Valitsus on olnud tegevusprogrammi täitmisel edukas

2018.12.20_valitsuse ühispilt_Foto: Renee Altrov (Riigikantselei)

Valitsus on kahe aasta eest kokku lepitud tegevusprogrammis täitnud detsembrikuu lõpuni plaanitud ülesannetest pea 94 protsenti ehk 342 ülesannet 365st.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus lähtunud oma tegevuses valitsusliidu kokkuleppest. “Oleme muutnud paremaks avalikke teenuseid, teinud otsuseid ebavõrdsuse vähendamiseks ning pidanud oma töös ja otsustes silmas kogu Eesti arengut. Samuti on valitsus keskendunud Eesti inimeste turvalisuse ja riikliku julgeoleku tõstmisele nii siseriiklikus kui ka üleilmses plaanis,” ütles Ratas.

Põhimõttelisemate otsustena tõi peaminister välja tervishoiu rahastamise suurendamise, et parandada arstiabi kättesaadavust ja vähendada ravijärjekordi. Samuti tõi ta esile Eesti pensionisüsteemi muutmise solidaarsemaks ja jätkusuutlikumaks.

“Meile on väga oluline, et inimestele kõige lähemal olev valitsustasand ehk kohalikud omavalitsused oleksid võimekad nii rahaliselt kui ka pädevuselt. Selleks uuendasime halduskorraldust,” märkis peaminister. Valitsuse kõige olulisem maksupoliitiline otsus oli tema sõnul maksuvaba tulu reform, mille eesmärk on vähendada sissetulekute ebavõrdsust ning langetada madalamat ja keskmist tulu teenivate inimeste maksukoormust.

Lisaks on valitsus tõstnud mitmetes riiklikult olulistes valdkondades palka: päästjatel, politseinikel, õpetajatel, kultuuri- ja sotsiaaltöötajatel, samuti suurendanud peretoetusi ning langetanud teisi Eesti kestvust garanteerivaid otsuseid. Seejuures on järgmise aasta kaitse-eelarve Eesti ajaloo suurim.

Taust
Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 23. novembril 2016. Oma otsustes ja tegevustes lähtub valitsus valitsusliidu lepingus kokku lepitud suurtest eesmärkidest: edendada kestlikku majanduskasvu, kasvatada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Kokku on valitsuse tegevusprogrammis ligi 400 ülesannet.

Link valitsuse tegevuste ülevaatele (Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi täitmisest 2018. aastal): https://www.valitsus.ee/sites/default/files/valitsuse_tegevusprogrammi_t… (PDF)

1 Kommentaar
  1. Kui 2 aastat ago
    Reply

    eesmärgik soli rahvast veelgi rohkem lüpsta, siis peaks plaan olema täidetud isegi üle 100%.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.