Muuta tuleb väikelaste vanemate hoolduslehe süsteemi

Kristiina Heinmets-Aigro

Kristiina Heinmets-Aigro

Sügisene viiruste periood toob kõikidesse lasteaedadesse sõnasõja: milliste haigustunnustega last tohib tuua lasteaeda?! Paar nädalat tagasi andis Eesti Perearstide Selts välja kasutusjuhendi, milliste haiguste korral ja kui kaua on soovitav last kodus hoida. Juhend loodi nii vanemate kui ka perearstide soovil, et viirusperioodil vähendada väikelaste vanemate tunglemist perearsti kabineti ukse taga.

Vastavalt soovitustele võib lapse viia lasteaeda 37,3-kraadise palavikuga ja köha-nohu puhul ei pea last koju jätma. Siin tekivad käärid, sest osa vanemaid ei ravi oma lapsi terveks ja noil on pidevalt nohu-köha. Nendele vanematele, kelle lapsed nohu-köha raskemini põevad, on see õudusunenägu kui pärast nädalast lapse ravimist rühma uksest sisse astudes jalutavad vastu lasteaeda toodud lapsed, nina all rohelised nohutriibud.

Kolme lapse emana kinnitan, et väikesed lapsed on rohkem haiged kui terved. Kõik viirused on vaja läbi põdeda, ja nende hulk on lõputu. Lapsed on erinevad – mônel kulgeb viirushaigus kergemalt, teisele tekitab see pikaajalisemaid probleeme. Pidevad bronhiidid, astmahood, larüngiit, kopsupõletik… Need on vaid mõned.

Tööandjale on see samuti koormav, kui pidevalt lapse haiguse tõttu töölt puuduva vanema eest peavad kohustusi täitma kolleegid või tuleb palgata lisajõude. Kui kolleegid tulevad vastu ja tööandja on toetav, siis hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates, ja selle määr on 80%, millest arvutatakse maha ka tulumaks. Eriti drastiline on olukord üksikvanemale, sest sissetuleku langus võib seada pere eelarve miinusesse. Vastavalt seadusele on kõige raskemas olukorras need lapsevanemad, kelle lapsed on alustanud lasteaias käimist, sest hooldushüvitist arvutatakse sel aastal alampalgalt, kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Kui väikelapse vanem jääb ise haigeks, siis kehtiv süsteem on veelgi raskem. Kindlustatule ei hüvitata haiguslehe esimest kolme päeva, haiguslehe 4.–8. päevani maksab töötajale haigushüvitist tema tööandja ja alates 9. päevast maksab hüvitist haigekassa. Haigekassa makstav hüvitis on 70% kalendripäeva keskmisest tulust. Kui esimese klassi lapse kergema haigestumise korral julgeb vanem keerulises olukorras olles jätta lapse koju, siis 3-aastast last ei ole võimalik üksi koju jätta.

Lapsekeskne haigushüvitis

Vaja oleks muuta haigekassa poolt väikelaste vanematele makstava süsteem lapsekeskseks. Soosida vanema jäämist haige lapsega koju kuni laps saab terveks, et minna tagasi lasteaeda. Tuleks kehtestada alla 8-aastaste laste vanematele 100% haigushüvitisetasu ja vähendada tööandja tehtavaid kulutusi haigushüvitise korral väikelaste vanematel.

Haiguslehe 100-protsendine riigipoolne kate ei seaks just suures osas naisi olukorda, kus väikese lapse kõrvalt on keeruline naasta eelnevale töökohale. Paljud naised langetavad oma kvalifikatsiooni tööturul lapse nõrgema tervise ilmnemise korral, sest tagasihoidlikumad töökohad pakuvad tihti paindlikumaid töögraafikuid. Sellist olukorda ei tohiks riik soosida, vaid peaks astuma sammu naiste toetuseks. Meil on 25,5-protsendine palgalõhe; selline haigushüvitise süsteem soosib lõhe püsimist, mitte ei aita kaasa selle vähendamisele.

Riigikogus on naisi, olenevalt koosseisudest, 20–30 protsenti. See on ilmselgelt vähe, et naisi toetavad eelnõud leiaksid kinnitamiseks tee Riigikogu suurde saali.

 

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.