Mäggi: Valga riigimaja saab olema eeskujuks riigiteenuse osutamisel

Riigihalduse minister Janek Mäggi on täna visiidil piirilinnas Valgas. Minister kohtub Valgamaa kohalike omavalitsuste esindajatega, tutvub piirkonna ettevõtetega ja külastab Valga kutseõppekeskust ning tulevast riigimaja hoonet.

„Valgamaa teevad eriliseks kolm tõmbekeskust: Otepää kui talispordi- ja turismikeskus, Valga kui piirlinn, mis teeb tihedat koostööd Valka linnaga ning Tõrva, mis on kauni looduse ja tugeva mulgi kultuuripärandiga,“ ütles Mäggi. „Kohtumisel kohalike omavalitsuste esindajatega arutame, kuidas saab riik olla toeks piirkonna arendamisel.“

Valgamaa pindala moodustab 4,4% Eesti territooriumist ja seal elab haldusreformi järgselt kolmes vallas kokku 29 571 elanikku ehk 2,2% Eesti elanikkonnast. Valgamaal on kohaliku elu-olu ja ettevõtluskeskkonna edendamiseks riigi toel ellu viidud mitmeid tegevusi ning uuendatud taristut, näiteks Valga vanalinn ja ettevõtlusalade tugitaristu, Tõrva keskväljak, Otepää linnakeskus, Mulgi Elamuskeskus, Sangaste mõisakompleks, Valga-Valka piiriüleste tööturuteenuste arendamine ja teisi objekte. Kokku on alates 2014. aastast erinevatest regionaalarengu meetmetest piirkonda toetatud enam kui 12 miljoni euro eest.

Maakonna inimestele paremaks riigiteenuste kättesaamiseks on plaanis endine Valga maavalitsuse hoone rekonstrueerida riigimajaks, et tagada kaasaegne töö- ja teeninduskeskkond ning luua kaugtöökohad. „Linna südames asuvast hoonest saab pärast kaasajastamist eeskujulik näide riigimajast, kus keskselt – ühest kohast hakatakse kodanikele pakkuma vajalikke riigiteenuseid,“ lisas minister.  Hoones paiknevad juba praegu Sotsiaalkindlustusameti, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, Maa-ameti, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Rahvakultuuri Keskuse, rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna Valga talituse ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse töökohad. Pärast hoone korda tegemist on plaanis kolida lisaks Tarbijakaitseameti, Keeleinspektsiooni, Muinsuskaitseameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Põllumajandusameti, Valgamaa Veterinaarkeskuse ja Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooni töökohad. Riigi Kinnisvara AS(RKAS) tegeleb aadressil Kesk tänav 12 asuva hoone projekteerimishanke ettevalmistusega. Hoone valmimise aeg on planeeritud aastasse 2020. RKASi prognoosi kohaselt on hoone rekonstrueerimistööde maksumus ligikaudu 2,7 miljonit eurot.

Riigihalduse minister Janek Mäggi töötab koos ministeeriumi ametnikega 1.-7. oktoobrini Valgas. Nädalase Lõuna- ja Kagu-Eestis töötamise ajal on plaanis kohtuda ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ja kohalike elanikega. Ühe päeva töötab minister Võrumaal ja ühe päeva Põlvamaal.

Kristina Haavala, Rahandusministeeriumi avalike suhete osakond

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.