Haabersti rahvakohtumisel kaldus vaekauss erakonda mitte kuulujate kasuks

Järeldada saab seda, et lähenevad Riigikogu valimised huvitavad inimesi ja et nad tahavad oma sõna sekka öelda. Arutelu Haabersti kohtumise igas laudkonnas oli tuline. Kõik asjalikud ettepanekud said üles tähendatud. Lauajuhtide tubli töö tähendas seda, et erinevast sõnastusest nopiti välja sarnane mõte, mis saigi enamusele sobivas vormis kirja pandud laudkonna ühise ettepanekuna.

Etteruttavalt võib öelda, et paneeldiskussiooni osa jäi Haabersti kohtumisel olemata. Miks? Lihtne korralduslik nipp seisnes selles, et ühe laudkonna ettekande ajal tekkinud küsimused sai kohe lauavanemale esitatud ja ka kohe vastatud. Nõnda tekkis mõnus arutelu ja hea õhustik asjade selgemaks rääkimisel.

Eesti laevad sõitku Eesti lipu all

Majanduspoliitika laudkond soovis sel korral arutada enam merendusega seotud asju, sest Haabersti on ka osake mereriigist. Meil on nüüd ju toimiv ja väga ajakohane jahisadam Haven Kakumäe. Linnavolikogu majanduskomisjoni esimees Kalev Kallo juhtis laudkonna arutelu. Oluline on muuta Eesti merendus efektiivsemaks, mille tarvis oleks vaja avada lähitulevikus reederite ja meremeeste 24/7 töötav teeninduskeskus. Täna on Eestis 5 laevaregistrit; selle asemel oleks mõistlik käivitada üks digitaalne register.

Mõttekoht tekkis aga digitaalse meremeheraamatu puhul. Skandinaavias ja Baltikumis oleks see arukas mõte, aga arutelulauas istunud äsja merelt naasnud kapten Artur Kaev arvas, et mujal maailmas läheb sellise kiibiga dokumendiga keeruliseks. Muu maailma suhteliselt konservatiivne merendus pole veel niisuguse asja jaoks valmis.

Täna ei ole Eestil oma kaubalaevastikku, kuigi on teada Eesti päritolu reedereid, kelle omanduses on enam kui 20 alust. Ja meremehi tuleks Eestis hoida, neid pole meil just palju; seetõttu võiks meremeeste tulumaksumäär olla 0%.

Tervishoid vajab tervistavaid muutusi

Pikad ravijärjekorrad ning sabad eriarstide vastuvõtule on tuttav teema. Probleemi vaid mainiti, sest küsimust oli eelmisel Haabersti rahvakohtumisel juba arutatud.

Laudkonna juht dr. Viktor Vassiljev jõudis arutelu jooksul teha ka õpetlikke lühiloenguid, selgitades Keskerakonna tervishoiualaste muudatusettepanekute sisu. Muu hulgas pidas tohter vajalikuks muuta tervishoiuasutuste juhtimist, sest praegu toimetavad haiglad iseseisvate juriidiliste isikutena omapäi. Sõltuvalt Eesti demograafilisest olukorrast ei saa aga sellist tegevust heaks kiita – tervishoid peaks olema planeeritav. Eakate tervishoius on vaja muutusi, sest tihti ei ole vaja otseselt arstiabi, vaid piisab hooldusest, ehk siis oleks vaja luua õenduskodud. Kes aga ise enam hakkama ei saa, tuleb paigutada hooldekodusse, mille maksumus oleks praegusega võrreldes odavam, kuid tagaks siiski kvaliteetse teenuse. Ja taastusravi peaks muutuma enamusele kättesaadavaks.

Praegu teeb Keskerakond pingutusi, et saada rahvatoetust ettepanekule pensioni erakorraliseks tõusuks 100 € võrra 2020. aastal. Laudkonna ettepanek oli natuke üldsõnalisem: tõsta pensionid elamisväärseks ja vabastada pensionid tulumaksustamisest.

Korteriühistuseadus vajab seadmist

Korteriühistute temaatikat käsitlev laudkond oli kõige rahvarohkem. Tegime koos MTÜ Haabersti Korteriühistute Ümarlaud juhiga ettevalmistusi lootuses, et laudkonda juhib ning probleeme aitab sõnastada oma ala asjatundja korteriühistute liidust. Huvilised ehk siis ühistute juhid tulid kohale, aga laudkond jäi paraku asjaolude ebasoodsa kokkulangemise tõttu loodetud spetsialistist juhita. Töö sai ikkagi asjalikult tehtud ja ettepanekud kirja.

Muu hulgas kerkis esile prügimajandus, sest oktoobrist läks Haabersti üle korraldatud jäätmeveole ja peetakse vajalikuks, et jäätmemajandust saaks jätkusuutlikult korraldada oma võimalusi kasutades kohalik omavalitsus.

Mitmeid ühistujuhte tegid ka murelikuks tänavu kehtima hakanud korteriühistuseaduse mõned sätted, mis vajaksid muutmist. Näiteks võimalused mitte just parimate kavatsustega tegelastel lasta ennast valida ühistu üldkoosoleku korduskoosolekul juhatuse ainuliikmeks.

Lisaks sooviti, et välja töötataks nelja- ja viiekordsetele elamutele liftide juurdeehitamise ning olemasolevate liftide moderniseerimise toetusprojekt.

Juhan Hindov

Keskerakonna Haabersti piirkonna esimees

1 Kommentaar
  1. Kindlasti 3 aastat ago
    Reply

    tuleb olla liftide ehk tõstukite vastu. jalutamine on tervislik, paljud liiguvad niigi vähe. Ikka lärmatakse, et liigume vähe aga nüüd selline mugavus, ma ei saa aru.
    Ja mis puutub santide hooldekodudessse, siis need peavadki olema 1-korruselised.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.