Kersti Sarapuu: Keskerakond hoolib väikelinnade arengust

Kersti Sarapuu Foto: Greta Silberg

Riigikogu liige Kersti Sarapuu ütleb, et Tallinn-Mäo neljarajalise maantee valmimine tõstab oluliselt Järvamaa atraktiivsust. Noorte perede Kesk-Eestisse elama meelitamiseks oleks vaja kiiremas korras panustada riigi toel kaasaegse elamufondi rajamisse, kuid paraku on Reformierakond mitmel korral Keskerakonna vastavasisulised ettepanekud tagasi lükanud.

Eestis ja ilmselt ka Järvamaal on põhiteemaks kõrged energiahinnad. Paide Linnavolikogu liikmena olete kursis allasutuste muredega ja saate öelda, kas lasteaiad ja koolimajad jätkavad tegevust tavapärasel moel või tuleb tundides käia käpikute ja suusamütsiga?

Selline olukord, kus käpikutega tuli koolis käia, oli 2005. aastal Paide Gümnaasiumis. Koolis, kus seinad olid nii õhukesed, et oli ka õue võimalik näha. Võimla ja duširuumid olid kohati härmas. Rekonstrueerisime koolihoone ja rajasime spordihalli, et luua parimad tingimused õpilastele, treeneritele, õpetajatele oma igapäevatöös. Tänased kõrged energiahinnad teevad suurt peavalu omavalitsustele, sealhulgas Paide linnale, kuid usume, et me ei lähe ajas tagasi ning laste- ja õppeasutustes on tagatud normaalsed olud õppetöö läbiviimiseks. Kahtlemata peab riik siin appi tulema ning loodame mõistlikule universaalpaketile energiahindade leevendamisel. Samuti riigipoolsele toele omavalitsustele. Kahjuks seda Vabariigi Valitsuse poolt koostatud 2023. aasta riigieelarveprojektis ette nähtud ei olnud.

Suhtled tihedalt ka teiste ettevõtjatega ja Paide spaa omanikuna tunned oma naha peal kõrgete energiahindade valu. Kui Keskerakond oli valitsuses, siis toetati ka kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid. Miks on peaminister Kaja Kallas linnadele ja valdadele ning ettevõtjatele selja keeranud?

Ettevõtjatel on tõepoolest rasked ajad, eriti energiamahukatel tootmistel ja teenindusvaldkondadel. Kui elektri- ja gaasihinnad on tõusnud juba 8-10- kordseks, ei ole võimalik tõsta toodete ja teenuste hindasid samaväärselt. Ei ole ju mõeldav, et ujula pääse maksab 60 eurot ja leib poes 10 eurot! See oleks absurdne! Riigikogus menetluses oleva elektri universaalpaketi rakendamise seaduse eelnõuga soovitakse laiendada soodustust ka väikestele ettevõtjatele, kelle käive ei ületa 10 miljonit eurot ja kellel on kuni 50 töötajat. Hind on aga küllaltki krõbe, ulatudes ca 20 sendini kWh kohta – see on ligi viis korda kõrgem paari aasta tagusest maksumusest.

Peaminister on öelnud, et energia defitsiidi tingimustes tuleb suurettevõtetel tootmine ajutiselt seisma panna. Leian, et see ei ole mitte ainult lühinägelik, vaid äärmiselt vale samm. Kiiremas korras tuleb elektribörsi toimimine üle vaadata ja vajalikud korrektiivid teha. Samuti on ajale jalgu jäänud CO2 hinnakomponendi lisamine, mis on sisuliselt raha ühest taskust teise tõstmine. Vaadates tagasi valitsustele, kus osales Keskerakond, siis oli kriisitingimustes riigipoolne tugi peredele, ettevõtetele ja omavalitsustele oluliselt tugevam. Rasked ajad tuleb ühiselt pingutades üle elada.

Selja taha on jäänud erakordne suvi ning ka Paides toimus mitmeid üleriigilise tähtsusega üritusi: Arvamusfestival, Paide Rally, festival “Hingelt noored”, rannavõrkpalli suvetuuri etapp, Paide-Türi rahvajooks jne Mida vahvat pakub Järvamaa sügistalvisel ajal?

See on tõsi. Septembri lõpus sünnipäeva tähistanud Paide linn on ikka tähelepanu all olnud mitmekesiste suurüritustega. Kõik need ettevõtmised on suurte traditsioonidega, mis toimivad juba aastaid. Laatadega alustasime 2005. aastal ning soovisime saada laatade pealinnaks – toimusid ju need aastaringselt, alates Jürilaadast ja lõpetades Jõululaadaga. Erakordselt vahva oli, kui kümned ja kümned jõuluvanad pidasid Paides konverentsi ning näitasid oma sõiduvahendeid ja esinemisi vahva rongkäiguga läbi Paide. Alati on olnud esinemas mitmed kultuurikollektiivid üle Järvamaa, mida täiendasid väikesed loomaaianurgad ja kauplejate suur rivi.
Ajakeskus pani käima „Hingelt noored“ festivali, kus juba mitmendat aastat järjest saavad Vallimäel kokku eakad üle Eesti ning neil on võimalik kohtuda inimestega, kellel on võimalik muuta nende elu. Taaselustatud Paide Rally pälvis suurt tähelepanu ja kohal oli isegi Ott Tänak. Korraldajatele võlgneme suure tänu ja loodetavasti see traditsioon enam ei katke. Loodan väga, et sisutihedad ja traditsioonilised üritused jätkuvad ka edaspidi ning pakuvad rõõmu ja elevust Järvamaa rahvale.

