Rõngu asjalik rahvakohtumine

Rõngu rahvakohtumine

8. novembril toimus Rõngus Elva valla käesoleva aasta teine üritus sarjast „101 rahvakohtumist“. Viies laudkonnas arutati nii kohalikke kui ka üleriigilisi teemasid.

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu juhtimisel vesteldi tööhõivest vanuses 50+ ning kuna ta on ka Keskerakonna naiskogu esinaine, siis oli loomulikult teemade hulgas ka Eestis valitsev palgalõhe. Kõneldi sellest, et inimest ei tohiks paar aastat enne pensionilejäämist koondada, et riik võiks ettevõtteid toetada eakate inimeste tööle võtmisel ja et oleks tarvis kehtestada lesepension.

Maaelu ja sellest lähtuvaid kitsaskohti lahkas endise ministri Jaak Aabi laudkond. Räägiti mitte ainult põllumajandusest, vaid ka maapiirkondades elavate inimeste raskustest. Erinevatest teemadest jäid enim kõlama väikeettevõtjate ja -talunike probleemid. Sooviti, et riik toetaks väiketalunikke senisest rohkem.

Sotsiaalteemadel arutles Riigikogu liikme Marika Tuus-Lauli laudkond. Valdkond oli lai, arutleti omastehoolduse, pensioni ja arstiabi teemadel. Laudkonna arvates tuleks ilmtingimata erakorraliselt pensione tõsta ja koduhooldusteenuse kättesaadavust parandada.

Tartu maakonna aseesimehe ja noortekogu liikme Holar Sepa juhitud hariduse ja noorte laudkonnas tegid noored riigijuhtidele ettepaneku lihtsustada alaealiste palkamist, sest selles valdkonnas on väga palju ülereguleerimist.

Elva haigla ravijuhi Peeter Laasiku juhitud lauas arutleti regionaalpoliitika teemadel. Tegemist oli ainsa laudkonnaga, kes muu hulgas asus julgelt maksude teemat lahkama. Nende meelest peaks vajadusel rakendama piirkondlikke maksuerisusi. Selles lauas oli kohal ka Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets.

Rahvakohtumine kujunes väga asjalikuks. Riigijuhtidele tehti mitmeid tõsiseltvõetavaid ettepanekuid eluolu parandamiseks nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.