Umbsõlmed valitsuskoalitsiooni suhetes tuleb lahti harutada

Kõik sai alguse siis, kui president Kersti Kaljulaid andis üle-eelmisel nädalal ERR-ile teada, et tema Marokosse Marrakechi ÜRO kohtumisele ei sõida enne kui Eesti valitsus jõuab ÜRO migratsioonileppe osas kokkuleppele. President lisas, et praegust olukorda arvestades tema detsembris Marrakechi sõita ei saa ja leppe allakirjutamist tal kavas ei ole.

Kõik oleks nagu selge ja otsustatud. Tegelikult oli kõik selles, et Riigikogu väliskomisjon andis teada, et nõuab selgitusi, miks jäeti parlament kõrvale ÜRO migratsioonipakti arutelust. Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on parlamendi kõrvalejätmine ÜRO migratsioonipakti arutelust lubamatu. Välisminister Sven Mikserilt nõuti ülevaadet ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta ning infot, et millel põhineb Eesti argumentatsioon lepet heaks kiites.

See kõik andis hoogu EKRE poliitikutele, kes kohemaid asusid oma lemmikteemat jälle tänavatele tooma. Nad kasutasid ära seda, et valitsus pole ÜRO rändelepet kuidagi heaks kiitnud ja langetanud eraldi otsust presidendile mingite volituste andmise kohta.

Kogu asja iva on selles, kas ÜRO migratsioonilepe moondub hilisemas tõlgendamises eeldatavaks tavaks, mille järgimiseks riigid on kohustatud ning mida hinnatakse rahvusvaheliste kohtute ja asutuste poolt. Minister Reinsalu tõi näite, et Euroopa Inimõiguste Kohus on loonud kehtivale ÜRO pagulasseisundi konventsioonile väga avara tõlgendusulatuse. Justiitsministeeriumi poolt telliti õiguslik hinnang, ja selgus, et ränderaamistik võib sundida Eestit oma seadusi tulevikus muutma. Analüüsi koostasid Soraineni advokaadid Allar Jõks (endine õiguskantsler) ja Maria Pihlak:   “Välislepinguga tegemist ei ole, sest õigused ja kohustused puuduvad, ja seda ütleb ka dokument ise. Tegemist ei ole juriidilise dokumendiga. Samas pole see ka ainult poliitiline visioon või deklaratsioon. Tulevikus võib juhtuda, et kui muud reeglid puuduvad, siis ränderaamistiku leppest võib saada tavaõiguse osa.”

„ÜRO globaalse ränderaamistiku toetamine või sellest kõrvale jäämine ei muudaks ega kahjustaks seda kõike. Samuti ei avaks see Eesti uksi migratsioonile. Eesti seab nüüd ja tulevikus oma rändepoliitikat ja seadusandlust ise ning seda ei saa ega soovi keegi meile ette kirjutada. Neid seisukohti kinnitab ka õiguskantsleri hinnang ÜRO ränderaamistikule,“ märkis peaminister Jüri Ratas.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et toetab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski ettepanekut viia ränderaamistiku küsimus Riigikogu ette otsustamiseks.

Jüri Ratas on korduvalt rõhutanud, kui oluline on see, et 2016. aastal tööd alustanud koalitsioon jätkaks valitsusvastutust vähemalt valimisteni ning töötaks edasi Eesti inimeste heaolu nimel. Tuleva aasta riigieelarve annab lisaraha muu hulgas tervishoiule, tõstab politseinike ja päästjate ning haridustöötajate palku, panustab Eesti kaitsele ja valdkondadesse, mis vajavad suuremat panust, ning kõigi erakondade eesmärk võiks olla selle vastuvõtmine.

Kesknädala hinnangul on Isamaa ja sotsiaaldemokraatide tülide juured siiski märksa sügavamad. Tuli on kahe niivõrd erineva maailmavaatega partei vahel hõõgunud tuha all tõenäoliselt pikemat aega. Sellises olukorras piisab vaid ühest sädemest, et leek lahvataks.

