Jõustus uus maaparandusseadus

Foto: Urmas Luik/Scanpix
 1. jaanuaril 2019 jõustus eelmise aasta maikuus vastu võetud maaparandusseadus, mis reguleerib maaparandussüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist ning olemasolevate süsteemide hoidu ja toimimist.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Eesti geograafilist asendit arvestades maaparandus möödapääsmatu: „Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks pool maatulundusmaast liigniiske ning selle sihtotstarbeline kasutamine seetõttu oluliselt raskendatud.“

Seadus kohustab maaomanikke maaparandussüsteeme korras hoidma, sest ühel süsteemi osal hoiu tegemata jätmine põhjustab paratamatult probleeme teistel süsteemi osadel ehk mõjutab teiste kinnisasjade omanikke. Maaparandussüsteemide toimimise ja hoiu tegemise tagamiseks kehtestati maaparandussüsteemide eesvooludele kaitsevöönd.

Seadusega muudeti maaparandusühistute kehandit, mistõttu tuleb senised mittetulundusühingud 2019. aasta jooksul eraõiguslikeks juriidilisteks isikuteks reorganiseerida. Seaduse rakendussätetes  kavandati paindlik õigusraamistik varem ehitatud maaparandussüsteemidele kasutusloa andmiseks ja maaparandussüsteemide registris registreerimiseks.

Uues seaduses on suurendatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate heaks töötavate spetsialistide vastutust. Nad teevad asjakohase erialase töö kas ise või peavad selle üle kontrollima, samuti peavad nad kinnitama oma õiguslikku seotust ettevõtjaga. Vastutavatele spetsialistidele on kehtestatud kohustus iga viie aasta tagant osaleda täienduskoolitusel.

Maaparandusseadus ja selle rakendusaktid Riigi Teatajas

2 kommentaari
 1. Ei 3 aastat ago
  Reply

  viitsi Riigi teatajast seda umbluud lugeda, niigi on selge, et jutt ei käi uutest torupanekutest ja kuivenduskraavidest, vaid välisest pildist. See aga eitab millegi uue loomist ja maade kuivendamist. Pealegi on paljud kunagiste EPT-de uudismaad tänaseks lastud võssa kasvada (tean seda Virumaalt ise, sest olin seal tööl Vorstis, Kärus, Lasinurmes, Pikeveres, Rakkes, Edrus, Äntus, Irlas, Simunas, Lahus, Piibes, Lammaskülas), sest Tallinnast mujale ju ei näe.

 2. ? 3 aastat ago
  Reply

  Las loodus toimib omatahtsi. Nii on igati parem. Oma mürgipõllud pange parem üldse kinni.
  AGA NEED MAAPARANDUSKRAAVID ON KAEVATUD IKKA KURADI LOLLAKALT. KRAAVISERVAD JÄRSUD JA TIHTIGI ÜLAOSA VAAT ET SISSEPOOLE JA SÜGAVAD. NO EI SAA SEST VÄIKSEMAD LOOMAD JA LOOMALAPSED ÜLE. ERITI KUI TALVEL JÄÄTUVAD, LUND TÄIS VÕI JÄÄST LÄBI VAJUDA. OLEN ISEGI SIPUTANUD SELLISTES PÄRIS HULK AEGA.
  ENNE MÕTLE, SIIS TEE. VÕI ON SEE JAHIMEESTE RÕÕMUKS VÕI HOIAB MÕNE KOPATÄIE KOKKU.?
  KES KONTROLLIB? NIKTO !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.