Andrei Kante: eesti keelt õpetavad mitte keelekategooriad, vaid inimesed. Ja neid lihtsalt pole.

Andrei Kante

Andrei Kante, Tallinna abilinnapea hariduse valdkonnas

Riigikontrolli poolt eile esitletud mahukas raport ei ole kõige meelelahutuslikum lugemine. Samas peaks minu arusaamist mööda kõik vähegi mõtlevad inimesed selle sisuga tutvuma. See dokument annab vaat et ammendava vastuse küsimusele, miks meie lapsed ei ole siiani suutnud riiklikus õppekavas nõutud tasemeni eesti keelt omandada.

Täna tuleb meil kõigil nõustuda sellega, et olemasoleva nutuse seisuni oleme jõudnud paljude faktorite koostoime mõjul. Üks peamisi neist seisneb eesti keele ülepolitiseerituses. Reeglina peale seda kui eesti keele küsimus oli mingi aja jooksul olnud päevateemade keskmes ning siis, kui tuli tegutsema hakata, jäid meie venekeelsed koolid üksi, ega saanud reaalset toetust kusagilt.

Üleminek eestikeelsele õppele algab 2024. aastal ning seda (mis kõige tähtsam!) hakkab ellu viima olemasolev pedagoogiline personal. Uusi õpetajaid väljastpoolt ei tule ning vajalikul hulgal pole meil neid kusagilt võtta. Ekspertide arvates (ent Tallinna linnavalitsus ja pealinna koolide juhid on sellest rääkinud juba aastaid!) oli riiklik õpetajate koolitustellimus juba ammu puudulik. Ning on hetkel liiga madala tasemega, et võimaldada koolidel kvaliteetsele eestikeelsele õppele üle minna.

Keelekümblus toimib

Siin saab kasuks tulla vaid entusiastide poolt aja jooksul kogutud keelekümbluse kogemus. Ning ka siinkohal on raske riigikontrolli ekspertidega mitte nõustuda: „Tõhusate keeleõppemeetodite – lõimitud aine- ja keeleõpe, sh varane keelekümblus – potentsiaali ei kasutata piisavalt ära“. Kusjuures ülepea kiirelt käivitatava reformiga jõuame me sinna punkti, kus kaotajaks on taaskord lapsed, ehk siis, juba toimiv keelekümblusprogramm lõhutakse ära, kuna hetkel selle programmi baasil töötavad õpetajad viiakse üle nn „ülemineku sihtrühma“.

On viimane aeg tuua avalikkuse tähelepanu keskmesse ülemineku süsteemne risk: 2025. aastast alates ei suuda me enam õpetajatega mehitada ei ülemineku sihtrühma, ega ka hetkel toimivat keelekümblusprogrammi. Ning taaskord peame rääkima kvaliteedi langusest, mis tundub, et on sellesse reformi juba sisse kodeeritud.

Võõras keeles kergelt ei õpeta

Tegelikkuses on auditis märgitud õpetajate puudus oluliselt häirivam. Üks asi on keelekategooria paberil – keegi teeb eksami ära, keegi – mitte; kahjuks on paljud vaimselt juba läbipõlenud või läbipõlemise äärel olevad õpetajaid valmis koolist üldse ära minema; – ent õpetamine võõras keeles on hoopis teine asi. Juba täna on selge, et osa õpetajaid, kes on omandanud eesti keele C1 tasemel ei ole valmis oma ainet õpetama eesti keeles. Kuna aga uusi metoodikaid ja muid tõhusaid meetmeid pole, ega saa loota, et nad ka kohe tulevad, siis ei saa neid õpetajaid ka kuidagi hukka mõista.

On ilmselge, ent kordan seda veel kord: koolis ei õpeta mitte keelekategooria, vaid inimesed! Ent ka reformi ei vii läbi Exceli-tabel. Seetõttu tahaks loota, et ministeeriumi ametnikud suhtuvad täie tõsidusega Riigikontrolli ühte tähtsamasse soovitusse: ministeerium peab varasemast süsteemsemalt tegema koostööd kohalike omavalitsustega, kõik osapooled peavad ühtmoodi aru saama sellest, kes mida teeb ja mille eest vastutab. Lõppude lõpuks on meil kõigil üks eesmärk – anda lastele kvaliteetne haridus ning mitte lasta süsteemil poliittuultes ja -lubadustes ära laguneda.

