Mihhail Kõlvarti avalik pöördumine Rahvuste päeval president Kersti Kaljulaidile

EESTI RAHVUSTE PÄEV Foto MARINA PUSHKAR/SCANPIX

Lugupeetud proua President Kersti Kaljulaid!

Täna tähistame Eestis Rahvuste päeva. 24. septembril 1988. aastal kinnitasid vähemusrahvuste esindajad Eestimaa Rahvuste Foorumi esmakordsel kogunemisel, et toetavad Eesti omariikluse püüdu ja demokraatlikku korraldusviisi.

Kolmkümmend aastat hiljem peame aga kahjuks tõdema, et meie riigis on võimalik inimesi sildistada lähtuvalt nende rahvusest, nimetades olulist osa ühiskonnast „sandiks, kes ei taha kõndida“, „praagiks“ või koguni „vähkkasvajaks“. Paraku ei ole eeltoodud väljendid pelgalt pealkirjad kollasest meediast, vaid ka Riigikogu saalis kõlanud avaldused. Lisaks peame tunnistama, et osade poliitikute või ajakirjanike püüdlus luua pilt tervest rahvusest lähtuvalt ühe inimese tegudest on saanud tavapäraseks.

Veelgi rahutumaks teeb aga asjaolu, et taolised halvustavad sõnavõtud ei tekita enam ühiskonnas ja arvamusliidrite seas vastasseisu – vastupidi, tundub, et Eestis kasvab tolerantsus vaenu õhutamise suhtes. Vahetult enne valimisi, ei vaevu enam keegi rahvusküsimuste kuritarvitamise peale imestama. Kahjuks aga ei pane me tähele, et see poliitilise ägeduse taustal tõusnud negativismilaine on tegelikult juba pikemat aega vohanud ka valimiskampaaniast vabal ajal.

Erilist pettumust valmistab aga see, et taolised vihahüüud kõlavad Eesti Vabariigi juubeliaastal. Rahvusvähemuste esindajad moodustavad Eesti ühiskonna lahutamatu ja olulise osa, rikastades seda oma töö ja kultuuriga. Paljud neist on siin kas sündinud või olulise osa oma elust elanud ning peavad Eestit oma kodumaaks. Sada aastat tagasi vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest pealkirjaga „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ kinnitas esimeses punktis, et kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees. Teises punktis aga rõhutati, et Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele, venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskulturilised autonomia õigused.

Proua President, Teie olete silma paistnud kui erinevate rahvuste suhtes sõbralik liider. Te olete põhjalikult uurinud Ida-Virumaa elu eripärasid ja muresid, käinud Lasnamäel, külastanud Gruusiat ja aidanud maailmakoristuspäeval ukrainlastel Dnepri jõe kaldaid koristada. Julgen loota, et nii ülalmainitud ksenofoobsed sõnavõtud kui ka muud negatiivse suhtumise ilmingud rahvusvähemustesse tunduvad Teile samuti murettekitavad.

Oleme harjunud, et osavõtliku riigitegelasena jagate Te oma tõekspidamisi ühiskonnaelu küsimustes. Paraku ei ole me veel kuulnud Teie mõtteid ülaltoodud murettekitavate trendide osas, kuid tean, et Teiegi peate oluliseks ühtehoidvat ja tugevat ühiskonda.

Seepärast pöördungi Teie poole lootusega, et annate ühiskonnale selge signaali Eestis elavate rahvusvähemuste esindajate panuse tähtsusest ning vaenu õhutamise lubamatusest. Teie sõnum kõikidele Eesti inimestele on kahtlemata vajalik ja oodatud.

Head Eesti rahvuste päeva ja ilusat Eesti Vabariigi juubeliaasta jätku!

