Yana Toom: Euroopa Liit on lõpuks valmis reaalselt vastu seisma koduvägivallale

Foto: Department of Foreign Affairs and Trade / Flickr

Teisipäeval, 25. aprillil võttis kaks Euroopa Parlamendi komisjoni – naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (FEMM) ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) vastu ajaloolise otsuse kiita heaks EL-i ühinemise Euroopa Nõukogu  naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga.

Kõne all on tuntud Istanbuli konventsioon, esimene juriidiliselt kohustav dokument, mis loob kõikehõlmava õigusliku baasi võitluseks vägivallaga tüdrukute ja naiste suhtes.

Eurosaadik Yana Toom (Keskerakond / Renew Europe), selle ettekande variraportöör nimetas otsust tähtsaks sammuks vägivalla käes kannatavate naiste täisväärtuslikuks kaitsmiseks.

Istanbuli konventsioon jõustus 2014. aastal ja käesolevaks ajaks on sellele alla kirjutanud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, samuti Euroopa Liit ise. Ratifitseerimisega, milleta konventsioon ei muutu juriidiliselt kohustavaks dokumendiks, on lood keerulisemad: dokumendi ratifitseerisid 21 EL-i liikmesriigi parlamendid, kuid Bulgaarias, Tšehhis, Ungaris, Lätis, Leedus ja Slovakkias seda ei tehtud. Siiani ei ole dokument ratifitseeritud ka Euroopa tasemel, kuigi EL kirjutas sellele alla juba 2017. aastal.

„Olen Euroopa Parlamendis tegelnud perevägivalla teemaga juba kuus aastat. Oli nii ettekandeid kui ka resolutsioone nõudmisega konventsioon ratifitseerida. Ent ikka ja jälle takerdusime: arvati, et ratifitseerimiseks on vaja kõigi liikmesriikide nõusolekut. Muide, meie karjas oli ka musti lambaid, kes sellele vastu seisid,“ selgitas Yana Toom. „Jutt on mitte ainult mõnest riigist nende hulgas, kes konventsiooni ei ratifitseerinud, vaid ka – peamiselt – Poolast, kes konventsiooni ratifitseeris, kuid otsib viise sellest väljumiseks (Türgi jälgedes) ning on faktiliselt kehtestanud abordikeelu. Ent Euroopa kohus otsustas 2021. aastal, et Euroopa Nõukogu otsus ei pea tingimata olema ühehäälne. Surve nõukogule kasvas ja tänavu esitas nõudmise konventsioon ratifitseerida enamik eurosaadikuid.

Ratifitseerimine Euroopa Liidu tasemel on tähtis, sest see võimaldab osaliselt teha Istanbuli konventsiooni seaduseks kõigile. „Osaliselt seepärast, et teatavasti on EL-i ja liikmesmaade kompetentsi valdkonnad rangelt jaotatud ning Brüssel ei saa oma tahet eraldi riikidele peale sundida,“ märkis Yana Toom. „Ja ikkagi me võime kahes aspektis kohaldada konventsiooni ka Euroopa tasandil: esimene aspekt – on õigusalane koostöö kriminaalõiguse valdkonnas, teine – varjupaikade loomine vägivallaohvritest naistele, samuti viia ellu vägivallaohvri õigus mitte olla välja antud riigile, kus eksisteerib vägivalla jätkamise risk ning vägivalda õigustatakse „traditsioonidega“, „kultuuriga“, „auseadustega“ ja nii edasi.“

Muu hulgas võib Euroopa Liit pärast Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist eraldada teatud vahendeid nimelt ja ainult varjupaikade loomiseks koduvägivalla ohvritele. Vastavalt statistikale langeb iga kolmas eurooplanna kas või kord elus pärast 15-aastaseks saamist füüsilise ja/või seksuaalse vägivalla ohvriks.

4 kommentaari
 1. Almar Glustsenko 12 kuud ago
  Reply

  Yana “Ren-Jew Europe” Toom. Kannan ette, et Eestis enam naisi ei ole. On jäänud vaid Femen-istid. Jewroopa on koos A-Meerikaga kuristiku äärel. Aga ansipla lõukoerad Eestlased (nagu Ameerika rahvas), (me?) jõuame neile järele ja põrutame neist mööda. JUBE LIBE KIBE! ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tehes kiirelt su raporteeritust ( koos Jaak “Jakobiin” Madisoni poolt videostatuga, justkui Uurali päiskesesära siinsed peremehed oleks ka 14.09.2003 te oraava “referendumil” meie massi-enesetapule alla kirjutanud) siirioviirliku õigusliku kokkuvõtte, siis pean kahjuks tõdema, et sul on viimane aeg anda oma lapsed lapsendamisele selle rabi kogukonnale, kelle juures blond leheneegri-kaksik hiljuti parandzhaas pead vastu põrandat tagumas käis.

  • Almar Glustsenko 12 kuud ago

   …kasutades, juba ammu Austraaliasse pagenud, endise kolhoosi esimehe poja ja paarikümneaasta taguse ajaloo unustuse hõlma vajunud erakonna 2003 kandidaadi rahvapärasemat retoorikat (mida ma poleks endale ka edaspidi lubanud, kui su siinne üllitis ei oleks seda esilekutsunud) Agoraalt: käis oma 2 kotleti kaalu võrra mehe omast väiksemat meeletööorganit Ren-Jew-roopalikult fitnessimas.

 2. punutud lugu jällegi 12 kuud ago
  Reply

  seadus pidanuks olema – perevägivalla ja naiste ning meeste vägivalla vastu. Kus nüüd võrdõiguslikkus on ? Või meeste vastu vägivalda naiste poolt ei eksisteeri ja sel juhul on naised kaitstud(mille eest?)

  Huvitav on see – et pidevalt läheb see värk lappama – seadus peab olema koheselt nii M kui N kaitsev kui jutt on vägivallast ja perevägivallast

  Kas võeti ka vastu lapsi kaitsev seadus emade(N) eest enne vägivalda ,st. – lapsel peab olema õigus oma isa nimele ja soovi korral loobuda sellest, mitte N sugutades lapsi – jätab isa nime avalikustamata ja laps jääb isanimeta ning samas N kasutab riigitoetusi ja laps jääb isa hoolitsusest ilma! (mõlemast soost)

  Seega seadus võeti vastu Feministide kaitseks?

 3. Soo 10 kuud ago
  Reply

  Naised peaksud ka oma irisemise jätma ja las mehed rahustavad oma närve mõne rahujiku naise juures. Mul on tunne et mehed rahustavad end ka sõites autiga linna vahel sest autode vool on päeva ajal väga suur.Kui umbes 50 protsenti sõidab töö asjus siis imelik et keskpäeval on neid autosid sõitmas tohutu hulk. see on vägivald õpetajate suhtes kui õpilane saab hakkama mõne alatu teoga ja veel julgeb kaevata õpetaja peae kes teda keelab sius usutakse õpilast mitte õpetajat ja õpetaja võib saada karistuse ja see ongi vägivald õpetaja suhtes. mina ei elaks kunagi mehega kes on vägivaldne ja ega naisedki pole vahest süüst puhtad. Minu mees on viisakas ja sõbralik aga kui ta mind lääks oleks lahutus kindel.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.