Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kõne erakonna valimiskonverentsil

Jüri Ratase kõne erakonna valimiskonverentsil.

Austatud Keskerakonna volikogu liikmed!

Lugupeetud Riigikogu kandidaadid!

Head ajakirjanikud ja külalised!

50 päeva, kallid sõbrad. Täna on jäänud Riigikogu valimisteni kõigest 50 päeva. Eelhääletamine maakonnakeskustes ning elektrooniline hääletamine algab aga juba 40 päeva pärast. Sporditermineid kasutades – kõik erakonnad on jõudmas finišisirge algusesse ning lõpp juba peaaegu paistab.

Te küsite, kes juhib? Aus vastus on – ma ei tea. Veel täpsemalt öeldes, keegi ei tea. Üks arvamusuuring lubab esikohta Reformierakonnale, mõned teised meile. Valimispäeva õhtul ei maksa aga reitingunumbrid arvamusuuringutes mitte midagi. Need on nagu soojenduskatsed, mis annavad parimal juhul veidi aimdust, mis vormis keegi parasjagu on. Täna pole veel midagi otsustatud. Meil ega ühelgi teisel erakonnal pole mitte ühtegi häält.

Iga viimane kui valija, iga viimane kui hääl tuleb alles järgmiste nädalate, päevade ja tundide jooksul välja teenida. See on töö, mida peame me kõik nüüd järgmised 50 päeva hoolega tegema.

Riigikogu valimisteni jäänud seitsme nädala sees pole enam ühtegi puhkepäeva. Meid ootavad ainult tööpäevad. Aga ärge heitke meelt – see töö ei ole raske ega väsitav. Vastupidi, see on positiivne ja innustav. Eestimaa elanikega suhtlemine, oma mõtete jagamine ning nende kuulamine on alati tore, meeldiv ja head emotsiooni pakkuv.

Kohtume me inimestega siis tänavatel, turgudel ja poodide ees, bussipeatustes, kaubanduskeskustes ja kortermajade trepikodades või sootuks sotsiaalmeedias ja mujal internetiavarustes.

Igatahes ootavad meid kõiki 50 tempokat ja tujuküllast tööpäeva. Iga järgmine päev viib meid 2% võrra lähemale või kaugemale valimisvõidust. See aga sõltub juba meist endist. Mina usun, et kasutame jäänud aega maksimaalselt hästi ja asjalikult. Keskerakond läheb Riigikogu valimisi võitma inimeste muresid kuulates ning neile lahendusi pakkudes. Selleks peame olema kõige aktiivsemad ja märkavamad.

Täna astume mitme olulise sammu võrra edasi. Võtame vastu põhjaliku ja terve Eesti elu edasiviiva valimisplatvormi. Samuti kinnitame 125-liikmelise võistkonna, kes valimislahingusse läheb. Keskerakonnal on palju häid mõtteid, kuidas muuta Eestit sidusamaks, jõukamaks ja õiglasemaks. Ja meil on tugev ning ühtehoidev meeskond, kes ei lähe valimistele niisama osalema, vaid Riigikogu valimisi veenvalt võitma.

Austatud erakond!

Juba pikemat aega otsivad mitmed arvamusliidrid, ajakirjanikud ja paljud poliitikud Riigikogu valimiste põhiteemat. Nii nagu oleme ikka otsinud Eesti Nokiat. Mõni räägib majandusest ja maksudest, teine välispoliitikast ja julgeolekust. Osad keskenduvad keskkonnale ja kultuurile, mitmed tervishoiule ja sotsiaalvaldkonnale.

Uued tulijad lubavad aga pikka plaani ning heidavad vanadele olijatele ette selle puudumist.

Valimiste põhiteemat pole suutnud seni keegi kehtestada ning paljud kardavad, et seda seekord ei leitagi. Mulle tundub, et olukord on tegelikult hoopis lihtsam.

Meie ees seisab ainult üks põhimõtteline valik – edasi või tagasi? Kas liigume edasi õiglasema, tugevama ja hoolivama riigi suunas või läheme tagasi Reformierakonna valitsusaega?

Kas panustame tervishoidu ja ravijärjekordade lühendamisse või ütleme, et tervis sõltugu inimese rahakotist?

Kas toetame põllumajandust ja kohalikku elu või ütleme, et küll turg paneb kõik paika?

Kas tõstame madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulekuid või keskendume ainult kõige jõukamate heaolule?

