Riigikogu muudab koolielu turvalisemaks

Jaanus Karilaid

Riigikogus läbis esimese lugemise seaduse eelnõu, millega luuakse võimalus rakendada õpilaste suhtes täiendavaid mõjutusmeetmeid eesmärgiga tagada turvaline, õppimist soodustav koolikeskkond.

„Luuakse võimalus rakendada mõjutusmeetmeid õpilaste suhtes, kelle kasutuses koolis on keelatud ese,“ selgitas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Koolil on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt kohustus tagada koolis viibivate laste turvalisus ja tervise kaitse.“

Karilaid ütles, et turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks näevad muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavaid mõjutusmeetmeid.

„Näiteks selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis võib kujutada ohtu õpilase ning teiste isikute elule ja tervisele,“ sõnas Karilaid. „Eelnõu kohaselt on lubatud õpilase ja tema esemete kontrollimine vaatlemise ja käega kompimise teel, samuti õpilase kasutuses oleva suletud kapi kontrollimine vaatlemise teel.“

Riigikogus läbis eile esimese lugemise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu.

1 Kommentaar
  1. Uued 2 aastat ago
    Reply

    euroopalikud väärtused tungivad ka meie koolidesse. Mäletan hästi, kuidas sai vabalt koolis käia. Keegi kellegi järel ei nuhkinud, ei ähvardanud. Õpsid küll isikuti nöökisid, kuid see on vist ajaloo lahutamatu osa.
    Mõtlen jubedusega, milline on kool 10 aasta pärast. Juba praegu Moskvas peavad lapsed läbi turvavärava liikuma, igal lapsel on ihukaitsja, nad viiakse uksest ukseni, et keegi ära ei rööviks ega hakkaks pantvangi eest välja pressima. Muidugi oli see rikkkurite laste kool, kuid ka mujal on turvad koolis ja iga võõras võetakse kohe uksel pihtide vahele.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.