Mihhail Kõlvart
Eesti Vabariigi kodanik

21 kommentaari
 1. NEEME LALL 6 aastat ago
  Reply

  …Miša Kõlvart on kahtlematult arvestatav autoriteet, keda toetab üha enam erineva etnilise taustaga eestimaalasi…! Nii valimisrallidel kui lihtsalt nö. erinevatest vaimkondadest inimesed…! Aga mis mõtet on Kõlvartil küsida neid ÜLIOLULISI ja ÜLISENSITIIVSEID küsimusi mingilt täiesti mittelegitiimselt naisterahvalt, kelle väheste toetajate-kiibitsejate ehk klakööride tõeline vaimne muster ei erini kübetki tollest kaadrist, kes aastaid kiibitsesid Edgari ümber…! Aga noh, formaalselt on see vorming Miša poolt muidugi õigustatud, sest mida enam paljastub tolle mõtetu Buratiina täielik saepurust sisu, seda lähemale nihkub päev, mil taastub ÕIGUSRIIK, kus Presidendi valib põhiseaduses ühemõtteliselt selleks volitatud seltskond – EESTIMAA RAHVAS !

 2. Imelik 6 aastat ago
  Reply

  et siinelanuna ei taha Miša tunnistada, et selge enamik (täpne osakaal kõigub sõltuvalt tingimustest, kuid lõimuda mittesoovijate korduvad eestlusevaenulikud seisukohad annavad tunnetatavalt vahemiku 75…90%) siinsetest muukatest ei näe Eestit kui eestlaste maad, kus nemad on külaliselanikeks ehk ajutiseks nähuks.
  Arusaamatuks jääb aga Kersti kui võltspresidendi ületähtsutamine, sest president on õigustelt poliitiline impotent.
  Kui Miša suudaks mõelda mitte põhjakorealikult, vaid eestlaslikult, siis ta ehk mõistaks, et eestlaste VIHA asemel on tegu ENESEKAITSEGA kõige võõra vastu, mis hävitab meie enesetunnetuse juuri. Selleks pole ainult vene ja inglise keele pealesurumine avalikult (koolides) ja kaudselt (lasteaedades), vaid ka meie eluviisile vaenulik pedestamine ja islaamistamine. Kes siis seisab meie eest kui mitte meie ise?
  Võibolla Mišagi on mõne väärnähu vastu, kuid ta EI JULGE nende vastu välja astuda, sest ei lähe kokku keskbande sotsialisiehitava põhimõttega ning ta võib sattuda ka ninameeste põlu alla.
  Kurb aga Miša peidetud vastuviha kõlab nagu tõdemus muust maailmast, et kui valge vaatab tõsise pilguga neegrit, siis on see rassism, aga kui neeger peksab valge vaeseomaks, siis tuleb kaasa tunda neegrile, sest valged pole teinud kõike, et neeger tunneks end koduselt.

 3. maali maalt 6 aastat ago
  Reply

  Tegelikult on Kõlvartil õigus. Meil kehtivad topeltstandardid. Me riiklikult tähistame Rahvuste Päeva ja räägime seal ilusaid sõnu rahvuste vahelisest sõprusest ja demokraatiast. Järgmisel päeval aga oleme kõik selle unustanud. Kui võtad lahti peavoolumeedia, siis seal muud ei näegi, kui teistest rahvustest inimeste retooriline peksmine. Kes aga julgeb sellele vastu hakata, see on kohe Kremli agent ja putinlane. Me oleme väikeriik ja väike rahvus. Miks me ise hävitame kurjusega iseennast ja saeme oksa, millel me nii ebakindlalt istume?

