Priit Toobal: soovitan Põhja-Sakala vallas võimul olijatel soojalt oma valimislubadused uuesti üle lugeda

Priit Toobal. Foto: Priit Toobali blogi

Oktoobris saab viimastest kohalikest valimistest kaks aastat. Pool valimisperioodist saab seega peagi läbi, pool on veel ees. Rahval on järgmine võimalus kohalikele poliitikutele hinnangut anda 2025. aasta oktoobris.

Veidi rohkem kui poolteist aastat tagasi käisid kandidaadid ja valimisnimekirja moodustanud välja oma lubadused ja programmid. Väljalubatu, aga ka varasema kogemuse ja tulevikulootuse pealt tegid valijad otsuse. Usaldasid valimiskasti juures või arvuti vahendusel oma hääle ühele või teisele kandidaadile.

Mina kandideerisin koos oma meeskonnaga Keskerakonna nimekirjas. Olin nimekirja koostaja, esinumber ja vallavanemakandidaat. Sarnaselt teistega käisime ka meie välja oma programmi ning pealkirjastasime selle «100 Põhja-Sakalat edasiviivat käiku». Kaheksas peatükis sõnastasime oma seisukohad järgmiseks neljaks aastaks ning olulisemates küsimustes ka pikemaks ajaks.

Keskerakond küll ei võitnud Põhja-Sakalas valimisi, aga saime volikokku kolm kohta. Mina ise kogusin meie vallas enim, seni vallavolikogusse kandideerinutest suurima arvu hääli. Usun, et see oli tunnustus meie programmile ja seisukohtadele ning kogu nimekirjale. Minul ja meie nimekirjast volikokku pääsenutel on kohustus lubatu eest seista ega ole mingit moraalset õigust valijate usaldust petta. Oma seisukohtade eest tuleb seista nii volikogu koalitsioonis kui ka opositsioonis. Tavaolukorras, kui volikogus on jõujooned selgelt paigas, on opositsioonis olles lubatut keeruline, kui mitte öelda võimatu ellu viia. Aga kui volikogus muutuvad jõujooned sõltuvalt otsustamisel olevast küsimusest, nagu praegu Põhja-Sakalas on, sõltub palju oskusest koostöökohti otsida ning oma seisukohti õigel ajal ja õigesti esitada.

Mina ei toeta praegust valitsuskoalitsiooni ja vallavalitsust kahel põhjusel.

Esimene on viis, kuidas praegune vallavanem ja -valitsus ametisse nimetati. Olgugi et riigikohus ei ole selles küsimuses veel oma seisukohta öelnud, arvan liialdamata, et igasuguse poliitkultuuri ja tavade vastu käituti küll. Õiguslik selgus selles küsimuses tuleb kõrgeimast kohtuastmest.

Teine põhjus, miks ma praegust valitsusliitu toetada ei saa, on põhimõtteliselt erinev arusaamine oma valla rahva heaolust ja elujärje parandamisest. Mina ei leia, et inimeste elu muudab paremaks ja vallale toob maksuraha juurde lasteaia kohatasu tõus või soov oma elanikele ja ettevõtjatele maamaks kahekordistada. Seda viimati mainitut ei luba õnneks seadus, aga selline soov meie vallajuhtidel oli. Samuti ei toeta ma suuri sulgemisi ja mahaparseldusi, mis siinse elukeskkonna vähem atraktiivseks muudavad ja uusi maksumaksjaid hoopis eemale peletavad, rääkimata olemasolevate üha kasvavast soovist siit lahkuda.

Pärast valimisi koalitsioonis olles tegime ära või lükkasime käima nii mõnegi olulise asja, mida ka enne valimisi teha lubasime. Pidasime kinni oma platvormis ja sealt edasi partnerite vahel sõlmitud koalitsioonileppes sätestatud lasteaiakohtade loomisest. Lükkasime käima Suure-Jaani ja Vastemõisa lasteaia laienduse. Suurendasime sünnitoetust ja rajasime Võhma–Kahala kergliiklustee.

Vähem oluline ei ole avatud juhtimine, mida just meie oma valimiseelses programmis eriliselt rõhutasime. Käivitasime seenioride ja kogukondade ümarlaua. Alustasime volikogu istungi otseülekandeid ning eelnõude menetlemine muutus nii avalikuks, kui see olla saab. Samuti võeti minu eestvedamisel vastu rahvaküsitluse kord. Teinuks enamatki, ent mitte midagi teha tahtjate tõttu oleme praegu opositsioonis.

