Keskerakonna kandidaat Euroopa Parlamendi valimistel: Anneli Ott

Anneli Ott

Euroopa Liidu roll iga liikmesriigi elukorralduses kaasa rääkida on aastatega aina kasvanud. Sellega kaasneb ka vajadus sirge seljaga seista Eesti jaoks oluliste seisukohtade eest ning teiste liikmesriikide esindajatele selgitada, millised on erinevate algatuste puhul mõjud Eesti majandusele, kultuuri säilimisele, põllumajanduse ja toidusektorile.

Olen aastaid ise panustanud ühe Eesti piirkonna arendamisesse, näinud seda nö „ võlu ja valu“ nii läbi Võru linna ja Euroopa Liidu maaelu arendamise programmi juhtimise, Riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjoni juhtimise, riigihalduse – ja kultuuriministrina, kui ka päris külatasandini välja. Tean mitte teoreetiliselt, vaid praktiliselt, millised on need vastuolud ja vajadused, mida Eesti esindajad peaksid Euroopa Liidu tasandil selgitama ja kaitsma. Olen tõsiselt mures meie põllumeeste konkurentsivõime ja maapiirkondade tuleviku, kohalike omavalitsuste võimekuse ja noorte perede pärast. Valikud, mis järjest nõrgestavad maapiirkondades elavate inimeste toimetulekut ja noorte võimalikku hakkamasaamist, need valikud ei ole Eesti jätkusuutliku arengu huvides ja peame leidma lahendused, mis ka kriiside ajal hoiavad maaelu tugevana.

Kui ka Sina soovid ja tunned, et need teemad Sind kõnetavad, siis toeta mind Euroopa Parlamendi valmistel.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.