Keskerakonna ideed aitavad Harjumaad edukamaks muuta

Toomas Vitsut, Keskerakonna Harjumaa piirkonna esimees

Järgmise aasta märtsi alguses toimuvatel Riigikogu valimistel on Harju- ja Raplamaa üks suurimaid valimisringkondi, kus jagatakse parlamenti kõige enam mandaate, ning seal seatud sihid mõjutavad oluliselt kogu Eesti edasist arengut. Keskerakonna eesmärk eelseisval valimisperioodil on suurendada oma toetust Harju- ja Raplamaal ning tuua Keskerakond piirkonnas elavatele inimestele lähemale.

Inimeste käekäik on erinev

Me oleme harjunud pidama Harjumaad Eesti üheks jõukamaks piirkonnaks Tallinna kõrval, kuid süvenedes seal elavate inimeste eluolusse, võime näha väga mitmekesist pilti – nii jõukust kui ka vaesuses kannatavaid inimesi. Harjumaal elades võib sinu elu oma mugavuste poolest küll sarnaneda linnainimese omale, kuid teisalt võib hommikust ärkamist saata hoopis kuke kiremine ning avaneda vaade rohtu söövale lehmakarjale. Ühest küljest eurostandarditega võrreldavad mugavused võivad kiiresti asenduda sellega, et mõnes majapidamises asendab kaasaegset veevärki hoopis solgipang. Just nii mitmekesiseks võibki Harjumaad pidada. Vahelduv elukeskkond, hea ettevõtluskeskkonna säilimine ning Harjumaal elavate inimeste majanduslike võimaluste suured erinevused on just need küsimused, mis eelseisvatel valimistel käsitlemist vajavad.

Aastaid on Harjumaa koos Tallinnaga meelitanud inimesi mujalt Eestist oma töökohtade ja elukeskkonnaga. Kuid niisama tihedalt on ka Tallinna ümberkaudsetes valdades elavate inimeste elu seotud pealinnaga, kas töötamise, õppimise või kultuuritarbimise kaudu. Seega on inimeste jaoks järjest olulisemaks muutunud ühistransport, et keskuste vahel paremini liigelda. Kui tallinlased piiranguteta naudivad tasuta ühistranspordi mugavusi, siis ülejäänud harjukatel tuleb majandada sõidupiletitega ning arvestada lisakuluga. Inimeste liikumisvõimaluste parandamiseks on aeg kaotada piirid Tallinna ühistranspordis ning sarnaselt teiste omavalitsustega toetada riigieelarvest ka pealinna ühistransporti mittetallinlaste tasuta sõiduõiguse lunastamiseks. See on kõige lihtsam tee lõpetamaks vaidlus teemal, kas Tallinna maksumaksja peab pealinnas makse mitte maksvate inimeste bussisõidu kinni maksma. Võti Harjumaal elavate inimeste elu parandamiseks ei asu sageli mitte omavalitsustes, vaid keskvõimu kätes. Kuigi eestlased on autousku, ei liigu kõik inimesed autodega, ning liikumise hõlbustamine lahendaks nende jaoks kindlasti ka mitmeid teisi muresid.

Sõltumata sellest, kas inimesed elavad Tallinnas, Harjumaa valdades, Raplamaal või mujal Eestis, ei erine nende vajadused üksteisest olulisel määral. Seda enam peame silmas pidama, et ühel pool omavalitsuse piiri pakutavad võimalused ei erineks teises omavalitsuses pakutavast nagu öö ja päev. Riigi poolt pakutavad toetused ja teenused hariduses, huvihariduses, sotsiaalvaldkonnas ja mujal peavad inimesteni jõudma ühtmoodi igal pool, sealhulgas Harjumaal. Kui pealiskaudsel hindamisel võib tunduda, et keskmine harjumaalane on jõukas ettevõtja, siis natuke ringi vaadates ja inimestega kohtudes selline mulje hajub. Harjumaal ja Raplamaal elab piisavalt palju inimesi, kelle toimetulek ning elukorraldus sõltuvad suurel määral riigipoolsest abist ja toetustest. Valimiste-eelsel perioodil on meie ülesanne nende inimesteni jõuda ja leida nende muredele ka teostatavad lahendused.