15 kommentaari
 1. Feja Räim 6 päeva ago
  Reply

  Vene lastel on kõne palju parem, kui eesti lastel. Meil ei õpi koolis väga paljud lapsed isegi rääkima. Laste keel on kohutav, sõnad jooksevad üksteisele sisse, pooledhäälikud neelatakse alla, kostub vaid lalin. Intonatsioon on labane. See on eriti terav just Tartu laste puhul. Hääldamise korrektsusest pole mõtet rääkidagi. Ei kõla ega intonatsiooni. Laps räägib nagu kardaks pidevalt, et tal ei lasta oma sõnu lõpetada ja lõigatakse vahele. Äärmine kasvatamatus koolis vaatab vastu. Ilmselt on ka õpetajatelkeel halb. Ma soovitaksin eesti koolidesse otsida abiõpetajateks laste rääkima õpetamisel meie kutselisi näitlejaid, kes on ju rääkima õpetatud. Neil polegi piisavalt tööd, aga oskusi on.

 2. Kiitan häeks! 6 päeva ago
  Reply

  Jes!

 3. Feja Räim 6 päeva ago
  Reply

  Ma olen kategooriliselt vene keele tagakiusamise vastu. See on kuritegu eesti ühiskonna vastu. Meil on väga vaja parima vene keele oskusega inimesi kõigil aladel. See on Eesti suur privileeg, et meil on venekeelseid koole. Olgem realistid, teadused on ju venekeelsed, inglise keeles on vaid kallutatud tabloidi-tasemel teadus. Paljud mõisted isegi õigusteaduses ei ole seniajani eesti keelde tõlgitavad. Eesti Vabariigis kasutati ametlikult ja kohtus mitmeid venekeelseid seadusi. Saksa keelt veel tol ajal polnudki, nii, et ärge hämage. Ei olnud saksa keel. Õigsteadus oli Eesti Vabariigis algselt venekeelne ja meie õigusteadlased ja kohtuministrid olid Peterburi ülikoolist. Õigusteadus on keerulise filosoofiaga ja kui keelt ei mõista, ei ole võimalik ka seaduse mõttest aru saada.

 4. Jane 6 päeva ago
  Reply

  Olen olnud vene õppekeelega koolis eesti keele õpetaja.See oli ammu aga juba siis õpetati mitmeid õppeaineid eesti keeles.Vene rahvusest õpilased on paljud sündinud Eestis ja armastavad Eestit. Aga nende emakeel on vene keel ja nad peavad saama õppida mitmeid õppeaineid vene keeles.

 5. Ohoo 6 päeva ago
  Reply

  Eestis elavad inimesed peavad muidugi oskama eesrt keelt aga võivad rääkida ka vene keeles ja õppida oma emakeeles. Kui kaotatakse ära vene koolid jäävad paljud õpetajad töötuks aga eesti koolides on siis õpetajate puudus.Minu arvates enamus ukraina põgenikke on seal elavad venelased. Ah et miks nad eü läinud Venemaale. Eks paljud läksid ka aga ukrainlased panod sinnapoole põgenemise koridorid kinni.põgenenud rahvas räägib ka omavahel vene keeles.Nende lapsed ei saa ju õppida eestikeelses koolis.

 6. Villem 6 päeva ago
  Reply

  Minu käest on küsitud et kas meile võib ka sõda tulla. Ma ütlesin et ma ei usu. Intelligentsed inimesed suhtuvad naie venelastesse hästi ja on vähemalt viisakad. Mõned ajukääbikud näitavad oma vihavaenu välja õnneks vaid sõnades. pole nii nagu oli Donbassis ja Luganskis kus peaniselt elavad vene rahvusest inimesed.peale verist ja ebaseaduslikku võimuvahetust Kiievis polnud harvad tapatalgud seal ukraina ekstremistide poolt. Neile üeldi kui ei meeldi kasige Venemaale. Venemaa aitas neid pidevalt materiaalseöt.Ja siis plahvatas sõda mida ei saa õigustada. Zelenski laseb oma rahvast tappa sest kui ta poleks saanud väljaspoolt relvi oleks kõik jäänud samaks.

