Riigikogulane Dmitrijev pärib hoolekandereformiks mõeldud raha kohta

Dmitri Dmitrijev

Riigikogu Keskreakonna fraktsiooni aseesimees Dmitri Dmitrijev tahab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt teada, millistele konkreetsetele teenustele ja millises ulatuses on suunatud järgmise aasta riigieelarvest hoolekandereformi jaoks ettenähtud 57 miljonit eurot.

Dmitrijev toob kirjas Riisalole välja, et eelmise aasta seisuga oli üle 65-aastaste inimeste osakaal Eesti rahvastikust 20 protsenti ja see on tõusvas trendis. „Hooldekodude teenuste hinnad tõusevad koos inflatsiooniga ja muutuvad suurele osale inimestele kättesaamatuks, kuivõrd järeltulev põlvkond ei suuda oma pere ülalpidamise kõrvalt eaka lähedase hooldekodu kulusid katta,” kirjutas Dmitrijev.

Ta juhib sotsiaalkaitseministri tähelepanu, et kümne aastaga on inimeste panus hoolduse eest maksmisel kasvanud 228 protsenti ja 22 protsenti Eesti elanikest hooldab mõnda terviseprobleemiga lähedast.

„Nendest üle 30 000 inimese kulutab selleks üle 40 tunni nädalas. See on täiskohaga töötava inimese keskmine töötundide arv nädalas. Probleem on tõsine ja lähedast hooldavad inimesed vajavad riigipoolset tuge,” märkis Dmitrijev.

2 kommentaari
 1. ? 5 päeva ago
  Reply

  aga kulla inimene, neil ei olegi ju plaani, mida sa küsid siis?kas riisalo on üldse õige inimene sells ametis???
  mitte et ta eelkäijad paremad oleksid olnud, see on ju selge umbluu – vanade e.hooldekodu on tänapäevame
  vaestemaja, kui seal elulemus ca´` 8 kuud keskmiselt, siis milline saab ta olema nüüd kui hinnad laes, osa leibugi maksab üle 2.-euri!!! vahvlipkike 180 gr oli Coopis 1 eur 5 centi!!! ja teenust vaestemajas tahetakse sama hinnaga?! koht, kuhu keegi minna ei tahtnud ennegi,rääkimata nüüdsest. no ei ole need meie juhid” ja “eestkõnelejad” suutelised looma koduteenindussüsteemi ja kodupõetussüsteemi üleriigiliselt ja seda siis doteerima, mitte vaestemaju tekitama., mis praegustel tingimustel muutuvad veel rohkem õudusunenäols kui juba olid. ei anna Issand mõistust koos ametiga ja kui annaks, siis KOV-id pole tahtelised seda vastu võtma ja rakendama, sest see pole tõesti nende töö vaid üleriigilise hoolde ja turvasüsteemi loomine tsentral. korras
  suudaks vajadusi täita. aga meie, lihtmatsidega ,ei taheta nõu pidada ja kuuda me soove. egas me kõik dementsed ole, vahel jääb mulje, et asjulised on rohkem.

 2. harry 3 päeva ago
  Reply

  Haggai

  Eestikeelne Piibel 1997
  7
  Iisraeli kõlbeline laostumine
  1 Häda mulle, sest mu käsi käib
  nagu pärast puuvilja korjamist,
  nagu pärast viinamarjalõikuse järelnoppimist:
  ühtegi kobarat ei ole süüa,
  ühtegi varajast viigimarja,
  mida mu hing ihaldab.
  2 Vaga on kadunud maalt
  ja õiget ei ole inimeste seas;
  kõik varitsevad verd,
  püüavad üksteist võrguga.
  3 Nende käed on valmis kurjaks:
  vürst nõuab,
  kohtumõistja mõistab kohut
  meelehea eest
  ja suurnik räägib
  oma hinge himustamise järgi;
  ja seda nad keerutavad.
  4 Parim neist on nagu kibuvits,
  ausaim nagu okkaline aed.
  Sinu vahimeeste päev,
  su karistus tuleb.
  Nüüd satuvad nad segadusse.

  5 Ärge uskuge ligimest,
  ärge lootke sõbra peale!
  Hoia oma suu uksi selle eest,
  kes su kaisus magab!
  6 Sest poeg põlgab isa,
  tütar tõuseb ema vastu,
  minia ämma vastu:
  inimese vaenlasteks
  on ta oma kodakondsed.
  7 Aga mina vaatan Issanda poole,
  mina ootan oma pääste Jumalat:
  küll mu Jumal kuuleb mind.
  Jeruusalemma lootus
  8 Ära rõõmusta minu pärast,
  mu vaenlane!
  Kui ma langen,
  siis ma tõusen üles;
  kui ma istun pimeduses,
  siis on Issand mulle valguseks.
  9 Ma tahan taluda Issanda viha,
  sest tema vastu olen ma pattu teinud,
  kuni ta seletab mu riiuasja
  ja teeb mulle õigust.
  Tema toob mind valgusesse,
  ma saan näha tema õiglust.
  10 Siis mu vaenlane näeb
  ja häbi katab seda,
  kes mulle ütleb:
  „Kus on Issand, su Jumal?”
  Mu silmad saavad
  kahjurõõmsalt näha,
  et nüüd tallatakse teda
  nagu tänavapori.