 4. Triin 6 aastat ago
  Reply

  Kõigepealt sm. Kõlvart—-tehke endale selgeks mõiste “Rahvusvähemused!”. Eestis on neid “vähemusi” ainult vist 2 või kolm —Peipsi vanausulised, rannarootslased ,kas veel on mõni? Isegi sakslane saaks ennast siin “vähemuseks” nimetada, elati nendel maadel ju 700 aastat. Venelased tulid palju palju hiljem ja ega Peeter-I ,negi lasknud tambovitaguseid Baltikumi—olid kaupmehed, sõjaväelased. mingid ametimehed, tavaline vene pärisorjast talumees pidi püsima oma peremehe põllulapil. Eesti Wabariigis ei ületanud venelaste % 5. Nn teisi “vähemusi” oli kaduvväike osa. MRP–kus 2 verist diktaatorit jagasid Euroopat—see maa mulle, see sulle, selle jah võid endale saada tulemusel allutati see pisike maalapp ( ka teised 2 riiki) siin Balti mere kaldal verisele terrorile, sama verisele kui seda juba aastast 1917 Venemaal endal oli, eriti jubedad 1930, ndad. Kas Eesti ei teadnud midagi, mis Venemaal toimus, muidugi teadis ja seepärast on ikka äärmiselt kuritahtlik venelaste ja poolvenelaste (nagu te ise olete+ kõik Venemaa poolt venestatud endiste liiduvabariikide rahvad) poolt rääkida mingist “vabatahtlikust” liitumisest ,eriti kui 22 september 1944 , lehvis “Pika Hermani ” tornis MEIE ARMASTATUD LIPP, mille venelased jõhkralt maha rebisid. Kust siis tekkisid need pisikesed, õnnetud “rahvusvähemused”, kes siin pidevalt nõuavad ja kelle eestkõnelejaks olete end sättinud. Tankid ja vägivald ees ja karjade kaupa “rahvusvähemusi” Venemaa avarustelt järgi. Kõigepealt eestlased kuklalaskudega surma saata, küüditada, tõsta kodudest välja, võtta maailmamastaabis tõeliselt “väikerahvalt” -eestlastelt ka nende kodumaa. Üle 100 korra suurem ja agressiivsem rahvas peab nüüd ennast siin tillukeseks “paljukannatanud” väikerahvaks, sama kehtib siia trüginud venestunud armeenlaste, kasahhide jne. kohta. MIks nemad nõuavad ka vene keelse hariduse jätkumist, sest neilt jõudsite juba võtta nende emakeele, nagu tahate siin ka meilt võtta, pressides vene keelt peale. Mis keel on teie “emakeel” sm. Kõlvart—-peaks olema nagu korea, või isa poolt eesti keel—tegelikkuses aga vene keel. Vene keele asuala on hiiglaslik territoorium üle Peipsi järve, las olla see maalapp see ainuke koht maailmas, kus on eesti keelt on õigus kõikjal kasutada, küsida ja saada ka vastuseid. Miks peame kaitsma meid tegelikult vaenavaid inimesi, minge 9 mail Filtri teele ja polegi vaja kaugemalt otsida nende “vähemuste” tegelikku meelsust ja kus tegelikult nende kodumaa ja kes tegelikult nende president on.

 5. Jäägem ausateks! 6 aastat ago
  Reply

  Jäägem ausateks!
  NSVLiit, kas siis grusiinist Vissarion Džugašvili või ukrainlasest Nikita Khrushchevi, juhtimisel järgis 100% USA eeskuju. USA-s on, vaatamata emakeelele, üks rahvas. Need on “ameeriklased”. NSV Liidus on , vaatamata emakeelele üks rahvas. Need on “nõukogude inimesed”. Nii nagu ameeriklased rändavad osariigist osariiki, oli ja on ka nõukogude inimeste lemmiklauluks :”Moi adress ne dom i ne ulitsa.Moi adress Sovetskii Sojuz!” Miks üks ja sama asi on USA-s hea aga NSVLiidus halb? NSV Liidu lõid ja valitsesid , seega on vastutavad kõikide sigaduste eest: venelasest Volodja Uljanov, grusiinist Vissarion Džugašvili , ukrainlasest Nikita Khrushchev ja teine Ukraina päriolu Леонід Ілліч Брежнєв.Grusiini ja ukrainlaste teened repressioonides ja meie okupatsioonis on kordades suuremad kui venelasest Uljanovil. Venelane Uljanov, muide, andis Eestile ja teistele baltikumi riikidele 1920 aastal isesseisvuse. Uue , tänaseni kestva isesseisvuse saime jälle venelaselt Boris Jeltsinilt, aga mitte meie sõpradelt grusiinidelt ja ukrainlastelt.