 7. Eve 6 päeva ago
  Reply

  Venemaal on intelligents kõrgel tasemel. Poliitikud ja intelligents on kaks erinevat rühma.KÕIGISSE RAHVUSTESSE SUHTUTAKSE VENEMAAL HÄSTI.Käisin Peterburis kirikus kus teenistus toinub eesti keeles. Seal oli umbes 200 eestlast-ja sellele paljurahvuselisele riigile mõeldakse välja sanktsioone arvates et nad hakkavad nälgima. Aga seda ei juhtunud ja seega raisati Brüsselis lihtsalt aega. Inimesed surevad massiliselt vähki aga siiani pole ravimit leiutatud aga liida pikaks läheks jutt mida pole tehtud inimeste heaks seega lõpetan.Olen Eesti iseseisvuse pooldaja aga meie valitsus mulle ei meeldi.

 8. ??? 6 päeva ago
  Reply

  Vene intelligents -see päris- on seni jah hästi suhtunud…
  Eestlased, eriti noored, võiksid ikka ise kõgepealt eesti keelt vallata kõrgtasemel, mis eeldab nii väga suurt sõnavara kui ka intuitiivset grammatikataju astmeni, kus
  keel on juba nii selge, et selle kasutamine kerge kui pääsulend, et sellega võib juba mängelda ja leiutada uusi kasutamisviise- mis ei ole eesmärgiks, vaid tuleb mõnikord meelde kui luule.
  Nad isegi ei loe enam üldse. Isegi kooliprogrammidest jäetakse välja kirjandust ja sedagi nad hädavaevu loevad ! Kust siis sõnavara ja mõtted tulevad ?! Kust tuleb arutlev, filosoof. mõtteviis, mis arenenud inimeseksolemise juurde kuulub.
  Kirjaoskus? Nendega pole võimalik vesteldagi, sest neil mõtteid ei ole -ei teki ka küsimusi. Robotid robotite maailmas-liig lihtsad robotid.
  Ja mina aru ei saa, mispärast ei tohi teised rahvad, olgu või venelased, emakeeles õppida ?
  Et nad eesti keelt oskama peavad kui tahavad siin töötada ja elada on iseasi.

 9. Svärje böggert 6 päeva ago
  Reply

  Vai nii

 10. eilne meedia üllitis 5 päeva ago
  Reply

  oli hirmus kuulda Kallaselt – kuidas Lukas on teinud vea ja see on jäänud nüüdsel valitsusel 2-silma vahele …. , nüüd on vaja venekeelsuse lõpetamiseks juba määratud ja valesti määratud 40 miljonile , veel lisaks aastalõpuni peaaegu teist samapalju ja uuel aastal 100 miljonit ca. No nüüd läheb küll värk üle igasuguse mõistuse – see pedagoogide jamps, mingid stipendiumid, üliõpilased …. Kogu jutt oli segane ja enam ei saa aru, mis toimub. See on hullem kui see katuserahade lugu ja kaklus on olnud. Nüüd on kõik tagantjärgi süüdi . Soomes on ometi rootsikeelsed koolid , ma ei saa aru miks peab lõhkuma vene keele tundmist , oskust (seda peab valdama kui vaenlast on täis 1/6 kogu planeedist). Miks me õpetame siis üldse Keeltekoolis hiina keelt ? Nemad ju pole parimad – on kahjurlikud oma poliitikas väikeriikide kohta?
  Kas vene keele oskuse lõpetamine toob Eestimeelsuse? Absoluutselt sellisel viisil asjade lahendamine ei ole ühelegi terve mõistusega inimesele vastuvõetav. Ja millised summad ? Millised maksude kehtestamised …
  Kas ma ikka elan veel EV või on see mingi džunglikägarikus elu?