Sellises situatsioonis aitab ainult rääkimine, osapoolte murede ärakuulamine ning ühisosa leidmine, nii nagu peaminister on üritanud. Peaministrina on Jüri Ratasel kahtlemata vastutus umbsõlmed valitsuskoalitsiooni suhetes lahti harutada. Vaid nii jääb valitsus püsima ja lihtsate inimeste huvid jäävad kaitstuks.

Mis mänge mängib Reformierakond

Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas eile, et Reformierakond toetab Riigikogu ränderaamistiku avalduse teksti juhul kui arvestatakse nende muudatusettepanekutega. Samas soovivad nad selles küsimuses ka valitsuse otsust. Keskerakonna välissekretär, Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa sõnas, et Reformierakonna juhtpoliitikute kahepalgelised sõnumid ränderaamistiku avalduse puhul kaasarääkimise osas tähendaks sisuliselt erakonna senisest välispoliitilisest joonest loobumist. Kuigi Reformierakonna esimees Kaja Kallas on ÜRO raamistikuga ühinemist toetanud ning korduvalt on sellega ühinemise vajalikkust avalikult toonitanud ka endine välisminister Urmas Paet, viitab Reformierakond ränderaamistiku osas veel lisaks oma tingimustele. Eesmaa sõnul mängib Reformierakond reitingute nimel topeltmängu. Eesmaa lisas, et ka president Kersti Kaljulaid on öelnud, et vajadusel tuleb kompakti parlamendiga arutada ning et opositsiooni kriitika Riigikogu võimalikule seisukohavõtule on põhjendamatu.

Indrek Veiserik

 

 

 

29 kommentaari
 1. ekremeelsus võtab võimu 3 aastat ago
  Reply

  Ekre teeb Toompeal telklinnaku ja paneb lõkked põlema. Naised pesevad pesu ja mehed joovad mõdu. Tuleb hommikul riigikogu kokku ja peab sellest”paguluskambast” läbi murdma.
  Siseminister puges pakku. Hakkas kartma.
  Mis teha, meil on ju demokraatia.

  • muvvvamme läbbi! 3 aastat ago

   Presidendina töötav Kersti Kaljulaid püüab rändeleppega ühinemist läbi suruda väga jäärapäiselt ja kõikvõimalike mõjutusvahenditega, mängides minu meelest väga riskantselt presidendile kui institutsioonile lubatu ja lubamatu piiril. Ta ei aruta sisuliselt ammu enam mitte kui midagi ega sisuliselt nõua ju ka arutelu valitsuselt ja parlamendilt, kas leppega liituda või mitte, mis on kasu, mis kahju, kumb kumma üles kaalub jne, mis oleks asjaliku arutelu tunnus. Selle asemel ta on asunud ultimatiivselt nõudma kuuletumist omaenda arvamusele. See sarnaneb väga jalgade trampimisele ja jonnile. Aga paraku ka riiakusele. Miks Kersti Kaljulaid nii teeb ja autoritaarselt (konstantinpätsilikult) käitub – see on suur küsimus. Kas ta on siiralt rumal või lihtsalt alatu või koguni otseselt kellegi lõa otsas? Igatahes on selline käitumine vägagi kaugel arukast, soliidsest ja tasakaalustavast. See on rabe, ultimatiivne, autoritaarne tegutsemisstiil, mis minu meelest poleks sobiv ka mitte Iru Elektrijaama direktorile, kõnelemata Eesti Vabariigi presidendist. Olukord Kersti Kaljulaidi endaga presidendina on osutunud väga tõsiseks.

  • euro üle kõige 3 aastat ago

   Sümpaatne eurozombi , vahel on ka surmal ilus nägu. Saadetigi sümpaatne resident rahvast zombistama, rahvusriiki hävitama .
   Kellele sümpaatne keda öökima ajav , igal ühel oma maitse.