  11 Päev su müüride ülesehitamiseks.
  See päev on ammu määratud.
  12 Sel päeval tullakse su juurde
  Assuri poolt ja Egiptuse linnadest
  ja Egiptuse poolt Frati jõeni,
  merest mereni ja mäest mäeni.
  13 Aga maa tehakse lagedaks
  ta elanike pärast,
  nende tegude vilja pärast.
  Issand halastab Iisraeli peale
  14 Karjata kepiga oma rahvast,
  oma pärisosa lambaid,
  kes elavad omapäi metsas
  keset viljakat maad!
  Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis
  nagu muistseil päevil!
  15 Otsekui sinu Egiptusemaalt
  lahkumise päevil
  näitan ma neile imetegusid.
  16 Paganad näevad ja häbenevad,
  hoolimata kogu oma vägevusest.
  Nad panevad käe suu peale,
  neil jäävad kõrvad kurdiks.
  17 Nad lakuvad põrmu nagu madu,
  maa roomajate sarnaselt.
  Nad tulevad värisedes välja
  oma linnustest,
  lähenevad vabisedes Issandale,
  meie Jumalale:
  nad kardavad sind.
  18 Kes on Jumal nagu sina,
  kes annab andeks süü
  ja läheb mööda
  oma pärisosa jäägi üleastumisest,
  kes ei pea viha mitte igavesti,
  vaid osutab armu,
  19 kes halastab jälle meie peale,
  tallab maha meie süüteod?
  Sina heidad kõik meie patud
  mere sügavustesse.
  20 Sina osutad Jaakobile truudust,
  Aabrahamile armu,
  nõnda nagu sa meie vanemaile
  oled vandega tõotanud
  muistseil päevil.”
  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Jumala püha viha oma vaenlaste vastu
  1 Ennustus Niineve kohta. Elkoslase Nahumi nägemuste raamat.

  2 Issand on kättemaksja ja püha vihaga Jumal,
  Issand on kättemaksja ja täis raevu.
  Issand maksab kätte oma vihameestele
  ja on vihane oma vaenlastele.
  3 Issand on pika vihaga ja rammult suur
  ja Issand ei jäta kedagi karistamata.
  Tema tee on tuulekeerises ja tormis
  ja pilved on tema jalgade tolm.
  4 Ta sõitleb merd ja kuivatab selle
  ning laseb taheneda kõik jõed.
  Närbuvad Baasan ja Karmel
  ja Liibanoni õied närtsivad.
  5 Mäed värisevad tema ees ja künkad sulavad.
  Tema palge ees kerkib maa,
  maailm ja kõik, kes seal elavad.
  6 Kes võiks seista tema sajatuse ees?
  Või kes võiks taluda tema tulist viha?
  Tema raev puhkeb nagu tuli,
  kaljudki purustatakse tema poolt.
  7 Issand on hea, varjupaik hädaajal,
  ja ta tunneb neid,
  kes tema juures pelgupaika otsivad.
  8 Aga tulvavate voogudega
  teeb ta sellele paigale lõpu
  ja ajab oma vaenlased pimedusse.
  9 Mida te kavatsete Issanda vastu?
  Tema teeb lõpu!
  Häda ei tule teist korda!
  10 Sest olgugi nad põimunud nagu kibuvitsad
  ja joobunud oma joogist –
  nad hävitatakse kõik nagu kuivanud kõrred.

  11 Sinust, Niineve, on lähtunud see,
  kes kavatseb kurja Issanda vastu,
  nurjatu nõuandja.
  12 Nõnda ütleb Issand:
  Olgugi nad täisjõus
  ja olgugi neid nõnda palju,
  siiski tehakse neile lõpp
  ja nad kaovad.
  Ja kuigi ma sind, Juuda,
  olen alandanud,
  siis enam ma sind ei alanda.
  13 Nüüd ma murran su pealt tema kepi
  ja rebin katki su köidikud.
  14 Aga sinu kohta, Niineve,
  on Issand andnud käsu:
  Su nime ei meenutata enam.
  Ma hävitan su jumalate kojast
  nikerdatud ja valatud kujud.
  Ma valmistan sulle haua,
  sest sa oled neetud.
  Eestikeelne Piibel 1997
  2
  Sõnum Niineve hävitamisest
  1 Vaata, juba on mägede peal
  sõnumitooja jalad,
  tema kuulutab rahu.
  Pühitse, Juuda, oma pühi!
  Tasu oma tõotused!
  Sest iialgi enam ei tule
  su kallale nurjatu –
  ta hävitatakse sootuks.

  2 Pillutaja tuleb su vastu.
  Ole valvel!
  Pea silmas teed!
  Kinnita vööd!
  Võta jõud hästi kokku!

  3 Sest Issand taastab Jaakobi suuruse
  nagu Iisraeli suuruse,
  kuigi rüüstajad on rüüstanud neid
  ja on hävitanud nende võsud.

