Rohepoliitika juhtkomisjon arutas energiatarbimise tuleviku ettepanekuid

Foto allikas: Vabariigi valitsus

Valitsuse rohepoliitika juhtkomisjon leppis kokku mitmes seisukohas seoses Euroopa kliimaõigustikuga „Eesmärk 55“, mille sihiks on vähendada kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% võrreldes 1990 aastaga. 9. detsembril esitatakse need valitsuse istungile arutamiseks ja heakskiitmiseks. Tänased otsused puudutavad kliimameetmete sotsiaalfondi loomist, ambitsioonikama taastuvenergia eesmärgi püstitamist, energia tõhusamat kasutamist ja maksustamist, vähese CO2 heitega kütuste kasutamise suurendamist Euroopa Liidu meretranspordis ning süsiniku piirimeetme kehtestamist kolmandatest riikidest importijatele ELi.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on kliimapaketis punkte, mille osas on Eestil läbirääkimistel teistsugune positsioon, kuid leidub ka ettepanekuid, millega põhimõtteliselt nõus oleme. “Laevakütuste algatuse puhul peame enne suurte muutuste elluviimist jõudma toimivate tehnoloogiate väljatöötamiseni. Energiatõhususe eesmärgi juures peame kindlustama, et hoonete ning kütte- ja jahutussüsteemide renoveerimisse panustatavad summad oleksid piisavad, et endaga muutust kaasa tuua,” sõnas Erki Savisaar.

Rohepoliitika juhtkomisjon arutas Eesti seisukohti ka taastuvenergia direktiivi ettepaneku osas, mis näeb ette Euroopa Liidu taastuvenergia eesmärgi suurendamist 40%-ni liikmesriikide tihedas koostöös, ning ELi energiatõhususe eesmärgi osas, mille kohaselt peaksid liikmesriigid 2030. aastaks ühiselt vähendama energiatarbimist vähemalt 9% võrra võrreldes 2020. aastaga. Tulevaste kõrgete fossiilkütuste hindade vastu aitavad kõige paremini just taastuvenergia osakaalu kasv ja säästlikum tarbimine. Arutati ka pakutud muudatusi energiatoodete maksustamises, mis aitaksid edendada puhtamaid tehnoloogiaid ja tühistaksid fossiilkütuste konkurentsieeliseid.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõnas, et Eestis tuleb taastuvenergia tootmisele kiiresti suurem hoog sisse saada ning energiatarbimine peab muutuma tõhusamaks. „Kuigi oleme Eestis süsinikuheidet tublisti vähendanud, peame veelgi pingutama. Kliimapaketiga seame kogu Euroopa Liidule ühtse eesmärgi, kuid oluline on, et riikidele jääks seejuures ka teatav paindlikkus valida, milliste tööriistadega on nende eripärasid arvestades eesmärgini kõige mõistlikum jõuda. Peame töötama nii energiatootmise, hoonete, tööstuse kui ka transpordi säästlikumaks muutmise nimel ning suunama ühtlasi ka tarbijat tegema aina teadlikumaid valikuid.“

Samuti otsustas juhtkomisjon toetada Euroopa Komisjoni piirimeetme ettepanekut, mis kohustaks kolmandate riikide ettevõtjaid, kes impordivad oma tooteid ELi, maksma tootmisest tekkinud süsinikuheite eest. Piirimeetmega soovitakse hõlmata terase, alumiiniumi, tsemendi, väetiste ja elektrienergia import.

Osa seisukohti „Eesmärk 55“ eelnõude kohta kiitis valitsus heaks juba eelmisel nädalal. Järgmisena arutab neid Riigikogu. Eesti lähtub nendest seisukohtadest läbirääkimistel ELi Nõukogus.

Taustaks:

Valitsuse rohepoliitika juhtkomisjoni juhib peaminister ning selle alalised liikmed on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, keskkonnaminister, maaeluminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, riigihalduseminister ja välisminister. Komisjoni eesmärk on koordineerida rohepoliitika elluviimist Eestis kestliku majanduskasvu edendamiseks. Komisjon töötab valitsuse otsused läbi enne valitsuse istungeid ning töö tulemusena saavad ministrid senisest paremini koordineerida mitut valitsemisala puudutavaid küsimusi ja ülesannete täideviimist. Juhtkomisjoni juurde on loodud ka ekspertidest koosneva rühm, kelle ülesanne on teha valitsuskomisjonile ettepanekuid, mille põhjal koostab valitsus tegevuskava rohepoliitika edukaks elluviimiseks Eestis.

11 kommentaari
 1. Nii 4 kuud ago
  Reply

  Venemaalt saab odavat elektrienergiat aga vihavaen on tähtsam kui meie inimeste heaolu.

  • NLiit jagas ise Euroopat koos Natsi-Saksamaaga ja nüüd üritab NLiidu järeltulija Venemaa süüd Soome kaela veeretada 3 kuud ago

   NLiidu järeltulija Venemaa on avaldanud sotsiaalmeedias sissekande, milles meenutab 82 aastat tagasi alanud Talvesõda ja üritab süüd Soome kaela veeretada.

   Märgitakse, et NLiit kartis Soome koostööd Saksamaaga ja seetõttu alustati rünnakut Soome vastu.

   Siit kumab läbi soov unustada MRP ehk NLiidu ja Natsi-Saksamaa vaheline kokkulepe, mille salaprotokollis oli Soome antud NLiidu huvisfääri koos Balti riikidega. MRP tulemusel alustasid NLiit ja Natsi-Saksamaa teist ilmasõda, rünnates mõlemalt poolt Poolat.

