Eesti sai uued suunised rahvastiku vähenemisega toimetulekuks

Jaak Aab

Kuna Eesti rahvaarv on 1991. aastaga võrreldes vähenenud 15 protsenti ning prognoosid viitavad selle suundumuse jätkumisele, tegi OECD uuringu hindamaks rahvaarvu vähenemist peamiste poliitikavaldkondade perspektiivist, kirjutab Postimees. 

Lisaks anti soovitusi, mille abil kohaneksid piirkonnad rahvastiku vähenemisega nutikalt ning jätkusuutlikult.

OECD majandusteadlane Jaebeum Cho tõi Eestile välja kolm peamist soovitust. «Esiteks on kriitiline vajadus vähendada maatarbimist ja edendada tihedamat elukeskkonda. Teiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused (KOV) teeksid üksteisega koostöödnäiteks kooli- ja transpordivõrkude asjus – kulude vähendamiseks. Lisaks peaksid KOV-id vähem sõltuma reservidest, mis on mõeldud kasutamiseks vaid kindlal eesmärgil, kuna see takistab kulude kärpimist, sest sääste ei saa sel juhul muude asjade jaoks kasutada.»

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et uuring oli vajalik, et saada lisaks meie endi teadmistele veel rahvusvahelise kogemusega ekspertide nägemus, et analüüsida ja saada valdkonnale erapooletu hinnang. Aab lausus, et uuring andis järjekordse kinnituse, kui suured on riigi väljakutsed seoses rahvastiku kahanemise ja vananemise protsessiga.

«Elanikkonna vähenemine piirkondades mõjutab absoluutselt kõiki protsesse kohapeal ja kui jätta see tähelepanuta, muutub ühel hetkel normaalse elukeskkonna pakkumine üha keerulisemaks. Näiteks kui piirkonnas on elanike arv vähenenud, kuid infrastruktuur ja ehitatud keskkond on endiselt sama suured, pole seda kõike võimalik korras hoida, rääkimata arendamisest,» selgitas Aab.

Riigi prioriteet on Aabi sõnul teenuste kättesaadavuse ja elukvaliteedi toetamine kaugemate piirkondade keskuses. «Näiteks väheneva elanikkonnaga Ida-Virumaa, kus piloteeritakse kahes omavalitsuses tühjenevate korterelamute probleemi lahendamist ning mille kogemustest lähtuvalt töötame juba välja vastavat toetusmeedet. Ida-Viru piirkonda on lähiaastatel suunatud ka kõige enam vahendeid, sh Euroopa Liidu rahastust, ning sel aastal lähevad lahti õiglase ülemineku fondi taotlusvoorud.»

Aab rõhutas, et eriti oluline on omavalitsuste valmisolek kahanemise probleemi teadvustada ning elukeskkonna kohandamiseks sellega tegeleda. Valitsustasand saab omavalitsusi abistada eelkõige teadmiste, uuringute ja andmetega.

Näiteks on OECD uuringuga samal päeval esitletud ministeeriumide ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös koostatud uuring elukeskkonna tühjenemise teemal, kus muu hulgas kasutati rahvastikuregistri ja elektritarbimise andmeid elamute asustatuse kaardistamiseks nii üle riigi kui ka piirkonnapõhiselt. Uuring näitab nii riigile kui ka omavalitsustele ära, kuhu tuleb lähiaastatel elukeskkonna ümberkorraldamisel tähelepanu pöörata: näiteks keskustest kaugemal asuvad väikesed elupiirkonnad, kus kortermajad tühjenevad.

