Peaminister Jüri Ratase avaldus ÜRO globaalse ränderaamistiku Riigikogus hääletamise järel

“Eesti riik on alati pidanud oluliseks rahvusvahelist koostööd ning üleilmsetele probleemidele koos lahenduste leidmist. Meie iseseisvuse ning sõltumatuse kindel garantii on kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja koostöö meiega sarnaseid väärtusi jagavate riikidega. See annab saja-aastase Eesti häälele maailmas palju tugevama kõla. Samadest põhimõtetest oleme lähtunud ka ränderaamistiku aruteludes.

ÜRO globaalne ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv dokument. See põhimõte on selgesõnaliselt kirjas ränderaamistiku 7. punktis ning samale järeldusele on jõudnud Eesti Vabariigi õiguskantsler. Sama selgesõnaliselt on dokumendis rõhutatud, et see toetab iga riigi suveräänset õigust oma migratsioonipoliitikat ise kujundada. Me otsustame ka edaspidi iseseisvalt, kas, keda ja kui palju meie riiki lubatakse ning kuidas oma piire kaitseme.

ÜRO ränderaamistik seisab ebaseadusliku rände vastu, toetab illegaalselt riiki sisenenud inimeste kodumaale tagasisaatmist. Raamistik tähtsustab tõhusat piirivalvet julgeoleku tagamiseks. See aitab parandada rahvusvahelist rändealast koostööd. Samuti rõhutab deklaratsioon inimkaubanduse ja -smugeldamise vastast võitlust ning eeskätt naiste ja laste õiguste kaitsmist. Ränderaamistik aitab kindlustada ka Eesti inimeste õigusi välisriikides. Me avaldame sellega soovi koos teiste maailma riikidega lahendusi otsida.

See ei pane meile ega ühelegi teisele enam kui 180-le raamistikku heaks kiita plaanivale riigile paljuräägitud raskeid kohustusi. ÜRO on rajatud just koostööle ja lahendustele, mitte probleemidele ja kohustustele.

Ränderaamistiku põhjalikud arutelud näitasid, et valitsuses puudub antud küsimuses konsensus. Seetõttu algatasid 39 saadikut avalduse parlamendis, kel on vastavalt põhiseadusele rahvaesindusena mandaat otsustada olulisi riigielu küsimusi. Olen ise pikalt Riigikogus töötanud ning ka peaministrina alati rõhutanud parlamendi olulist rolli ja otsustusõigust. Õigusteadlane ning Eesti põhiseaduse üks autoritest Jüri Raidla on rõhutanud, et Eesti on parlamentaarne riik ning küsimuste arutamine Riigikogus pole kriis, vaid parlamentarismi võidukäik. Tunnustan kõiki parlamendierakondi ja Riigikogu liikmeid, kes oma seisukoha kujundasid ning selle eest seisid.

Laiapõhjaline arutelu on vajalik ja positiivne. See peab tuginema faktidel, vastastikusel austusel ja aususel Eesti inimeste vastu. Paraku oleme selles küsimuses näinud palju hirmude ja valedega mõjutamist ning väärinfo levitamist. Valimiseelne aeg ei õigusta kahepalgeliste sõnumite andmist ja segaduse külvamist ning meie pikaajalise välispoliitilise kursi lõhkumist. Kohe kindlasti ei õigusta ka kõige pingelisem teema vägivalda meie kaasinimeste vastu.

Eesti rahvas on alati suutnud väljendada oma meelsust ja seisukohti rahumeelsel teel. Tegime seda laulva revolutsiooni päevil, ühiselt Balti ketis seistes ning oma riigi iseseisvust taastades. Tegime seda 15. mail 1990. aastal Toompealt koos Interrinnet ära saates ning oleme tänaseni selle üle uhked. Paraku muutus täna Riigikogu ees korraldatud meeleavaldus vägivaldseks. See on lubamatu. Käte ja jalgade asemel peavad meie saja-aastases väärikas riigis kõnelema suud, pead ja südamed.

Olen korduvalt lubanud, et lähtume ÜRO ränderaamistiku toetamisel Riigikogu tänasest avaldusest. Austan ja tunnustan parlamendi otsust toetada ÜRO globaalset ränderaamistikku.“

4 kommentaari
 1. Et 2 aastat ago
  Reply

  Jurka ei oska põhilisi töökeeli ÜRO-s, ma ei imesta. Kuid lugeda mingiks pädevaks tegelinskiks meie võltsõiguskantslerit, kes ei suuda või julge tunnistada ka seniste riigikogude, valitsuste, õiguskantslerite ja iseenda põhiseaduse vastast ametissesokutamist, siis peaks temaga tegelema arstid. Mitte need, vaid nood teised arstid.

 2. rta 2 aastat ago
  Reply

  Tuleb ükskord aru saada, et Venemaa on ülimalt agressiivne ja praegu kägistab süsteemseltb Ukrainat. Krimm on üle võetud, Luganski ja Donetski ülevõtmine on lähiaja küsimus. Kes on järgmine- vist Moldaavia, sest seal on ametisse saanud Moskvameelne president. Või Valgevene. Süüriaga on asi ka enam-vähem ühelpool- maismaine sõjaväebaas muudeti alaliseks, mereväebaas seal ammu juba. Vene kombitsad on sees Liibüas jt. Aafrika riigis- vt. Wagneri tegevuse uurimise katset Malis jne. Kõik Euroopa riigid,mis ei kuulu ainsasse julgeolekut ja iseseisvust tagavasse NATO-sse peaksid oma iseseisvuise kaotamise hirmus värisema. Paraku on nii NATO, EL , USA liiga pehmed suhtumises Vene agressioonidesse. See kõik lisab Venele julgust ja jultumist. Kõik toimuvat Putini väitel ikka rahvusvahelise õiguse alusel. Paraku Vene tunnistab ainult toorest jõudu, lepingud ei tähenda talle midagi ja ku vastumeetmed ei ole jõulised, siis see hunt lambanahas jätkab oma tegevust.

 3. Kahju, et nii on läinud. 2 aastat ago
  Reply

  Savisaare kukutas Ratas oma pundiga. Alatus on praegusele valitsusele omane. Kuni valimisteni näitab ta ennast hea onuna kuid juba mitmeid kordi sülitanud rahvale näkku. Pidevad valed ja lubadused, mida ei ole plaanuis täita. Tema tegelik eesmärk ilmneb peale valimisi.
  Ärge valige Ratast ja tema lähedasi. Rahvas väärib paremat.
  Meile määriti kaela president. Rahvas teda ei ole valinud. Ka tema ei ole meie huvide kaitsel.
  Ratas oma pundiga varem paljastes, et E hääletus ei ole õige. Nüüd kaitseb seda ja teab, et ilma E hääletuse sulimiseta ei jää ta valitsema.
  Jääb valida uus jõud. See on EKRE.
  Varsti see komm on kadunud.

 4. RTa-le. 2 aastat ago
  Reply

  Püha jumal. Missugust pa ska sa siia kirjutasid. Kas ajas ennast ka öökima?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.