Europarlament nõuab sotsiaalmeedias toimuva poliitmõjutamise piiramist

Euroopa Parlament nõudis neljapäeval vastu võetud resolutsioonis otsustavaid samme, et ära hoida lähenevate valimiste mõjutamine sotsiaalmeedias toimuvate manipulatsioonide abil.

“Euroopa Parlament on seisukohal, et digiajastu nõuab valimisseaduste kohandamist uue digitaalse reaalsusega, ning soovitab, et tavapäraseid, ehk võrguväliseid valimistagatisi, nagu reeglid, mida kohaldatakse valimisperioodi poliitiliste teadaannete, valimistega seotud kulude läbipaistvuse ja piirmäärade, valimisreklaamikeelu järgimise ning kandidaatide võrdse kohtlemise suhtes, tuleks kohaldada ka internetis,” öeldakse resolustioonis.

Resolutsioonis nõutakse internetiplatvormidelt reklaamtoodete kasutamise eristamist poliitilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel.

Lisaks tuleb keelata poliitiline ja valimistega seotud profiilianalüüs, mis võib avaldada kasutajate poliitilisi eelistusi, leiavad saadikud.

Samuti tuleks sildistada sotsiaalmeedia platvormidel botide jagatav sisu ja kiirendada libakontode eemaldamise protsessi.

Saadikud kutsuva liikmesriike viima vajaduse korral Eurojusti abiga kiiresti läbi uuringud välisjõudude poolt internetipõhise poliitilise ruumi väidetava kuritarvitamise kohta.

Europarlament leiab ka, et liikmesriigid peaksid võtma elektrooniliste kampaaniate ja reklaami jaoks kasutusele digitaalsete jälgede kohustusliku süsteemi ning rakendama komisjoni soovitust, millega püütakse parandada internetis ostetud poliitreklaami ja poliitiliste teadaannete läbipaistvust.

Saadikud rõhutavad, et mis tahes poliitiline reklaam peaks sisaldama kergesti kättesaadavat ja arusaadavat teavet avaldaja ning selle kohta, kes on juriidiliselt vastutav kulude eest, et oleks selge, kes kampaaniat toetab, sarnaselt mitmetes liikmesriikides praegu trükireklaamikampaaniatele kehtivatele nõuetele. Samuti leiab parlament, et kodanikud peaksid olema võimelised internetis lihtsasti ära tundma ostetud poliitreklaami ja poliitilisi teadaandeid ning nende taga olevat erakonda, sihtasutust või organisatsiooni.

Resolutsioonis märgitakse lisaks, et läbipaistvus peaks hõlmama ka täielikku teavet selle kohta, millised olid konkreetse poliitreklaami sihtrühma valimise kriteeriumid ja milline on eeldatava sihtrühma suurus.

Sotsiaalmeediavõrgustikus Facebook toimunud andmelekkest tõukuvalt koostatud resolutsioonis kutsuvad parlamendiliikmed Facebooki üles lubama EL-i ametiasutustel läbi viia audit, et anda hinnang platvormi kasutajate isikuandmete kaitsele, mida ettevõttega Cambridge Analytica seotud skandaal kahjustas. Facebook rikkus EL-i kodanike usaldust ja ka EL-i seadusi, nendivad saadikud. Nad soovitavad ettevõttel viia sisse kõik vajalikud muudatused, et tagada kooskõla EL-i andmekaitse-eeskirjadega.

Saadikud viitavad asjaolule, et Cambridge Analytica poolt kogutud andmeid võidi kasutada poliitilistel eesmärkidel Ühendkuningriigi EL-i referendumi ja 2016. aasta presidendivalimistel eel USA-s.

Parlamendiliikmed nõuavad kiiret tegutsemist, et ära hoida võimalikud katsed Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi mõjutada.

BNS

1 Kommentaar
  1. Seda 4 aastat ago
    Reply

    on lihtne teha – tuleb igale jõule (banded ja üksiküritajad saavad võrdselt aega ja ruumi, mitte ei tehta ette kambakat) anda võimalikult vähe tutvustusruumi. Pole meil vaja neid igaõhtuseid üleskiitmisi, kes rohkem osanud rahvast petta. Üks kord esitavad ajakirjanikud ja mittekandideerivad erapooletud küsimusi, millele peab vastama iga jõud. Ning kui midagi lubab, siis peab olema ka matemaatiline analüüs, kust ja kelle arvelt mingi raha saadakse ehk keda seejuures röövitakse.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.