Riigikogu komisjon toetab Euroopa Liidu digitaalset reisidokumenti

Lennukid. Foto: Pixabay

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas esmaspäevasel istungil Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb digitaalsete reisidokumentide kasutuselevõtmist Euroopa Liidus.

Komisjoni aseesimehe Maria Jufereva-Skuratovski sõnul toetab Euroopa Liidu asjade komisjon passi ja isikutunnistuse digitaliseerimist, et hõlbustada reisimist. “Usun, et digitaalsed reisidokumendid kiirendavad märgatavalt piiriületuspunktide tööd, lühendavad reisijate ooteaega ja parandavad ka piirikontrolli turvalisust,” ütles ta.

“Digitaalsete dokumentide arendamisel on vaja erilist tähelepanu pöörata nende turvalisusele, võimalike väärkasutuste ennetamisele ja andmekaitsereeglitele. Digitaalne dokument peab olema vähemalt sama turvaline kui füüsiline reisidokument,” rõhutas aseesimees.

Istungil toodi välja, et digitaalse reisidokumendiga saab pardale minna näobiomeetria alusel ning lisaks peab digitaalne reisidokument olema mobiilirakenduses. Esialgu peab digitaalse reisidokumendi kõrval ilmselt kaasas olema ka füüsiline dokument, ent pikemas plaanis ei pea Euroopa Liidus reisides edaspidi passi ega muud isikut tõendavat dokumenti enam kaasas kandma. Füüsilise dokumendi kasutamise võimalus peab jääma neile, kelle näobiomeetriat pole võimalik lugeda või kes ei kasuta nutitelefoni.

Komisjoni kinnitatud seisukohtades osutatakse, et loodav Euroopa Liidu tasandi lahendus peaks toetama digitaalsete reisidokumentide globaalset koostalitlusvõimet ning lähtuma ühtsetest Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditest. Samuti peaks digitaalsed reisidokumendid sobima väljatöötatava Euroopa digiidentiteedi kukru lahendusega.

Eesti seisukoha järgi peaks Euroopa Liidu riigid digitaalsed reisidokumendid kasutusele võtma korraga või vähemalt tunnustama loodavat lahendust ja tagatud olema piisav üleminekuaeg. Eesti toetab esimese etapina lahendust, kus digitaalse dokumendi andmed on seotud füüsilise dokumendiga. Veel osutatakse Eesti seisukohtades, et digitaalset reisidokumenti peaks saama luua ja kasutada oma kodakondsusriiki naasmiseks juhul, kui füüsiline dokument on välisriigis varastatud või kaotatud.

Komisjon otsustas valitsuse esitatud seisukohti toetada. Istungil märgiti, et avalikule konsultatsioonile järgneb mõjuhinnang ja seejärel on veel sel aastal kavas välja tulla määrusega.

Istungil tutvustas valitsuse esitatud seisukohti ja vastas komisjoniliikmete küsimustele siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna nõunik Elen Kraavik.

4 kommentaari
 1. keelud 1 aasta ago
  Reply

  Palun Eestil teada anda – et siia ei ole oodatud usuhullud ja muud värvilised , kes laiskelajatena ei soovi omas kodus korda majja panna ja soovivad oma vähese hariduse baasil(nii ju võib arvata) tulla põletama ja lõhkuma Euroopasse kõikjale kui nad ei saa toetusi või neile ei meeldi kord.
  Nad ei pea tulema siia, mingu kaevaku labidatega viha väljaelades Niilusest keset Aafrikat veekanal nagu Stalin Venemaal tegi ja õitsegu seal siis palmipuude all või jõura -jõura-jõura mögafonidest päevad läbi lastes ja oma rätikultuuriga. Mina ei lähe nendesse riikidesse , sest nad on mulle vastuvõetamatud. Kui läheksin ,on see kultuurireis ja mitte pagulus Eesti kartulikoorte söömise eest ning põletama teiste vara ka ei lähe. Need on hullemad kui loomad, kes süütute inimeste vara lihtsalt hävitavad. Milleks meile selliseid ja kindlasti tuleb väga jälgida , keda isegi sellise dokumendi olemasolul üldse lubada.

 2. Nii 11 kuud ago
  Reply

  Ja mis kasu sellest me saame. Kas elu meie riigis läheb sellest paremaks või.

 3. Almar Glustsenko 9 kuud ago
  Reply

  Isegi politseinikud õppisid Venemaa saatkonna aialt tundma mu 2022 suveks sinna ülespandud SELETUST ÜRO AGENDA 2035-st (milliseid trammegi Tallinn 2035 nime all Kõlvart lubab nüüd Tallinnas ringi sõita ja kiidab takka). Mäletatavasti on selle agenda seletused kirjas RahvuslikTeataja.ee, 7/2019. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tegemist on nn Maailmavalitsejatest ADL-sionistide juhtide poolt, päris-Maiste peremeeshõimude KIIRESTI VÕIMALIKULT LÕPLIKULT HÄVITSAMISE JAOKS TÖÖTAVA KAVAGA. Igasugu digitaliseerimise alusel inimestele elu, liikuvuse, töö, palga, toetuste eelisõiguste, hariduse jkm lubamine kuulub seda massimõrva toetava tegevuse alla. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Keegi, peale ADL-sionistide ja neile alluvate käsilaste ei suuda praegugi enam Valitsuses, Valimiskomisonis, Riigikogus, Riigikantseleis, ametites, Rahvastikuregistris, politseis jm kontrollida seda, et kas näiteks ei vali Metodisti kirikust lausaliselt väljastatud juudi-ID-kaardiga USA juut Eestis Riigikogu, et kuis inimesed liiguvad riigist riiki, et kas päris-Maised 900 000 ugri maarahva päritolu inimest Eestis saavad selle liikuvuse tagajärjel kiirelt poliitgenotsiiditud. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Kui keegi neist ametnikest väidab, et ta ei ole Eestis ugrisuse genotsiidimist ADL-sionistide heaks teostav, siis tõestagu seda oma andmete ja tegevuste põhjal. Nad ju ei tõesta, viitavad “seadustatud” andmekaitsele. Et Eamets peab mittesünnitanud fertiilses eas päris-Maiste naiste andmed uuringust ära kustutama (et nad meie iivet IIALGI tõsta ei saaks ega tahaks). Selline on ADL-sionism (Abraham Foxmani 1998.aasta kõne ; organisatsioon Licht ; Idel/Alla Jakobson ; Boriss/Roger Kumm) ja DIGITALISEERIMINE/ROBOTISEERIMINE/AUTOMATISEERIMINE ON MÕELDUD VAID SELLE KIIRE OMAHÕIMSUS-ENESETAPU TEOSTAMISEKS.

 4. Almar Glustsenko 9 kuud ago
  Reply

  “…digitaalset reisidokumenti peaks saama luua ja kasutada oma kodakondsusriiki naasmiseks juhul, kui füüsiline dokument on välisriigis varastatud või kaotatud.” ….see tähendab, et Kallaste oraava ja THI Rootsi Serafima massoonia korraldab regulaarselt näiteks välismaal surnud eestlaste nägude äralõikamist, et oma ADL-sioniste siia peremehetsema ja lõpuks seadusi ettevalmistama ja “seadustama” tuua…..ja näiteks sama JEWfereva “seaduse” alusel tulevikus ka hääletama….Ei ole nii? ET NII OLLA EI SAAKS TULEB SAADA RIIGIKOGUL ENNETAVALT ARU, ET MILLEKS NIISUGUSED ASJAD ON MÕELDUD JA MITTE NENDEGA KAASA MINNA.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.