  • Kui 6 aastat ago

   tahad ausaks jääda, siis tunnista, et venelane Uljanov EI ANDNUD meile midagi, vaid meie VÕTSIME omale iseseisvuse.
   Samuti EI SAANUD me õigust oma iseseisvust jätkata Poriskalt, vaid ka meie kuulusime sellesse hunnikusse, kus oli vaja kord luua. Et me teisel juhul ise midagi ei teinud, on muidugi meie häda, mitte aga Poriska teene. Terve aasta olime peata, mitte keegi ei teadnud mida teha (peale varaste muidugi), sest me polnud iseseisvumiseks valmis. Poleks kremli vanadekodu laiali läinud, poleks meil olnud ka iseseisvust 1991-2004 ja taas õigusetut liiduvabariiklust alates 01.05.2004.

 6. Triin 6 aastat ago
  Reply

  Kas Stalin jõudis üksi miljoneid tappa? Muidugi mitte, tema käsilased ja jõhkruste täideviijad olid justnimelt venelased. Muidugi ka teiste allutatud rahvaste “parimad pojad”. Ei saa grusiinidele panna süüd Stalini kuritegude eest,enamlased lasid pukki justnimelt venelased. Stalin polnud ka grusiin vaid osseet. Nii Lenin kui Stalin tapsid vene parimad ja haritumad oma pojad ja tütred. Panid kriminaalid Gulagis kõige üle valitsema. Kes suutis enne terrorilaineid põgeneda, jäidki tõepoolest oma rahva parimateks esindajateks. Toon ainult ühe näite paljude veriste näidete seast,kus on näha, et nõrgestati teadlikult venelaste geneetilist koodi—esimene “punane terrori laine”—akadeemikud,,kirjanikud,õpetajad–160000, ametnikud, ohvitserid,vabrikandid,politseinikud–220000,vaimulikud- 40000,eeskujulikud talunikud ja tublimad töölised–1,300000. Sellele järgnes teine laine—1923-1930 2 miljonit sellele järgnesid “näljahädad”,kus suri kokku üle 13 miljomi (kahel perioodil) Kolmas terrorilaine 1933-1938-1,600000. Need arvud on röögatud, sinna lisada veel II,MS hukkunud+ omaenda sõdurid, kes vangi langesid ja teiste okupeeritud riikide rahvad—-saamegi kohutava “Kurjuse Impeeriumi” verise palge. VEnelane peaks eelkõige mõistma, mida see Vene riik on teinud nii omaenda kui teiste rahvastega. Kuid neil puudub empaatiavõime, neilt on geenidest kadunud häbitunne, vastutusvõime (sakslased tunnevad siiani süümepiinu, kuigi neid pole ammu elus, (vähesed veel) ,kes tegelikke hirmutegusid korda saatsid;) jäänud on ainult soov kõikjal “esimest viiulit” mängida nii pulmas kui matustel. KUi nad tõepoolest tunneksid, et siin ongi nende kodumaa, siis ei oleks praegu nendega probleeme ega esitataks pidevaid nõudmisi. Nende keel ei ole kadumisohus, neil on mittemeeldimisel võimalus lahkuda oma tõelisele kodumaale, mida tõeliselt ka armastatakse (ja see ongi ju loomulik), kuid neil ei ole õigus meilt ära võtta meie keelt, nimetades seda “surnud keeleks”, mida polegi vaja õppida, naruvääristada meie kultuuri,pidada koloraadotriipu linti ainuvõimalikuks väljendusvormiks oma tegeliku meelsuse näitamiseks.

  • Venelased 6 aastat ago

   ja teised slaavlased viisid küll massimõrvad täide, kuid töötasid need välja ja andsid käsu juhtkonnas võimutsenud juudid. 1930ndatel toimus aga selline pööre, et Stalin hakkas omakorda neid juute koristama, et ise rahvast mõrvata. Kuna Stalin oli õigeusklik, siis sai ta järelikult jumalalt vastava ilmutuse ning ette õigeksmõistva otsuse.

