Välisminister Liimets arutas Norra kolleegiga edasist toetust Ukrainale ja Läänemere piirkonna julgeoleku tugevdamist

Välisminister Liimets arutas Norra kolleegiga edasist toetust Ukrainale ja Läänemere piirkonna julgeoleku tugevdamist. Foto allikas: Välisministeerium

Välisminister Eva-Maria Liimets kohtus 24. mail Kristiansandis Norra välisministri Anniken Huitfeldtiga. Kohtumise keskmes oli edasine toetus Ukrainale, julgeolekuolukord Läänemere piirkonnas ja eesmärgid eelseisvaks NATO Madridi tippkohtumiseks.

Välisminister Liimets rõhutas, et tuleb jätkata kõikvõimalikke pingutusi, et aidata Ukrainal sõda võita. „Igakülgne poliitiline ja praktiline toetus Ukrainale peab olema järjepidev ja vastama nende abivajadustele. Eesti keskendub nüüd üha rohkem Ukraina ülesehitamisele, eelkõige meilt abi palunud Žõtomõri oblastis, kus plaanime esmajoones aidata vägivalla all kannatanud naisi ja lapsi ning taastada eluruume, koole ja lasteaedu,“ ütles Liimets.

Rääkides Norra välisministriga eelseisvast NATO Madridi tippkohtumisest, toonitas Liimets, et Venemaa sõja mõju ja ohud peavad peegelduma NATO uues strateegilises kontseptsioonis. „Eesti kindel seisukoht on, et meie piirkonna julgeoleku kindlustamiseks tuleb kiiresti edasi minna NATO kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamisega idatiival ning samuti on selge, et vajame suuremat NATO kohalolu maal, merel ja taevas,“ sõnas välisminister.

Liimets tõi veel välja, et muutunud julgeolekuolukorras on oluline vähendada sõltuvust Venemaa energiakandjatest, et mõjutada otseselt sõja finantseerimist ja laiemalt tugevdada kogu Euroopa julgeolekut. „Eesti otsustas veel sel aastal loobuda Venemaa gaasi impordist ja kiirendada investeeringuid taastuvenergia lahendustesse. Taastuvenergia ja rohepöörde vallas otsime ka uusi koostöövõimalusi Norra ja teiste uuendusmeelsete riikidega kogu meie piirkonna hüvanguks,“ ütles välisminister.

Pärast kahepoolsest kohtumist osalevad välisministrid täna ja homme Läänemeremaade Nõukogu ministrite kohtumisel. Kohtumise keskmes on Venemaa sõja mõju Läänemere regioonis ja Ukraina abistamine. Venemaa osalus Läänemeremaade Nõukogus on lõpetatud.

9 kommentaari
 1. eesti targim väljamaaasja minister 1 kuu ago
  Reply

  Nii ilus ja tark naine ja mis kõige armsam, meie saame endale juurde vene keelt rääkivaid inimesi! Kohalikel valimistel on kindlasti meie võit ja saame ka vene keele riigikeeleks. Sõjaaladel pole kunagi ukraina keelt räägitud. See ju tsaariaegne Vene impeeriumi osa.

  • Mis toimub selles lehes? 1 kuu ago

   Vanasti oli leht huvitav. Nüüd vaid mingi usuhullu kommentaarid.
   Kuhu küll see partei läheb?

  • Ukraina oli koos Venemaaga 1 kuu ago

   Tuletagem meelde, kes kirjutasid alla Belovežki lepingule?!
   Ukraina poolt President Kravtšuk.

