Virk minek ja vaevane naasmine

Konverentsil „Ülemaailmne eestlus aastal 2030“, mis peeti Tallinnas Toompeal 6. detsembril, tõusid Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni eestvõttel eredalt fookusesse meetmed, mille najal hoida välismaal elavate eestlastega ühendust äratamaks neis soovi Eestimaale tagasi kolida. Kõneldust jäi kõlama, et Eesti diasporaa värskemaid liikmeid lähemates maades vaevab ebalemine „Kodu, kas ja kuidas võtad meid vastu?!“.

Välismaalt tasuvamat ja kenamat tööjärge otsinuid tundub mõnikord pidurdavat Eestisse tagasi tulemast naabrite ja sugulaste või niisama-tuttavate peaaegu et parastav avalik arvamine, et paremate võimaluste otsijad pole võõrsil hakka saanud, on osutunud hädavaresteks.

Näiteks tuuakse, et eriti Soomes (küllap mujalgi) töökoha ja elupaiga leidnute kahevahelolekut – tulla või mitte tulla tagasi? – väljendavat see, et suur enamik eelistab omaenda eluaseme soetamisele üürikorteris elamist.

Sellest tuleks järeldada: äraläinutesse ja nüüd naasta soovijatesse tuleks suhtuda kõigiti leebemalt, julgustamaks „kadunud poegi ja tütreid“ kodumaale tagasi tulema. Eriti kui siin on palgaolud paranenud või muid plusse lisandunud. Paraku tuleb naasnuil ja nende pereliikmeil mõnikord kurvalt kogeda sedagi, et Eestis rakendatavad seadused, määrused jms võivad toimida tagasitulejate (sealhulgas ka koolilastest pereliikmete) suhtes lausa parastavalt  – otsekui tõepoolest oleks  kehtima pandud kuri suhtumine „Kes juba läinud, olgu uue eluga rahul!“

Ühesõnaga: eestlastel, kes oma rahvast ja kodumaast hoolivad, jätkugu kõigi eestimaalaste suhtes rohkem ühtehoidmist ja mõistvust nii praegu kui ka edaspidi. Tagasirännet Eestisse hakkavad üha suuremas ulatuses  tagama siinsete palgatasemete tõus ning töökeskkonna ja -kultuuri jätkuv paranemine, nenditi konverentsil.

Konverentsist osavõtjaile pakkus huvi Riigikogu Toimetiste mahukas väljaanne „Eesti rahva tulevik“, mis juba esikaanel rõhutab: „Eesti rahva tulevikuväljavaated olenevad igast inimesest ja ühiskonna oskusest inimeste andeid arendada ja rakendada. Riigikogu on algatanud uuringud ja arutelud, et kujundada terviklik poliitika ja abinõud, mis tagavad rahva elujõu ja kestmise.“

Tiit Maksim

2 kommentaari
 1. uskmatu 2 aastat ago
  Reply

  Miks peaks üks välismaal korralikult hakkama saav,normaalsete töötundiga teenitava normaalse palga juurest tulema siia ? Peale selle on seal ka kindlustatud pension,mitte mingi toimetuleku toetus.
  Siin kus poliitikud kisklevad riigipiruka ümber,et saada raha jägamine enda kätte ise omamata vähematki aimu kuidas raha juurde tekitada.Teeme reforme reformi enda pärast-haldusreform on nagu Krõlovi valmist võetud jne.Tõstame makse ise lauldes igaüks omal viisil “kui hästi me elame ja kui õnnelik on Eesti rahvas”.
  Toompeal autasustame ja kiidame ennast kui hästi me NATO abiga kaitseme ennast jne.

 2. Eestluse 2 aastat ago
  Reply

  tulevik saab toetuda ainult Eestis toimuvate kaitselahingute edukusele igasuguste pedestajate ja islaamistajate vastu. Praegu on kahjuks võltsriigikogu koosseis eestlusevaenulik, jääb üle loota, et tiblad ja tiblastunud eestlased jäävad valimisel alla ning nende võimuosa väheneb märgatavalt. Muidu pidu ja trall eestluse laipadel jätkub.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.