  • ollakse vastu 3 aastat ago

   Kui aus olla, siis sellist otsust valitsus pole teinud. Kui oleks selline kas konsensuslik või läbihääletatud otsus – mis siis viga. Praegu aga lihtsalt pole midagi otsustatud, kuna sotsiaaldemokraadid ja keskerakond (valitsuse enamik) on tändeleppe allkirjastamise poolt ja Isamaa (valitsuse vähemik) ei poolda selle allkirjastamist. Praegune protseduurikord näeb ette, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik konsensus. Kuna konsensust pole, jäi igasugune otsus lihtsalt langetamata. Pole pooltotsust, pole vastuotsust. On otsustamatus, millest president – kes ise on küll leppega ühinemisr poolt – räägibki. Minu arvates on küll hea, et pooltotsust pole, sest mina olen rändeleppega ühinemise vastu.

  • jõuge peale 3 aastat ago

   Esiteks , kui juba otsustati , et Eesti ei allkirjsata seda pakti , siis miks püüavad President , Kallas jne seda iga hinna eest Eestile ja Maailmale kahjulikku , rahulikku eksisteerimist ohustavat lepingut läbi suruda ? Kui president ja Öiguskantsler on kirjaoskamatud , ega suuda vöi ei soovi seda lepet lahti tölgendada ja tuua välja sellega seonduvad kohustused , siis miks nad on arvamusel , et seda on ka Eesti rahvas ? ÜRO ja teda toetavad jöud tegelegu tegelegu inimeste probleemide ja hädadega kriisikolletes , milleks see org. ongi loodud , mitte ärgu püütku muuta kogu maailma kriisikolleteks tegeledes ebaseadusliku migratsiooni , inimkaubandusega , püüdes muuta see legaalseks , seaduslikuks , köigile Maailma Riikidele kohustulikuks- see ei ole lahendus .president ei austa rahvast. President ei räägi päris tõtt. artiklis esitatu on ühepoolne kihutuskõne. seoses välisesinemistega seab president oma huvid kõrgemale EW huvidest.

  • Vastus 3 aastat ago

   on lihtne: kõik need tegelinskid mäeotsas on kellegi teenistuses ja see keegi pole eestimeelne ning teda ei huvita vähimalgi määral Eesti ja eestlaste saatus.

 2. kes meid sunnib? 3 aastat ago
  Reply

  Brüsseli puukooli oksaraol pisarad jooksevad nagu kasel mahl kevadeti – tema ei saagi Marrakechi sõita. Ja ei olegi vaja sinna sõita vastu rahva tahtmist ning maksumaksja raha raisata. Nõuda, vägisi pealesuruda, lausa jonnida ja jalgu siputada on inetu ja alatu. Rahvas pole seda puupead sinna valinud vaid tohlakatest kõlupead on ta määranud. See pres…… ei esinda rahvast ja riiki. Astugu koos selle vispliga ning muude reeturitega tagasi, sest oleks kõigila parem. See puine Grinch tahab Eesti rahval jõulud röövida ;).
  Piinlik mis juttu saab sealt suust ikka tulla!Sellele paberile ei kirjuta alla paljud riigid olenevata mis poliitikat on üle 20 aasta ajatud!Miks huvitav???

 3. milleks kiirustada? 3 aastat ago
  Reply

  Ootaks nüüd Eesti propgressivse ajakirjanduse ühist ja hukkamõistvat hinnangut Iisraeli riigi populistliku peaministri ksenofoobse ja rassistliku otsuse kohta loobuda rändeleppe allkirjastamisest.
  Umbes sellises stiilis, et ” selle sammuga asub Iisrael samasse ritta riikidega nagu Ungari, Poola, Tšehhi, USA jne jne.” Ja kui piinlik see on ja kuidas õõnestab Iisraeli usaldusväärsust rahvusvahelise üldsuse silmis. Või on teil mingi probleem või keeld või tabu selliste seisukohtade suhtes? Mingisugused topeltstandardid on kusagil igatahes kokku lepitud – kui keegi sodib spreiga näiteks koonduslaagris hukkunute mälestustahvlit, siis lendab kohale Wiesentali keskusest see tolmuaff, kes alati käib ja räägib kuidas süüdlasesd tuleb leida ja karistada. Aga kui nõukogude võim rullis maatasa juudi kalmistu Tallinnas Magasini tänavas (peale selle et nõukogude võim hävitas kalmistud ka Kalamajas, Koplis ja Mõigus), siis ükski natsikütt ei ole seda barbaarsust hukka mõistnud ja nõudnud tollaste otsustajate väljatoomist ja häbistamist või vähemalt nendepoolset vabandust. Warum?

