Õiguskomisjon saatis seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstva eelnõu teisele lugemisele

Noored. Foto: Pixabay

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil kolme sarnase sisuga eelnõu ühendamise tulemusel tekkinud eelnõu, mille järgi tõstetakse seksuaalse enesemääramise vanusepiir praeguselt 14 aastalt 16 aastale. Eelnõus on ka erand lähedase vanusega noorte jaoks.

Õiguskomisjoni esimees Marek Jürgenson ütles, et arutelu seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmise teemal algas parlamendis aasta eest. „Juba siis oli näha, et vanusepiiri tõstmise osas valitseb üksmeel – nüüd on see tunne veelgi kindlam,“ sõnas Jürgenson. Ta lisas, et tänasel istungil vaadati läbi kõik eelnõuga kaasnevad muudatused.

Komisjoni aseesimehe Heljo Pikhofi sõnul on eelnõu peamine eesmärk kaitsta alaealisi täiskasvanute seksuaalse väärkohtlemise eest, mitte kriminaliseerida noorte omavahelisi vabatahtlikke eakohaseid suhteid. „Oluline on, et kõigile oleks selge, et lapse ja täiskasvanu suhtes vastutab täiskasvanu,“ lausus Pikhof.

Eelnõu järgi pole täisealisel lubatud vahekorda astuda noorema kui 16-aastase isikuga ja rikkumise korral karistatakse kuni viieaastase vangistusega. Alla 14-aastase lapsega vahekorda astumise eest karistatakse kuni kaheksa-aastase vangistusega. Eelnõuga luuakse erand, mille järgi on lubatud noorte omavahelised konsensuslikud seksuaalsuhted kui täisealise ja 14–16-aastase isiku vanusevahe ei ole suurem kui viis aastat.

Samuti soovitakse eelnõuga tõsta sanktsioonimäärasid alaealiselt seksi ostmise eest. Täisealise poolt alla 18-aastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest karistatakse kuni viieaastase vangistusega, alla 14-aastase kannatanu puhul kuni kaheksa-aastase vangistusega.

Veel tunnistatakse eelnõuga kehtetuks alaealiste erandlik abiellumisiga. Kehtiva perekonnaseaduse järgi saab vähemalt 15-aastane isik abielluda, kui kohus on laiendanud alaealise teovõimet abielu sõlmimiseks. Edaspidi saavad abielluda vaid täisealised isikud.

Istungil osalesid Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Prokuratuuri, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu ning MTÜ Eluliin esindajad.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 12. mail ja kolmandale lugemisele 18. mail. Vastuvõtmise korral on seadus kavandatud jõustuma 1. novembril.

Eelnõu tekkis valitsuse algatatud eelnõu (478 SE), Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi algatatud eelnõu (348 SE) ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu (339 SE) ühendamise tulemusel valitsuse algatatud eelnõu sõnastuse põhjal.

1 Kommentaar
 1. nonii 13 tundi ago
  Reply

  seaduse järgi võib siis ikka 14….16. aastast panna kui vanusevahe ei ületa 5 aastat, kus see piirang siis on ? Tähendab 19…21.aastasele on lubatud panna. 17 ja kuni 18- mis saab nendega?
  Pealkiri on küll:
  tõstetakse seksuaalse enesemääramise vanusepiir praeguselt 14 aastaselt 16 aastale.
  Kas 14…16.aastane(kuni 18) saab karistuse – kui ta on ahvatlenud oma keha müügiks nt.kuulutuste kaudu või telefonis- ja milline on temale karistus(teatavasti rikub ta seadust teadlikult sellisel juhul, varjab vanust nt. saitidel 18+, osaledes seal)= nt.suguhaiguste levitamine ka sealhulgas? Kas siis rakendatakse neile ka ….. aastat (mitu?)tagasiulatuvalt vastutust.
  Kuidas on integreeritud lollidega vastutus selles vanusegrupis – kannavad vastutust selle 14…18.a. vanemad?
  Seaduses aga puudub säte – kui 14.aastane ja vanem(kuni 18), astub suguühtesse jõudu tarvitades( seksuaalse toimingu enesemääramise õigus ?) – milline on siis karistus = see peaks olema sama kriminaalne tegevus, isegi siis kui see loetakse vägistamiseks, tuleb määrata praeguses seaduses vastutus – ka vähemalt 5 aastat. Või loetakse nemad vastutusvõimetuteks sedapidi juhtumil?
  Kas alates,16.aastane KOV valimistel vastutab 100% , kui teda osteti hääletama? või ostis tema kedagi hääletama? Milline on karistus siis ?
  Seaduses on aga pornograafiaga seonduv osa segane – Moraali järgi peaks olema Eestis see üldse keelatud, ka Eesti kodakondseil, kuni pole LITSIMAJA teenust ametlikustatud. Alasti keha pole porno aga juba mingi muu lisa pildil või esinemine netis või video , on pornogr.teostus.
  Huvitav, et meedias selle seaduse loomet nii vähe on arutatud, …..

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.