JUHTKIRI: Õiglane riik peab jõudma inimesteni kõikjal Eestis

Anneli Ott

Anneli Ott, Riigikogu liige

Veidi vähem kui kolme kuu pärast toimuvad Riigikogu valimised, mille tulemustest sõltub, kas järgneval neljal aastal edendatakse sotsiaalselt terviklikku, sealhulgas ka maapiirkondi toetavat poliitikat, või pöördutakse tagasi inimesi lahterdava ning ainult suuri keskusi toetava poliitika juurde.

Peame järjekindlalt töötama selle nimel, et Eesti poliitiline suund toetaks Eestimaa arengut ning inimeste heaolu kasvu kõigis piirkondades ja valdkondades. Pikki aastaid pole kahjuks selle eest seistud, et Eesti inimeste elukvaliteet kasvaks, vaid mitmed kriitilised jooned ületati nii regionaalarengus, lisaks süvenesid majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus. Väljaspool suuremaid keskusi elavad inimesed tunnetavad selgelt välja kujunenud mustrit – Harju- ja Tartumaa versus muu Eesti. Seetõttu on üsna selge, et kui me probleemiga jätkuvalt jõuliselt ei tegele, saame pealt vaadata selle süvenemist. Keskerakond on läbi ajaloo seisnud maaelu ja maarahva huvide eest ning mul on hea meel, et alates 2016. aastast valitsusse pääsedes võeti maapiirkondade arendamine selgeks sihiks. Näiteks on viimase kahe aasta jooksul alustatud elamistingimuste parandamiseks üürimajade programmiga, riigipalgaliste töökohtade pealinnast välja viimise ning ettevõtluse ja töökohtade loomise toetamisega. Põllumeestele on pärast valitsusevahetust nii üleminekutoetused kui ka erakorraline kriisiabi täies mahus välja makstud. Nimetatud sammud on küll suurendanud võimalusi saada täisväärtuslikust elust osa ka maal, kuid tuleviku seisukohalt on samal suunal vaja veelgi jõulisemalt edasi minna.

Üürielamute programm aitab tagada kvaliteetse ja taskukohase elamispinna kogu Eestis, millele lisaks on vaja ka töökohtade tekkimiseks vajalike tingimusi. Selleks alustas tänane valitsuskoalitsioon ka riigipalgaliste töökohtade pealinnast välja viimist. Noorte perede jaoks on tasuva töökoha olemasolu üks peamisi tegureid uue elukoha valikul, ja siinkohal oleks  riigisektoris töötamine ülikoolilõpetanule võimaluseks oma kodukohta kolida. Noorte suurem osakaal maapiirkondades mõjutaks ka ettevõtluse arengut.

Keskmõte: Majanduskasvust tulenevad võimalused soovime viia õiglasele riigile kohaselt tasakaalustatult kõigi inimesteni igas Eesti nurgas.

Ettevõtluse ja sellega seotud töökohtade koondumine kahe suurima keskuse ümbrusse on olnud seniste poliitiliste valikute tulemusena paratamatu. Täna on linnade lähedusse koondunud nii vajalik tööjõud ja taristu kui ka lihtsam logistika. Paraku on just ettevõtlus inimestele vajalike teenuste kõrval maapiirkonna elujõulisuse suurim mõjutaja. Ettevõtluse hoogustamiseks on meie hinnangul vaja rakendada maapiirkonna ettevõtjatele investeeringutoetusi ja -tagatisi madalast kinnisvarahinnast tuleneva turutõkke kõrvaldamiseks. Ettevõtluskeskkonna arendamisel on oma osa ka kohalikel omavalitsustel, kelle huvi säilitamiseks peaks  üks osa ettevõtlusega seotud maksudest laekuma kohalike omavalitsuste eelarvesse.

Meile on eesmärk teada, kuid selle võtmeküsimuse lahendamiseks peame oluliseks nii riigi ja omavalitsuste kui ka erasektori vahelise koostöö suurendamist.

Kui suudame tagada inimesele töökoha ning elavdada ettevõtluskeskkonda, siis peame ka kindlustama, et neile pakutavad teenused oleksid nii kvaliteetsed kui ka kättesaadavad. Inimestele turvatunde pakkumiseks seisame selle eest, et kiirabi, politsei ja päästeteenistuse valmidus säiliks kõigis piirkondades. Samuti on oma vajalikkust tõestanud  ka alates juulikuust rakendunud maakonnasisene tasuta ühistransport. Seisame ka edaspidi selle eest, et see otsene regionaalpoliitiline samm tagaks tasuta bussisõidu jätkumise ning liinivõrkude arendamise ka tulevikus.

Majanduskasvust tulenevad võimalused soovime viia õiglasele riigile kohaselt tasakaalustatult kõigi inimesteni igas Eesti nurgas. Teenused, mida pakuvad kohalikud omavalitsused, peavad olema ühtse kvaliteediga ja maksusüsteem peab võimaldama väärika elu ka madalama sissetulekuga inimestele. Meie eakate toimetulek, omastehooldus ja hoolekanne vajavad kiiret ning ühist poliitilist tahet, et lugupidavalt kohtleksime kõiki, kes vajavad riigipoolset toetust.

Õiglane riik arvestab ning võtab vastutuse pakkuda turvatunnet ja tuge kõigile meie inimestele.

 

3 kommentaari
 1. Mis 6 aastat ago
  Reply

  müstilised elajad on ÕIGLANE ja TASAKAALUKAS, sellest ei räägi Anneli sõnagi. Aga ta on niigi ära tüüfanud oma tühja ilukõnega, et lausa häälestab inimesi enda vastu. Vähemalt see on hea.

 2. ahzoo 6 aastat ago
  Reply

  seda nn “õiglast riiki” oli teil üle 20-mne aasta võimalus välja voolid…aga ennäe tuli ainult oma isiklik rikkus ja heaolu….varastamine,korruptsioon jne…sa tädike mine õige tootvale tööle seal sinu häärberi lähedal 500€ töökohti küllaga…nii et hakka tööle see oleks kõige õiglasem…vahutada ja pläkutada,valetada seda te suudate aga enamat ei…

 3. Irene 6 aastat ago
  Reply

  Maal on täpselt samuti omad rikkurid ja vaestemaja volinikud – kelle suvast oleneb, kas sente visata mütsi sisse või mitte. Tavaliselt mitte, kui just RIIGISEADUS seda ei MÄÄRA-KOHUSTA.
  REgionaalne ebavõrdsus pole mitte suhtes pealinnaga, vaid temas eneses sees.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.