Kõlvart: automaksust tuleb loobuda või suunata tulu abivajajatele

Autoromu. Foto: Scanpix

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul tuleb valitsusel automaksust loobuda või vastasel juhul sellest laekuv tulu jagada kohalike omavalitsustega, kes saavad seda kasutada inimeste aitamiseks.

“Selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid rasketel aegadel tagada oma inimestele vajalikud teenused ja pakkuda neile sotsiaalset kaitset, on igati mõistlik riigil mootorsõidukimaksu kehtestamisel jagada sellest laekuv tulu sarnaselt üksikisiku tulumaksuga kohalike omavalitsustega. Seda enam, kui mootorsõidukimaksu eesmärgiks on kehtestada sõidukitele keskkonnamaks. Kohalikel omavalitsustel on keskne roll kliimapoliitika elluviimisel ning transporditaristu arendamisel ja korrashoiul,” leidis Kõlvart.

Ta lisas, et täna võib automaksu eesmärgina selgelt välja lugeda mitte eelarvetasakaalu või keskkonnahoidu, vaid Reformierakonna põhilubaduse täitmist ehk ühetaolise tulumaksu taastamist, mille hinnaks on ligikaudu 500 miljonit eurot. “Käibemaksutõus, tulumaksutõus, automaks, tulumaksusoodustuste kaotamine ja tasuta ühistranspordi lõpetamine maakondades viivad peredelt tuhandeid eurosid aastas. On täiesti selge, et just väiksema sissetulekuga inimesed, aga ka suured pered ja just eakad saavad nendest otsustest suurima löögi,” rõhutas Kõlvart.

Keskerakonna esimehe sõnul toob üleüldine majandusliku olukorra halvenemine kaasa täiendavad kulutused kohalikele omavalitsustele, eeskätt just sotsiaalvaldkonnas. “Omavalitsustele ei piisa hakkama saamiseks pelgalt riigi jõulisest raha ümberjagamisest rikastelt omavalitsustelt vaesematele, sest süvenev kriisis puudutab kõiki inimesi – sõltumata omavalitsuse suurusest. Omavalitsuste roll saab olema neid inimesi aidata, kes valitsuse poliitika tõttu satuvad raskustesse,” lisas ta.

Kõlvarti sõnul on valitsus selgelt varasemalt väljendanud seisukohta, et omavalitsused võiksid saada lisaraha täiendavatest maksudest ja nende kehtestamisest. “Ent mootorsõidukimaksu seaduse eelnõuga kavatsetakse muuta ka kohalike maksude ja maksukorralduse seadust, mille käigus vähendatakse muuhulgas ka omavalitsuste autonoomiat. Ühtlasi kaoks seeläbi võimalus omavalitsustel endil maksu üle otsustada ja see on juba riigipoolne otsene sekkumine omavalitsuse iseotsustamise süsteemi,” selgitas Kõlvart.

1 Kommentaar
 1. Rahandusministri haridustee 9 kuud ago
  Reply

  Mart Võrklaev asus Rae Vallavalitsuse Maa-ameti maakorraldaja ametikohale 2007.a. Tema peamisteks tööülesanneteks on maa- ja omandireformi läbiviimise korraldamine vallas vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mart Võrklaev on lõpetanud Jüri Gümnaasiumi ja Eesti Maaülikooli geodeesia erialal. Aastatel 2002- 2003 töötas ta SEB Eesti Ühispanga Varahalduses pensionilepingute sõlmijana. 2006. aastal töötas Ameerikas raamatumüüjana ning enne Rae valda tööle asumist firmas Empowe-Engineering OÜ noorem-geodeedina.
  Vallavanemaks sai ta Alates 20. juunist 2012.a. vallavanemana ametisse asus Mart Võrklaev järgneva loo järel. Kas ta ka TRÜ õigusteaduskonna on tänaseks lõpetanud – kui ei ole , siis on ta Bakalaureus kraadiga minister.
  Põhja ringkonnaprokuratuur, reformierakondlasest Harjumaa Rae vallavanemale Veigo Gutmannile ja samasse erakonda kuuluvale vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikmele Meelis Kasemaale süüdistuse toimingupiirangu teadlikus rikkumises suures ulatuses, 2007. aasta jaanuarist kuni detsembrini Tallinna-Tartu maantee ääres asuva maa-ala detailplaneeringu menetlemisel, varjates samal ajal oma varalisi huve seoses sealsete kinnistustega.
  Süüdistuse andmeil soetasid Gutmann ja Kasemaa koos oma äripartneritega Lehmja külas kaks kokku 14,1 hektari suurust kinnistut, et teenida pärast detailplaneeringu kehtestamist nende edasimüügist kasu. Detailplaneeringu eesmärk oli kinnistute sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast valdavalt äri- ja tootmismaaks, osaliselt elamumaaks ning kinnistutele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine.

  Võrklaev oli sel ajal maa-ametis olnud ja enne seda ka Pensionäride raha osanud lugeda pangas:) , siit siis ka head suhted reformierakonnal panga ja mõtetega ….. Koorida tuleb pensionäre ja vähese sissetulekuga kodanikke(maksuvaba mitte tõsta, ka töötaval pensionäril) ning pankadel koor jätta alles:)

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.