Loone väljus vaidluses Eesti Päevalehega ringkonnakohtust võidukalt

Pildil valges Oudekki Loone. Foto: LIIS TREIMANN/SCANPIX

Tallinna ringkonnakohus otsustas neljapäeval rahuldada riigikogu liikme Oudekki Loone hagi Eesti Päevale vastu ebaõigete faktiväidete esitamise küsimuses, kohustades Eesti Päevalehte laimu ümber lükkama. 

Loone hagis tuli esimene kohtulahend mullu oktoobris, kui Harju maakohus jättis tema hagi Eesti Päevalehe väljaandja AS-i Ekspress Meedia vastu rahuldamata.

Eesti Päevaleht avaldas mullu 18. oktoobril loo pealkirjaga „Keskerakonna Tartu kontoris käinud varga otsingutel vaadatakse riigikogu liikme Oudekki Loone poole“. Loone esitas pärast artikli ilmumist kohtule hagi lehe väljaandja AS Ekspress Meedia vastu.

Algselt nõudis Loone ka artikli eemaldamist Eesti Päevalehe ja Delfi veebilehtedelt ning Ekspress Meediat esitama omal kulul Google’ile ja Yahoo’le taotluse artikli eemaldamiseks otsingusüsteemidest.

Mullu 29. augustil toimunud kohtuistungil loobus Loonet esindanud advokaat viimasest kahest nõudest. Seega jäi ainsaks nõudeks väidetava ebaõige faktiväite ümberlükkamine. Tema hinnangul sisaldas ebaõiget faktiväidet artikli sissejuhatavas lõigus olnud lause: “Mitu Keskerakonna juhtivat poliitikut kinnitab, et üks varguses osalenuid oli riigikogu liige Oudekki Loone, kes aga nimetab süüdistusi alusetuteks.” Loone leidis, et see on ebaõige faktiväide, milles seostatakse teda otseselt vargusega. Loone väitis, et ei ole vargust toime pannud.

Loone viis vaidluse ringkonnakohtusse, mis tühistaski alama astme kohtu lahendi ja rahuldas Loone hagi. Ringkonnakohus kohustas kostjat esitama omal kulul teabeotsingusüsteemidele Google ja Yahhoo taotluse AS-i Ekspress Meedia poolt hallatavates võrguväljaannetes kõnealuse artikli eemaldamiseks otsingusüsteemidest.

Ühtlasi kohustas ringkonnakohus AS-i Ekspress Meedia avaldama omal kulul ajalehe „Eesti Päevaleht“ paberkandja versiooni teisel leheküljel ning elektrooniliste väljaannete versioonides väärate andmete avaldamisega samas kohas ja kirja suurusega järgmine andmeid ümberlükkav teade: „Oleme avaldanud 18.10.2016 artiklis „Keskerakonna Tartu kontoris käinud varga otsingutel vaadatakse riigikogu liikme Oudekki Loone poole“ Oudekki Loone kohta tegelikkusele mittevastava väite, et üks varguses osalenutest oli riigikogu liige Oudekki Loone. Tegemist on ebaõige väitega“.

BNS/Kesknädal

1 Kommentaar
  1. Kui 3 aastat ago
    Reply

    keegi ei valetanud ega varastanud aga vale ja vargus olid, siis kes seda tegi kui mitte Õudukas? Miks ei tuua päevavalgele seda valetajat ja varast?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.