  4 Tema kangelaste kilbid on punased,
  sõjamehed ise purpurpunaseis riideis;
  ta määratud päeval on sõjavankrid
  otsekui tõrvikute tuli
  ja ratsud on rahutud.
  5 Vankrid kihutavad tänavail,
  tormavad turgudel sinna ja tänna;
  need paistavad tõrvikuina,
  sähvivad otsekui välgud.
  6 Tema vägevad kutsutakse kokku:
  nad komistavad teel,
  nad tõttavad müürile,
  aga juba on püstitatud kaitsekatus.
  7 Jõeväravad avatakse
  ja palee hakkab vankuma.
  8 Kuninganna tõstetakse püsti, võetakse paljaks,
  viiakse ära.
  Tema teenijad halavad,
  häälitsevad nagu tuvid,
  taovad enestele vastu rinda.
  9 Niineve on nagu veetiik,
  mille veed voolavad ära.
  „Pidage! Seiske!”
  Aga keegi ei pöördu tagasi.
  10 Riisuge hõbedat, riisuge kulda!
  Varandust on otsatult!
  Võtke enestele kandam
  kõigist kalleist asjust!
  11 Tühjus, lagedus ja häving!
  Julgus kaob, põlved võbisevad,
  kõigis niudeis on värin
  ja kõik palged õhetavad.
  12 Kus on nüüd lõvide pesapaik
  ja noorte lõvide söödamaa,
  kuhu lõvi sai pugeda
  ja kus viibis lõvikutsikas,
  ilma et keegi neid oleks peletanud?
  13 Kus on lõvi, kes murdis
  oma kutsikate tarviduseks
  ja kägistas emalõvide jaoks,
  kes täitis oma urkad saagiga
  ja pesapaigad sellega, mis ta murdis?
  Niineve täielik häving
  14 Vaata, ma tulen sulle kallale,
  ütleb vägede Issand,
  ja ma põletan su sõjavankrid suitsuks,
  mõõk hävitab su noored lõvid.
  Ma lõpetan maa pealt su röövteo
  ja enam ei kosta su käskjalgade hääl.
  Eestikeelne Piibel 1997
  3
  Niineve täielik häving
  1 Häda veresüüga linnale,
  kuhjaga täis valet ja röövimist!
  Ei lakka mahamurdmine.
  2 Kuule! Piitsaplaks ja rattamürin,
  kihutavad hobused ja rappuvad vankrid.
  3 Ratsud ajavad end püsti,
  mõõgad sähvivad ja piigid välguvad.
  Ja mahalööduid on palju,
  laipu on määratu hulk,
  korjustel pole lõppu,
  korjuste otsa komistatakse.
  4 Ja seda kõike selle veetlevalt ilusa,
  nõiduses osava hoora arvutu hooratöö pärast,
  kes oma hooratöödega võrgutas rahvaid,
  ja nõidustega suguvõsasid.
  5 Vaata, ma tulen sulle kallale,
  ütleb vägede Issand.
  Ma tõstan su hõlmad üle su näo
  ja näitan rahvaile su alastiolekut,
  kuningriikidele su häbistust.
  6 Ma viskan su peale jäledaid asju,
  häbistan sind ja panen sind silmaimeks.
  7 Siis põgenevad su juurest kõik,
  kes sind näevad, ja ütlevad:
  „Niineve on hävitatud!”
  Kes peaks teda kahetsema?
  Kust ma otsin talle trööstijaid?

  8 Kas sa oled parem Noo-Aamonist,
  kes asus jõgede ääres, ümberringi vesi,
  kraaviks meri, müüriks meri?
  9 Etioopia ja Egiptus olid ta otsatu jõud,
  Puut ja liibüalased olid ta aitajad.
  10 Siiski pidi ta minema asumisele,
  ta läks vangi.
  Temagi lapsed rebiti tükkideks
  igal tänavanurgal,
  tema auliste pärast heideti liisku
  ja kõik ta suurnikud pandi ahelaisse.
  11 Sinagi joobud, jääd oimetuks,
  sinagi pead otsima pelgupaika
  vaenlase eest.
  12 Kõik su kindlused on
  nagu varajaste marjadega viigipuud:
  kui neid raputatakse,
  langevad marjad sööjale suhu.
  13 Vaata, sinu sõjavägi su sees
  on nagu naised.
  Su maa väravad tehakse
  su vaenlastele pärani lahti.
  Tuli põletab su riivid.
  14 Võta enesele piiramisajaks vett,
  tugevda oma kindlustusi,
  astu savisse ja sõtku savi,
  haara telliskivide vorm!
  15 Seal neelab sind tuli,
  hävitab mõõk,
  see sööb sind otsekui rohutirtsu vastne.
  Olgugi sind nii palju nagu vastseid,
  olgugi sind nii palju nagu rohutirtse,
  16 olgugi et oled enesele soetanud kaupmehi
  rohkem kui taevatähti –
  vastne ajab kesta ja lendab ära.
  17 Sul on valvureid nagu rohutirtse
  ja kirjutajaid rohutirtsude parvena,
  kes asuvad aedade ääres külmal päeval;
  kui päike tõuseb, siis nad põgenevad
  ja ükski ei tea nende asupaika.

