Vaatamata keerulistele ilmastikuoludele piimatoodang Eestis suurenes

Foto: Tiit Koha/Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumis valminud põllumajandussektori 2018. aasta kolmanda kvartali ülevaatest selgub, et keerulised ilmastikuolud pakkusid väljakutseid, mis vajasid leidlikke lahendusi.

„Hea uudis on, et vaatamata põuaga kaasnevatele probleemidele piimatoodang Eestis suurenes. 2018. aasta 9 kuuga toodeti Eestis 610,6 tuhat tonni piima ehk 2,8% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. „Toodangu kasv tulenes suurenenud produktiivsusest, kuid tuleb silmas pidada, et ka piimalehmade arv oli 2018. aasta esimesel poolel suurem, kui aasta varem.“

Nii Eestis kui ka teistes EL liikmesriikides piima kokkuostuhinnad III kvartalis kerkisid, kuid jäid siiski madalamaks eelmise aasta sama perioodi hinnatasemest.

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli põllukultuuride kasvupind kokku 668,9 tuhat hektarit, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,9 tuhande hektari võrra suurem. Eestis oli 15. septembri seisuga koristatud 96% teravilja, 93% kaunvilja, 58% kartuli ning 85% rapsi ja rüpsi kasvupinnast.

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati Eestis 2018. aasta 30. septembri seisuga 259 tuhat veist, 305 tuhat siga, 88 tuhat lammast ja kitse ning 2358 tuhat lindu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kõige enam suurenenud lindude ja sigade arvukus vastavalt 9% ja 5%. Veiste arvus suuri muutusi ei toimunud (+1%). Samal ajal lammaste ja kitsede arv vähenes 6%.

2018. aasta lühiajastatistika alusel põllumajandusettevõtete müügitulu 2018. aasta III kvartalis kasvas 6%, kuid ei katnud kogukulusid, mistõttu puhastulu jäi madalamaks kui 2017. aasta III kvartalis.

Põllumajandussektori 2018. aasta III kvartali ülevaade

1 Kommentaar
  1. Võib 3 aastat ago
    Reply

    oletada, et kogutoodang ulatub üle 800 tuhande tonni, kuid millal me saavutame 1988.a taseme? Miks selle allaviinud ei vastuta?
    Ja ikkagi, kuigi 1920-1930ndatel toodeti piima palju vähem ja mitu korda vähem ka vissi kohta, arvan, et väikeses talulaudas ja rohumaal olid tollased vissid õnnelikumad kui praegu, kui neid sageli terve suve välja ei lastagi (näen seda isegi sageli, kuid loomakaitsjad ja Tarmo ei liiguta lillegi), vaid peavad leppima etteantava söödaga. Et persse see lehm, tähtis on piim ja selle eest saadav papp!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.