Paide on ka teatrilinn. See temaatika on palju kirgi kütnud, kuid loodan, et leitakse viis, kuidas siduda Paide linn ja teater nii, et sellest võidavad kõik. Minu hinnangul ei peaks teater end nii otseselt siduma kohaliku poliitikaga, ümbritsev elu pakub etendusteks piisavalt ainest. Rahvas ootab teatrilt etendusi, mis vastaksid erinevatele maitsetele ja kaasatud oleks külalisesinejad, ning et teatril oleks korrektne ja linnaga kooskõlastatud tööplaan. Samuti peaksid linna kultuurisündmused olema läbi põimunud teatri tegevusega. Olen saanud tagasisidet, et Paide Muusika- ja Teatrimajas keskendutakse liigselt teatrile ja muu kultuurielu on jäänud tagaplaanile. Kindlasti annab siin kõike paremaks teha.

Varsti saab valmis neljarajaline tee Tallinna ja Mäo vahel ning see tõstab oluliselt Järvamaa atraktiivsust. Probleemiks on aga tänapäevaste elamispindade nappus, sest ühtegi uut kortermaja ei ole Paidesse ehitatud. Kuidas olukorda lahendada?

Neljarealist teed on nii kaua oodatud. Loodame, et see ka lähiajal valmis saab, sest ikka kostuvad jutud, kuidas raha ei leita ning seda ka kuulduste põhjal 2023. aasta riigieelarve projektis napib. Oleme aastaid rääkinud, kuidas riik peaks selleks suureks investeeringuks laenu võtma, sellisel juhul oleks kaasaegne tee meil juba ammu valmis. Toon lihtsa näite. Rekonstrueerisime Paides aastatel 2008-2009 linna 40 kilomeetrist teedest 11 km. See läks kokku maksma 24 miljonit krooni ehk 1,5 miljonit eurot ehk 1 km maksis 140 000 eurot. Täna võime öelda, et 1km = 1milj eurot. Kui oleksime võtnud laenu õigel ajal, oleksid teed juba kõik korras. Eesti riik on alati kartnud laenu võtta, kui valitsust on juhtinud Reformierakond. Ka investeeringuteks, kuigi kogu Euroopa kasutas soodsaid tingimusi infrastruktuuri arendamiseks ja elanike heaolu tõstmiseks. Olime kõige eeskujulikumad Euroopas finantsnäitajate poolest, struktuurse tasakaalu poolest, aga tähelepanuta jäid meie inimesed. Alles Keskerakonna tulekuga valitsusparteiks hakkas teedeehitus arenema, panustati oluliselt kiirteedesse, kruusakattega teedesse, kergliiklusteedesse.

Kunagises Paide linna arengukavas loodeti, et Paidest saaks Tallinna magala. Nüüd on kiirtee kohe olemas, aga kas me oleme valmis? Panustasime aastaid, et linna atraktiivseks muuta. Ehitasime ja rekonstrueerisime: koolid, lasteaiad, spordirajatised, Ajakeskus Wittenstein, uus riigigümnaasium, teed, trassid, noortekeskused jne. Infrastruktuuri nagu oleks, aga vajaka jäi uuest elamufondist. Kinnitasime küll detailplaneeringud jõe äärde, kuid siis tuli masu ja kokkuhoid – projektid jäid seisma. Järvamaale elama tulevad noored on huvitatud kaasaegsetest korteritest, olulistel ametikohtadel töötajatele võiks omavalitsus pakkuda tänapäevaseid munitsipaalpindasid. Keskerakond on seisnud riiklike üürimajade programmi eest, kuid kahjuks ei taha Reformierakond sellest midagi kuulda. Nemad ütlevad, et las erasektor ehitab. Aga ei ehita ju! Turutõrge on – pank ei anna vajalikus mahus laenu ja arendajatel ei ole nii palju vaba raha, et oma vahenditest kortermaja ehitada. Peaksime silmad lahti hoidma ja prioriteedid paika panema. On ju kohe-kohe valmimas E-Piima suurtootmine ning sellega seoses tuleb ka Paidesse mitmeid teisigi ettevõtlusharusid.

Keskerakond algatas 2019. aastal jalgpallihallide projekti ja riigipoolne toetus on eraldatud ka Paide linnale. Millal saavad meie pallurid kaasaegsetes tingimusest treenida?