  18 Su karjased tukuvad, Assuri kuningas,
  su aulised istuvad jõude,
  su rahvas pillutatakse mägedele
  ja kogujat ei ole.
  19 Ei ole paranemist su vigastusel,
  su haav teeb haiget.
  Kõik, kes kuulevad sinust sõnumit,
  plaksutavad sinu pärast käsi.
  Sest kellest ei ole sinu kurjus
  lakkamata üle käinud?
  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Prohvet kaebab vägivalla pärast
  1 Prohvet Habakuki nähtud ennustus:

  2 „Kui kaua, Issand,
  pean ma appi hüüdma,
  ilma et sa kuuleksid?
  Või sulle kisendama vägivalla pärast,
  ilma et sa aitaksid?
  3 Miks sa lased mind näha nurjatust
  ja vaatad ise seda õnnetust pealt?
  Hävitus ja vägivald on mu ees –
  on tulnud riid ja tõusnud tüli.
  4 Seepärast on Seadus jõuetu
  ja õigus ei tule iial esile.
  Sest õel piirab õiget –
  nõnda tekib väänatud õigus.
  Kaldealased karistajateks
  5 Vaadake ringi paganate seas ja pange tähele,
  imestage ja hämmastuge!
  Sest teie päevil tehakse tegu,
  mida te ei usuks,
  kui sellest jutustataks.
  6 Sest vaata, ma lasen tõusta kaldealased+ ,
  kibeda ja tormaka rahva,
  kes käib maa laiuti läbi,
  et vallutada eluasemeid,
  mis pole tema omad.
  7 Ta on kardetav ja julm,
  temast enesest tuleb
  ta õigus ja vägi.
  8 Tema hobused on kiiremad kui pantrid,
  metsikumad kui hundid õhtul.
  Tema ratsud trambivad –
  kaugelt tulevad ta ratsanikud,
  lendavad nagu saagile sööstvad kotkad.
  9 Kõik nad tulevad tegema vägivalda;
  nende näod vaatavad otse ette
  ja nad koguvad vange nagu liiva.
  10 Nad pilkavad kuningaid
  ja aukandjad on neile naerualuseks.
  Nad naeravad iga kindlust,
  kuhjavad kokku mulda
  ja vallutavad selle.
  11 Siis nad tormavad kui tuul
  ja tõttavad edasi.
  Nad teevad omaenese jõu enestele jumalaks.
  Prohvet tõreleb Issandaga
  12 Eks ole sina, Issand,
  muistsest ajast mu püha Jumal?
  Ära lase meil surra!
  Issand! Sina oled nad pannud meie üle kohut mõistma,
  sina, kalju, oled määranud nad meile nuhtlejaiks.
  13 Sinu silmad on liiga puhtad selleks,
  et näha kurja,
  ja sina ei või vaadata õnnetust.
  Mispärast sa vaatad uskmatute peale,
  vaikid, kui õel neelab selle,
  kes on temast õigem,
  14 teed inimesed mere kalade sarnaseks,
  otsekui roomajaiks,
  kellel pole valitsejat?
  15 Need kõik tõmbavad nad õngega üles,
  veavad oma noota ja koguvad võrku;
  seepärast nad rõõmustavad ja hõiskavad.
  16 Seepärast ohverdavad nad oma noodale
  ja suitsutavad võrgule,
  sest nende abil on nende saak rasvane
  ja roog rammus.
  17 Kas nad võivad nõnda lõpmatult
  tühjendada oma noota,
  rahvaid armuta tappes?
  Eestikeelne Piibel 1997
  2
  Issanda vastus prohvetile
  1 Mina seisan oma vahipostil,
  asun linnusel ja vaatan,
  et näha, mida ta mulle räägib
  ja mida ta mulle vastab
  mu etteheite peale.
  2 Ja Issand vastas mulle ning ütles:
  Kirjuta üles nägemus
  ja tähenda selgesti lauakeste peale,
  et see, kes seda loeb,
  võiks lugeda soravalt.
  3 Sest nägemus ootab küll oma aega,
  aga ta ruttab lõpu poole
  ega peta.
  Kui ta viibib, siis oota teda,
  sest ta tuleb kindlasti
  ega kõhkle.
  4 Vaata, kes on isemeelne,
  selle hing ei ole siiras ta sees;
  aga õige elab oma usust.
  5 Ning veel enam:
  vein on petlik –
  ei jõua sihile hoopleja mees,
  kes avab oma kurgu nagu haua
  ja on täitmatu otsekui surm,
  kes korjab enesele kõik paganad
  ja kogub enese juurde kõik rahvad.
  Häda ülekohtustele!
  6 Eks nad kõik tee tema kohta pilkelaule
  ja osatavaid mõistukõnesid
  ning ütle:
  Häda sellele, kes kuhjab kokku,
  mis ei ole tema oma –
  kui kauaks? –
  ja koormab ennast võlaga.
  7 Kas viimaks su võlausaldajad
  ei tõuse äkitselt
  ja su vintsutajad ei ärka?
  Jah, ja sina jääd neile saagiks!
  8 Sest sa oled riisunud paljusid rahvaid,
  nüüd riisuvad kõik rahvad sind
  inimeste vere ja kõige vägivalla pärast,
  mis sa oled teinud maale ja linnale
  ning kõigile selle asukaile.
  9 Häda sellele,
  kes ahnitseb oma kojale ülekohtust kasu,
  et paigutada oma pesa kõrgele
  ja päästa ennast kurja käest.
  10 Sa oled oma kavatsustega
  häbistanud oma koja,
  oled hävitanud paljusid rahvaid
  ja oled teinud pattu oma hinge vastu.
  11 Sest kivi müüris kisendab
  ja sarikapuu vastab temale.
  12 Häda sellele,
  kes ehitab verega linna
  ja rajab ülekohtuga linnust!
  13 Vaata, eks seegi ole vägede Issandalt,
  et rahvaste vaev saab tuleroaks
  ja rahvahõimud väsitavad endid ilmaaegu?
  14 Sest maa saab täis Issanda au tundmist –
  otsekui veed katavad merepõhja.
  15 Häda sellele,
  kes joodab ligimest,
  pannes joogi hulka oma viha,
  et jooja joobnuks jääks
  ja jootja saaks vaadata tema alastiolekut.
  16 Au asemel sa küllastud häbist:
  joo sinagi ja näita oma eesnahka!
  Issanda parema käe karikas
  jõuab ringiga sinuni,
  ja su au kaetakse häbiga.
  17 Sest Liibanonile tehtud vägivald
  katab sind
  ja loomade hävitus teeb sulle hirmu
  inimeste vere, samuti maale,
  linnale ja kõigile selle asukaile
  tehtud vägivalla pärast.
  18 Mis kasu on nikerdatud kujust,
  mille meister nikerdab,
  valatud kujust ja valeõpetajast,
  et meister kuju peale loodab,
  valmistades keeletuid ebajumalaid?
  19 Häda sellele, kes ütleb puule:
  „Ärka!”
  või liikumatule kivile: „Liigu!”
  Ons see õpetaja?
  Vaata, see on kulla ja hõbedaga kaetud,
  ometi pole vaimu tema sees.
  20 Aga Issand on oma pühas templis,
  tema palge ees vaikigu kogu maa!”
  Eestikeelne Piibel 1997
  3
  Prohveti palve
  1 Prohvet Habakuki palve kaebelaulude kujul:

  2 „Issand, ma olen kuulnud su sõnumit,
  ma kardan su tegu, Issand.
  Aga lase see ligemail aastail sündida,
  tee see ligemail aastail teoks
  ja mõtle oma vihas halastusele!
  3 Jumal tuleb Teemanist,
  püha Paarani mäelt! Sela+ .
  Tema aulikkus katab taevaid
  ja maa on täis tema kiitust.
  4 Tema all on nagu valguse sära,
  tema kõrval on kiired,
  seal on ta võimsuse loor.
  5 Tema ees käib katk
  ja tema kannul tuleb taud.
  6 Tema seisab ja mõõdab maad,
  tema vaatab ja paneb rahvad võpatama.
  Purunevad igavesed mäed,
  vajuvad ürgsed künkad.
  Tema teed on igavesed.
  7 Ma näen Kuusani telke vaevakoorma all,
  Midjanimaa telgiriided värisevad.
  8 Kas oled vihane jõgede pärast, Issand?
  Ons sul viha jõgede või raev mere vastu,
  kui sa sõidad oma hobuste seljas
  ja võit on su sõjavankrite päralt?
  9 Sina paljastad oma ammu,
  paned nooled nöörile. Sela.
  Sina lõhestad jõgedega maa.
  10 Mäed näevad sind
  ja värisevad,
  pilved kallavad vett,
  põhjavesi teeb häält,
  tõstab oma käed kõrgele.
  11 Päike ja kuu jäävad tõusmata:
  nad jäävad paigale noolte valguses,
  su välkuvate piikide säras.
  12 Raevus sammud sa läbi maa,
  vihas peksad rahvaid nagu reht.
  13 Sa lähed aitama oma rahvast,
  appi oma võitule.
  Sa peksad puruks katuse õela kojalt
  ja paljastad aluse kaljuni. Sela.
  14 Sa läbistad oma nooltega nende pea,
  kes tõttavad mind laiali pillutama;
  nad hõiskavad, otsekui neelaksid nad
  viletsaid salamahti.
  15 Sa tallasid merre tema ratsud,
  voogude põhjaporri.
  16 Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb,
  hääl paneb vabisema mu huuled,
  mädanik tungib mu luudesse
  ja mu põlved värisevad,
  aga ma ootan, kuni hädaaeg
  tuleb selle rahva üle,
  kes on tulnud meile kallale.