Kas laiendame tasuta kvaliteetset ühistransporti või ähvardame selle hoopis kinni panna?

Ja kas ütleme ausalt välja, et Eestimaa eakad väärivad erakorralist pensionitõusu või lollitame vanureid tühjade loosungitega?

Riigikogu valimiste võitja ei moodusta üksinda järgmist valitsust, aga määrab paljuski suuna, kuhu Eesti riik liigub. Kas edasi õiglasema riigi suunas või tagasi sinna, kust tulime?

Keskerakonna jaoks ei ole valimiste võitmine eesmärk omaette. Meie jaoks on valimisvõit määrav, sest soovime ehitada tugevat, hoolivat ja kasvava rahvaarvuga Eesti riiki. Õiglast riiki, kes hoiab kõiki oma inimesi, mitte ei vastanda siinseid kogukondi. Riiki, kes seisab igaühe heaolu ja võrdsete võimaluste eest. Riiki, kes ei jäta kedagi maha.

Eesti Keskerakonna meeskond on saavutanud viimase kahe aasta jooksul valitsuses palju olulisi eesmärke, kuid poliitika on maraton, mitte sprint. Täna oleme me alles pikema teekonna alguses ning seatud siht on veel kaugel. Töötame edasi, et pakkuda kõigile Eestimaa inimestele parimat võimalikku olevikku. Ja pingutame veelgi enam selle nimel, et tagada oma lastele ja lapselastele helge, võiks lausa öelda parim tulevik.

Kallid aatekaaslased!

Keskerakonna juhitud riik vaatab lootusrikkalt tulevikku, kuid meie ees seisab väga palju tõsiseid väljakutseid. Arstiabi järjekorrad on jätkuvalt liiga pikad ning palgad ja pensionid madalad. Ühiskonnas valitseb lubamatult palju vaesust, ebavõrdsust ja tõrjutust. Kahjuks ka viha ja vägivalda. Just seetõttu oleme seadnud oma kandvaks eesmärgiks õiglase riigi ehitamise kõigile.

Õiglane riik seisab iga lapse, iga perekonna ja iga eaka eest. Kõigi tööinimeste ja ettevõtjate eest. Õiglane Eesti tagab oma inimestele kättesaadava arstiabi, kodulähedase ja kvaliteetse hariduse ning väärika palga ja pensioni.

Õiglane riik toetab kohalikku elu ja maapiirkondade arengut, sest kogu Eesti peab elama. Õiglane Eesti on turvaline ja euroopalik riik.

See on tuleviku Eesti, kuhu soovime jõuda. Meie suurte eesmärkide saavutamiseks ei aita eilsed lahendused. Mõne inimese mälus võis ju Reformierakonna ajal olla muru rohelisem ja taevas sinisem, aga tegelikult olime vaesem, lõhestatum ning kahaneva rahvaarvuga riik.  Keskerakond ei lase Eestit tagasi pöörata! Meie lähme edasi ning kutsume kõiki Eestimaa inimesi endaga kaasa.

Keskerakonna jaoks ei ole „õigeid“ ja „valesid“ eestimaalasi. Meie jaoks ei ole rohkem ja vähem väärtuslikke inimesi. Hoiame kõiki perekondi, tublisid tööinimesi ning väärikasse ikka jõudnud pensionäre.

Me võime uhkusega tõdeda, et nii 2017 kui Eesti Vabariigi juubeliaasta 2018 olid Eesti jaoks head aastad. Tänu meie tublidele inimestele ja ettevõtjatele kasvasid nii meie majandus, palgad kui ka pensionid. Aga Eesti ees seisab veel palju tööd. Mõne aastaga pole võimalik tasa teha aastakümnete jooksul kuhjunud ebavõrdsust ja ebaõiglust.

Meie riik liigub viimaks õigel kursil ning nüüd tuleb üheskoos edasi minna mitmete oluliste algatustega:

–         Meie eesmärk on lühendada ravijärjekordi poole võrra, et tõsta rahva tervist ning tervena elatud aastaid. Arstiabi peab olema üle Eesti kättesaadav igale inimesele.

–         Soovime tõsta esimese ja teise lapse toetuse saja euroni ning suurendada lasterikaste perede toetusi. Meie ettepaneku kohaselt saaks kolmelapselised perekonnad kokku 800 eurot peretoetusi.

–         Toetame tasuta ja kvaliteetse ühistranspordi arendamist kogu Eestis. Seejuures oleme seisukohal, et kõik Eestimaa inimesed peavad saama tasuta Tallinna ühistransporti kasutada.

