Õiglane tervishoid kõigile

Pildil Viktor Vassiljev. FOTO: EERO VABAMÄGI/SCANPIX

Dr Viktor Vassiljev, Riigikogu liige

Eestis on korralik haiglate võrgustik, parima väljaõppega arstid ja nüüdisaegsed seadmed, aga rahapuudus tingib pikad järjekorrad, mida süvendab meedikute väljaränne. Tulemusena satub patsient arsti juurde raske tüsistuse või kaugelearenenud haigusega, mille ravikulud on kõrgemad.

Eestis kujundatud tervishoiusüsteem ei moodusta ühtset, selge alluvusega ja selge juhtimisega võrgustikku, vaid koosneb oma otsustes iseseisvatest ettevõtetest, mis nõrgaltreguleeritud turul konkureerivad haigekassa vahenditele. Puudub tervishoiu juhtimise  tasand kui selline.

Konkurentsile ja kasumile rajatud tervishoiu aeg on ümber, sest see ei orienteeru mitte patsiendi huvidele ega ravi tulemustele, vaid teenuste mahu suurendamisele. Vaja on uut lähenemist, kus tähtis ei ole mitte visiitide, ravijuhtude, voodipäevade, uuringute, protseduuride maht, vaid see, millise tulemuse sai patsient. Võimalikult vähema hulga visiitide, ravijuhtude, voodipäevade, uuringute ja protseduuridega.

Vaba turu põhimõtetel tegutsev tervishoiuettevõtlus on loogiline ja edukas, kui sellele leidub piisav rahastus. Turumajanduslikud tervishoiusüsteemid on jätkusuutlikud vaid riikides, kus tervishoiule panustatakse üle 10% SKT-st. Eestis on see kõikunud 5 ja 6 protsendi vahel. Keskerakond, olles valitsuses, on suunanud tervishoidu sadu miljoneid lisaraha, eesmärgiks lühendada järjekordi. Kuid paisutada rahastust lausa kahekordseks ei ole reaalne, järelikult tuleb muuta süsteem säästlikumaks.

Selleks me vajame selgelt juhitavat tervishoiukorraldust, mida kujundab mitte haiglatevaheline konkurents, vaid tervishoiuteenuste planeerimine vastavalt elanikkonna vajadustele. Juhised selleks on antud Keskerakonna hiljuti vastu võetud uue programmi tervishoidu käsitlevas peatükis.

Kõigepealt – tervishoiuvõrk peab olema selgelt juhitav ja kontrollitav. Tervishoiuteenuseid tuleb planeerida mitte rahaliste ressursside, vaid otstarbekuse alusel. Planeeritakse kõigepealt teenused, seejärel vajalikud rahalised ressursid.

Tervishoiuasutused ei pea tootma kasumit, vaid tervishoiuteenuseid kogu neile eraldatud rahaliste vahendite mahus. Selleks peavad tervishoiuasutused olema omandivormilt sihtasutused ning riigi või kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused. Äriühingutena võiksid tegutseda vaid need ettevõtted, mis rajanevad 100% erakapitalil.

Kiirabi peab tegutsema ühe sihtasutusena ning perearstisüsteem peaasjalikult tervisekeskustena. Õendusabis tuleb rakendada õenduskodud, mis tegelevad eakate ajaliselt piiramata statsionaarse ravi ja hooldusega. Maapiirkondades tuleb arendada koduõendust kui kõige odavamat tervishoiuteenust.

Kogu süsteemi peab juhtima kompetentsikeskuseks kujundatud Terviseamet, kus toimub teenuste territoriaalne ja mahuline planeerimine. Haigekassa poolt rahaliste vahendite jaotamine hakkab toimuma Terviseameti kinnitatud teenusemahtude alusel.

Konkursse korraldatakse ainult erandkorras ning eelistatakse tegutsevaid tervishoiuasutusi. Tervishoiuasutused on koostööpartnerid, mitte konkurendid.

Kiirabiüksuste paigutus otsustatakse administratiivses korras, vältides seniste konkursside käigus tekkivat dubleerimist, katmata alasid ja kohtuvaidlusi.

Tervisekeskustes antakse ka töövälisel ajal vältimatut abi ning perearstid on seal koostööpartnerid, mitte konkurendid.

Terviseamet oma järelevalvetegevuses keskendub eeskätt sellele, millise tulemuse sai patsient.

Järelevalve finantstegevuse mõistes pöörab erilist tähelepanu tervishoiuteenuste osutajal ebamõistliku kasumi või tulemi tekkimisele, arvestades, et rahaliste vahendite kasutamise eesmärk ei ole mitte ettevõtte lisaväärtus, vaid inimeste tervis.

Nii me rakendame mõistlikuma, odavama, kindlalt planeeritava ja selgelt juhitava tervishoiukorralduse, mis vastab riigi majandusarengu tasemele, nüüdisaegse meditsiini nõuetele ning on orienteeritud patsientide vajadustele.

Nii on kirja pandud Keskerakonna programmis, ja see ei ole lubadus ainult Keskerakonna valijatele. See on lubadus Eesti rahvale.