  • Toetame rahuarmastavat välispoliitikat 3 kuud ago

   Ainult sõprus rahuarmastavate muslimitega tagab rahvaste armastuse sellesamuse vastu…

 2. Taustaks 4 kuud ago
  Reply

  Taustaks võiks teada ka seda, et põhjamaa, nagu näiteks Eesti, ei ole lõunamaa. Meile on vaja odavat ja kindlat, nii elektrit kui kütust, külmade talvede üleelamiseks. Ebastabiilsed tuulepargid ja päikesepaneelid, millised sõltuvad loodusest, seda ei paku. Tasuta lõunaid ei ole. Kavalusega, s.t. üha uute maksude ja hinnatõusudega rahvalt nende kogutud säästude äravõtmine lõpeb rohepöördele läbikukkumisega. Rohepöörde tarvis on teha väga palju rohkem mõttetööd ja avalikesse aruteludesse tuleks kaasata just mõelda suutvaid inimesi, mitte aga panustada tuttavate tuttavatele ja suvalistele poliitikutele.

 3. uskmatu-toomas 4 kuud ago
  Reply

  Mäletan hästi kui aastaid tagasi käisin konkurentsiametis maagaasi hinda kooskõlastamas ja mulle tehti selgeks,et maaaluste gaasitorustike tasuvus peabki olema ca 50 aastat.Sellel ajal oli Eesti Gaasi osanike hulgas ka Gazprom siis kiruti meie meedias venemaad,et meile müüdava maagaasi MWh hind on Saksamaale müüdavast ca 200 EEK kallim!
  Nüüd siis oleme saanud endale börsihinnaga gaasi ja elektri ja peaksime olema õnnejunnis sest elu on tunduvalt st.kordades rohelisem kuna pole vene elektrit ja börss muudab vene gaasi euroopalikult roheliseks !

 4. Jurakas 3 kuud ago
  Reply

  Arutada tuleks mitte tarbimist, vaid tootmist! Tootmise suurendamist.
  Senine ajalugu on selgelt näidanud, et tsivilisatsiooni taseme põhinäitajaks on energiatarbimise tase. Selle piiramine viib tagasi kiviaega.
  Ning toota tuleb nn. pöörlevvõimsust, mitte rohelist solkelektrit! Mida ei ole siis, kui teda vaja on! Ja on siis, kui temaga midagi peale ei ole hakata.

 5. to jurakas 3 kuud ago
  Reply

  Senine ajalugu on minevik.
  Kuhu paned need toodetud asjad – määrid pähe ja selleks, et oleks kellele ,ja kes toodavad ja ootavad järjekorras kuni neid tööle võetakse ,peab sigivus suurenema.koroona
  tuli ütlema – ärge sigige nii palju!
  Toota tuleb seda mis on vajalik, tervislik, ei põhjusta teistele Elusolenditele häda ei parasiteeri teistel Eludel,toota tuleb vajalikul määral, et elada tänapäevastes tingimustes + veidike luksust – kõigile.

  • Jurakas 3 kuud ago

   Kui “senine ajalugu on minevik”, siis jõuame varsti kiviaega!
   Alternatiivi ei ole – kas edasi või tagasi. Edasi, energiatarbimise suurendamise suunas. Tagasi, energiatarbimise vähendamise suunas, keskaega ->kiviaega.
   Aga isegi kiviaja inimene parasiteeris Teistel Eludel! Suretas välja palju liike.

 6. Jane 3 kuud ago
  Reply

  Rohepööre on kauge tulevik. Praegu on vaja mitte tõsta elektrihinda sest meie elu läheb siis veel viletsamaks. Aga ehk see kauge tuleviku muusika aitab kõrvale juhtida tähelepanu meie muredelt. El ei aita kedagi.Vihavaenu õhutamine Venemaa vastu võtab palju aega ära ja ega sanktsioonide väljamõtlemine pole kerge. Tuleb teha nii nagu on kasulik meie riigile. Aga paistab et me ei oska olla iseseisvad ja ilma liiduta elada.

 7. Aja Lugu 3 kuud ago
  Reply

  Hübriidsõda Venemaa vastu tuleb meil kõigil endi taskust kinni maksta.Mitu aastat blokeerisime innukalt ( Eesti poliitikud olid eriti innukad sõnavõtjad!) Nord Stream 2 ehitust. Nüüd on Euroopas gaasi hinnad laes ja meil ka! Kohe kohe lülitame endid lahti Venemaa elektrivõrkudest.Ikka selleks, et Venemaa majandusele kahju tekitada ja takistada tal elektri ja energiakandjate eksporti. Me ei taha teada, kui palju me elektri eest maksma hakkame ja kui pikki perioode pimedas istume, sest Euroopas ei suudeta tippkoormuse aegadel piisavalt elektrit toota.

 8. minu nägemus 3 kuud ago
  Reply

  see on õhuvõngu.tajate ty.hikar.gamine.
  Yxxki taim ei kasva ilma CO2.
  Pange seisma see kee.miasabade tek.itamine, mida i.di.oodid kyl.vavad.
  Nad ei suuda aru saa.da,et soojuse eraldumine kõrgematesse kihtidesse on raskendatud, sest pilved peegeldavad energia maapinnale tagasi.
  MInge La Palmale oma rohepöördega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.