Jalgpallihallide projekt on vägagi aktuaalne ja vahva ettevõtmine. Räägime ju kogu aeg, kuidas noored ei liigu, istuvad nutiseadmetes ja on füüsiliselt nõrgad. See projekt võimaldab ka talvel liikuda aktiivselt – halle saab kasutada peale jalgpalli ka teiste spordialade harrastamiseks. Kurb on tõdeda, et tänane valitsuskoalitsioon jalgpallihallide projektiga ei jätka. Seda hoolimata sellest, et hiljutise uuringu andmetel ei liigu igapäevaselt piisavalt 57 protsenti õpilastest ja 58 protsenti täiskasvanutest. Õnneks Paide linn sai rahastuse 2022. aasta riigieelarvest, kuid kurvaks teevad järsult tõusnud ehitushinnad. Tuleb välja mõelda erinevaid lahendusi, et tuleval aastal ehitus teoks saaks. Oleks mõistlik kui riigieelarvesse tuleksid vahendid, mis ehituskallidust leevendada aitaksid.

Riigikogu rahanduskomisjoni liikmena oled kursis kõige sellega, mis puudutab riigi rahalist seisu. Tuleva aasta riigieelarve arutelud on täies hoos – milline on Sinu esmamulje?

Riigikogule anti 2023. aasta riigieelarve projekt üle septembri lõpus. Selles, üle 17 miljardi suuruses eelarves on palju head, mida samas varjutavad mitmed vajakajäämised. Valitsus lubab, et keskmise pensioni eest on võimalus saada koht hooldekodus. Need on ilusad sõnad. Kahjuks peavad kohalikud omavalitsused summa, mis keskmise pensioni ja tegeliku maksumuse vahele jääb, ise tasuma. See omakorda toob kaasa täiendava koormuse ning reaalne seis on selline, et täna selliseid vahendeid linnadel ja valdadel välja käia ei ole.

Kahjuks pole valitsus arvestanud omavalitsustele vahendeid kodus hooldamise tagamiseks. On ju meie erakonna seisukoht, et meelsamini soovivad inimesed vananeda omaenda kodus ning hooldussüsteem peaks sellise elustiili võimaldama. Samuti ei toeta valitsus kohalikke omavalitsusi, haiglaid ja teisi asutusi kõrgete energiahindade kompenseerimisel ega panusta huviharidusse. Keskerakonna eestvedamisel ühtlustati õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgad, täna on lasteaednikud ja kultuuritööajad jäetud tähelepanuta.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil ja Sa oled Keskerakonna Järvamaa piirkonna liikmena pannud kokku löögivõimelise meeskonna. Kes moodustavad meie tuumiku?

Riigikogu valimistel moodustavad Järvamaa ja Viljandimaa ühe ringkonna ning Järvamaalt olen palunud kandideerima Getter Klaasi ja Priit Seire Järva vallast ning Raivo Matsina Türi vallast. Keskerakond kandis valitsusvastutust aastatel 2016-2022 ning selle aja jooksul viisime ellu mitmeid algatusi ja lahendasime hulgaliselt kitsaskohti. Jüri Ratase juhitud valitsuses Isamaa ja EKRE-ga käivitasime majandusministri Taavi Aasa poolt teedeehituse programmi ja jätkasime tasuta ühistranspordiga, riigihaldusministri Jaak Aabi juhtimisel suurendasime kohalike omavalitsuste rahastamist ja panustasime tugevasti regionaalarengusse ning haridusministri Mailis Repsi eestvedamisel viisime ellu ulatusliku õpetajate ja lasteaiakasvatajate palgatõusu ja riigigümnaasiumide laialdase ehitamise, mille tulemusel muuhulgas valmis ka Paidesse riigikool. Alahinnata ei saa ka endise sotsiaalministri Tanel Kiige pingutusi tervishoiu rahastamise valdkonnas. Usun, et meid saadab valimistel edu ja inimesed pole unustanud kõike head, mida oleme teinud ning toetavad meid taas. Siis saame Eesti elu veelgi paremaks!

2 kommentaari
 1. Nigu unt kriimsilmast 2 aastat ago
  Reply

  Tore tädikene

 2. Sarapuule 2 aastat ago
  Reply

  Tallinn-Mäo kiirtee ei tõsta Järvamaa atraktiivsust, vaid temast möödasõitu(kiirläbisõit). Kuula Turisminduse juhte – bussireisidel on bussijuhtidel lubatud töötunnid ja km hind giidil, aeg. Enne oli vähemasti lõunatamise koht Mäos ja nüüd – seda pole ja sissesõit Paide-Türi vaatamiseks, on võimatu- sest seal pole ringi sissetegemisel piisavalt suuri söögikohti, parklaid eksk.bussidele. Seega lähevad nüüd otse – Tartusse, võimalik põige Põltsamaale.
  Atraktiivsus ei tähenda kohalike töölekäimist Tallinna(oma maamajast ja TM, Tallinna), vaid see on just külaliste osa. Nimed ajad sassi. Kohalike joaks on infrastruktuur – nimetuseks, praegu aga näitab Paide teatri aeg samuti kohalikele midagi muud.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.