5 kommentaari
 1. Olen 4 aastat ago
  Reply

  Vikiga päri selles, et arst saab esmase ravi eest väikese osa rahast (nt 1/4), ülejäänu siis, kui ravitav ka terveks saab.
  Muidugi ei saagi kõik terveks, sest on kas juba sünnist peale kutselised haiged või juba lootusetult haiged. Selle peaks selgitama mitu arsti erapooletult. Kuid ~95% juhtudest on ju ravitavad, kui arst ja vahendid on ajale vastavalt tasemel.
  Teine samm, mis teha tuleb, on ülika lõpetanu paiksusnõue. Seda juhul, kui ta pole enne lõpetamist õppekulu kinni maksnud. Kasvõi pangavõlaga. Kui mitte, siis 5 aastat sundkorras Torgu kuningriigis või Värska sootskariigis. Ja siis juba võiduka lõpuni.
  Veel saab arste siin hoida topeltpalgaga. Ning tuleb lõpetada sotsialistlik ravimine ehk haigekassalik raharöövimine. Tasuta peaks olema ainult väike raviosa, see on kiirabilik üldravi. Igasugune eriravi aga 100% tasuline! Ja ei peagi töötajatelt juba aastakümneid enne raha röövima, las toimib selline põhimõte, et haigestudes hakkab jooksma rahvavõlg. See tähendab sellist tasu, mis tuleb tasuda võlana rahvale edaspidi. Selge, et kõik seda ei suuda või jõua (surevad enne ära), selleks on vaja nn hüvitusrahastu. Kuid igatahes tuleks me majanduslikult arukamalt välja kui praegu rahva rahaga laiutades. Inimesed on terve elu maksnud makse ja kui kord haigeks jäävad, siis peavad ootama järjekorras kuid ja veel ise ostma ravimeid. Sellise totra olukorra põhjustab just nimelt sotsialistlik “solidaarsus” ehk elamine teise arvel.

 2. kes oli see ,kes tekitas medits.reformi 25 a tagasi 4 aastat ago
  Reply

  RAHA EI TEE ÜHTEGI ARSTI TARGEMAKS EGA VASTUTUSTUNDLIKUMAKS.
  Rumal arstiteaduskonna üliõpilaste arvu piiramine on arstide arvu vähendanud , nii et valida nende hulgas pea võimatu.

 3. Ott 4 aastat ago
  Reply

  Eemised kaks valitsust on süüdi tekkinud järjekordade eest. Paljudes kohtades likvideeriti kohapeal ära arstiabi saamise võimalus. Arstidele ei tõstetud palku, raha läks tankide ostuks ja meist rikkamate riikide abistamiseks. Aga kui uuesti saavad reformistid võimule siis läheb meie riik täiesti hukka, Nad viisid meie elatustaseme viimaste hulka. Muidugi nüüd tõuseb elatustase tänu Keskerakonnale aga siis on reformistidel pikem tee käia, et päris viimaste hulka viia meie rahva elatustase. Sest nad oskavad seda suurepäraselt teha, samuti on nad meisterklass valestsenaariumide koostamisel.

 4. tervis ja abi 4 aastat ago
  Reply

  Elatustase MÄÄRAB TERVISE.

 5. Eda 4 aastat ago
  Reply

  Üks reformistide kõige suurematest kuritegudest oli arstiabi saamise võimaluse kaotamine kohapeal. Suleti isegi suuri haiglaid, kaotati võimalus uuringuteks ja sageli hilines ravi. Reformierakonna poliitikutel on vaid eesmärk saada võimule ja selleks nad kasutavad alatuid võtteid. Aga miks ka mitte kui leidub inimesi kes neid usuvad ja ikka jälle annavad neile hääli. Eks muidugi on kõige kergem inimeste meeli mürgitada vihavaenuga venelaste vastu. ainult et praegune Venemaa pole meile midagi halba teinud ja sageli on vene inimen parem halvustajast. EKRE on ka kahjuks sellele liimile läinud ja saab ka hääli osaliselt nii. Minu meelest meie arstid peaksid ravima meie haigeid vaatamata sellele, et siin on väiksemad palgad. Minu meelest kui inimene pääseb eriarsti juurde siis ei aita vestlusest, vaid igal arstil peaks olema kabinetis aparaadid, mis aitavad selgitada välja mis haigusega on tegemist. Muidugi praegu antakse soovitusi haiguse leevendamiseks, aga inimene tahab ravi. Kahjuks siiani pole paljud haigused ravitavad ja EL-us peaks rohkem raha eraldama uuringuteks, et saada ravimeid ja mitte tegelema Venemaavastaste sanktsioonidega ega sekkumisega teiste riikide siseasjadesse. Mis puutub põgenikesse, siis neid on vähemaks jäänud tänu sellele, et Venemaa aitas vabastada suure osa Süüriast isislasest. Imelik, et NATO seda ei tee vaid passib Venemaa piiri ääres. Aga mis puutub arstidesse siis olen arvamusel, et perearstid peaksid saama hakkama paljude haiguste ravimisega. Olen kuulnud et esimese Eesti Vabariigi ajal olid jaoskonnaarstid kes võtsid isegi sünnitusi vastu, ravisid hambaid ja muidugi ka kõiki teisi haigusi, isegi tegid operatsiooni ära kui linna viimine oleks hiljaks jäänud. Arst läks haiget ravima isegi öösel kui selleks vaja oli. On olnud juhtumeid kus arst kandis öö läbi haiget surevat last kätel, tegi süsti kui vaja ja laps jäi ellu. Imelik on kuulda, et arst läheb suurema raha otsingutele ja keeldub ravimast oma riigis. Kui Keskerakond jääb ka edaspidi võimule siis kindlasti tõstetakse kõikide palku. Reformierakond tegi meie riigist armetu ja vaese riigi. Läheb aega et seda viga parandada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.