Valgamaalased tahavad kodukohas sünnitada!

Märt Sults, foto Indrek Veiserik

Märt Sults

Juuli alguses tabas Valga elanikke valus kaotus. Valga haigla sünnitusosakonnast sõitis üle bürokraatlik tabelarvutus ning osakond oli sunnitud uksed sulgema. Seda hoolimata kohaliku kogukonna üksmeelsest vastuseisust ning sünnitusosakonna sulgemise vastu kogutud paarist tuhandest allkirjast.

Allkirjade kogumise eestvedajaks sai Valga haiglas kolm last ilmale toonud Anastasija Kikkas, kes toimetas kogutud allkirjad Riigikogu esimehe Eiki Nestori kätte. Tahan teiega jagada möödunud esmaspäeval ajalehes Lõuna-Eesti Postimees ilmunud valgalanna Marina Jallai üleskutset: ärge jätke Valga naisi sünnitusosakonnata. Kõik Marina kolm last sündisid Valgas ämmaemandate ja arstide käe all, keda ta usaldas.

Marina Jallai kirjutab: „Mind pandi kanderaamile ja viidi Valga haiglasse, kus ootas arstide brigaad. Koridoris küsiti minult mõni küsimus ja viidi kiirelt operatsiooniruumi. Kell 10.04 sündis mulle poisslaps. Tema ellujäämine otsustati minutitega. Kiire organiseerimine ja arstide õiged otsused päästsid sel päeval nii minu lapse kui minu elu. Tänan kõiki, kes olid 6. juunil haiglas tööl. On õudne mõelda, mis oleks võinud juhtuda, kui sünnitusosakond oleks juba olnud suletud. On hirmus mõelda nendele naistele, kes on osakonna sulgemise järel ohus. Sellistes hädaolukordades mängib rolli vaid aeg. Mul on raske sellest vaikida!“

Valga emade eest

Valgast pärit Riigikogu liikmena ei saa ka mina vaikida. Luban jätkuvalt seista Valga emade eest ning otsida võimalusi haigla sünnitusosakonna uuesti avamiseks. Me ei tohi visata püssi põõsasse, vaid peame seisma selle eest, et ka pealinnast eemal oleks võimalik turvaline ja täisväärtuslik elu.

Valga haigla naistearst Ena Volmer kirjutab, et Valga kogukond on seisnud oma sünnitusosakonna säilimise eest viimse võimaluseni, sest inimesed teavad, mis on turvatunne ja selle kadumine. On tekkinud põhjendatud hirm. Kardetakse edaspidi kogu haigla sulgemist.

Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise plaan on vallandanud ka Läti pahameele ja nördimuse. Valka kodanikkond on avaldanud oma arvamust ja tahet. Valga haigla sünnitusosakonda ei saa tabelarvutuse põhjal hoida suletuna, arvestamata haruldast, kaksiklinnale omast, poliitilist ja majanduslikku tähendust mõlemale riigile.

Valka linnapea Vents Armands Krauklis kirjutas pöördumises Riigikogu poole, et Valka kihelkonnaduuma on Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise tõttu väga häiritud. „Meie arvates on väga oluline, et piirialal tegutseks laia profiiliga üldhaigla, mis pakub ka sünnitusteenust, sest sageli tuleb ette enneaegseid sünnitusi ning emade ja laste tervis sõltub meedikute operatiivsest tegutsemisest,” kirjutab Valka linnapea.  Tema sõnul on Läti riik sünnitusteenuste eest maksma kui Eesti pool alustaks läbirääkimisi.

Tahan kiita kohalikku võimu, kes seisab jõuliselt oma elanike eest. Valga vald soovib sotsiaalministeeriumile ja Tartu Ülikooli Kliinikumile tehtud pöördumises haigla sünnitusosakonna avatuks jätmist järgmise aasta lõpuni ning meditsiiniteenuste piiriülest rahastamist Lätiga. Riigikogu sotsiaalkomisjon tõdes 12. juuni istungil vastusena Valga kogukonna pöördumisele, et Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine on ebapiisavalt ette valmistatud. Samuti leiti, et kohalikele elanikele ei ole jaotatud sünnitusosakonna sulgemise kohta piisavalt infot ning neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise otsuse langetamisel.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on rõhutanud, et ta ei pea õigeks sünnitusosakondade sulgemist ning ta kinnitas korduvalt, et haigla nõukogu vastava otsuse korral aitab valitsus vajaliku raha nende töös hoidmiseks leida. Põlva haigla nõukogu vaataski sulgemisotsuse ümber, kuid müstilisel kombel ei tehtud seda Valga puhul. Sulgemisotsus Valga haigla kuueliikmelises nõukogus jäi jõusse ja seda reformierakondlasest Tartu linnapea Urmas Klaasi juhitava Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajate häältega.

Sünnitusosakonna sulgemise korvamatut kahju kogu piirkonna arenguvõimalustele nentis ka riigihalduse minister Janek Mäggi, kes viibis Valgas visiidil 26. juunil ning külastas Valga Haiglat. Minister nägi samuti vajadust, et ka Läti kodanikud saaksid Valga Haiglas sünnitamas käia ning tõdes, et sünnitusosakonna kaotust ei kompenseeri Valgale miski. „Piiriülene koostöö on valgalaste jaoks eluküsimus,“ kirjutas riigihalduse minister oma sotsiaalmeediapostituses.

Hästi toimiv piirilinn

Valgalased tõdevad tehtud pöördumises, et eluliselt vajalike teenuste pakkumise lõpetamisel on pöördumatu mõju kogu piirkonnale ning selle arenguvõimalustele. „Valga Haiglal on oluline roll ka piiriüleste teenuste ning siseturvalisuse tagamisel piirialadel,“ selgitab Valga vald pöördumises. „Seega pole Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine pelgalt meditsiiniline, vaid laiapõhjalise mõjuga poliitiline otsus, mis vajab põhjalikku eeltööd, võimalike mõjude analüüsi ning pikemat üleminekuperioodi.“

Maikuus kirjutasin Kesknädalas, et Eesti julgeolek algab Valga emast. Elu hääbumine meie piirialadel on julgeolekuoht. Hästi toimiv piirilinn oma riigist lugupidavate kodanikega hoiab Eesti iseseisvust rohkem, kui kalli raha eest soetatud kahuritorud. Peame leidma võimaluse Valga haigla sünnitusosakonna taasavamiseks. Mina kavatsen Valga ema ja Eesti riigi eest seista!

 

 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.