–         Peame hädavajalikuks erakorralist pensionitõusu, et aidata meie vanemad ja vanavanemad vaesusest välja. Samuti tuleb tagada igale abivajajale hooldekodu koht. See on riigi väärikuse küsimus.

–         Seisame õiglase euroopaliku astmelise tulumaksu eest, kus jõukamad panustavad rohkem ning madala ja keskmise sissetulekuga inimesed vähem.

–         Jätkame vajalike palgatõusudega hariduse, kultuuri ja siseturvalisuse valdkonnas. Meie kõigi heaolusse ja turvalisusesse panustavad inimesed väärivad õiglast palka.

–         Toetame eakatele täiendava 250-eurose tulumaksu vabastuse kehtestamist, et keskmine vanaduspension püsiks maksuvabana. Kokku oleks pensionäride maksuvaba tulu kuni 750 eurot.

–         Viime ellu laiapõhjalise riigieelarve revisjoni. Meil tuleb üle vaadata kõik riigi tulu- ja kuluallikad ning ühiselt otsustada, mis on enam lisaraha vajavad valdkonnad. Kindlasti saame seejuures vähendada tarbetuid kulutusi, asjatut dubleerimist ja bürokraatiat.

Head erakonnakaaslased, need on vaid mõned konkreetsed näited, mida soovime valitsuses järgmise nelja aasta jooksul ära teha. Õige pea saate ka põhjalikuma ülevaate meie valimisplatvormist. Keskerakonna tegevuskava seisab kogu Eesti tervikliku arengu eest, aitab vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust ning tõsta meie perede kindlustunnet tuleviku suhtes.

Lugupeetud kaasteelised!

Täpselt nii, nagu vaatame riigina lootusrikkalt tulevikku, tuleb meil ka erakonnana jätta kunagised varjud otsustavalt selja taha.

Keskerakonna lähiajaloos on mitmeid seiku ja perioode, mille üle keegi meist uhkust ei tunne. Kunagiste skeemide, garantiikirjade ja läbimõtlemata otsuste tõttu oleme siiani keerulistes kohtuvaidlustes. Meil on tulnud maksta kallist hinda ning oleme pidanud isegi oma pikaaegse kontori võlgade katteks ära müüma. Meil kõigil tuleb õppida erakonna vastuolulisest minevikust.

Peaministrierakonnana peame olema enda suhtes eriti nõudlikud. Seda mitte ainult rahaasjade läbipaistval korraldamisel, aga erakonna ehitamisel laiemalt.

Ükski meie valija ega liige ei soovi lugeda lehest, et tema erakonda on jõudnud mitmeid kriminaale. Seetõttu otsustas Keskerakonna juhatus täna hommikul 14 kehtiva kriminaalkaristusega inimest erakonnast välja arvata. Palun kõigil piirkondadel hoolsamini kontrolliga iga uue liituja tausta.

Kallid kandidaadid ja toetajad!

Miks ma räägin meie edusammude kõrval ka keerulisematel teemadel? Sest soojendusvoorud on läbi ning nüüd algab päris võistlus. Keskerakonna valimisnimekiri saab täna kinnitatud ning platvorm vastu võetud. Järgmisel viiekümnel päeval ei saa me endale lubada ühtegi viga ega tegemata jätmist, vaid peame hoogu juurde koguma.

Mäletate, et veel mõne aja eest olid levinud neljakäigulised autod. Elu on edasi liikunud ning nüüd on paljudel automaat- või kuue käiguga manuaalkäigukast. Head sõbrad, seni oleme me sõitnud keskmise tempoga ja neljanda käiguga. Nüüd on aeg panna sisse viies ning õige pea ka kuues käik.

Kindlasti ei kutsu ma kedagi üles kiirust ületama ega inimestest mööda kihutada. Vastupidi, vajame järgmist käiku, et jõuda valimisteni jäänud viiekümne päeva jooksul ka kõige kaugema metsatuka taga olevasse viimasesse tallu. Iga Eestimaa inimeseni!

Mitte keegi ei paku meile kandiku peal valimisvõitu ega eesmärgiks seatud kolmekümne nelja kohta Riigikogus. Väärime võitu ainult siis, kui oleme kõigist teistest töökamad ning suudame ühiskonda veenda, et just Keskerakond pakub Eestile parimat tulevikku.