  • to:Triin 6 aastat ago

   Netis on vabal saadaval Ukraina portaalid: Korresnpondent.net ja Inforezist.org.Need portaalid on üsna avameelselt
   ja ukrainameelselt kirjeldanud sündmuste käiku Ida-Ukrainas. Seal oli juttu Ukraina armee Bukidest, mis jäeti ehk anti üle separatistidele.Need ei pidanud töökorras olema. Ei tea kas koodid puudu või midagi muud säärast lihtsamat, et oli võimalik taastada.Millegipärast on Hollandi kohtumõistjad sellelennuki allatulistamise koha pealt väga vaikseks jäänud! Siis näidati pilte
   tankiremondi tehase platsilt, kus sajad remondiootel tankid läksid-anti separatistide valdusse. Pisut remonti ja kõlbasid jälle! Venemaa vedas Krimmis ainsagi pauguta loovutatud relvastuse Vene-Ukraina piiri äärde. öeldes, et tulge korjake ära ja sõdige terviseks. Teie oma! Kodusõja alguses kandis Ukraina armee tohutuid inimkaotusi: kes tõmbasid relvi vastasele jättes uttu või vahetasid lihtsalt poolt. Muidugi koos relvadega. Piirivalve müüs vene vabatahtlikele ülepääsupileteid.Üksikisikud said odavamalt, bussid ja veokid maksid rohkem. Muide, meie lehed kirjutasid vaimustusega nendest võõrriikide sõjarditest., kes võitlesid Ukraina poolel.Mis õigusega läksid nad võõrale maale kohalikke tapma?Mille poolest erinesid need mõrtsukad vene instruktoritest ja “puhkajatest”? Kõik eelpoolkirjutatu on nendes portaalidesilmselt ka täna saadaval.

 7. ja veel 6 aastat ago
  Reply

  Kas härra või proua “Jäägem ausaks” ,kes toob siin näiteid Ameerika 19 sajandi käitumisest, ikka kõlbab 21 sajandisse tuua, või ootame kuna ka meid reservaatidesse surutakse. See, mis toimub Ukrainas on sellesama Stalini “Kurjuse Impeeriumi” ilming, kus “lihtsad” kaevurid võtavad ei tea kust nii automaate kui tanke riiulitelt ja lähevad ukrainlaste vastu, kes samuti tahaks oma keelt kõikjal kasutada. Samas Venemaal peavad kõik oskama vene keelt,olgu ta siis mordvalane või tšetšeen, seda peetakse loomulikuks, aga väikeriikidel selline õigus puudub—-siis on nad kohe natsid ja fašistid. Seesama Kõlvart on üks nende impeeriumeelsete eestkõneleja, samuti Blintsova ,kes kulutab kingad läbi käies kaebamas hirmsast keelelisest ahistamisest. Rääkimata vene kanalitel igasuguste “arvamussaadetes” nii Baltikumi kui praegu Ukraina maatasa tampimises, kes suudab ilgemalt öelda seda suurema aplausi saatepublikult teenitakse. Solvumine, et nemad polegi maailmanabad on üüratu.