 2. harry 1 kuu ago
  Reply

  Juudit

  Piibel 1997
  Juuditi tänulaul
  16
  1 Ja Juudit alustas seda tunnistust terve Iisraeli keskel, ülistust, mida kogu rahvas hõisates kaasa laulis.
  2 Ja Juudit ütles:
  „Hakake mängima minu Jumalale trummidega,
  laulge Issandale simblitega!
  Lisage kiituslaul temale,
  ülistage ja hüüdke appi tema nime!
  3 Sest Issand on Jumal, kes lõpetab sõjad.
  Tema päästis minu jälitajate käest
  oma väeleeri rahva keskel.
  4 Assur tuli põhja mägedelt,
  tuli oma tohutu suure sõjaväega.
  Nende hulk ummistas mäestikuojasid
  ja nende hobused katsid künkaid.
  5 Ta käskis põletada minu maa,
  minu noored mehed tappa mõõgaga
  ja imikud paisata vastu maad,
  minu väetid võtta saagiks
  ja neitsid röövida.
  6 Aga Issand, kõigeväeline,
  hävitas nad naise käe läbi.
  7 Sest nende kangelane ei langenud noorte meeste käe läbi,
  ei tapnud teda titaanide pojad
  ega tunginud temale kallale pikakasvulised hiiud,
  vaid Juudit, Merari tütar,
  alistas tema oma näo iluga.
  8 Sest ta võttis seljast leseriided
  Iisraeli rõhutute ülendamiseks,
  võidis oma palet salviga,
  9 sidus oma juuksed paelaga
  ja pani selga linase rüü,
  et teda hurmata.
  10 Tema kingad köitsid mehe silmad
  ja ta ilu võttis vangi tema hinge.
  Mõõk läbistas mehe kaela.
  11 Pärslased jahmusid tema julguse pärast
  ja meedlasi kohutas tema kartmatus.
  12 Kui siis hüüdsid mu rõhutud, nemad kartsid,
  mu väetid, nemad tundsid hirmu;
  tõstsid nad oma häält, siis nad põgenesid.
  13 Noorte emade pojad torkasid nad läbi,
  haavasid neid kui põgenenud orje!
  Neid hukkas minu Issanda lahingurivi.
  14 Ma laulan oma Jumalale uut laulu.
  Issand, sina oled suur ja auline,
  imetlusväärne väelt, võitmatu!
  15 Kogu sinu looming teenigu sind!
  Sest sina ütlesid, ja see sündis,
  sina läkitasid oma Vaimu, ja see ehitas,
  ja ei ole ühtki, kes suudaks vastu panna sinu häälele.
  16 Sest mäed liiguvad alustelt koos vetega,
  kaljud sulavad sinu palge ees otsekui vaha,
  aga neile, kes sind kardavad,
  oled sa väga armuline.
  17 Sest väike on iga healõhnaline ohver,
  ja üpris vähene on kogu rasv sulle põletusohvriks,
  aga kes Issandat kardab,
  see on alati suur.
  18 Häda paganaile,
  kes tõusevad minu rahva vastu!
  Issand, kõigeväeline,
  karistab neid kohtupäeval:
  ta saadab tuld ja usse nende lihasse –
  seda tundes nad uluvad igavesti.”
  19

  Kui nad Jeruusalemma tulid, siis nad kummardasid Jumalat. Kui rahvas oli ennast puhastanud, siis nad tõid oma põletusohvreid ja vabatahtlikke ohvreid ning ande.
  20 Ja Juudit ohverdas kõik Olovernese riistad, mis rahvas oli temale andnud. Ka kattevõrgu, mille ta ise oli võtnud tema magamiskambrist, andis ta Jumalale pühitsusanniks.
  21 Ja rahvas pidas kolm kuud rõõmupidu Jeruusalemmas pühamu ees. Ka Juudit oli nende juures.
  Juuditi hilisem käekäik ja surm
  22 Aga pärast neid päevi pöördus igaüks tagasi oma pärisosa alale, ja Juudit läks Betuuliasse ning jäi oma varanduse juurde. Oma eluajal oli ta austatud kogu maal.
  23 Paljud tahtsid teda naiseks, aga ükski mees ei pääsenud temale lähedale kõigil tema elupäevil, alates päevast, mil tema mees Manasse suri ja võeti ära oma rahva juurde.
  24 Ja tema kuulsus kasvas väga suureks. Oma mehe kojas sai ta sada viis aastat vanaks. Ja oma teenija laskis ta vabaks. Ta suri Betuulias ja maeti oma mehe Manasse hauakoopasse.
  25 Ja Iisraeli sugu leinas teda seitse päeva. Aga enne surma jaotas ta oma varanduse kõigile oma mehe Manasse sugulastele ja oma suguvõsa sugulastele.
  26 Ja ei olnud ühtki, kes oleks Iisraeli lapsi hirmutanud Juuditi päevil ja veel kaua aega pärast tema surma.
  2
  Assüürlased põgenevad
  15
  1 Ja kui need, kes telkides olid, seda kuulsid, siis kohkusid nad selle pärast, mis oli sündinud,
  2 ja neid haaras hirm ning värin. Ja ei olnud ühtki inimest, kes oleks jäänud teise juurde, vaid üksmeelselt tormates põgenesid nad kõigil tasandiku- ja mäestikuteedel.
  3 Ka need, kes olid leeris mäestikus ümber Betuulia, pöördusid põgenema. Ja siis Iisraeli lapsed, kõik nende sõjakõlvulised mehed, tungisid neile kallale.
  4 Ja Ussija saatis Beet-Omestaimi, Beebasse, Hoobasse, Koolasse ja kõigisse Iisraeli paigusse sõna, mis oli sündinud ja et kõik tungisid vaenlastele kallale, et neid hävitada.
  5 Aga kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis nad tungisid üksmeelselt neile kallale ja lõid neid kuni Hoobani. Nõndasamuti ka need, kes olid tulnud Jeruusalemmast ja kogu mäestikust, sest neilegi oli teatatud, mis nende vaenlaste leeris oli sündinud. Ja mehed Gileadist ja Galileast haarasid neid küljelt võimsa löögiga, kuni nad olid möödunud Damaskusest ja selle piiridest.
  6 Ülejäänud Betuulia elanikud tungisid aga Assuri leeri ja riisusid seda ning said väga rikkaks.
  7 Need Iisraeli lapsed, kes taplusest tagasi tulid, vallutasid ülejäänud osa. Ka külad ja alevid mäestikus ja tasandikul said palju saaki, sest seda oli väga suur kogus.
  Juuditit ülistatakse
  8 Ülempreester Joojakim ning Iisraeli laste vanematekogu, kes elasid Jeruusalemmas, tulid vaatama neid häid tegusid, mis Issand oli Iisraelile teinud, ja et Juuditit näha ning temaga sõbralikult rääkida.
  9 Kui nad siis olid tema juurde tulnud, ülistasid nad kõik teda üksmeelselt ja ütlesid temale: „Sina Jeruusalemma uhkus, sina Iisraeli suur rõõm, sina meie rahva suur kuulsus,
  10 sina oled kõike seda teinud oma käega, sina oled Iisraelile head teinud – olgu Jumalal sellest hea meel! Ole õnnistatud kõigeväelise Issanda poolt igaveseks ajaks!” Ja kogu rahvas ütles: „Nõnda sündigu!”
  11 Ja kogu rahvas riisus leeri kolmkümmend päeva. Nad andsid Juuditile Olovernese telgi ja kõik tema hõberiistad, voodid, karikad ja kogu tema varustuse. Ja tema võttis need ja pani oma muula selga, rakendas siis loomad oma vankrite ette ja pani neile koormad peale.
  12 Ja kõik Iisraeli naised jooksid kokku teda vaatama. Nad ülistasid teda ning tantsisid ringtantsu tema auks. Ja Juudit võttis kätte väätidega kaunistatud keppe ning andis neid ka naistele, kes olid koos temaga.
  13 Siis nad ehtisid endid õlipuu okstega, tema ja need, kes olid koos temaga. Ja Juudit käis kogu rahva ees kui kõigi naiste ringtantsu juhataja. Ja kõik Iisraeli mehed käisid tema järel sõjariistadega, pärjad peas ja laulud suus.

