Riigikogu juhatus võttis vastu omavalitsuspäeva deklaratsiooni „Elule aastaid ja aastatele elu“

Foto: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei

Riigikogu esimees Jüri Ratas ja aseesimees Helir-Valdor Seeder võtsid täna Toompea lossi Valges saalis Eesti VII Omavalitsuspäeva esindajatelt vastu tervise edendamist käsitleva deklaratsiooni „Elule aastaid ja aastatele elu“, mida hakkavad arutama Riigikogu komisjonid.

Ratas rõhutas deklaratsiooni vastuvõtmisel riigi ja kohalike omavalitsuste partnerluse olulisust ning ütles, et tähtis on koostööd hoida. „Deklaratsiooni mõte on seotud selle kõige kallimaga – meie tervisega: kuidas saame vananevas ühiskonnas hakkama ja mida on võimalik teha, et võimalikult varasest peale oma tervise eest hea seista, nii et surve meie tervishoiule ja haigekassale oleks võimalikult väike,“ ütles ta.

Tema sõnul saavad oma tervise hoidmisel väga palju ära teha inimesed ise, kuid oluline roll on ka riigil ja omavalitsustel. „Koostöö kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel peab olema tugev, et võimalus liikuda oleks nii noortel kui ka eakatel. Teisalt on koostöö vajalik ka selleks, et inimesed saaksid kvaliteetset abi tervishoiuasutustes. Need poliitilised otsused, kuhu ja mis ulatuses suuname rahalisi vahendeid haiglate ja tervisekeskuste korda tegemiseks, puudutavad paljusid inimesi üle Eesti,“ ütles Ratas.

Riigikogu esimees lisas, et kuna ka deklaratsioonis rõhutatakse, et tervisega seotud teemasid tuleks arvestada kõigi valdkonnapoliitikate kujundamisel ja elluviimisel, teeb ta ettepaneku suunata deklaratsioon arutamiseks mitte ühte, vaid kõikidesse Riigikogu alatistesse komisjonidesse.

Oktoobri lõpus Eesti VII omavalitsuspäeval Viljandis heaks kiidetud deklaratsioonis peetakse oluliseks integreerida terviseteemad omavalitsuste igapäevategevusse ning arvestada tervist mõjutavaid tegureid ja meetmeid kõikide valdkonnapoliitikate kujundamisel ja elluviimisel. Muu hulgas soovitakse laiendada riiklikke ja kohalikke ennetustegevusi ja kujundada teadlik tervisekäitumine, millega peaks olema hõlmatud pere-, kooli- ja töökeskkond ja avalik ruum, ning tagada koostöös riigiga omavalitsuste eelarves raha rahvatervishoiu edendamiseks.

Omavalitsuspäeva on Eestis riikliku tähtpäevana tähistatud alates 2018. aastast. Uue tähtpäeva loomiseks tehti ettepanek kaks aastat varem Riigikogu konverentsisaalis peetud Eesti I Omavalitsuspäeval.

Deklaratsiooni täistekst

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.