 8. maali maalt 6 aastat ago
  Reply

  Ma loen neid kommentaare ja imestan, kui ühekülgselt inimesed võtavad maailma. Triinul on hästi selge, kuidas Stalin tegutses raudse rusikaga nii meil kui ka ,,omal,, Venemaal. Ma tean väga hästi, kuidas meil käisid küüditamised. Nimekirjad koostasid ju omad eestlased ja ,,hoolitsevad,, naabrid. Mind lapsena on ka 2x küüditatud. Hiljem Eestis koolis käies 50-ndate lõpus oli meil klassis mitu nn. tagasi saabunud last maalt (mina olin linnalaps). Nende jutu järgi küüditati neid just kadedate naabrite ,,koputamiste peale,,. Siberist tagasi tulnud inimesed ei rääkinud ühtegi halba sõna seal elavate põlisrahvaste kohta. Me teame alati hästi, kui alatult meiega käituti. Aga, kas te olete uurinud, kuidas hävitati 30-ndate lõpus miljoneid inimesi Euroopas? USA on alates II M.Sõja lõpust korraldanud sõda 24-s maas, tapnud mitu miljonit süütuid naisi ja lapsi. See, mida NATO armee Kosovos ja Serbias korraldas, ei suuda seal elavad inimesed eluaeg unustada. Ma käin igal aastal Selis tervist turgutamas. Seal samal ajal on ka Ukrainast pärit sõdurid. Kui nad on koos, räägivad nad ühte juttu, sest teistmoodi ei tohi. Kui aga rääkida silmast silma kahekesi mõne sõduriga, siis jutt on hoopis teine, et sõdurid ei taha tegelikult tappa oma sugulasi, naisi ja lapsi Donbassis, sest selleks sunnivad neid USA saatkond. Meile meeldib USA ja Lääne-Euroopa eliit ja ihkame saada sama rikkaks, nagu nemadki. See rikkus, mis neil on, lõhnab kangesti tapetud naiste, laste ja vanade inimeste vere järgi.

  • Tuletan 6 aastat ago

   Maalikesele meelde, et küüditatute kohalikud nimekirjad olid valmis juba 2 nädalat varem. Nii et mitte keegi ei kuulutanud seda avalikult ette ega saanud ka keegi kellegi peale koputada. Koputati küll aga hoopis teisel ajal ja teise eesmärgiga.

 9. tõnn 6 aastat ago
  Reply

  see oli ikka vist eelmise aastatuhande lõpus, kui kadriorus oli eesti-vene jalgpall, siis. need olid küll vist venemaalt tulnud venelastel oli üleval loosung ” hozjajeva priehali!”, georgi linte tollal vist veel ei kantud, aga see hozjaini hoiak on ka siinsetel venelastel sees. triin räägib väga õiget juttu. aga kus on lahendus, ei oska öelda, kui ehk ainult paljuneme muulastest intensiivsemalt, aga see on ainult unistus, pigem vastupidi. kunagi oli mul kursusekaaslane peipsi äärest eesti külast, kõrval vene külad, vot selle poisi isa rääkis, et 40-l läks venelastel kamaaruskaks, kui stalin üle narva silla tuli, ei aidanud siin kultuuriautonoomia. ja ei rääkinud ei siis ega praegult kõik peipsi venelased eesti keelt.aastasadu eestimaal elanud, põliskodanikud.

 10. maali maalt 6 aastat ago
  Reply

  To tuletan. Märtsis 1949a., kui mind koos vennaga Siberisse viidi, siis pärast seda mu vanaema küsis venemaa eestlasest proualt (töötas miilitsas passilaua ülemana ja elas meie majas), et kuidas ikka need nimekirjad koostati. Tema vastas, et põhiliselt ikka ainult teie oma naabrite ja tuttavate koputamiste järgi. Aga, kuidas kodusõda Ukrainas hakkas, rääkisid need sõdurid ka. Kui Porošenko presidendiks sai, siis esimene seadus oli, et kõik Ukrainas peavad rääkima ukraina keeles ja vene keeles ning Taga-Karpaatias (seal elavad ungarlased, moldaavlased jt) teistes keeltes rääkimine on karistatav. Koolis karistati lapsi päris hullusti. Donbassis põhiliselt elabki 80% vene keelt kõnelevaid inimesi ja piir Ukraina ja Venemaa vahel praktiliselt puudub. Porošenko nägi, et ta saab hõlpsalt oma varandust USA rahaga suurendada, muide, mis ta ongi teinud. Ta lubas Krimmi täielikult USA baasidele( sellega Musta mere akvatoorium oleks täielikult kuulunud USA-le) ja oli teada, et rahvast sealt muidu välja ei saa, kui neid maha lüües. Krimmis algas kohutav paanika sellest teada saades. Porošenko alustas Donbassi pommitamist. Terve Ukraina teab, et Malaisia lennuki tõi alla Ukraina (oligarh Kolomaiski), aga oli vaja ju sõda. Enne oli Nuland, kes esines ässitajana, nüüd on kraadi võrra kangem Volker. Seda rääkisid need Ukraina sõdurid.

