Eesti Rooma Klubi pidas juubelikonverentsi

Ando Leps. FOTO PEETER LANGOVITS, SCANPIX

Rooma Klubi 50. aastapäevale pühendatud konverents peeti 10. detsembril Tallinnas. Avasõnad ütles ERK president Andres Tarand ja tervituse andis edasi keskkonnaminister Siim Kiisler.

Maailma ühed mõjukamad mõtlejad survestavad meid liikuma võrdsema ühiskonna ja looduse väiksema kurnamise suunas ehk teiste sõnadega – nüüdisaegne kapitalism liigub üldise kriisi poole. Rooma Klubi presidendid Ernst Ulrich von Weizsäcker ja Anders Wijkman (Rooma Klubi kaaspresidendid) koos 34 Rooma klubi liikme ja paari külalisautoriga üllitasid klubi 50. aastapäevaks olulise töö „Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome“ (Springer 2018), mis on kogu maailma elanikkonnale edasise eksisteerimise seisukohalt olulise tähtsusega. Täna on eelnimetatud härrad Rooma Klubi aupresidendid.

Olgu öeldud, et Rooma Klubi on 1968. aastal Roomas asutatud mõttekoda, kes kirjeldab end kui mõttetalgute keskkonda ja uurimiskeskust, mis keskendub loovusele ja algatusvõimele. Rooma Klubi asutas itaalia ärimees Aurelio Peccei.

Eesti Rooma Klubi asutati 9. jaanuaril 2001 Tallinnas. Praegu on ERK-i liikmeks 46 väljapaistvat teadlast, ühiskonna-, kultuuri- ja majandustegelast, kelle arvamus mõjutab Eesti avalikku arvamust sõna või teoga.

ERK-l oli suur au kohtuda Rooma Klubi aupresidendi, Rootsi akadeemiku Anders Wijkmaniga, kelle ettekanne teemal “50 aastat Rooma Klubi” peamiselt käsitles Rooma Klubi põhiseisukohtade arengut ajaraamis 1972–2018 (“Kasvu piirid” kuni “Üleminek on võimalik”). See on raamistik, milles keskendume ÜRO ja teiste asjassepuutuvate institutsioonide tegevusele. Kui pädevad on Rooma Klubi prognoosid? Kui õppimisvõimelised on riigid? Kuidas inimkond päästaks Maa ja iseenda?

Akadeemik Anders Wijkmani ettekandele järgnes paneel, kus moderaatoriks oli Andres Tarand ning kellele sekundeerisid Anders Wijkman, Keit Kasemets, Tarmo Soomere, Tuuli Stewart, Lauri Tammiste ja Erik Terk.

Juubelikonverentsi teine suur teema oli “Väikeriigid globaliseeruvas maailmas”. Tartu Ülikooli professor Raul Eamets ja tuntud dirigent Tõnu Kaljuste rääkisid sellest, et maailma rahvaid ja riike mõjutab üha enam globaliseerumine, mille suurmõjutajateks tahavad olla suurriigid. Et selles keerulises protsessis mitte olla vaid objekt ja ohver, tuleb väikeriikidel enam tunnetada oma osa ja vastutust maailmas toimuva eest. Kahtlemata eeldab see väikeriikide ühtsust ja viljakat koostööd oma rahvaste huvide eest seismisel.

Ja küsigem arutluses: kas globaliseerumine on ikka see, mis väikeriigi rahvastele õnne õuele toob? Meie väikese vabariigi puhul on see viimane küsimus kõige tähtsam! Allakirjutanu arvates ei tohi rahvusriike sugugi veel puusärki paigutada; võib-olla peaksid puusärke endale tellima just kõikvõimalikud rahvusvahelised riikideliidud ja suurriigid?! Nii huvitav kui see ka pole: sageli just väikesed ja vaesed riigid peavad ülal suurriike?!

Ettekandele järgnes paneel, kus moderaatoriks oli Arvi Hamburg, kellele sekundeerisid Raul Eamets, Tõnu Kaljuste, Jaak Jõerüüt, Valdur Mikita ja Ivar Raig. Mõlema paneeli lõpus toimus dialoog auditooriumiga, kus aktiivselt osales aupresident Anders Wijkman.

Lõppsõna ütles ERK president Andres Tarand, kes tänas juhatust ja kõiki ettekandjaid ning soovis Eesti Rooma Klubi liikmetele jõudu nende edasises töös.

Peale seda toimus ERK aastaraamatu esitlemine.

ERK Aastaraamat (ERKAR) 2018 “Mõõt või meelevald” ilmus CoR 50 aastakonverentsiks. Aastaraamatu artiklid on retsenseeritud eriala-asjatundjate poolt. Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ütleb aastaraamatu tagaküljel, et „selles kogumikus püütakse tuleviku paljude võimaluste seas aimata neid prognoose, mis võiksid reaalses elus saada teoks. Iga inimene, kes soovib oma toimetamistega meie tegelikkust mõjutada, võiks seda raamatut lugeda“.

Juubelikonverentsi teine pool käsitles ERK siseeluga seonduvaid küsimusi.

Eesti Rooma Klubi MTÜ üldkoosolek otsustas valida Eesti Rooma Klubi presidendiks energeetikateadlane Arvi Hamburg. Juhatusse valiti Arvi Hamburg, endine president Andres Tarand (klimatoloog), Juhan Telgmaa (põllumajandusteadlane), MaarjaVaino (filoloog), Margus Punab (arstiteadlane),  Ivar Raig (majandusteadlane) ja Agu Tamm (arstiteadlane).

Ando Leps,

Dr.sc.iur; Dr.habil.iur

Eesti Rooma Klubi liige

1 Kommentaar
  1. Kas 2 aastat ago
    Reply

    Edgari panust ei hinnatudki?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.