Mina olen valmis kuni uute valimisteni ka opositsioonis olles enne valimisi antud lubaduste eest jõuliselt seisma. Tean, et sama meelt on saadikurühma kaaslased Viive Lehtla ja Silver Silm ning praegu volitused peatanud Geit Kundla. Meid toetavad nimekirjakaaslased, kes sel korral volikokku ei pääsenud.

Et viimasel ajal on seoses võimulolijate kurjade plaanidega valla haridusteemad päevakorrale kerkinud, pean vajalikuks mõne olulisema seisukoha üle kinnitada.

Peatükis «Hariduse usku Põhja-Sakala» lubasime, et toetame Suure-Jaani gümnaasiumi säilimist. Olen sama meelt ka nüüd. Suure-Jaani gümnaasium peab jääma. Selles gümnaasiumis on õpilaste arv suurem kui mitmes teises maakonna gümnaasiumis. Pigem tuleks tööd teha ja vaeva näha, et õpilaste arv kasvaks veelgi. Maakonnas on rohkem keskharidust omandada soovijaid kui ühe riigigümnaasiumi jagu.

Kirjutasime, et väikekoolid peaks jääma tegutsema lasteaia-algkoolina. Riigipoliitikast tulenevalt tuleb siia lisada klausel, et võimalik on säilitada neid väikekoole, kus on vähemalt 30 õpilast, sest neile näeb riik järgmisel aastal ette omaette rahastusmudeli. Väiksema õpilaste arvuga tegutsemiskohtade õpilased tuleks Suure-Jaani kokku tuua. Tääksil näen ma omaette perspektiivi kasvamiseks just väikekoolina Suure-Jaani põhikooli kõrval. Vastemõisas langetasid lapsevanemad ise otsuse. Õpilaste arv langes seal alla kümne ja kooli tegevuse jätkamine ei olnud mõistlik õpikvaliteedi ega finantsilisest vaatenurgast.

Suuremate eraldiseisvate põhikoolide säilitamist Võhmas, Kiriveres ja Kõpus pidasime siis ja peame ka praegu õigeks.

Alushariduse vallas lubasime, et igale soovijale tuleb tagada koht lasteaias. Senine tempo ei ole selle elluviimiseks kaugeltki rahuldav. Järjekordade küsimus on lahendamata Olustveres ja probleemi lahendamine on veninud Võhmas.

Teistest valdkondadest toon esile vajaduse tõsta meie töötajate töötasu. Eraldi tooksin välja meie noorsoo-, sotsiaal- ja kultuuritöötajate, samuti lasteaedade ja koolide abi- ja tugipersonali madala palga. Viimasel ajal on näha, kuidas ka Põhja-Sakala vallamaja inimestest tühjaks jookseb. Peale vallavanema oskamatuse meeskonda luua ja meeskonnas töötada on ka seal probleem vähemalt osaliselt madalates töötasudes, mis ei ole era- ja riigisektori omadega enam konkurentsivõimelised.

Sotsiaalteemadest pidasime enne valimisi oluliseks mitmesse piirkonda perearsti leidmist. Kõpus ja Võhmas on probleem praeguseni lahendamata. Vastupidi, probleem on tõenäoliselt suurenemas, sest mitu Suure-Jaani ja lähiümbruse perearsti plaanib lähitulevikus pensionile jääda. Ka nenda asemele on uusi vaja.

Vallas oleks vaja tegelda päris küsimustega ja inimeste muredega. Selle asemel kulutatakse praegu koalitsiooni kinniste uste taga tunde, päevi ja isegi kuid üksteise veenmise ja õigustamise peale, kuidas niisama tiksudes ja mitte midagi tehes probleemid iseenesest lahenevead. Ei lahene! Tööle tuleb asuda. Või kui hakkama ei saada, siis lahkuda.

Seisan enne valimisi antud lubaduste eest ka praegu ning soovitan vallas võimul olijatel enda antud lubadused uuesti ette võtta, üle lugeda ja vaadata, millele nad tegelikult mandaati küsisid. Millekski muuks kui antud lubadustest kinnipidamiseks ei ole meil kellelgi õigust!

3 kommentaari
 1. Nii 5 päeva ago
  Reply

  Valitsus on meil vilets. Aga kuidas võisid küll meie inimesed valida neid kes ei tee mitte midagi head .

 2. Soo 5 päeva ago
  Reply

  Rahvas teab ju väga hästi et reformierakondlased pole kunagi oma lubadusi täitnud aga ikka valivad neid.

 3. volikogu ülekanded 4 päeva ago
  Reply

  Rae vallas pidi hakatama otse ülekannet tegema rohkem kui 10 aastat tagasi . Tänaseks pole tollal ühe proovi järgselt midagi juhtunud. Miks KOV kardavad enamjaolt ?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.