Rahvusvahelised eksperdid arutavad Tallinnas digitaliseerumise mõju noortele

Aire Koik

Algas Tallinnas noorte sotsiaalse kaasatuse ja digitaliseerumise teemaline rahvusvaheline sümpoosium, mille fookuses on digitaliseerumise mõju noortele.

Sümpoosiumi avas haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul on oluline, et Eestis nähakse nutiseadmete kasutamises takistuse asemel võimalust, mis innustab rakendama uudseid lahendusi noorte kaasamiseks. „Noortele pakutavad võimalused peavad käima kaasas ühiskonna ja tehnoloogia arenguga. Usun, et Eesti on nutika noorsootöö arendamisel teistele eeskujuks ja inspiratsiooniks, “ ütles Reps.

Sümpoosiumi üks peaesinejaid on Oxfordi Ülikooli teadur Victoria Nash, kes keskendub digitaliseerumise ja e-lahenduste kasutamisega kaasnevatele võimalustele, et noored saaksid ennast ühiskonnas oma võimete ja soovide kohaselt teostada. Samuti avab Nash digitaliseerumisest tulenevaid riske noorte perspektiivist ja nendega seonduvaid väljakutseid ühiskonnas laiemalt.

Kolmepäevase sümpoosiumi käigus toimub mitmeid arutelusid, töötube ning jagatakse häid näiteid Eesti ja Euroopa praktikatest. Põhjalikuma vaatluse alla võetakse näiteks küberkiusamine ja digitaalne lõhe, aga ka ligipääs noortele suunatud teenustele. Vesteldakse digitaliseerumisega seotud tulevikustrateegia ja nutika noorsootöö üle ning otsitakse lahendusi, kuidas muutunud ühiskonnas noori paremini kaasata.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu partnerlusprogrammi sümpoosium „Connecting the Dots: Young People, Social Inclusion and Digitalisation“ toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega ning sellel osaleb rohkem kui sada noortevaldkonna eksperti, teadlast ja poliitikakujundajat üle Euroopa.

Haridus- ja teadusministeerium

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.