 4. Rahvaste ühisriik Brüssel 3 aastat ago
  Reply

  Viimasel ajal on “kauniks” kombeks nimetada liikumisi, millised püüavad kaitsta oma maad ja rahvast üleilmse kontrollimatu rände eest, populistlikeks. Tõsi on, et selle äärmuslik vorm viib natsionalismini, kuid hetkel vajame siin Euroopas küll veidi rohkem rahvuslust kui ülimat liberalismi. Rahvusriik ei tohiks olla sõimusõna.

  • Oma 3 aastat ago

   riigi eest seisjad on äärmsulased aga teroristid seda pole. See on uus euroopalik väärtushinnang.

 5. tähelepanelik valija 3 aastat ago
  Reply

  peaks märkama ühte nüansi, nimelt näeb seadus ette et selle otsuse peab langetama Valitsus. Seda pole keelatud arutada Riigikogus, aga lõplik vastus presidendile peab tulema Valitsuselt. President aga ütleb, pange tähele, tema sõidab Marrakechi ainult siis kui Valitsus on jõudnud üksmeelele. Ta ei ütle, missugune Valitsus, vaid rõhutab üksmeelt olukorras kus ta teab et tema enda taustaga erakond Isamaa on sellele kategooriliselt vastu. Minu arvates pingutas siin president üle ja sekkus päevapoliitikasse. Ehk siis, ta otseselt kutsub esile Valitsuse lagunemist ja Ratase kahvlisse panemist/survestamist. Stenaariumeid on mitmeid, mis peale seda juhtuma võib hakata ja siin peaks KE oma sammud väga läbi mõtlema. Nad kõik teavad, et Ratas on vastutustundlik inimene ja praegu on kõige tähtsam riigieelarve vastu võtmine. Tänane lugemine läheb veel ladusalt, aga viimane ei pruugi enam minna. Poliitmängurlus võib saada saatuslikuks. Jääb kangesti mulje et president surub vägisi enne valimsi RE ja KE enamusvalitsust moodustama, ainult need kaks suudavad selle rändeleppe üksmeelselt heaks kiita. Minu arvates ei tohiks riigieelarvet tuua rändeleppe ohvriks ja lasta riigis tekkida kaost. Ilma riigieelarveta alustada järgmist aastat kus on lubatud päästjatele, politseile palgalisa, jne lõhnab selle järgi et EKRE hakkab teile sinna Toompeale ajama igasugu valdkondade inimesi. Nemad ainult seda tahavadki, et oleks kaos ja mida rohkem seda uhkem.
  Tehke presidendile ettepanek, et viimane teeks Helmele ettepaneku uus valitsus kokku panna ja kohe näete kus vennikesed teevad vaid mök mök.

  • ei ole kuskilt abi 3 aastat ago

   Ajuvaba värk on see ikka küll tegelikult, et Eesti peab võõrad sisse võtma. Mis seal salata reaalsus on see, et pigem elan slaavlastega koos kui araablastega. Usun et ma pole ainuke ja lõpuks kutsub põlisrahvas veelkord Venemaa endale appi.

  • Ekre toob tule välja 3 aastat ago

   Inimesed tahaksid elada ja töötada oma kodumaal, oma kodus. Aga kui valitsus selle võimatuks, raskeks või ebameeldivaks teeb, siis peab mujal töötama ja elama. See aga ei tähenda, et inimene ei peaks endiselt oma kodu armastama ja selle taastamisest unistama ja selle nimel tegutsema – antud juhul – toetama EKRE-t.

 6. toetagem ekret 3 aastat ago
  Reply

  Immuunsüsteemita organismid hukkuvad. Sama juhtub organisatsioonide, riikide ja rahvastega. Väikerahvaste tuleb pidevalt võidelda oma püsimajäämise eest. See võitlus on mitmekesisuse säilimise eest ja looduskaitses on see elementaarne tõde.