BNS

7 kommentaari
  1. Eve- 1 kuu ago
    Reply

    See mida kirjutab Postimees pole alati õige. Kunagi ju Postimehe mõned ajakirjanikud kirjutasid et neile üeldakse ette et te mida nad peavad kirjutama ja keda laimama. Reformistlik valitsus pole kunagi hoolinud meie vaesematest inimestest. Meil saadetakse raha teistele riikidele ehkki ise vajame abi. Eelmine keskerakondlik valitsus tegi palju head sisepoliitikas kuid nüüd on tähtsam vihavaenu õhutamine, poetakse USA ees, käiakse teistes riikides maksumaksja raha eest aitamas vihavaenu õhutada Venemaa vastu ehkki praegune Venemaa pole meile midagi halba teinud ja kasulikud oleks majandussuhted temaga.Selle asemel aetakse tühja tuult taga. EL-u tegelased Brüsselis ei tee mitte midagi et vaesemates riikides ei väheneks elanikkond. Inimesi sureb palju mitte ainult koroona tõttu vaid ka sellepärast et pole paljusid ravimeid ja arstid saavad vaid leevendada haigusi. See Brüsseli olevaid EL-u poliitikuid ei huvita nad on tegevuses vihavaenu õhutamisega, sanktsioonide väljamõtlemisega ja Venemaale ja temale sõbralike riikidele lõhestajate sisse saatmise stsenaariumide vürpimisele. kes saab põgeneb Soome kus mõeldakse inimeste heaolu peale ja ei sekkuta teiste riikide siseasjadesse.

  2. Soo 1 kuu ago
    Reply

    Mina võin ka suunised anda. Lõpetada vihavaenu õhutamine. võõrvägi saata valja ja see raha suunata vaesematele inimestele , jätta järgi raha saatmine teistele riikidele, hoolitseda oma rahva eest.Kas süda tuleb või ei tule ei olene Eesti poliitikutest seega jätta teiste riikide külastamine et koos vihavaenu õhutada sest raisatakse maksumaksja raha ilmaaegu.Toiduaineid kontrollida kui mürgised need on kuna on lisatud säilitusaineid jne. Oma riigis on tööd küllalt. Kõige suurem sõjaõhutaja on Biden ja nüüd ta on pannud uue tähtaja millal sõda algab. Kuidagi ei võta vedu isegi tema soovitusel korraldada tapatalguid venelaste vastu kes elavad Ukrainas. Sõda käib ju banderalased tapavad venelasi. Biden vaatab pealt kui kaua Venemaa kannatab vaadates pealt oma rahvuskaaslaste hävitamist. Ta provotseerib sõda ja seele juures käiakse julgeolekut arutamas.Biden on ässitaja.

  3. Almar Glustsenko 1 kuu ago
    Reply

    Mis käemärk see on, Jaak?

  4. Meil 1 kuu ago
    Reply

    on juba kava olemas: vedada sisse igasugu mutukaid üle ilma ja siis hakata neid ülal pidama. Pidevalt ehitatakse Tallinna ümbrusesse, kelle jaoks? Loomulikult mutukate jaoks.
    Kaasnevalt tuleb nad ka koondada Tallinnasse. Mujalt samuti voolab pahna kokku.
    Tõsi on samas ka see, et mujal Eestis on rahulik ja roheline elada. Kui Kagu-Eestist kaoks veel pool elanikest, oleks see maailma parim paik elamiseks. Tallinnast sõidetaks alatihti sinna reisima ja pidu panema, ka kohalikel tööd. Põllumehed jäävad niigi, kuid ka neil on järelkasvuga raskusi. Kui ikka poissi peres järglaseks pole, pole ka talupidamiseks lootust.
    Paljudes kolgastes vanemad inimesed surevad nagunii välja ja sinna keegi enam ei lähe. Vaid mõni rikkur võib kuskile suvemaja osta.
    Seega on meie elu ette määratud, et aastal 2040 elab Tallinnas ja Harjumaal 1 miljon elukat, neist vähemalt 50% muukad ja mutukad. Ülejäänd Eestis pool miljonit, eestlasi 90%. Nüüd miljoniküsimus: kuhu eelistab elama minna solkimata ajudega tõeline eestlane?

  5. lugeja 1 kuu ago
    Reply

    truudus käsuandjatele

  6. Tubli! 1 kuu ago
    Reply

    Jõudu praegusele valitsusele eesti rahva hävitamisel.

