Rahanduskomisjon toetab Ukraina toetuste maksuvabastust

Foto: Pixabay.com

Riigikogu rahanduskomisjon vaatas oma tänasel istungil läbi maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõule (506 SE) teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekud. Komisjon otsustas viia eelnõusse tulumaksuseaduse muutmise, et tagada Ukraina toetuste maksuvabastus.

Menetluses oleva eelnõuga nähakse ette kohustuslik töövõtuahela ning ehitusplatsil viibitud aja kindlaks määramine ehitussektoris. Peamiseks kohustatud isikuks on peatöövõtja, kellel on lisaks alltöövõtja tuvastamise kohustusele ka kohustus kinnitada MTA veebikeskkonnas eeltäidetud andmetele tuginedes aruandekohustusega hõlmatud ehitustööd ja esitada ehitustööde tellija andmed.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik selgitas, et komisjon otsustas täiendada nimetatud eelnõu tulumaksuseaduse muudatustega, et võimaldada maksuvabalt teha annetusi Ukrainale seaduses nimetud ühingute kaudu. Teema on väga aktuaalne ja vajab kiiret käsitlemist, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras.

„Eelnõu näeb ette vabastada 31. detsembrini 2022 tulumaksust residendist juriidiliste isikute poolt Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetused ja kingitused,“ märkis Korobeinik.

Ta lisas, et eelnõus nimetakse annetuste vahendamiseks konkreetsed ühingud, milleks on MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit ja Rotary Klubi Tallinn Vanalinn, kellele on kindlal sihtotstarbel tehtavad kingitused ja annetused maksuvabad, kuivõrd läbi koordineeritud ja sihistatud tegevuse on võimalik abi kõige otstarbekam adresseerida.

Arutelu all olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ja Rahandusministeeriumi ettepanekud ning Isamaa fraktsiooni esitatud asjaomane eelnõu. Kõik algatused Ukraina toetuseks kandsid ühist eesmärki, kuid erinesid mõnevõrra ulatuse ja tehniliste lahenduste poolest.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et ühingute piiritlemine võimaldab Maksu- ja Tolliametil ka ilma halduskoormuse olulise suurenemiseta kontrollida tehtud annetuste sihtotstarbelist kasutamist. „Kui juriidiline isik soovib Ukraina toetamiseks teha piirmäärast suuremat kingitust või annetust, siis ei ole tal võimalik seda kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksuvabalt teha,“ selgitas Kokk. Ta lisas, et muudatus kehtestatakse üksnes Ukrainale tehtavatele annetustele ja kingitustele, kuna eelnõu koostamise hetkel kehtivat olukorda arvesse võttes ei ole vajalik laiendada abi saavate riikide ringi.

Muudatus on vajalik, sest kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt võib tekkida olukord, kus juriidiline isik peab tehtud kingituse või annetuse pealt tasuma riigile tulumaksu. Selle põhjuseks on asjaolu, et tulumaksuseaduse § 49 lõike 2 kohaselt on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevatele ühingutele tehtud kingitused ja annetused tulumaksuvabad üksnes juhul, kui need ei ületa 3% maksumaksja poolt tehtud sotsiaalmaksuga makstud väljamaksete summast või 10% maksumaksja viimase aasta kasumist.

Rahanduskomisjonis tehtud muudatuse kohaselt on eelnõu pealkiri maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE). Eelnõu teine lugemine on täiskogu istungil 16. märtsil.

7 kommentaari
 1. Nooi 3 päeva ago
  Reply

  RAHANDUSKOMISJON PEAB TOETAMA MEIE RAHVAST. Meil on palju vaeseid ja vajame ise toetust. Rikkurid pange raha kokku ja toetage keda tahate aga meie maksumaksja raha peab kuuluma meie rahvale. Aitab sellest et vene rahvale kes pole milleski süüdi pandi peale sanktsioonid. Kas teie hakkate Venemaal elavatele eestlastele pensioni maksma kes tahavad tulla kodumaale pensionipõlve pidama, kas teie maksate raha Eestis elavale vene rahvusest pensionärile kelle poeg töötab Venemaal ja toetab oma ema aga rublasid vahetada ei saa jne.

 2. Tipptaksojuht rooli ja istme vahelt 2 päeva ago
  Reply

  Yandex takso toetused VF Yandex.com räigele propagandamasinale vajavad samuti maksuvabastust.

 3. arukas 2 päeva ago
  Reply

  VAATASIN UV FAKTORIT JA SELGE ON, ET hr. KÕLVART ON TÕESTI ADEKVAATNE.

 4. järg 2 päeva ago
  Reply

  MEIE AMETNIKEL JA JÕUKAMATEL NOORTEL ON KUJUNENUD ARVAMUS, ET PÕGENIKELE, OLGU NAD AAFRIKAST VÕI UKRAINAST PEAB PAKKUMA PARIMAT JA VARJAMA EESTI TEGELIKKUST- TEMA ILU JA VALU.
  SAIN KUULDA, ET PALJUD ON MAJUUST PAKKUNUD, AGA SEDA POLE EDASI VAHENDATUD. KÜLLAP POLE NEED PINNAD OLNUD KÜLLALT KORRALIKUD. AGA MEIE INIMESED, KELLEST SUUR OSA ELAB nn.SUHTELISES=LAUSVAESUSES ELAVADKI JUST SELLISTEL. TEAN, ET PALJUD ÜÜILEANDJAD EI LUBA LOOMI
  VÕI HAKKAVAD NENDE EEST JÜSIMA HILJEM LISARAHA IGA KUU HINDA TÕSTES. ERITI KUI ANNAVAD KA TÖÖ- PALJUD TULID KOOS LOOMADEGA JA NEIST MA HOOLIN, SEST NAD LOOMAD KAASA VÕTSID.
  NEED INIMESED; KES EI PAKKUNUD nn.KÕLBLIKKE PINDU, VÕTAKSID EHK LOOMADEGA HEA MEELEGA.

 5. järg 2 päeva ago
  Reply

  PALJUD TULIJAD ON JÕILAMAD KUI MEIE INIMESED. NEIL ON HOIUSED PANKADES JA SAAVAD VALIDA.
  TEISED MITTE. ERITI LOOMADEGA. KA HOTELLID EI PRIIGI LOOMADESSE HÄSTI SUHTUDA.
  MEIE VANAD ELAVAD SAGELI REMONTIMATA JA ISEGI KORISTAMATA PINDADEL. PÕGENIKUD SAAKSID NEID VASTUTASUKS AIDATA VÄIKSEMA REMONDI JA ISEGI KORISTUSEGA.

 6. järg 2 päeva ago
  Reply

  TUNDUB, NAGU OLEKS MEIE AMETNIKEL JA JÕUKAMATEL NOORTEL SIDE SILMADEL, SUURUSHULLUSTUS VÕI
  HÄBI NÄIDATA EESTIT SELLISENA NAGU SEE ON.
  PÕGENIK POLE KUNINGAS.

 7. Nii et siis 1 sekund ago
  Reply

  Nii et siis kui võõraid aitad, ei pea aitamise pealt maksu maksma, aga kui aga omasid aitad, siis peab…

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.