 7. hea eelarve tulekul 3 aastat ago
  Reply

  Näiliselt nagu riigieelarve kasvab, kuid tegelikult on vaid paigalmarss, sest keegi ei vaata asju inflatsiooni seisukohast. See koefitsient jäetakse maha lahutamata. Ja nii see lollitamine käib.
  Inimesed tunnetavad küll ebaõiglust, aga vastu hakata
  ei julge ega oska. Liiga tugevasti on meeles eelmine
  režiim, mis vastuvaidlemist ei sallinud.
  Kõik, mis puudutab inimesi, on viidud kokkutõmbamisele.
  Seda ei tunneta muidugi 27 tuhat riigiametnikku
  ja nendega võrdsed parteisõdurid. Omadele ikka raha jätkub.

 8. milleks? 3 aastat ago
  Reply

  Mis siis ikkagi ette võtta? Aga kui likvideeriks presidendi
  ametikoha (koos kohustusega tervet peret elupäevade
  lõpuni ülal pidada), kantselei, julgestustöötajad,
  teenindava personali jne.

 9. Mäng käib üle meie peade! 3 aastat ago
  Reply

  ÜRO Julgeolekunõukogu vajab mittealaliseks liikmeks kuulekat hääletajat.Hääletajat, kes tõstab kätt vastavalt “Headuse telje” märguannetele. Selleks sobib suurepäraselt Eesti! Paktist kõrvalejäämine nulliks kõik senised Eesti pürgimused. Aafrika riigid lihtsalt ei hääletaks poolt!
  Lisaks tuleks jälgida ja avalikustada milliste juhtivate poliitikute võsukesed elavad ja töötavad juba täna välismaal. Loomulikult hääletavad nende papad, mammad, õed, vennad sel juhul rändelepingu poolt.

  • Pead 3 aastat ago

   peavad lendama hakkama!

 10. Ele 3 aastat ago
  Reply

  Reformierakond kasutab igat võimalust, et võimule saada. Neid ei huvita inimese elatustase, mille nad on viinud oma valitsemise ajal viimaste hulka. Töötulemuste asemel nad on saanud hääli vassimise, laimu ja vihavaenu õhutamise teel. Neid toetavad peavoolumeedia ja teatud määral ka õigusmõistmine. Praegu on neil jälle eesmärk valitsusliitu riidu ajada. Isamaad ma ka eriti ei usaldaks. Nemad on valitsses nagu kohatäiteks nii praeguses kui ka eelmistes. Varem on nad keskerakondlasi palju laimanud. Sotsid ei kasuta alatuid võtteid ja on hea kaaslane keskerakondlastele, kuigi kõige parem oleks Rahvaliit, mis alatult laiali aeti. keskerakond on tegelikult ainus erakond kes hoolib inimestest ka kõige vaesemast ja teeb selle nimel tööd. Ainuke asi, mida ma EKRE poliitikas toetan on suhtumine EL-usse. Mina leian ka et riigid peaksid vabad olema ja ise otsstama mis neile hea on.

 11. Kõigepealt 3 aastat ago
  Reply

  tuleb seda linnanime kirjutada häälduspäraselt, mitte mingi käpardliku vahenduskeele eeskujul. Viki annab arabis Murraakuš aga berberikeeles Mörraakš – Punane linn. Ja riiki Mahriib. Ärge ahvige totakaid vahenduskeeli nende võimetuse tõttu teatud häälikuid väljendada. Kui Mikser sittagi ei tea, siis see ei saa olla ettekirjutiseks, et kõik peavad lollid olema.
  Soovitan ka Vistrikul lugeda seda “mitte kedagi mitte millekski kohustavat lepet” mitte ainult inglise keeles ega eestikeelses vigases tõlkes, vaid võrrelge ka prantsuskeelest ja venekeelset. Ja muidugi ka arabi- ja hiinakeelset, kui sobiva pädeva tõlgi leiate.
  Nt eesti keelde tõlgiti commitment kui pühendumus(!), prantsuses on see engagement – kohustus, venekeeli обязательства – kohustus, arabis التزام iltazaam – kohustus.
  Vaadake kasvõi viimast lauset:
  ل والتزامارا مبوجن القانون الدولي

  Nii et jätke see loll jahumine, et see midagi ega kedagi ei kohusta. Kohustab küll ja vägagai. Vaid teie ajutud nupukesed ei suuda sellest arugi saada.
  Kurb ikka küll, kui Kesknädala toimetuses pole ühtki arabi-inglise, inglise-arabi või arabi-vene sõnastikku ja ükski toimetaja ei tunne arabi kirja. Kaua meid keskbandelik harimatus juhtima peab?