  7. harry 1 kuu ago
    Reply

    Toobit5
    Toobiti patukahetsus
    3
    1 Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes:
    2 „Issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus
    ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut!
    3 Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja
    eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu
    teinud sinu ees!
    4 Sest nemad ei võtnud kuulda sinu käske, ja sina andsid meid
    rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle
    keskele me oleme pillutatud.
    5 Ja nüüd on õiglased sinu paljud nuhtlused, mida sa paned minu
    peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud
    sinu käske. Meie ei ole ju sinu ees elanud tões.
    6 Talita nüüd minuga, nagu sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu
    hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra
    kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on
    suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse
    asupaika! Ära pööra oma palet minult ära!”
    Saara
    7 Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat,
    Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt.
    8 Sest tema oli olnud kihlatud seitsme mehega, aga kuri vaim
    Asmodeus oli
    need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud
    ütlesid talle: „Oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba
    olnud seitse meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud!
    9 Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega!
    Et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart!”
    10 Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda et
    tahtis ennast puua. Aga siis ta ütles: „Mina olen oma isa ainuke. Kui
    ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid
    juuksed murega hauda.”
    11 Ja ta palvetas akna ees ning ütles: „Ole kiidetud, Issand, minu
    Jumal! Sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti! Kiitku sind
    alati kõik sinu teod!
    12 Ja nüüd, Issand, olen ma oma silmad ja palge pööranud sinu
    poole.
    13 Käsi mind maa pealt ära võtta, et ma enam ei kuuleks teotust!
    14 Sina tead, Issand, et ma olen puhas igast patust mehega
    15 ja et ma ei ole määrinud oma nime ega oma isa nime minu
    vangipõlvemaal. Mina olen oma isa ainusündinu ja temal ei ole teist
    last, kes oleks tema pärija, ega ole ka lähemat sugulast või selle
    poega, et hoiaksin ennast temale naiseks. Olen juba seitse meest
    kaotanud, milleks ma veel elan? Kui sa ei taha mind surmata,
    siis käsi, et ma enam ei peaks kuulma teotamist!”
    Jumal kuuleb palveid
    16 Ja mõlema palve võeti kuulda suure Raafaeli auhiilguse
    juuresolekul;
    17 tema läkitati ravima neid mõlemaid: võtma Toobitilt valged laigud
    ja andma Ragueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale Tobiasele ja
    siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Tobiasel oli õigus Saarat pärida.
    Selsamal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta, ja Saara, Ragueli
    tütar, astus alla ülemisest kambrist.
    Piibel 1997
    Toobit õpetab Tobiast
    4
    1 Selsamal päeval meenus Toobitile raha, mille ta oli andnud
