Eakate sotsiaalse turvalisuse teema

Tavi Nirk

Tavi Nirk, PhD (tehnikateadused), Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent, rahvaalgatusliku liikumise Õiguslik Tasakaal asutajaliige, Eesti Keskerakonna sotsiaal- ja rahvastikupoliitika töörühma liige, sundüürnik Tallinn-Nõmmel, sünd. 1936 

Eesti Keskerakond kui Eestimaa Rahvarinde aadete kandja on omandireformi algusest peale mõistnud varade tagastamisega elamute osas tekkinud olukorra lubamatust õigusriigis ja läbi aastakümnete taotlenud õiglust ning õiguslikult tasakaalustatud lähenemist. Tallinna linnas on suudetud paljugi ette võtta, kergendamaks sundüürnike olukorda. Kuid viimastel aastatel paraku enam mitte! Riigivõimude apaatsust tekkinud probleemide suhtes näeme aga juba alates seaduste vastuvõtmisest Toompeal, kui kogu asjade tegelik korraldamine pandi kohalike omavalitsuste kohustuseks.

Nüüd on alanud erakondades ettevalmistused 2023.a. kevadisteks Riigikogu uue koosseisu valimiseks. Näiteks Erakonna Isamaa volikogu kinnitas juba varakevadel  riigikogu valimiste programmi lähtealused, kus kavatsetakse suurejooneliselt suunata raha eestluse elujõulisusesse. (Isamaa valimisplatvorm: miljard lisaeurot aastas. – Õhtuleht, 5.04.2022)

Meie erakonna vastavad töörühmad tegutsevad samuti, panemaks kokku jõulist kava elanike huvide kaitsel, et siis valimistel jälle valijate toetus pälvida. Sotsiaalpoliitilised küsimused on selleks eriti tundelised. Läbi aastakümnete praktiliselt ilma riigi toeta ja isegi pigem ignoreerimise oludes kulgenud sundüürnikele tekitatud majandusliku ja moraalse kahju heastamise teema on kahtlemata üks fundamentaalsemaid meie ühiskonnas. Kordan siinkohal, et Tallinnas on Keskerakonna valitsemise ajal selles osas kohaliku omavalitsuse võimaluste piires paljugi tehtud, kuid mitte enam viimastel aastatel. Sellele juhib tähelepanu ka kolleeg Vello Rekkaro ja loetleb konkreetseid võimalusi linnavalitsuse ametnikele vastavate rakenduslike dokumentide ja protseduuride teostamiseks. (Vello Rekkaro, Poliitikud räägivad ja ametnikud – tegutsevad, või ei tegutse! – Kesknädal 10.06.2022) https://kesknadal.ee/2022/06/10/poliitikud-raagivad-ja-ametnikud-tegutsevad-voi-ei-tegutse/

Kui vaadata meie erakonna varasemate aastate programmilisi dokumente selle teema osas, siis näiteks valimisplatvormis Riigikogu XII koosseisu valimistel ”Eesti inimkeskseks” oli alajaotuses ”Perekond ja kodu” kirjas: ”Alustame tagastatud majades elanud ja elavatele üürnikele tekitatud moraalse ja materiaalse ülekohtu kompenseerimist riigi tasemel.”

Valimisplatvormis Riigikogu XIV koosseisu valimistel 2019.a. ”Õiglane Eesti kõigile!” tõdeti: ”Mõne aastaga pole võimalik tasa teha aastakümnete jooksul kuhjunud ebavõrdsust ja ebaõiglust. Riigikogu 2019 valimistel seisab Eesti ees põhimõtteline valik – edasi või tagasi? Kas liigume edasi õiglasema, tugevama ja hoolivama riigi suunas või läheme tagasi igaüks iseenda eest mõtteviisi juurde, kus riigi tugi jõudis vaid vähesteni. Keskerakond soovib ehitada tugevat, hoolivat ja kasvava rahvaarvuga Eesti riiki. Õiglast riiki, kes hoiab kõiki oma inimesi, mitte ei vastanda siinseid kogukondi. Riiki, kes seisab igaühe heaolu ja võrdsete võimaluste eest. Riiki, kes ei jäta kedagi maha. Sellist riiki on võimalik ehitada ainult üheskoos pingutades ning üksteisele toetudes.”

Kohalike omavalitsuste valimisel 2021.a. oli Keskerakonna platvormi ”Õige käik!” 3. alajaotuses ”Sotsiaalselt tasakaalus Eesti” p. 6 sõnastatud konkreetne ülesanne kohalikele omavalitsustele: ”Heastame omandireformi käigus sündinud ebaõigluse inimestele, kes ei saanud erastada oma koduks olevat elamispinda ja pidid selle loovutama ilma kompensatsioonita.”

Kohane on sarnane ülesanne anda nüüd meie poolt eelseisvatel valimistel ka Riigikogu uuenevale koosseisule. Hea oleks, kui Keskerakonna edu Riigikogu valimistel 2023.a. märtsikuus saaks  seekord toetuda juba ka tegelikele tulemustele sundüürnike kui tänaseks üldjuhul 30 aastat vanemate ja eakate elanike eluolu parendamisesse nt Tallinnas, kus meil peaks ju selleks võimalused olema!

10 kommentaari
 1. Vana Kesnädalat lugedes 4 kuud ago
  Reply

  Lugege ja vaadake ajalehe hiilgeaegu!
  : http://vana.kesknadal.ee/est/g2/uudised_kommentaar?lk=4&id=28786
  10. Mai 2017

  • Kui Toots võisaks 4 kuud ago

   Siis ka usuks, et vaesed saavad rikkamaks. Vähemalt kodude kaotus kompenseeritakse.