Me ei lähe valimisvõitlusesse konkurente ründama, kedagi laimama ega vaenu, libauudiseid ja hirme külvama. Me lähme oma programmilisi seisukohti selgitama ja kaitsma ning meie senised saavutused ja valimisplatvormi lubadused on siinkohal kõige olulisemad tööriistad.

Keskerakond teab, et meil on ainult üks Eesti. Peame hoidma ja väärtustama iga oma inimest, sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest, elukohast või sotsiaalsest staatusest.

Taotleme valimisvõitu, et ehitada tugevat, sidusat ja jõukat riiki kõigile. Õiglast riiki nii neile, kes on meie valijad ja toetajad, aga ka kõigile neile, kes kannavad meist erinevat maailmavaadet.

Austatud erakond! Head kandidaadid!

Mina usun Keskerakonna edusse! Ma usun meie meeskonda ja meie eesmärkidesse. Olen kindel, et ühiselt pingutades ning üksteist toetades saame valimispäeva õhtul oma erakonna ja kogu Eesti üle uhkust tunda.

Jõudu Keskerakonnale!

Jõudu Eestile!

1 Kommentaar
 1. to kõneleja 2 aastat ago
  Reply

  HOOLDEKODU EI OLE MITTE RIIGI VÄÄRIKUSE KÜSIMUS !!!
  KODUTEENINDUS JA KODUPÕETUSVÕRGUSTKU LOOMINE ON KERGENDUS + TÖÖKOHAD-
  KÕHEDAKS VÕTAB KUI MEID, EAKAID, TAHETAKSE KÄTTE MÄNGIDA HOOLDUSFIRMADELE.ISEGI SIIS, KUI ME VEEL TÄISLOLLID EI OLE. KUST ALGAB DEMENTSUS, ?
  MEIE NOORTE JA KESKEALISTE HULGAS ON KÜLLAGA MADALA INTELLEKTIGA jA EMOTSIONAALSE INTELLIGENTSPUUDEGA ISIKUID. NAD KÄIVAD TÖÖL, TIHTILUGU ISEGI JUHTIVATEL KOHTADEL…
  MIDA NENDE TEGEVUS AGA KAASA TOOB …
  MEENUTAGE 90 a. hr. ELMAR SAAGI, TEMA VESTLUSI “ÖÖÜLIKOOLI” SAATEST: TEMA INTELLIGENTSUS ,NII EMOTS. KUI TAVALISELT MÕÕDETAV IQ ÜLETASID TIHTI TEDA KUULAVAID ÜLIÕPILASI jt. TEADUSEINIMESI, KULTUURIRAHVAST – NAD EI SUUTNUD ALATI PIKKA AEGA TEMA NALJASELE PIHTA SAADA…
  VANUS EI TEE INIMEST DEMENTSEKS. HAIGUS TEEB,MIS TULENEB SAASTUNUD KESKKONNAST IGAS MÕTTES. AUTOMAATSELT EI SAA JÄRELDADA, ET VANA INIMENE ON LOLL JA TA TULEB HOOLDEKODUSSE PISTA. KAS TAHAB VÕI MITTE. TEMA ELUTINGIMUSI TULEB PARANDADA KODUS- LÕPUNI. TULEB SISSE VIIA PAINDLIK ABISÜSTEEM JA MUUTA SUHTUMISI PÕLGLIK-ÜLEOLEVALT VAENULIKUST-VÕIMUKAST HOOLIVAKS, AUSTAVAKS, EMPAATILISEKS. TUNDUB , ET MEIE INIMESED SELLEGA TOIME EI TULE. SIIS TULEBKI NEID TELLIDA SEALT, KUST USUNDID JA KASVATUS ON MUUTNUD NAD LAHKEKS JA TEENISTUSVALMIKS VANADUSE EES.
  TEIE FLIRT HOOLDUSASUTUSTEGA MULLE EI MEELDI. MITTE SELLEKS EI TULE TÕSTA PENSIONEID, ET NEED KANTIDA HOOLDUSÄRIKATE TASKU. VÄLJAMAA HOOLDUSASUTUSTE KLIENDID_PATSIENDID EI TAHA NEIS OLLA. NELT OODATAKSE SEDA JA NAD ON HARJUNUD OOTUSI TÄITMA. EESTI VÕIB OLLA JA SAAB OLLA ALTERNATIIVIKS, KUID SELLEKS ON MEIL VAJA IMPORTIDA TEISTSUGUSTE SUHTUMISTEGA INIMESI.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.