    Gabaelile Meedia Ragaus.
    2 Ja ta mõtles endamisi: „Ma olen soovinud surra. Miks ma ei kutsu
    oma poega Tobiast, et temale see teatavaks teha, enne kui ma suren?”
    3 Ta kutsus tema ning ütles: „Poeg! Kui ma suren, siis mata mind, ja
    kanna hoolt oma ema eest! Austa teda kogu oma eluajal ja tee, mis on
    temale meelepärane! Ära teda kurvasta!
    4 Mõtle, poeg, et temal on olnud palju hädaohte sind oma üsas
    kandes! Kui ta sureb, siis mata ta minu kõrvale samasse
    hauda!
    5 Iga päev, mu poeg, mõtle Issandale, meie Jumalale, ja ära taha
    pattu teha ega tema käskudest üle astuda! Tee õigust kõigil oma
    elupäevil ja ära käi ülekohtu teedel!
    6 Sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda.
    7 Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid, ja su
    silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad! Ära pööra oma palet mitte
    üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinult!
    8 Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul
    vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki!
    9 Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks.
    10 Sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse.
    11 Almus on hea ohvriand Kõigekõrgema ees kõigile, kes selle
    annavad.
    12 Hoia ennast, poeg, igasugusest hooraelust! Ja ennekõike: võta
    naine oma isade soost! Ära võta võõrast naist, kes ei ole sinu isa
    suguharust, sest meie oleme prohvetite pojad! Noa, Aabraham, Iisak,
    Jaakob, meie isad muistsest ajast – meenuta, poeg – kõik võtsid naisi
    oma sugulaste hulgast, neid õnnistati nende laste läbi ja nende sugu
    pärib maa.
    13 Ja nüüd, poeg, armasta oma vendi ja ära pea südames ennast
    suuremaks oma vendadest ning oma rahva poegadest ja tütardest, et sa
    enesele ei võta naist nende hulgast! Sest kõrkuses on hukatus ja palju
    segadust, ja kõlvatus elus on viletsus ning suur vaesus, sest kõlvatu
    elu on nälja ema.
    14 Ära viivita palgamaksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb,
    vaid anna see temale otsekohe! Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis
    tasutakse sulle. Poeg, valitse iseennast kõigis oma tegudes ja käitu
    korralikult kõigis eluviisides!
    15 Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi! Ära joo veini,
    et jääda joobnuks, ja joomapahe ärgu olgu sulle saatjaks sinu teel!
    16 Oma leivast anna näljasele, ja oma riideist alastiolijaile!
    Kõigest, mida sul on küllalt, anna almuseid ja su silm ärgu olgu
    kade, kui sa almuseid annad!
    17 Pane rohkesti leiba õigete hauale, aga ära anna patustele!
    18 Otsi nõu igalt mõistlikult ja ära põlga ühtki kasulikku nõuannet!
    19 Ja kiida alati Issandat Jumalat ning palu temalt, et su teed
    oleksid õiged ja et kõik su teerajad ning kavatsused läheksid korda!
    Sest mitte ühelgi rahval ei ole õiget nõu, vaid Issand ise annab kõike
    head! Tema alandab, keda tahab, nõnda nagu temale meeldib. Ja nüüd,
    poeg, pea meeles minu käsud, ärgu need ununegu sinu südames!
    20 Nüüd räägin ma sulle sellest kümnest talendist hõbedast,
    mille ma andsin hoiule Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus.
    21 Ära karda, poeg, et oleme vaeseks jäänud! Sinule on küllalt, kui