  17 Kuigi viigipuu ei õitse
  ja viinapuudel pole vilja,
  õlipuu saak äpardub
  ja põllud ei anna toidust,
  lambad ja kitsed kaovad tarast
  ja veiseid pole karjaaedades,
  18 ometi rõõmustan mina Issandas,
  hõiskan oma pääste Jumalas.
  19 Issand Jumal on minu jõud.
  Tema teeb mu jalad
  emahirve jalgade sarnaseks
  ja paneb mind käima mu kõrgustikel.”
  Laulujuhatajale: minu keelpillisaade.
  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Jumala kohus Juuda üle
  1 Issanda sõna, mis tuli Sefanjale, Kuusi pojale, kes oli Gedalja poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Hiskija poeg, Juuda kuninga Joosija, Aamoni poja päevil:

  2 „Ma võtan maapinnalt kõik sootuks ära,
  ütleb Issand.
  3 Ma võtan inimesed ja loomad,
  võtan taeva linnud ja mere kalad;
  ma panen õelad komistama
  ja hävitan inimesed maapinnalt,
  ütleb Issand.
  4 Ma sirutan oma käe Juuda vastu
  ja kõigi Jeruusalemma elanike vastu;
  ma hävitan sellest paigast Baali jäänused,
  ebajumalapappide nimed koos preestritega
  5 ja need, kes katustel
  kummardavad taevaväge,
  ja need, kes kummardavad Issandat
  ning vannuvad tema juures,
  aga vannuvad ka Milkomi+ juures,
  6 ja need, kes on taganenud Issanda järelt,
  kes ei otsi Issandat ega nõua teda.

  7 Olge tasa Issanda Jumala ees!
  Sest Issanda päev on ligidal,
  sest Issand on korraldanud tapaohvri,
  on pühitsenud oma külalised.
  8 Ja Issanda tapaohvri päeval
  nuhtlen ma vürste ja kuningapoegi
  ja kõiki, kes panevad selga
  võõramaised riided.
  9 Ja ma nuhtlen sel päeval kõiki,
  kes ronivad lävele,
  kes täidavad oma isanda koja
  vägivalla ja pettusega.

  10 Ja sel päeval, ütleb Issand,
  kostab hädakisa Kalaväravast,
  ulgumine Uuslinnast
  ja vali kärgatus küngastelt.
  11 Ulguge, Uhmri elanikud,
  sest kõik kaubitsejad tapetakse,
  kõik hõbedavaagijad hävitatakse!

  12 Ja sel ajal sünnib:
  ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi
  ja karistan neid,
  kes tukuvad oma põhjapärmil,
  kes ütlevad oma südames:
  „Issand ei tee ei head ega kurja!”
  13 Nende varandus riisutakse
  ja nende kojad jäävad tühjaks.
  Kuigi nad ehitavad kodasid,
  ei ela neis nemad
  ja kuigi nad istutavad viinamägesid,
  ei joo neist veini nemad.
  14 Ligidal on Issanda suur päev,
  see on ligidal ja ruttab väga.
  Issanda päeva hääl –
  seal kisendab kangelanegi kibedasti.
  15 See päev on viha päev,
  häda ja ahastuse päev,
  õnnetuse ja hävingu päev,
  pime ja must päev,
  pilvine ja sünge päev,
  16 sarve ja sõjahüüu päev
  kindlustatud linnade
  ja kõrgete nurgatornide vastu.
  17 Ma viin inimesed ahastusse,
  et nad käivad nagu pimedad,
  sest nad on teinud pattu
  Issanda vastu.
  Nende verd valatakse nagu põrmu
  ja nende sisikondi laotatakse nagu sõnnikut.
  18 Isegi mitte nende hõbe ja kuld
  ei suuda neid päästa
  Issanda vihapäeval:
  tema püha viha tules hävib kogu maa,
  sest lõpu, jah, äkilise ehmatuse
  valmistab ta kõigile maa elanikele.
  Eestikeelne Piibel 1997
  2
  Karistus tabab ka Iisraeli vaenlasi
  1 Kogunege ja olge koos,
  häbitu rahvas,
  2 enne kui tuleb määratud päev,
  mil lendate ära kui aganad,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda tuline viha,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda vihapäev!
  3 Otsige Issandat,
  kõik alandlikud maal,
  kes te teostate tema õigust!
  Otsige õiglust, otsige alandlikkust,
  vahest leiate varju Issanda vihapäeval!
  4 Sest Assa jäetakse maha
  ja Askelon jääb tühjaks,
  Asdod aetakse ära keskpäeval
  ja Ekron juuritakse välja.
  5 Häda teile, ranniku elanikud,
  kreedi rahvas!
  Issanda sõna on teie vastu,
  Kaanan, vilistite maa;
  ma hävitan sind asustamatuks.
  6 Sest kreetide mererand
  jääb karjastele karjamaaks
  ning lammastele ja kitsedele taradeks.
  7 See rannik saab Juuda soo jäägile –
  seal nad hoiavad karja,
  lebavad õhtuti Askeloni kodades;
  sest Issand, nende Jumal,
  tunneb muret nende pärast
  ja pöörab nende vangipõlve.

