Mihhail Kõlvart: soovime uuest aastast tõsta klassijuhataja tasu määra 200 euroni

Mihhail Kõlvart

Tallinna linn soovib järgmisel aastal tõsta klassijuhataja ülesannete täitmise tasu 200 euroni, praegu on selle määraks põhikoolis 130 eurot ja gümnaasiumis 100 eurot kuus.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on lähtuvalt riigi antud lubadusest ja kevadel valitsuserakondade sõlmitud koalitsioonileppest tekkinud kõigil õpetajatel igati õigustatud ootus palgatõusuks. „Nii seadsid koalitsioonipartnerid eesmärgiks suurendada nelja aastaga õpetajate töötasu 120%-le keskmisest palgast. Ent 2024. aasta riigieelarvesse on kavandatud õpetajate töötasu alammäära tõstmiseks üksnes 1,77% ja töötasu diferentseerimisfondi kasvuks 2,5%,“ ütles Kõlvart. „Ei ole kahtlustki, et õpetajate palgatõus on oluline ja vajalik ning töötasu alammäär peab olema ühtlane igas Eestimaa paigas, kuid samas lähtudes ka iga õpetaja töö sisust. Seega peavad kõik kvalifitseeritud õpetajad sõltumata piirkonnast saama väärikat tasu ning riik peab panustama võrdselt õpetajate palkadesse.“

Linnapea möönis, et ehkki streik on äärmuslik meede, on see tõsine vahend osutada ühiskonnale ja riigile tähelepanu ühele olulisemale probleemile haridussüsteemis, mille mõju ulatub tänasest päevast ja aastast palju kaugemale. „Seega mõistame ja toetame õpetajaid nende püüdlustes saada oma tööle väärilist ja õiglast töötasu ning soovime ka omalt poolt panustada, tõstes Tallinnas järgmisest aastast klassijuhataja tasu määra, mis on kohaliku omavalitsuse otsustada ja kaetakse linnaeelarvest,“ selgitas Kõlvart.

Klassijuhataja ülesannete täitmise tasu alammäärasid on arutatud järgmise aasta linnaeelarve koostamise käigus ning vastav ettepanek tehakse linnavolikogule 2024. aasta eelarve menetlemisel.

„Nii nagu õpetajatel, on ka klassijuhataja roll aastatega üha kasvanud ja see kasvab veelgi. Algatatud haridusreformid nõuavad ka klassijuhatajatelt pidevat kohanemist, tuues kaasa täiendavaid ülesandeid ja kohustusi. Ka eesseisva eestikeelsele õppele üleminekuga on klassijuhatajal kanda keskne ja usalduslik roll kooli ja vanema vahel, et toetada õpilast selles pikas protsessis,“ märkis Kõlvart.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.