tuge.”

Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu rakendamise õigus on kõikidel vanaduspensioniikka jõudnud isikutel sõltumata pensionäri staatusest ja pensioniliigist. “Seega saavad vanaduspensioniealise maksuvaba tulu maha arvata ka need isikud, kes on oma pensioni edasi lükanud,” täpsustab Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Kersti Sarapuu. “Oluline on siinkohal ka rõhutada, et tulumaksuvabastus ei vähene enam pensioni kasvades või näiteks juhul, kui pensioniikka jõudnud inimene on valmis tööl käimist jätkama. Muudatusega ei kaasne negatiivset mõju ühelegi vanaduspensioniikka jõudnud isikule. Töötavatest pensioniealistest võidavad maksumuudatusest 99% ja mittetöötavatest 85%.”

Kersti Sarapuu sõnul paraneb eakate toimetulek kahe järgneva aasta jooksul tuntavalt. Arvestades erakorralist 20-eurost pensionitõusu 1. jaanuaril 2023 ja iga-aastaseid indekseerimisi, tõuseb prognoosi kohaselt keskmine pension 2023. aasta 1. aprillil 654 euroni. Samuti tõuseb 2022. aastal üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.