    sa kardad Jumalat ja hoidud igast patust ning teed, mis on temale
    meelepärane.”
    Piibel 1997
    Tobias läheb teele koos Raafaeliga
    5
    1 Tobias vastas temale, üteldes: „Isa, ma teen kõik, nõnda nagu
    sa mind oled käskinud!
    2 Aga kuidas ma raha kätte saan, mina ju teda ei tunne?”
    3 Siis ta andis temale võlakirja ja ütles: „Otsi enesele inimene,
    kes reisiks koos sinuga, ja mina maksan temale palka, kuni ma elan.
    Mine ja too raha ära!”
    4 Ta läks nüüd otsima üht niisugust inimest ja leidis Raafaeli, kes
    oli ingel, mida tema aga ei teadnud.
    5 Tobias küsis temalt: „Kas ma võin koos sinuga reisida Meedia
    Ragausse, ja kas sina neid paiku tunned?”
    6 Ja ingel vastas temale: „Ma reisin koos sinuga; ma tunnen teed ja
    olen ööbinud meie venna Gabaeli juures.”
    7 Tobias ütles siis temale: „Oota mind, ma räägin seda oma
    isale!”
    8 Ta vastas: „Mine, aga ära jää kauaks!”
    9 Ja ta läks ning ütles isale: „Vaata, ma leidsin ühe, kes minuga
    kaasa tuleb.” Isa aga ütles: „Kutsu ta minu juurde, et saaksin teada,
    missugusest suguharust ta on ja kas ta on sulle usaldusväärne
    teekaaslane!”
    10 Siis ta kutsus tema, ja tema astus sisse ning nad teretasid
    teineteist.
    11 Toobit küsis temalt: „Vend, missugusest suguharust ja
    missugusest perekonnast sa oled? Ütle mulle seda!”
    12 Ja ta vastas temale: „Kas sa otsid suguharu ja perekonda või
    palgalist, kes koos sinu pojaga teele läheks?” Ja Toobit kostis:
    „Vend, ma tahan teada saada sinu päritolu ja sinu nime!”
    13 Ta vastas: „Mina olen Asarja, suure Ananja poeg sinu vendade
    hulgast.”
    14 Siis Toobit ütles temale: „Ole terve tulemast, vend! Ära ole
    minu peale pahane, et uurisin sinu suguharu ja tahtsin teada saada
    sinu perekonnast! Sina juhtudki olema minu vend, heast ja kuulsast
    soost. Sest mina õppisin tundma Ananjat ja Joonatani, suure Simei
    poegi, kui me koos läksime Jeruusalemma palvetama, viies
    esmasündinuid ja kümniseid saagist. Nemad ei olnud langenud meie
    vendade eksimusse. Sa oled heast juurest, vend!
    15 Aga ütle mulle, kui suure tasu pean sulle andma? Drahm päevas,
    ja mis muidu veel sinule ja minu pojale tarvis on?
    16 Ma annan su palgale lisa, kui tervisega tagasi tulete!”
    17 Nõnda nad leppisidki kokku. Ja isa ütles Tobiasele:
    „Valmistu
    teekonnaks ja mingu see korda!” Ja tema poeg valmistus teekonnaks.
    Isa ütles temale: „Mine koos selle inimesega! Aga Jumal, kes taevas
    elab, andku teile head teed ja tema ingel mingu koos teiega!” Siis
    mõlemad läksid välja, et teele minna, ja noormehe koer läks nendega
    kaasa.
    18 Aga tema ema Hanna nuttis ja ütles Toobitile: „Miks sa meie poja
    ära saatsid? Eks ta ole ju otsekui meie tugi, kui ta meie nähes
    tuleb ja läheb?
    19 Raha ärgu tulgu rahale lisaks, vaid see jäägu meie poja
    lunarahaks!
    20 Sest mis Issand on meile elamiseks andnud, sellest meile
    jätkub.”
    21 Aga Toobit ütles temale: „Ära muretse, õde! Ta tuleb tervisega
    tagasi ja sinu silmad saavad teda näha.
    22 Sest hea ingel saadab teda ning tema teekond läheb korda ja ta
    tuleb tervisega tagasi.”
    23 Siis ta enam ei nutnud.

