KENA rahvakohtumine Nõmmel

Keskerakonna Naiskogu KENA kogunes 11. detsembril Nõmme Majja linnaosa vanema Grete Šillise ja KENA presidendi Eha Võrgu kutsel. Osavõtjaid oli üle Tallinna, aga ka Maardust, kaugeim osavõtja sõitis kohale  Saaremaalt. Tore on mainida, et tulnud oli ka naisi, kes ei kuulu Keskerakonda. See ongi meie ürituste üks eesmärke – arutleda naisi kõnetavatel teemadel ja pakkuda välja probleemidele lahendusi, tutvustada seeläbi meie maailmavaadet ja Keskerakonna väärtushinnanguid. 

Sedapuhku arutleti hariduse ja huvihariduse, aga ka hariduslike erivajadustega laste hariduse ja huvihariduse, kaudu lõimumise teemadel. Teemasid aitasid juhtida ja kokkuvõtteid teha Gert Üprus-Sõnajalg ja Erna Podanjova. Sotsiaalvaldkonna teemal vedas arutelu Tiia-Liis Jürgenson ning tööhõive 50+ ning palgalõhe osas olid eestvedajaiks Reet Trei ja Grete Šillis. Õhtut modereeris Eha Võrk.

Kuna teemad olid põnevad, ei raatsinud kõrvale jääda ka meesterahvad. Nii oligi sedapuhku KENA üritusel kuulda ka meeste häält ning arvamust. Arutelud laudkondades olid sisukad, tulised ja tulemuslikud. Kõik kohaletulnud avaldasid oma arvamust ning üheskoos jõuti kirja panna mitmeid häid ettepanekuid.

Meie mureks on asjaolu, et Eesti naised saavad vähem palka kui mehed ning samas on naiste keskmine oodatav eluiga kõrgem kui meestel, mis omakorda loob olukorra, kus esmalt madalamat palka saanud naine saab tulevikus ka madalamat pensioni ja tõeliselt hätta jääb naine siis, kui abikaasa on lahkunud.  Muidugi peaks oodatav pensionireform olukorda leevendama. Ent probleem jääb senikaua kuni kestab palgalõhe.

Reaalse ja rakendatava lahenduse, kuidas riik saaks soodustada 50-aastaste ja vanemate inimeste tööhõivet, pakkusid Reet Trei juhitud laudkonna naised. Riigi poolt tuleks luua konkreetne süsteem ja rahaline kompensatsioon ettevõtjatele, kes eelistaksid töölevõtmisel soliidses eas töötajaid. Kasu oleks mitmesugune: töötuid vähem, seega ka toetuste maksmise osakaal väheneb; inimeste vaimne ja füüsiline tervis oleks oluliselt parem, seega väheneksid kulutused tervishoiule ning rakendatud saaks töötajate pikaaegsed kogemused (viimast kahjuks sageli alahinnatakse).

Haridus- ja sotsiaalvaldkonna küsimustes avaldati arvamust, et näiteks ülikoolis tuleks kehtestada alates teisest kursusest kohustus käia nädalas tööl 10 tundi (Taani praktika).

Häid ja edasiviivaid ideid oli palju, ning kellel tekkis huvi, saavad nendega büroos tutvuda.

Tavaks on saanud, et KENA ürituste lahutamatuks osaks on ka meelelahutuslikum pool. Et on jõuluootuste-aeg, siis pärast ideekorjet valmistasimegi peapäkapikk Signe Tiitso juhendamisel päkapikusussi-trühvleid.

Tänan kõiki osavõtjaid ja laudkondade juhte ning soovin kõigile kaunist jõuluaega oma lähedaste seltsis!

Eha Võrk, KENA president

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.