 11. vanamemm 4 päeva ago
  Reply

  Päris õõvastavad kommentaarid. Venelased armastavad Putinit, valivad Putinit, toetavad Putinit—-seega kogu verevalamist, kus hukkuvad nii omad kui oma kodumaakaitsjad, lisaks tsiviilelanikud, naised, lapsed, vanurid, lõhutakse ühe riigi infrastruktuur, inimeste kodud ja see jätab venelased külmaks. Kuna ENAMUSEL on sellised vaated ja tõekspidamised, siis tõesti ei saa aru, miks nad ometi siin elavad ja see “Eesti armastamise” jutt on võlts…..ei armasta nad midagi, nad armastavad ainult paksu vorstiviilu (kuigi see pidi Venemaal parem olema) ja seda, et saavad ennast “eurooplastena” tunda, kuigi mõttemaailm on Tšingis-khaani veristel vägivallaväljadel. Alustavad ELU (noorpaaride kooselu) SURMA kultust kummardades, (tank, “Pronkssõdur) ja pressivad peale kogu oma karjamentaliteeti. Minge ometi kuulake, milline õhkkond on pealinnas, Tartus, Pärnus, Ida-Virumaast rääkimata, paks valjuhäälsest blatnoikeelest ja samast meelest. Kohutav. Mida on eestlane neile teinud, et nad meilt kõik tahavad võtta, aga kui pole meid, on siin ju samasugune Venemaa kuhu nui neljaks minna ei taheta, aga siis pole ka siin enam Euroopat kui eestlased siit välja süüakse. Kui ei soovi Eestit Eestina, siis kohver, vaksal ja Venemaa.

 12. Karl Saare 4 päeva ago
  Reply

  Suur tänu Vanamemmele eestlastest elanikkonna arvamuse avaldamise eest. Igal rahvusel on oma kodumaa. Vene rahvuse kodumaa pole mitte Venemaa vaid Vene Föderatsioon. Kui vene rahvusest inimene tahab elada teise rahvuse kodumaal siis peab ta ära õppima kohaliku keele ja elama kohalike seaduste järgi. Eestist ei saa teha Vene Föderatsiooni. Annektsiooni- ja okupatsiooniaastatel asustati sunniviisiliselt meie kodumaa venekeelse elanikkonnaga
  ja nüüd nõuvad nad õigusi.
  Isiklik näide: kuna minu isa oli Eesti Vabariigi ajal laevamehaanik siis läksin ka mina õppima Tallinna Merekooli – kus õpe oli vene keeles, Eesti Merelaevanduses oli kogu tööalane suhtlus vene keeles. Keegi ei küsinud kuidas sa hakkama saad. Kui ei saanud – siis uks on sealpool ja kogu lugu. Ma ei saa aru mis nämmutamine meil siin käib. Kui ei saa eesti keelt selgeks, kui kohalikke seadusi ei austa – siis “skatertju doroga”.

  • tegelikkus 2 päeva ago

   kas sa ei saa aru, meil on probleem teine. Eestlane on vähemuses ja me peame leidma rahuliku tee üleminekul. Eestlased ei taha sigida. Vandid aga sigivad nagu rotid. Üleminek järsult eesti keele nõudele – pole ju mõtet, sest vägapaljud on juba niigi asunud õppima ja lihtsalt tuleb igal aastal mõni vene kool sulgeda või lasteaed -st. teha eestikeelseks ringi. Kes tahab , jätab lapsed sellesse – teine viigu … , teise kooli. Keegi pole rääkinud , et vene koolides ei jagu kohti ja lasteaedades. See aga tähendab, et on võimalused ka eesti keele õppeks , riigi keele tunnina. Pole vaja aineid õpetada pealepressitult eesti keeles. Siit see pahameel tekibki. Aga enamus noori saab eesti keelest aru ja isegi oskavad rääkida. Vimma tekitame meie. Soomes ju tüli pole, on ka rootsikeelsus olemas.
   Kodakondsus – sellega on ju jamatud mõttetult – kes saab aru eesti keelest ja miinimum nõue on olemas , sündinud on Eestis , EV ajal aga vanemad on pannud kiusuks vene või muu kodakondsuse.
   Kui aga väga jonnakalt asju ajada – võtavad vandid kokku ja juba on üritatud eraldi parteid seal Virumaal, värskelt ja see tähendab – piisab 1 vene parteist ja nende häälte kokkukorjamisest Riigikogusse ja järgmisel korral enam EV ei ole ….
   Miks aga see venekeelsus ei kao – siin on ka üheks põhjuseks , et nad saavad tulla mujalt tohutul hulgal meie Ülikoolidesse õppima ja tekivad kogukonnad, olgugi -et nad Ülikoolis kasutavad inglise keelt. Samuti on Ülikoolid alati olnud rev.hällid , laiskelajatest vingujad ühinevad. Nt. Lenin , Kingissepp jt. – need oli ju haritud aga pätid! Ehk spioonid:) Ja kasutasid neid ära vabamüürlased, tead need hanakad või teetassi peas kandjad.
   Kui lugeda hr. Lina raamatuid , saad aru – tegelikkuses polegi venelasi juhtkondades ja ässitamas , need on kõik , jah, just need….. Meil oli nt. haritud Klenski, kes ka sassi pööras.
   Seega on meil olukord hoopis teisiti käsitletav. Ja seda on mõjutanud ka Tartu rahu omaaegne EV piir – kus setudest alates oli lastesegu 🙂 Pihkva ja Jamburgi suunal. See mõju ju kestab ka siiani. Kuidas me saame liigitada sealseid – kord nii, meie piir on vale praegu…. ja järgmisena öelda : kasigu teiselepoole piiri…:) .Kui paneks piiri õigeks – äkki Venemaa teeb nii , saame uue satsi venelasi – 300000 , keda peame hakkama eestlaseks tegema ? kepite surnuks ?
   Mulle tundub, et meil valitseb ajutus!

