Enn Eesmaa külastas Hiiumaad

Sügisene visiit algas Käina koolist, kus direktor Joel Pulk tutvustas koolimaja, selle ajalugu ning arengukava. Lisaks avanes võimalus suhelda ka kooli õpetajatega, kellega vestleldi nii tulevasest riigieelarvest ja planeeritavast õpetajate palgatõusust kui ka kohalikust kinnisvara probleemist, mis pärsib uute õpetajate ning üleüldse Käinasse elama asumist.

Kooli külastus lõppes 9. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis, kus Enn Eesmaa rääkis Eesti tulevastele tegijatele valimistest, Riigikogu ja valitsuse tööst ning enda personaalsest kogemusest avalikus sektoris.

Edasi viis tee Pühalepa osavallakogu istungile, kus osavalla vanem andis ülevaate osavalla arengust. Istungil avanes võimalus tervitada kohalike elu edendajaid, nende ideid, toimetamisi ning arvamusi kui ka vastata nende poolt esitatud küsimustele.

Enne kui päev õhtusse jõudis, külastas Enn Eesmaa Palade lasteaeda ning põhikooli. Palade lasteaed asub kaunis 2012. aastal taastatud taluhoones. Direktor Sirje Reinpal on lasteaia üle väga uhke – igapäevaselt kasvatatakse maja kahes liitrühmas 30-40 last ning tahtjaid on rohkemgi veel.

Palade põhikooli direktor Antti Leigri, kes oli lahkesti külalist terve päeva Hiiumaal võõrustanud, tutvustas 1. Eesti aegset koolihoonet, kus lisaks koolile asub ka Palade loodushariduskeskus. Kool on saanud endale ka korraliku aula mille heli- ja valgustehnika teeb nii mõnelegi suurele Tallinna koolile silmad ette.

Enn Eesmaa Hiiumaa viisit lõppes Kärdla kultuurimajas, kus koos kolleegi Jaanus Karilaidi ning Antti Leigriga viidi läbi rahvakohtumise.

Rahvakohtumisel vesteldi kolleegide ning kohale tulnutega kohalikust eluolust ning olukorrast riigis. Riigi tasandil tuli arutellu nii tulevane riigieelarve kui ka viimasel ajal palju räägitud skandaalid nagu Danske panga juhtum ning VEB Fond. Kuid enim huvitas hiidlasi siiski kohalik elu ja selle areng.

Külalised tõstatasid kohaliku arengukava küsimusi ning muresid, nagu näiteks valla investeeringud ja sotsiaalmajade ning kinnisvara puudus. Juttu tuli ka põllumajandusest, täpsemalt üha enam populaarsust koguvast mahepõllundusest.

Enn Eesmaa tõdes, et selliseid diskussioone sooviks ta kohalikul tasandil veelgi enam näha. Elanikke tuleb piirkonna arengusse kaasata, vaid niiviisi jõuame ühise eesmärgini.

Enn Eesmaa tänab Käina kooli, Pühalepa osavallakogu, Palade põhikooli ja Palade lasteaeda meeleoluka ning produktiivse päeva eest. Samuti tänavad Eesmaa ja Karilaid selle avatud arutelu eest ning kinnitavad, et kohalike mured ja rõõmud võetakse teatavaks ning vajadusel edastatakse need vastavatele võimuorganitele.

Vt. ka pildigaleriid!

Kesknädal.ee

 

1 Kommentaar
  1. Huvitav 2 aastat ago
    Reply

    kas Enn “tulevastele tegijatele” ka seda rääkis, et ta ise oma bandega on Toompeal ebaseaduslikult? Nagu senised riigikogud täies koosseisus alates 1992.a-st. Ning ka selgitas, miks see nii on ja miks mitte keegi (ka tema ise) pole lillegi liigutanud, et riigikogu kasvaks de factost üle ka de iureks?
    Kas Enn ei tea seda või ei tohi selle vastu esineda?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.