  • Paljuski 6 aastat ago

   on sul õigus, kuid fakte ühendad nagu Jüri Lina.

 11. kokkuvõtteks.... 6 aastat ago
  Reply

  Mina tulen vägisi, sinult luba küsimata, sinu koju, löön jalad laua peale,võtan kahvli pihku ja ootan, et lauake ennast kataks.. Torkan sul silma peast välja ja sina oled kohe solvunud. Elame ikka “suures sõpruses”, SA pead aru saama et, minu keel on “magutši pyccki”, sinu oma kaduv–mitte kellelegi vaja minev. . Minu kultuura on kõigile laialijaotamiseks, nii et endale ei jää sellest mitte midagi, peale riiulil tolmu korjava “Puškini muinasjuttude”. Kesk-Aasia rahvad (kust ka perekond Kõlvartid pärit) mõistsid suurepäraselt, et venelastega normaalset kooselu ei tule iialgi, lõputud nende nõudmistele järeleandmiste rodu, kõikide süüdistamine ksenofoobias, russofoobias (ei tea küll kust see foobia on ilma tekkinud?) ja sajas muus surmapatus. Endal ei nähta iialgi mingit süüd. Kuulake hüsteeriat täis vene “arvamussaateid “, kus saatekülalised võivad saatejuhilt isegi vastu vahtimist saada (“Kohtumispaik”-) või röögitakse neist, kes TÕTT räägivad lihtsalt üle (60 minutit). KÕikides asjades on venelastel varnast võtta “Rahvusvahelised” seadused, mida tsiteeritakse ilmse mõnuga, kuid ise rikutakse neidsamu seadusi, silma pilgutamata päevast päeva. Vot sedasi.

  • Ei 6 aastat ago

   tohi tõde rääkida, mõni keskbandiit võib silmad avada.

 12. Aja Lugu 6 aastat ago
  Reply

  Keskaegses Kesk-Aasias muide suhtuti venelastesse kui kultuuritoojatesse. Ka täna kipuvad nad hordide kaupa Venemaale, nii nagu eestlased Soome. Venelasi austati, sest sealne klanniühiskond ei olnud võimeline arenema.Kui ainult sugulaste keskel ameteid jagada, võisid ja enamikel juhtudel saidki, juhtideks saada andetud, rumalad ja jobud.Õnn oli saada venelasele mehele ja minna koos Venemaale elama. Kesk-Aasias püüti venestuda täpselt samuti kui meie esimeses vabariigis oli moes “kadakasakslus” ja tänases Eesti Vabariigis “english”. Väljend ja kombed ” löön jalad laua peale” on pärit ameeriklastelt USA-st, aga mitte Venemaalt. Venelasi saab süüdistada pigem toapõrandale sülitamises.

  • Asi 6 aastat ago

   pole kultuuras, vaid mollis suu ees.

 13. tõnn 6 aastat ago
  Reply

  maalile meeldetuletuseks. NATO-t oli jugoslaavias vaja selleks, sest seal märatsesid serbia marurahvuslased, nemad lugesid end jugode aarialasteks ja olid ka kõik osariigid oma nn. vähemusrahvusena üle ujutanud. kas tuleb tuttav ette.ukrainas ajad sa ka midagi sassi, porosenko tuli ju presideniks alles peale maidani, ta ei jõudnudki midagi teha venelaste ahistamiseks, aga kibekiiresti saatis putin rohelised vezlivõje mehikesed krimmi ja lasi tankid donbassi täikal vabamüüki.

  • Pealegi 6 aastat ago

   ei tahtnud teistele rahvustele anda iseseisvust, mille näeb ette ÜRO põhikiri.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.