 13. karlale 3 päeva ago
  Reply

  Kuule Karla, egas NSVL, kus riigikeeleks oli vene keel ja mis oli 1/6 planeedist,sellele riigile kuulusid ka laevad, saand ometigi laeva peal eesti keeles kõnelda.! Paljuks neid laevu Eestis asus või asub? Inimene pidi olema ikka võimeline töötama KOGU NSVL alal,kas ta seda siis kavandas võiei. Sama oli tsaariajal.
  Ka sõjaväes.Kui igaüks oleks omas keeles rääkida ainult osanud ja veel erialaselt,siis poleks üldse mingit uegevust võimalik olnud.
  Samas alg ja keskkoolis,samuti ülikoolis õppisid nootred ja lapsed ikka EMAKEELES.Vene k. oli ERALDI õppeaine-kohustuslik nagu ka üks võõrkeel.
  See kõik pole võrreldavgi tsaariaegse gõmnaasiumiharidusega.Minu vanaisa õppis selgeks kreeka, ladina, veme,saksa k. ja üks keel oli vist veel valikuliselt või sunduslikult ,temal siis prantsuse. Et oli Poola juurtega,oskas ka seda ning soome keeltki.Tsaariajal pidi ta õppima paraku vene keeles,isegi vahetundidel ei tohtinud muud keelt pruukida.See oli ikka kole koormus. Peale selle õpetati gümnas veel psühholoogiat,filosoofiat. Seega anti kätte teeots iseseisvaks enesearenduseks ja mõtlemisvõime tekkeks, Peenendatud tunnetuseks.Muidugi kunstiõpetus, kombeline käitumine jms.

 14. kui..... 1 sekund ago
  Reply

  …Jumal tõesti oleks olemas, siis viiks ta need venelased tagasi sinna, kust nad oma hordidega peale sõda valgusid. Igale poole üle anastatud maade, Kasastanist Balti maadeni välja. Neile ei olnud tähtis ei oma kodu, ei oma esivanemate hauad, kodukased ega ümberringi olev vene maailm. Neil oli vaja minna sinna, kus teised rahvad, neist erineva elulaadi ja kultuuriga oma pisikesel maalapil rahus tahtsid elada. Nagu mingi haiglane iha, kõike omandada, milleks ise lillegi ei liigutatud. “Vsjo naše!” —tuttav, eks. Venelase loomus oli kui peopesal, lõhun ja varastan seda, mille loomisel ise vaeva pole näinud. Ivan -Turatšok ahju seljas, kelle soove kaevust väljatõmmatud haug täitis, või “Kuldkalake” vene eide kapriise rahuldamas—-nii venelik, saada midagi, mis teisele kuulub, kui muidu ei saa, siis võtame vägisi. Verevalamine ja vägivald, Narva venelased oleksid 9 mail kui Eestisse kinni naelutatud, et uluti Venemaa poole aga Eesti ei lase. Ei tahaks teist ausalt mitte kui midagi kuulda ega näha. Need üksikud väljasaadetud nüüd hädaldavad ja tahavad “koju”, enne seda “kodu” halvustades ja rahu rikkudes, pressides peale oma “Russki Miri!”. Toomi mammalt aga peaks selle sünnipäevaks kingitud kodakondsuse ära võtma selle reisi eest (Euroopa Parlamendist kukuks automaatselt välja) , elamisloa tühistama ja saatmagi sinna õnnemaale. Mustonen tühistati esinemise eest, selle naise käigud küll Assadi juurde, küll Solovjovi saadetesse on justkui mitte midagi—salakaval asiaadi mõttemaailmaga elukas.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.