Oluline küsimus Riigikogus – Danske rahapesu

Foto:Meelis Meilbaum/Scanpix

Eelmisel nädalal olid Riigikogu istungil õiguskomisjoni algatusel olulise küsimusena arutelu all Danske panga rahapesu teemad. Põhiettekande teinud õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et riigihalduse funktsioneerimises on tõsiseid vigu. „Riigikogu ülesanne on säärased vead ära parandada ja riik paremini funktsioneerima panna.“

Karilaiu sõnul on Danske panga juhtumis kolm aspekti: finantsiline, juriidiline ja poliitiline. „Esimeses, finantsilises aspektis vajame selgust. Teises, juriidilises aspektis vajab Riigikogu seadusandlikke algatusi. Ja kolmandas, poliitilises aspektis vajame me ka poliitilist vastutust,“ lausus Karilaid.

„Enam ei saa sulgeda silmi tõsiasja ees, et Eesti Vabariigi pinnal lasti segamatult toimida pöörastel pangaskeemidel. Keegi sai ju selle eest palka, et kahtlased rahavood peatada, kaasates ka rahvusvahelisi instantse, kui endal jõudu väheks jääb. Too keegi jättis oma palgatöö tegemata, lubades Eesti Vabariiki muuta hämaraks pangatransiitriigiks, probleemivabaks finantsparadiisiks. Poliitiline on ka tõsiasi, et iga kahtlane raha, mis riigist läbi liigub, kujutab endast rahvuslikku ja rahvusvahelist julgeolekuohtu. See on meie suurim kahju,“ tõdes Karilaid.

Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik tõdes, et rahapesu õõnestab meie majandussüsteemi ja õigusriigi usaldusväärsust nii oma kodanike kui ka välisvaatlejate silmis. „Musta rahaga kaasnevad korruptsioonioht ja võimalus kasutada seda raha poliitilise survestamise vahendina,“ rääkis Raik. Ta rõhutas, et rahapesu on üks riikideülese kuritegevuse vorme, mida hallatakse põhiliselt rahvuslikul tasandil. „Selleks, et võidelda piireületavate probleemidega ja kuritegevusega, sh rahapesuga, on mõistagi vaja piire ületavat koostööd,“ sõnas ta.

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul on Danske panga juhtum äärmiselt taunitav, aga samas on hea, et see on pannud poliitikuid, ühiskonnaliikmeid, pangatöötajaid ja Finantsinspektsiooni töötajaid mõtlema finantsturu usaldusväärsusele ja läbipaistvusele. Mägi-Rohtmets ütles, et õige ja õiglase järelevalve tagamiseks finantsturul on praegune õigus enamasti piisav, kuid see pole kõigile päris selgelt arusaadav. „Soovin väga, et õigusselguse huvides oleks sõnastus parem,“ lausus ta. Danske panga juhtumist rääkides rõhutas vandeadvokaat, et selle mõju Eesti riigi usaldusväärsusele ja mainele on olemas ning see mõju on kahjutoov.

Danske rahapesuskandaali asjaolude kuulamine jätkub Riigikogu õiguskomisjonis.

Aivar Jarne

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.