  • kriminaalasja keeras kokku kapo ametnik. See oli armukolmnurk 4 kuud ago

   Nii see KAPO ka täna toimetab. Tootsi me torkida eri lase!

 2. Nojah 4 kuud ago
  Reply

  Laari valitsemise ajal tekkisid kodutud sest nad aeti kodudest välja andmata vastu elamispinda. Las Isamaa hoolitseb selle eest et sundüürnike elu parandada. isamaalased pole tegelikult mitte midagi head teinud ja on vaid täienduseks arvulises suhtes erakonnale kes võimule saab. Siis kui nad ühinesud Keskerakonnaga oli neil tubli esimees kellel oli tahe meie rahva heaks midagi teha. Praegu aga ühinedes Reformierakonnaga andsid nad mõista et neid ei huvita kuidas meil ealakse ja mõnel poliitikul oli lihtsalt võimuiha. Tohutult vilets valitsus on meil praegu ja midagi head sealt loota pole. Võom on kindlalt Reformierakonna käes.

  • Naljakoht 4 kuud ago

   Kus on meie 200 rutsi pensionile? Seepeale teid valisime.
   Nüüd enam ei usalda. Kui vaid uus juht tuleb, siis….

 3. Nii 4 kuud ago
  Reply

  Keskerakondlastel on alati kindlas eesmärgid meie rahva elatustaseme tästmiseks ja neid ka täidetakse kuigi vahel raskustega kokku puutudes sest reformierakondlastel on sageli muud huvid. Seda näitas kujukalt Ansipi valitsus kui mui meie elu veeres allamäge ja tehti üks vale otsus teise järgi. Isamaa võib tahta raha suunata kuhu tahab aga saades vähe hääli on nad vaid võimule vajalikud et enamust saavutada ja neist ei olene midagi. Väga üldine fraas on suunata raha eestluse elujõulisusse mis tegelikult jäävad vaid ilusateks sõnadeks. Meil läheb palju raha teiste riikide abistamiseks mis on nendele vaid nagu tilk merre ja kas raha läheb üldse abivajajateni pole ka teada. las rikkamad riigid abistavad me vajame ise abi. Meil on palju inimesi kes vajavad abi. Keskerakondlased on sisepoliitikas palju head ära teinud ja teevad veelgi ui võimalus antakse. Valigem Riigikokku inimesed kes püüavad teha kõik mis võimalik meie riigi ja rahva heaks aga mitte sellised kes enne valimisi hakkavad ässitama ja vihavaenu õhutama ja mitte sellised kes valesüüdistusi vorbivad keskerakondlastele et vüimule saada ja mitte selliseid kes lubavad seda teha. kahju et pole teist sellist erakonda nagu on Keskerakond,

 4. Soo 4 kuud ago
  Reply

  mulle meeldib kui poliitikute seas on teadlased oma arvamustega aga kahjuks on neid vahe.

 5. to naljakoht 4 kuud ago
  Reply

  Kas Jürit usaldada saab, seda ei tea, Ta ju naagu meie valitsusliikmetele “kohane” ei suhtle otseselt rahvaga, et tekiks mingigi arusaam tegelikust elust, selle nüanssidest jms. Selle asemel otsivad endale vabastuse igasugu instantside KOV ametnikele probleemide lahendamist suunates. Mida nood EI tee . Isegi siis kui neile konkreetsed probleemilahendused saata.
  Et Jüri Toots vaesema elanikkonna “õnnistus” oleks , pole usutav. Mis siis sellest, et Keskerakonna sildi all
  esineb. Selleks on ta liiga jõukas. Ngu ka kõik poliitikud võrreldes meie vaesema elanikkonnaga = väikese pensioniga staaziga üksielavad vanaduspensionärid.

 6. kodutusest 4 kuud ago
  Reply

  KODUTUST TEKITATAKSE KA PRAEGU. /eelmised kodutud ammu surnud, kodutuse lained algasid juba kohe kui vabrikud kinni pandi ja kommunaalid tõusid kiirkorras ennenägematuks/
  PRAEGU TEKITATAKSE KODUTUST MAJADE SOOJUSTAMISE SUNNIGA, MIS ON NAGU PARM JÕUKAMATELE
  PÄHE PISTETUD , SEST NEMAD, USKUGE VÕI MITTE, NÄEVAD OMA ” INIMESEKSOLEMISE VÄÄRIKUST ” ja
  SOTS. HIERARHIAKOHTA ;MAJA SEINTES! KUS NENDE KORTER ASUB.!!!
  SEEJUURES LÄHEVAD KONTIDE RAGINAL ÜLE NEIST, KES SEDA EI SUUDA. OLGU VANAD, OLGU HAIGED, OLGU NÕRGAD JA HAPRAD, OLGU NENDE VÄÄRIKUS MUUS. ÜLE JA KÕIK ! = MATSIKESED MALAKAGA !!!
  EI OLE TÄHELE PANNUD ,ET SUNDÜÜRNIKUD NENDE EEST SEISASID, VÕI ÕPETAJAD PENSIONÄRIDE
  EEST. ET MIDA NAD SIIS ÕPETAVAD …?
  NII LOOVAD HOOLIMATUSE MENTALITEETI JA SEE LÖÖB NEID MINGIL AJAL TAGASI, PÖÖRAB NENDE VASTU. NII ON SEE OLNUD LÄBI AEGADE, ÕPITUD POLE MIDAGI.
  NII SEE EESTI ÜHISKOND ON . KAS SEE JUST JÄTKUSUUTLIKKUST TÄHENDAB … IGAÜKS AINULT ENESE EEST, OMA KÕHU ALLA KRAABIB, MIS KÄTTE SAAB. LÕPETAB INIMESEKSOLEKU HOOPIS ÄRA…

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.