  • Uskmatu-Toomas 1 kuu ago

   Tubli Harry! Õndsad on need kes vaimust vaesed …. !

 3. harry advokaat 1 kuu ago
  Reply

  Vaata, Uskmatu Toomas, just praegu kinnitasid ,et sa Piiblit ei tunne . Iga haritud inimene peab tundma mingil määral. kõiki usundeid. Aga paraku nad ei mõista neid. See ütlus vaimust vaeste kohta tähendab eelkõige : kõik. kes ,mõistavad, et nad ei ole vaimult ja südamelt arenenud, küllalt arenenud ja asuvad seda viga parandama. on õndsad, sest nad on õigel teel.Hingeline areng on Jumalik kohustus.
  Harry ei peaks nii pikki kirjutisi nii teadmatule publikule esitama.

 4. veel 1 kuu ago
  Reply

  Mis ei tähenda, et vaimust vaesed õndsad ei või olla või pole.

 5. Sergei. 1 kuu ago
  Reply

  Ehitage ükskord Venemaa vahele 8 m. kõrgune tara ja jätke see riik oma väärtustega rahule.
  anglo- saksid on rüüstanud tervet maailma. Üllatus Süürias rüüstamised samal ajal kui ka meile tõid risti ja mõõgaga
  oma usu. Rüüstasid ja tapsid nad Ameerika puhtaks, tegid vägitegusid Indias, Hiinas, Austraalia ka !
  St . kogu maailm vallutatud Ka Euroopa riigid nende käpa all. Aga Venemaa ja Türklasi pole kunagi võidetud- sealt on peksa saadud ja see ei lähe neile kuidagi hinge. Püütakse ikka omi väärtusi pähe määrida: mingit oma sugu iharust külvata, oma põmm põmm muusikat ja filme (kultuuri) ,mingit sõnavabadust- mida tegelikult pole- ebameeldivad meediakanalid ju suletud !!! Igale rahvale seda külvata, millega neid on võimalik murda! UKR Jobid said selle mille nad väärt on.

 6. Soo 1 kuu ago
  Reply

  Ja mis sest arutelust kasu on. Meil on okka ääretult ebameeldiv välisminister kes ajab tühja tuult taga ja mitte midagi kasu mutte kellelegi sellest ei ole.. Milleks meile selline välisminister kes mitte midagi kasulikku ei tee ja ei sobi Keskerakonda.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.