Peaminister: ELi ja Aafrika riikide suhted on muutumas järjest olulisemaks

Foto: Riigikantselei

Brüssel, Belgia, 18. oktoober. 2018 – Peaminister Jüri Ratas arutas täna Brüsselis Euroopa Ülemkogul oma ELi ametikaaslastega võimalusi ebaseadusliku rände peatamiseks, ühenduse sisejulgeoleku tugevdamiseks ning koostöö tihendamist Aafrika riikidega.

Euroopa Ülemkogu pidas oluliseks jätkata ebaseadusliku rände ennetamist ning tugevdada ELi ja Aafrika koostööd. „Kuigi rändestatistika näitab, et Euroopa Liit on teinud edusamme ebaseadusliku sisserände vähendamisel, tuleb jälgida edasisi arenguid kõikidel rändeteedel,“ sõnas peaminister Jüri Ratas. Peaminister tõi esile, et ühenduse suhted Aafrika riikidega on muutumas järjest olulisemaks.

Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga riigid arutavad koostöö tihendamist järgmise aasta 24.-25. veebruaril Egiptuses toimuval esimesel tippkohtumisel.

Euroopa välispiiri kaitsest ja turvalisuse tagamisest kõneldes märkis peaminister Ratas, et see on liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametite ühine ülesanne. „Euroopa Liidu välispiir peab olema kontrolli all. See vajab kõige uuemaid ja paremaid turvameetmeid ning ühtseid nõuded piiri valvamisele,“ lausus peaminister.

Lisaks tugevale välispiirile tuleb peaminister Ratase sõnul tagada turvalisus ka digitaalses keskkonnas. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üheks eesmärgiks oli töötada välja liidu ühine raamistik küberrünnakutele vastamiseks ja nende ära hoidmiseks. „Küberruumis kuritegevusega võitlemine on sama tähtis kui võitlus kuritegevusega tänavatel. Mul on hea meel, et Euroopa Liit keskendub üha enam küberrünnakutele vastamise võime edasiarendamisele. Samuti on oluline töötada kiirelt välja sanktsioonid küberrünnakutele vastamiseks,“ lausus peaminister.

Päeva teises pooles toimunud euroala tippkohtumise teemaks oli Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise läbirääkimiste seis. Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid arutavad majandus- ja rahaliidu reformi järgmisi samme taas detsembris.

Ülemkogu järel toimub täna ja homme Brüsselis Aasia ja Euroopa riikide juhtide kohtumine. Kõne alla tulevad võimalused majanduse elavdamiseks parema ühenduvuse kaudu, töökohtade loomine, investeeringute soodustamine ja turvalise digikoostöö tagamine. Seejuures on Euroopa laiem eesmärk kaitsta keskkonda, pidurdada kliimamuutusi ning kinnitada pühendumust rahvusvahelisele õigusele, kokkulepitud reeglitele ja põhiväärtustele.

Lisaks arutavad Aasia ja Euroopa juhid julgeolekuolukorda maailmas, sealhulgas võitlust terrorismiga, küberjulgeolekut ning rändevoogude haldamist.

Peaminister Ratasel on kavas ka veel eraldi kohtumised mitmete Aasia riikide esindajatega.

1 Kommentaar
  1. tõsielust 3 aastat ago
    Reply

    Peale mainitu on tõsiseks probleemiks islami kalifaadi kehtestamine Euroopas ja kogu maailmas.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.