Mustvee rahvakohtumisel kutsuti hoidma inimest ja säästma loodust

Jõgevamaal, Peipsi pealinnas Mustvees „101 rahvakohtumise“ raames toimunud sündmusel räägiti Peipsi kalavarude taastamisest, maavarade mitmekülgsemast kasutamisest, bussipeatuste ja ülesõidukohtade valgustamisest. Käsitlemist leidsid mitmed teisedki valdkonnad, millest sõltub inimeste igapäevane toimetulek ja heaolu.

Mõttetalgud Mustvee kultuurikeskuse kaunis saalis avas moderaator, Riigikogu liige Toomas Paur, kes soovis kõigile head mõtlemist ja huvitavaid ideid. „Leidsime, et on tarvis valgustada bussipeatused ja ülekäigurajad. See oleks kõigi piirkonna elanike, eriti laste huvides. Teede renoveerimine ja katmine mustkattega ning uute kergliiklusteede rajamine muudaks liiklemise turvalisemaks ja soodustaks ühtlasi terviseliikumise harrastamist,“ ütles Kasepääl elav ettevõtja Eva Kaitsa. Tema sõnul tekkis laudkonnas mõte ka külavanema statuudi ametlikuks kehtestamiseks, sest see võimaldaks külavanemal kogukonna huvide eest kindlamalt seista.

Mustveelannast haridustegelane Marianne Kivimurd-Tarelkina ütles välja mõtte, et rohkem võiks olla kutseõppeasutusi, kus lihtsustatud õppekava alusel saaksid ametit õppida ka need noored, kel põhiharidus omandamata või kes on erivajadustega.

Kivimurd-Tarelkina arvates tuleks riiklikku toetust eraldada õpilaskodudele, sest mitmetel omavalitsustel ei pruugi selleks raha jätkuda, ja nii võivad mõnedki lapsed, kes teenust vajavad, sellest ilma jääda.

Sotsiaal- ja tervishoiu-alase laudkonna tuumiku moodustasid Riigikogu liige Marika Tuus-Laul, Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja sotsiaalkeskuse Elukaar juhataja Heli Raevald ning Jõgeva Haigla päevakeskuse ringijuht ja harrastusnäitleja Laile Sukk. Koosolijate arvates väheneks EMO-sse, erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumine siis, kui perearstid töötaksid ka õhtutundidel ja puhkepäevadel. Tuus-Lauli sõnul tuleks koduhoolduse ja -õenduse teenust arendada tasemele, mis võimaldaks eakatel ja põdura tervisega inimestel ennekõike oma kodus elada.

„Olen korjanud sadu allkirju selleks, et pension tõuseks 100 euro võrra. Mis saab edasi?“ küsis 12-kordne maailmameister veteranide sangpommispordis Ülo Kuusk. „Tänud vabatahtliku töö eest ühiskonna huvides. Pensionitõusu saab otsustada järgmises Riigikogu koosseisus kui Keskerakond moodustab valitsust. Koalitsiooniläbirääkimistel on allkirjad meile aga tugev kapital,“ vastas Tuus-Laul.

„Maal vajavad väga paljud inimesed ümberõpet, mis on aga aeganõudev. Selles protsessis osalejad vajavad ka elatusallikat. Nii tuleks nendele maksta keskmist või miinimumpalka. Mõistlik oleks mõelda, mis tööd võiksid maainimesed teha siis, kui hooajatöö teatud perioodiks otsa lõppeb,“ rääkis SA Jõgeva Haigla juhataja ja Jõgeva vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Peep Põdder, kes juhtis maaelu ja ettevõtluse teemalist vestlusringi.

Põdder märkis, et kogu Eestis ja eriti Peipsi-äärses piirkonnas peaks senisest rohkem tähelepanu pöörama loodusvarade hoidmisele ja taastamisele. „Kui metsa maha võtame, peaksime kaks korda niipalju asemele istutama. Peipsi järve ei tohi kaladest tühjaks püüda. Euroopa suuruselt neljandasse veekogusse tuleks senisest enam erinevate kalade maime lasta. Põhjalikumalt oleks tarvis tegelda maavaradega seonduvaga. Põlevkiviga kütame elektrijaamu, usutavasti saaks seda maaret aga põhjalikumalt kasutada keemiatööstuses.“

Rahvakohtumisel Mustvees osales ka riigihalduse minister Janek Mäggi, kes põhjalikumalt rääkis plaanist mitmeid riigiasutusi Tallinnast kaugemates paikades tööle rakendada. Ta ütles, et mõnedki ministeeriumide spetsialistid ja ehk isegi osakonnajuhatajad saaksid oma ülesandeid täita kaugtööna.

Jaan Lukas

1 Kommentaar
  1. Kas 2 aastat ago
    Reply

    kohalik võimukunn Kauri Maks ka kohal oli? Kui kaugel on Mustvee-Sonda raudtee ehitusjärgg, kas ollakse juba Avinurmes või Tudus? Või ehitataks eka teiseltpoolt vastu ja Avinurmest ja Tudust kummalegi poole vastu? Millal Maks lindi läbi lõikab ja millal esimene tsuhh-tsuhh vilet hakkab andma?
    Ja millal sõidab esimene laev Narva Oudovasse, piirissaarde ja Pleskavasse? Maks ju käis oma valimislubadused välja, kus nüüd teod on?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.