Harjumaa on Eesti arengu mootor

Elukeskkonna parandamiseks ja uute töökohtade loomiseks on oluline, et Harjumaa jääks Eestis endiselt selliseks piirkonnaks, kuhu tulevad uued investeeringud. Sealhulgas on oluline, et Harjumaa saaks ka edaspidi investeeringuteks raha Euroopa Liidu vahenditest. Riigikogu valimiste eelsesse aega jäävad ka diskussioonid EL-i järgmise finantseerimisperioodi (aastatel 2021–2027) eelarve üle, ning võimalus, et investeeringuteraha jagamise põhimõtted tehakse ümber. Ühe stsenaariumi järgi saaks Harjumaa kui Eesti enimarenenud piirkond vähem raha ja ülejäänud Eestile jaguks järeleaitamiseks rohkem. Kuna diskussiooni käigus pole keegi veenvalt suutnud tõestada, et selline lähenemine EL-i vahendite jagamisel Eestile tervikuna kasu tooks, ei saa seda toetada. Tulemuseks võib olla olukord, mille puhul sageli öeldakse, et tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati. Harjumaa koos Tallinnaga on meie riigis praegu selgelt majandusmootor või vedur, mis majanduskasvu jätkuvalt veab, ning selle hoo pidurdamine võib mõjutada mitte ainult Harjumaa, vaid kogu riigi käekäiku. Igasuguseid ümberjagamisi saab aktsepteerida ainult siis, kui sellega kaasnevad negatiivsed riskid on maandatud.

Kuigi Harjumaa on Keskerakonna üks suurema liikmeskonnaga piirkondi, on vaja jätkuvalt tööd teha, et meie pakutud ideed leiaksid inimeste seas toetust. Oma kohaloleku näitamiseks korraldab Keskerakond oma selleaastased suvepäevad just Harjumaal, et suurendada meeskonnavaimu ning töötahet enne üliolulist valimisperioodi. Pärast seda on juba fookuses Riigikogu valimiste kampaania, mis annab võimaluse kuulata Harju- ja Raplamaa inimeste muresid ning nendega programmi koostamisel arvestada. Samuti on mul on hea meel, et 101 rahvakohtumist said elava osavõtu ja asjalike arutelude osaliseks. Minu soov on, et kõik Harjumaa inimesed elaksid jõukamalt ning saaksid osa pealinnaski olevast elukvaliteedist. Elu Harjumaal läheb järgmisel neljal aastal kindlasti paremaks kui see täna on, ning seda ikka tänu seal elavatele inimestele.

6 kommentaari
 1. Kui 4 aastat ago
  Reply

  juba Vitsut kirjutab, siis on tegu ilmselge valimiseelse propaga.

 2. Oh toomas 4 aastat ago
  Reply

  Raplamaal valitseb täie jõuga EKRE. Kas sa seda ei tea?
  Pärast koordinaatori surma ja ka enne seda on olnud lausvaikus.
  Seal pole teil midagi teha. Midagi pole toimunud ega usku ka pole. Teis ollakse pettunud.
  Rahvas on Ekre omand juba pikalt.

  • tohoh 4 aastat ago

   iga inimene rääkigu vaid iseenda eest. Sina ei ole kindlasti rahvas ja kaugel sellest, et kõik oleks EKRE usku. Jälle üks propagandist siin lobitööd tegemas. Eks see valimistel näha ole kui palju see EKRE Raplamaal “omab”, ära rutta ajas ette ja ära võta sõna teiste eest. Sul pole selleks volitusi.

 3. Narva eeskujul 4 aastat ago
  Reply

  Narvas asi kõrbes. Luuakse uus organisatsioon. Raplas vaevalt, et enam suudetakse EKRE volikogu ära ajada. Kui oldi uimased, pole ka arengut otsida.
  Ekre on võimas propaganda organisatsioon!

 4. Kaugelt vaatades 4 aastat ago
  Reply

  Teie mured on tühhiset. Siin pallu suuremat on.
  Kahju teiest!
  Mida oodate tulevikku?

 5. usume ekret 4 aastat ago
  Reply

  Ekre on ainus, kes korda nõuab. Prox ja kohtud on repersonistid!
  Neid peab rahvas akkama valima.
  Igasugutne korubsion peab saama vällä juuritud ja kohe enne valimisi!
  Rahvas, kelel kääs on võim?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.