    6Toobiti patukahetsus
    3
    1 Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes:
    2 „Issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus
    ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut!
    3 Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja
    eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu
    teinud sinu ees!
    4 Sest nemad ei võtnud kuulda sinu käske, ja sina andsid meid
    rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle
    keskele me oleme pillutatud.
    5 Ja nüüd on õiglased sinu paljud nuhtlused, mida sa paned minu
    peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud
    sinu käske. Meie ei ole ju sinu ees elanud tões.
    6 Talita nüüd minuga, nagu sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu
    hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra
    kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on
    suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse
    asupaika! Ära pööra oma palet minult ära!”
    Saara
    7 Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat,
    Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt.
    8 Sest tema oli olnud kihlatud seitsme mehega, aga kuri vaim
    Asmodeus oli
    need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud
    ütlesid talle: „Oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba
    olnud seitse meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud!
    9 Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega!
    Et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart!”
    10 Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda et
    tahtis ennast puua. Aga siis ta ütles: „Mina olen oma isa ainuke. Kui
    ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid
    juuksed murega hauda.”
    11 Ja ta palvetas akna ees ning ütles: „Ole kiidetud, Issand, minu
    Jumal! Sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti! Kiitku sind
    alati kõik sinu teod!
    12 Ja nüüd, Issand, olen ma oma silmad ja palge pööranud sinu
    poole.
    13 Käsi mind maa pealt ära võtta, et ma enam ei kuuleks teotust!
    14 Sina tead, Issand, et ma olen puhas igast patust mehega
    15 ja et ma ei ole määrinud oma nime ega oma isa nime minu
    vangipõlvemaal. Mina olen oma isa ainusündinu ja temal ei ole teist
    last, kes oleks tema pärija, ega ole ka lähemat sugulast või selle
    poega, et hoiaksin ennast temale naiseks. Olen juba seitse meest
    kaotanud, milleks ma veel elan? Kui sa ei taha mind surmata,
    siis käsi, et ma enam ei peaks kuulma teotamist!”
    Jumal kuuleb palveid
    16 Ja mõlema palve võeti kuulda suure Raafaeli auhiilguse
    juuresolekul;
    17 tema läkitati ravima neid mõlemaid: võtma Toobitilt valged laigud
    ja andma Ragueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale Tobiasele ja
    siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Tobiasel oli õigus Saarat pärida.
    Selsamal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta, ja Saara, Ragueli
    tütar, astus alla ülemisest kambrist.
    Piibel 1997
    Toobit õpetab Tobiast
    4
    1 Selsamal päeval meenus Toobitile raha, mille ta oli andnud
    Gabaelile Meedia Ragaus.
    2 Ja ta mõtles endamisi: „Ma olen soovinud surra. Miks ma ei kutsu
    oma poega Tobiast, et temale see teatavaks teha, enne kui ma suren?”
    3 Ta kutsus tema ning ütles: „Poeg! Kui ma suren, siis mata mind, ja
    kanna hoolt oma ema eest! Austa teda kogu oma eluajal ja tee, mis on
    temale meelepärane! Ära teda kurvasta!
    4 Mõtle, poeg, et temal on olnud palju hädaohte sind oma üsas
    kandes! Kui ta sureb, siis mata ta minu kõrvale samasse
    hauda!
    5 Iga päev, mu poeg, mõtle Issandale, meie Jumalale, ja ära taha
    pattu teha ega tema käskudest üle astuda! Tee õigust kõigil oma
    elupäevil ja ära käi ülekohtu teedel!
    6 Sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda.
    7 Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid, ja su
    silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad! Ära pööra oma palet mitte
    üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinult!
    8 Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul
    vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki!
    9 Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks.
    10 Sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse.
    11 Almus on hea ohvriand Kõigekõrgema ees kõigile, kes selle
    annavad.
    12 Hoia ennast, poeg, igasugusest hooraelust! Ja ennekõike: võta
    naine oma isade soost! Ära võta võõrast naist, kes ei ole sinu isa
    suguharust, sest meie oleme prohvetite pojad! Noa, Aabraham, Iisak,
    Jaakob, meie isad muistsest ajast – meenuta, poeg – kõik võtsid naisi
    oma sugulaste hulgast, neid õnnistati nende laste läbi ja nende sugu
    pärib maa.
    13 Ja nüüd, poeg, armasta oma vendi ja ära pea südames ennast
    suuremaks oma vendadest ning oma rahva poegadest ja tütardest, et sa
    enesele ei võta naist nende hulgast! Sest kõrkuses on hukatus ja palju
    segadust, ja kõlvatus elus on viletsus ning suur vaesus, sest kõlvatu
    elu on nälja ema.
    14 Ära viivita palgamaksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb,
    vaid anna see temale otsekohe! Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis
    tasutakse sulle. Poeg, valitse iseennast kõigis oma tegudes ja käitu
    korralikult kõigis eluviisides!
    15 Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi! Ära joo veini,
    et jääda joobnuks, ja joomapahe ärgu olgu sulle saatjaks sinu teel!
    16 Oma leivast anna näljasele, ja oma riideist alastiolijaile!
    Kõigest, mida sul on küllalt, anna almuseid ja su silm ärgu olgu
    kade, kui sa almuseid annad!
    17 Pane rohkesti leiba õigete hauale, aga ära anna patustele!
    18 Otsi nõu igalt mõistlikult ja ära põlga ühtki kasulikku nõuannet!
    19 Ja kiida alati Issandat Jumalat ning palu temalt, et su teed
    oleksid õiged ja et kõik su teerajad ning kavatsused läheksid korda!
    Sest mitte ühelgi rahval ei ole õiget nõu, vaid Issand ise annab kõike
    head! Tema alandab, keda tahab, nõnda nagu temale meeldib. Ja nüüd,
    poeg, pea meeles minu käsud, ärgu need ununegu sinu südames!
    20 Nüüd räägin ma sulle sellest kümnest talendist hõbedast,
    mille ma andsin hoiule Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus.
    21 Ära karda, poeg, et oleme vaeseks jäänud! Sinule on küllalt, kui
    sa kardad Jumalat ja hoidud igast patust ning teed, mis on temale
    meelepärane.”
    Piibel 1997
    Tobias läheb teele koos Raafaeliga
    5
    1 Tobias vastas temale, üteldes: „Isa, ma teen kõik, nõnda nagu
    sa mind oled käskinud!
    2 Aga kuidas ma raha kätte saan, mina ju teda ei tunne?”
    3 Siis ta andis temale võlakirja ja ütles: „Otsi enesele inimene,
    kes reisiks koos sinuga, ja mina maksan temale palka, kuni ma elan.
    Mine ja too raha ära!”
    4 Ta läks nüüd otsima üht niisugust inimest ja leidis Raafaeli, kes
    oli ingel, mida tema aga ei teadnud.
    5 Tobias küsis temalt: „Kas ma võin koos sinuga reisida Meedia
    Ragausse, ja kas sina neid paiku tunned?”
    6 Ja ingel vastas temale: „Ma reisin koos sinuga; ma tunnen teed ja
    olen ööbinud meie venna Gabaeli juures.”
    7 Tobias ütles siis temale: „Oota mind, ma räägin seda oma
    isale!”
    8 Ta vastas: „Mine, aga ära jää kauaks!”
    9 Ja ta läks ning ütles isale: „Vaata, ma leidsin ühe, kes minuga
    kaasa tuleb.” Isa aga ütles: „Kutsu ta minu juurde, et saaksin teada,
    missugusest suguharust ta on ja kas ta on sulle usaldusväärne
    teekaaslane!”
    10 Siis ta kutsus tema, ja tema astus sisse ning nad teretasid
    teineteist.
    11 Toobit küsis temalt: „Vend, missugusest suguharust ja
    missugusest perekonnast sa oled? Ütle mulle seda!”
    12 Ja ta vastas temale: „Kas sa otsid suguharu ja perekonda või
    palgalist, kes koos sinu pojaga teele läheks?” Ja Toobit kostis:
    „Vend, ma tahan teada saada sinu päritolu ja sinu nime!”
    13 Ta vastas: „Mina olen Asarja, suure Ananja poeg sinu vendade
    hulgast.”
    14 Siis Toobit ütles temale: „Ole terve tulemast, vend! Ära ole
    minu peale pahane, et uurisin sinu suguharu ja tahtsin teada saada
    sinu perekonnast! Sina juhtudki olema minu vend, heast ja kuulsast
    soost. Sest mina õppisin tundma Ananjat ja Joonatani, suure Simei
    poegi, kui me koos läksime Jeruusalemma palvetama, viies
