Keskerakond tahab Eesti GMO vabaks kuulutada

Foto: Maaeluministeerium

Keskerakonna maaelu puudutavad valimislubadused näevad muu seas ette Eesti põllumeeste võrdsete konkurentsitingimuste eest seismist Euroopa Liidu ühisturul ja „Noored maale“ programmi käivitamist.

Maaeluminister Tarmo Tamm sõnas, et tänane põllumajandusmaastik on mitmekesine ning on väga positiivne, et paarisaja suurfarmi kõrval on Eestimaal tuhanded väiksemad talud. Samas vajab maaelu jätkuvalt riigipoolset tuge.  „Selleks, et luua soodsad tingimused Eesti põllumajanduse ja suurte ning väikeste toidutootjate jaoks, on kindlasti vaja riigipoolset stabiilset ja kaasavat poliitikat,“ rõhutas Tamm, lisades, et töö peab jätkuma ka uute eksporditurgude leidmisel ning Eesti toodete turustamisel.

Maaeluminister lisas, et oluline temaatika on kindlasti võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Euroopa Liidu tasandil. „Meie kindel seisukoht on, et Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele tuleb tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa LGMOiidu ühisturul. Seisame ELi tasandil ühise põllumajanduspoliitika raames otsetoetuste võrdsustamise eest ja maksame põllumeestele üleminekutoetusi Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras,“ kinnitas Tamm, lisades, et Jüri Ratase juhitud valitsus on üleminekutoetusi ka maksimaalses mahus maksnud. Samuti nähakse ette mesilasperede toetuste maksmist, et arendada kodumaise mesindussektori arengut ja luua meie mesinikele võrdsemad konkurentsitingimused naaberriikidega.

Mõeldes Eesti kasvavale maheturule ja meie mahekuvandile, tuleb Keskerakonna arvates Eesti GMO vabaks riigiks kuulutada. „Alates Euroopa Liiduga liitumisest pole Eestis kasvatatud ainsatki GMO põllukultuuri ja ka Euroopa Liidu tasandil valitseb negatiivne suhtumine GMO põllukultuuridesse. Eesti GMO-vabaks kuulutamine annaks olulist kaalu meie mahemaa kuvandile välisturgudel,“ leidis Tamm.

Maaelu edendamiseks ja arenguks tuleks maaeluministri arvates lõpetada killustatus erinevate ministeeriumite vahel. „Maaelupoliitika kujundamise ja elluviimise eest peaks vastutama koos vastavate poliitikameetmete ja ressurssidega üks ministeerium, kelle haldusalas oleks nii põllumajandus kui ka metsandus. See teeks ka lihtsamaks kodanikul riigiga asju ajada,“ tõi ta välja.

Tamm ütles, et Keskerakond peab oluliseks tasakaalukat regionaalarengut ning et elu oleks nii linnas kui ka maal. Seetõttu soovitakse Tamme sõnul käivitada „Noored maale“ programm. „Meie eesmärk on muuta maal elamine ja tegutsemine noortele atraktiivsemaks ning arendada majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda,“ sõnas Tamm.

1 Kommentaar
  1. Vist 2 aastat ago
    Reply

    ainus asi, milles olen Tarmoga sama meelt. Kuid veelgi rohkem on vaja: kuulutada ka GMO tooted eestisse mittetoodavateks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.