  8 Ma olen kuulnud Moabi teotust
  ja ammonlaste sõimu,
  millega nad on teotanud mu rahvast
  ja on suurustanud ta maa ees.
  9 Seepärast, nii tõesti kui ma elan,
  ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal,
  saab Moab Soodoma
  ja ammonlased Gomorra sarnaseks,
  kureherne kasvukohaks,
  soolalaukaks,
  ja igavesti laastatuks;
  mu rahva jääk riisub neid,
  mu rahva riismed vallutavad need.
  10 See saab neile osaks
  nende kõrkuse eest,
  sest nad on teotanud
  vägede Issanda rahvast
  ja on suurustanud selle ees.
  11 Issand saab neile kardetavaks,
  sest ta laseb kaduda
  kõik maa jumalad;
  ja nad peavad kummardama teda,
  igaüks oma paigas,
  kõik paganate saared.

  12 Ka teid, etiooplased,
  lüüakse maha mu mõõgaga.
  13 Ta sirutab oma käe põhja poole
  ja hävitab Assuri;
  ta teeb Niineve lagedaks,
  kuivaks nagu kõrbe.
  14 Keset linna lebavad karjad,
  kõiksugu metsloomade hulgad.
  Niihästi puguhaned kui öökullid
  ööbivad selle sambanuppudel.
  Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes!
  Häving on lävede peal,
  jah, seedrivooderdis on ära kistud.
  15 See on see ülemeelik linn,
  kes elas muretult,
  kes mõtles südames:
  „Mina, ja ei keegi muu!”
  Kuidas see küll on muutunud lagedaks,
  metsloomadele lebamispaigaks!
  Igaüks, kes läheb sellest mööda,
  vilistab ja laiutab käsi.
  Eestikeelne Piibel 1997
  3
  Jeruusalemma süü ja lunastus
  1 Häda tõrksale ja roojasele linnale,
  kes on rõhuja!
  2 Ta ei ole kuulanud häält,
  ei ole võtnud õpetust,
  ei ole lootnud Issanda peale,
  ei ole liginenud oma Jumalale.
  3 Ta vürstid temas
  on möirgavad lõvid,
  ta kohtumõistjad
  on õhtused hundid,
  kes ei jäta midagi hommikuni.
  4 Ta prohvetid on jultunud,
  truuduseta mehed,
  ta preestrid teotavad pühamut,
  rikuvad Seadust.
  5 Issand tema keskel on õiglane,
  tema ei tee ülekohut;
  tema toob igal hommikul
  valguse ette oma õiguse,
  ei see jää tulemata!
  Aga ülekohtutegija ei tunne häbi.
  6 Ma olen hävitanud paganaid,
  nende nurgatornid on rüüstatud;
  ma olen teinud nende tänavad tühjaks,
  käidamatuks;
  nende linnad on laastatud,
  inimtühjad, elaniketa.
  7 Ma mõtlesin:
  Küllap sa kardad mind,
  küll sa võtad õpetust,
  et tema eluaset ei kaotataks;
  et sa peaksid meeles kõike,
  mis ma talle käsuks olen andnud.
  Aga ometi olid nad agarad
  tegema kurja kõigi oma tegudega.