  • mina arvan 3 aastat ago

   Maailm on hakanud liikuma, erinevatel hinnangutel rändab tänasel päeval üle 250 miljoni inimese. Põhjused võivad olla erinevad, näiteks seotud õppimise või tööga, ränne võib olla legaalne või illegaalne jne. ÜROs on liigutud selle poole, et rände teemaga riikidevaheliselt tegelemiseks, näiteks illegaalsete rändajate tagasisaatmiseks ja rände põhjuste vähendamiseks, oleks olemas platvorm. On valminud dokument, mis ei ole kindlasti ideaalne, kuid ei riiva ka ühegi riigi õigust oma migratsioonipoliitika ise kujundada. Eesti Vabariigi õiguskantsleri hinnangul pole ränderaamistik riikidele õiguslikult siduv.

  • See 3 aastat ago

   õiguskantsler on kõigepealt ebaseaduslik, sest tema on paika pannud põhiseaduse vastaselt valitud riigikogu. Teiseks teeb Ülle tellimustöid. Kus vähegi õnnestub asja tunnetele viia, tõlgendab tema nagu tellitud.

 12. juut ossinowski jama 3 aastat ago
  Reply

  Kas kõik said aru?Rabbi ütles, et igamehel on oma õigus.
  Seega läks ka oss hirmsasti põlema.
  Tema tahab iks OMAÕIGUST!

 13. Nii on 3 aastat ago
  Reply

  Aga ehk on Reinsalule reformikad midagi lubanud. Kõik umbsõlmed on Reformierakonna tekitatud. Nad ei vali vahendeid kuidas võimule saada. Kes neile ei allu tehakse süüdlaseks ja selles on Reformi tagatoa tegelased meisterklass.

  • Võib 3 aastat ago

   olla küll selline kokkulepe, et muutustevihkajad löövad isamaareeturitega taas kampa, et koostöölepingulistele ära teha. Et ka pedesotsid jäetakse välja, võetakse ajutiselt kampa konservandid ja ajuvabad.

 14. Ott 3 aastat ago
  Reply

  Reformierakonna poliitikud mõjutavad Reinsalu. Teda ju juba hoiatati. Eks ta teab ka nii mõndagi Reformi tagatoa tegelaste kuritegudest. Muidugi ta vaikib neist aga kui ta ei allu oravate nõudmistele võib oodata teda karistus mille peale reformikad on meistrid. Kõige lihtsam on korruptsioonisüüdistus-keegi kaebab kaks sunnitakse tunnistama ja ongi süüdi. Nüüd tahetakse valitsusliikmed riidu ajada ja võim haarata. Vaid Reformi tagatoas ollaks kaitse all, teistele võib olematuid süüdistusi leida. Oleks hea kui Reinsalu ei murduks ja ei alluks oravate nõudmistele.

 15. aeg rahvalt küsida 3 aastat ago
  Reply

  Ammu aeg see Toompea kamp laiali saata!
  Miks nemad sekkuvad valitsuse otsustesse?
  Televiisoris küsiti mitmeid kordi ja rahvas ei taha neid neegreid siia!
  Miks jälle selline petmine ja teerulliga üle sõitmine?

  • Nii 3 aastat ago

   tahab ja nõuab Putin! See ütleb kõik.

 16. Jane 3 aastat ago
  Reply

  Sain ainult kaks kommentaari kirjutatud, aga siis läks vool ära. Nüüd Konstantinõts sai generaatori käima ja kõik korras. Kohe kirjutan veel paari nime alt

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.