Tallinn jätab uuel aastal linlastele lasteaia kohatasu samaks

Vadim Belobrovtsev

Tallinn jätkab uuel aastal peredele lasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist, mis tähendab, et vanematel tuleb tasuda nagu seni 71,25 eurot kuus.

Toetust või hüvitist saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates selle aasta 31. detsembrist ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.

Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2 protsenti ja ujulaga lasteaedades 13,4 protsenti valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Tuleval aastal tõuseb töötasu alammäär 725 euroni, mis mõjutab enamikus omavalitsustes ka lasteaia kohatasu.

„Arvestades üldist elukalliduse kasvu ja pakkumaks tuge väikeste lastega peredele, hoiab Tallinn lasteaia kohatasu praegusel tasemel. Hinnatõusu kompenseerib teist aastat järjest linn ning lapsevanem selleks eraldi taotlust esitama ei pea,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Ta tuletas kõigile vanematele meelde, et kompensatsiooni saamiseks ka järgmisel aastal, peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi. “Seega, kui perel on plaanis laps tuleva aasta sügisest lasteaeda panna, on vaja laps ja vähemalt üks vanem veel selle aasta sees Tallinna elanikuks registreerida,” ütles abilinnapea.

2021. aastal oli palga alammäärast tulenev lasteaia kohatasu vanemale 71,25 eurot kuus (ujulaga lasteaias 78,26 eurot). Sel aastal toodi sisse muudatus, et Tallinna linna elanikule tekib lasteaia arvele rida „Tallinna linna toetus“. See tähendab, et kui kohatasu on sellel aastal 79,79 eurot, siis sealt arvestatakse maha 8,54 eurot, nii et vanemal tuleb jätkuvalt tasuda 71,25 eurot.

Nii on ka 2023. aastal, kuid linna toetus tõuseb 17,20 eurole (ujulaga lasteaias 18,89 eurole). Lapsevanem hinnatõusu toetuseks eraldi taotlust esitama ei pea, vaid tingimustele vastavust kontrollib Tallinna haridusamet automaatselt. Samad kompensatsiooni tingimused kehtivad ka eralasteaedades ja -hoidudes käivate laste puhul.

Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole hiljemalt 31. detsembriks rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2023. aastal 88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.