    esmasündinuid ja kümniseid saagist. Nemad ei olnud langenud meie
    vendade eksimusse. Sa oled heast juurest, vend!
    15 Aga ütle mulle, kui suure tasu pean sulle andma? Drahm päevas,
    ja mis muidu veel sinule ja minu pojale tarvis on?
    16 Ma annan su palgale lisa, kui tervisega tagasi tulete!”
    17 Nõnda nad leppisidki kokku. Ja isa ütles Tobiasele:
    „Valmistu
    teekonnaks ja mingu see korda!” Ja tema poeg valmistus teekonnaks.
    Isa ütles temale: „Mine koos selle inimesega! Aga Jumal, kes taevas
    elab, andku teile head teed ja tema ingel mingu koos teiega!” Siis
    mõlemad läksid välja, et teele minna, ja noormehe koer läks nendega
    kaasa.
    18 Aga tema ema Hanna nuttis ja ütles Toobitile: „Miks sa meie poja
    ära saatsid? Eks ta ole ju otsekui meie tugi, kui ta meie nähes
    tuleb ja läheb?
    19 Raha ärgu tulgu rahale lisaks, vaid see jäägu meie poja
    lunarahaks!
    20 Sest mis Issand on meile elamiseks andnud, sellest meile
    jätkub.”
    21 Aga Toobit ütles temale: „Ära muretse, õde! Ta tuleb tervisega
    tagasi ja sinu silmad saavad teda näha.
    22 Sest hea ingel saadab teda ning tema teekond läheb korda ja ta
    tuleb tervisega tagasi.”
    23 Siis ta enam ei nutnud.
    Piibel 1997
    Teekond Meediasse
    6
    1 Aga nemad jõudsid oma teed käies õhtuks Tigrise jõe äärde ja
    ööbisid seal.
    2 Kui noormees astus jõkke suplema, siis üks kala kargas veest
    välja ja tahtis noormehe ära neelata.
    3 Aga ingel ütles talle: „Püüa see kala kinni!” Siis noormees
    haaras kala ja viskas selle kaldale.
    4 Ja ingel ütles talle: „Lõika kala lõhki, võta süda, maks ja
    sapp ja hoia neid hoolsasti!”
    5 Ja noormees tegi nõnda, nagu ingel teda käskis. Aga kala nad
    küpsetasid ja sõid.
    6 Siis läksid mõlemad edasi, kuni nad jõudsid Ekbatana lähedale.
    7 Ja noormees ütles inglile: „Asarja, mu vend, milleks need on:
    kala maks, süda ja sapp?”
    8 Ingel vastas temale: „Süda ja maks on selleks, et kui kedagi
    vaevab deemon ehk kuri vaim, siis tuleb nendega suitsutada mehe või
    naise ees, ja teda ei vaevata enam.
    9 Sapp on aga inimese võidmiseks, kellel on valged laigud silmades.
    Siis ta paraneb.”
    10 Ja kui nad jõudsid Ekbatanasse,
    11 siis ingel ütles noormehele: „Vend, täna ööbime Ragueli juures,
    tema on sinu sugulane ja temal on üksainus tütar, Saara nimi.
    12 Ma räägin tema pärast, et ta antaks sulle naiseks, sest tema
    pärand langeb sinule. Sina oled ju ainus tema suguvõsast. Ja tüdruk on
    ka ilus ning tark.
    13 Kuule aga nüüd mind, ma räägin tema isaga, ja kui me Ragaust
    tagasi läheme, siis teeme pulmad. Sest ma tean, et Moosese seaduse
    järgi ei saa Raguel teda anda mitte ühelegi teisele mehele surma ära
    teenimata. Sest sinul on õigus pärand saada enne kõiki teisi mehi.”
    14 Noormees ütles siis inglile: „Asarja, mu vend! Ma olen kuulnud,
    et seda tüdrukut on antud seitsmele mehele, ja need kõik on hukkunud
    pruudikambris.
    15 Mina olen nüüd oma isa ainus poeg ja ma kardan, et kui ma sisse
    lähen, siis ma suren nagu need eelmisedki, sest teda armastab kuri
    vaim, kes ei tee kurja teistele kui ainult neile, kes temale
    lähenevad.
    Nüüd ma kardan, et minagi suren ja saadan oma isa ja ema elu hauda
    valuga minu pärast. Neil ei ole teist poega, kes nad mataks.”
    16 Aga ingel ütles temale: „Kas sa ei mäleta neid sõnu, mis isa
    sulle ütles, et sa võtaksid enesele naise oma suguvõsast? Nüüd
    kuule mind, vend: tema peab saama sinu naiseks! Ja üldse ära hooli
    kurjast vaimust, sest täna öösel antakse Saara sulle naiseks!
    17 Kui sa lähed pruudikambrisse, siis võta suitsutusohvri tuhka ja
    pane selle peale pisut kala südant ja maksa ning suitsuta! Kui kuri
    vaim seda nuusutab, siis ta põgeneb ega tule iialgi enam tagasi.
    18 Kui sa Saara juures oled, siis tõuske mõlemad ja hüüdke appi
    armulikku Jumalat! Tema päästab teid ja halastab! Ära karda, sest
    Saara on algusest peale sulle määratud ja sina pead ta päästma! Tema
    tuleb koos sinuga ja ma usun, et sa saad temalt lapsi.”
    19 Kui Tobias seda kuulis, siis ta hakkas Saarat armastama ja ta
    hing kiindus temasse üliväga.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.