  8 Seepärast oodake mind,
  ütleb Issand,
  päeva, kui ma tõusen saagile!
  Sest minu õigus on koguda rahvaid,
  koondada kuningriike,
  et valada nende peale välja oma meelepaha,
  kogu oma tuline viha,
  sest mu püha viha tules
  peab hävima kogu maa.
  9 Sest siis ma puhastan rahvaste huuled,
  et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime,
  teenida teda õlg õla kõrval.
  10 Siis toovad mulle roaohvreid
  minu poole palvetajad,
  hajuvil olijad,
  teiselt poolt Etioopia jõgesid.
  11 Sel päeval pole sul vaja häbeneda
  ühegi oma teo pärast,
  millega sa oled üles astunud minu vastu,
  sest siis ma kõrvaldan su keskelt
  su ülemeelikud hooplejad,
  ja sa ei ole enam ülbe
  mu pühal mäel.
  12 Aga ma jätan su keskele alles
  vaese ja viletsa rahva,
  ja need otsivad pelgupaika
  Issanda nimes.
  13 Iisraeli jääk ei tee ülekohut
  ega räägi valet
  ja nende suus ei leidu
  kavalat keelt.
  Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad
  ja ükski ei peleta neid.
  14 Hõiska, Siioni tütar,
  hüüa, Iisrael!
  Rõõmusta ja rõkata kogu südamest,
  Jeruusalemma tütar!
  15 Issand on võtnud tagasi
  kohtuotsuse sinu kohta,
  ta on pööranud ära
  su vaenlase.
  Issand, Iisraeli kuningas,
  on su keskel,
  enam pole sul vaja
  näha õnnetust.
  16 Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale:
  Ära karda, Siion,
  ärgu lõtvugu su käed!
  17 Issand, sinu Jumal, on su keskel,
  kangelane, kes aitab.
  Ta rõõmustab sinu pärast väga,
  ta uuendab oma armastust sinuga,
  ta tunneb hõisates sinust rõõmu.
  18 Ma võtan sinult ära need,
  kes on pühade pärast kurvad;
  teotus on koormaks tema peal.
  19 Vaata, sel ajal teen ma lõpu
  kõigile su rõhujaile.
  Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu;
  ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks
  kõigis maades,
  kus nad on pidanud häbenema.
  20 Sel ajal toon ma teid,
  sel ajal kogun ma teid,
  sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks
  kõigi maa rahvaste seas,
  kui ma teie eneste nähes
  pööran teie saatuse,
  ütleb Issand.”
  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Üleskutse templi taastamiseks
  1 Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles:
  2 „Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks.”
  3 Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles:
  4 „Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?
  5 Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!
  6 Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.
  7 Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi!
  8 Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand.
  9 Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus.
  10 Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja.
  11 Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele, ja kogu nende kätetööle.”
  12 Ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid Issanda, oma Jumala häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Issand, nende Jumal, teda läkitas, ja rahvas kartis Issandat.
  13 Ja Haggai, Issanda käskjalg, ütles Issanda ülesannet täites rahvale nõnda: „Mina olen teiega, ütleb Issand.”
  14 Ja Issand äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda maavalitseja vaimu ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreestri vaimu ja kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal
  15 kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu kahekümne neljandal päeval.

  2
  2
  Uue templi toredus
  1 Seitsmenda kuu kahekümne esimesel päeval tuli prohvet Haggai
  kaudu Issanda sõna; ta ütles:
  2 „Räägi nüüd Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda
  maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile, ja
  allesjäänud rahvale ning ütle:
  3 Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises
  toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu
  ei olekski midagi?
  4 Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb Issand, ja ole tubli
  Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas,
  ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand!
  5 Selle lepingu sõna, mille ma tegin teiega, kui te Egiptusest ära
  tulite, ja minu Vaim püsivad teie keskel. Ärge kartke!
  6 Sest nõnda ütleb vägede Issand: Veel pisut aega, ja ma panen
  värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa.
  7 Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate
  rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede
  Issand.
  8 Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Issand.
  9 Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel,
  ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede
  Issand.”
  Noomitus ja tõotus
  10 Üheksanda kuu kahekümne neljandal päeval, Daarjavese teisel
  aastal, tuli Issanda sõna prohvet Haggaile; ta ütles:
  11 „Nõnda ütleb vägede Issand: Küsi ometi preestrilt õpetust ja ütle:
  12 Kui keegi kannab pühitsetud liha oma kuue hõlmas ja puudutab oma
  hõlmaga leiba või leent, veini või õli või mõnda muud rooga, kas see
  saab siis pühaks?” Ja preestrid vastasid ning ütlesid: „Ei!”
  13 Seejärel küsis Haggai: „Kui keegi laibast roojastatu puudutab
  mõnda neist, kas see saab siis roojaseks?” Ja preestrid vastasid ning
  ütlesid: „See saab roojaseks.”
  14 Siis kostis Haggai ja ütles: „Niisugune on see rahvas ja
  niisugune on see sugu mu palge ees, ütleb Issand, ja niisugune on
  kõik nende kätetöö ja see, mis nad seal ohverdavad: see on roojane.
  15 Ja nüüd pange ometi tähele tänasest päevast alates! Enne kui
  Issanda templis pandi kivi kivi peale,
  16 kuidas oli siis teiega lugu? Kui tulite kahekümnemõõdulise
  viljahunniku juurde, oli seal kümme; kui tulite surutõrre juurde, et
  ammutada tõrrest viiskümmend mõõtu, oli seal kakskümmend.
  17 Mina lõin teid, kõike teie kätetööd viljakõrvetuse, roosteudu ja
  rahega, aga ükski teist ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand.
  18 Pange ometi tähele aega sellest päevast peale, alates üheksanda kuu
  kahekümne neljandast päevast, sellest päevast, mil pandi alus Issanda
  templile! Pange tähele,
  19 kas seeme veel jääb aita? Ja kas viinapuu, viigipuu,
  granaatõunapuu ja õlipuu veel ei kanna vilja? Sellest päevast alates
  annan ma neile õnnistuse.”
  Issanda tõotus Serubbaabelile
  20 Ja Issanda sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne
  neljandal päeval; ta ütles:
  21 „Räägi Serubbaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle: Mina panen
  värisema taeva ja maa!
  22 Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate
  kuningriikide võimu; ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad,
  hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi.
  23 Sel päeval, ütleb vägede Issand, ma võtan sinu, mu sulane
  Serubbaabel, Sealtieli poeg, ütleb Issand, ja teen su
  pitserisõrmuse sarnaseks; sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede
  Issand.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.