Juhtkiri: „Õiglane riik kõigile!“

Endel Poom vasakul.

Endel Ploom, õigusteadlane

„Õiglane riik kõigile!“ – ilusamat ja targemat deviisi ei ole ega saagi olla enne valimisi. Loodan vaid, et see ei kujuneks üksnes valimiseelseks lubaduseks ja et sellel on ka konkreetne sisu ning et sellise lubaduse elluviimine saab Keskerakonna ja riigi poolt garanteeritud. On ju varemgi ja isegi seadusega keelatud reformidega tekitada uut ülekohut, kuid praktikas tekitati massiliselt ülekohut sundüürnikele. Kuigi ometi oli sellise ülekohtu tekitamise võimaluse eest eelnevalt hoiatatud kõrgel parlamendi tasemel! (Jüri Raidla, Mihkel Oviir, Erik Eret, Jaak Allik: 8. ja 10. mail 1991; vt rmt. 2012, Kodu ja õiglus, lk 21–22)

Sellise ülekohtu olemust on käsitletud mitmetel teaduskonverentsidel ning neil teemadel on kirjutatud palju artikleid, on olnud esinemisi raadios ja televisioonis ning on tehtud filme, kuid midagi pole muutunud – ülbe ülekohus kestab ja nagu irvitab näkku oma ohvritele ning õigusriigile Eestis.

Kesknädala juhtkirjas „Sundüürnikud nõuavad oma õigusi“ (26. märtsil 2014) avasin lühidalt ka neile üürnikele osaks saanud ebavõrdse kohtlemise olemust: „Kui tahame kunagi õigusriigiks saada, siis tuleks riigil sellistele paljaksröövituile kompenseerida seaduse järgi tehtud kahjud.“ Asjatundjad-juristid said juba omandireformi aluste seaduse vastuvõtmisel 13. juunil 1991. aastal aru, mis läks valesti. Meenub Ülo Uluotsa hinnang: ”Me rikkusime ära ilusa asja ja vajaliku seaduse.“

Keskmõte: Keskerakond ja Tallinna linnavõim on kogu aja jooksul mõistnud sundüürnike probleeme ning oma võimaluste piires osutanud praktilist abi.

Teadlaste osalusest ja panusest omandisuhete ümberkujundamisse Eestis annab ülevaate Tartu Ülikoooli emeriitdotsent Peeter Kask, kes tollal ka ise osales omandiseaduse eelnõu koostamisel, oma monograafias „Asjaõigusliku mõtte arengust Eestis. Kriitiline analüüs“ (Tartu, 2011). Määrav tähtsus edasise jaoks oli aga sündmustel, mille kohta Kask kirjutas: “Nii sai alguse võimu ja vaimu avalik vastasseis tsiviilõigusalases õigusloomes.” (lk 162)

Riigikogu stenogrammidele tuginedes on võimalik jälgida omandireformi õigelt rajalt hälbimise käiku. Näiteks „Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seaduse“ arutelul 12. jaanuaril 1993. a. Riigikogu istungil rääkis Liina Tõnisson: „Minu arvates aetakse siin kõnepuldis täna segamini tagastamine ning võtmine ja andmine. Pange tähele, me räägime ju …varade tagastamisest. Andke andeks, need varad ei ole kunagi neile kuulunud. Neile ei saa midagi tagastada, neile saab anda. Neile antakse ja nad võtavad. Neile ei tagastata mitte midagi, järelikult ei ole tegemist ajaloolise õiglusega.“

Mõistes kujunenud kultuuriruumi deformatsioonide sügavust ja väljapääsu leidmise kogu keerukust, koostati Eesti Üürnike Liidu algatusel ja esitati 13. septembril 2016. a. Riigikogu esimehele Eiki Nestorile 5146 toetusallkirjaga petitsioon omandireformis tekitatud ülekohtu heastamise nõudega. Lisatud oli ka juristide koostatud seaduseelnõu kavand „Omandireformi läbiviimisel tekkinud kahju hüvitamise seadus“.

Keskerakond ja Tallinna linnavõim on kogu aja jooksul mõistnud sundüürnike probleeme ning oma võimaluste piires osutanud praktilist abi. Nii ongi ehitatud sotsiaal- ja munitsipaalelamuid, kuhu oma kodust välja tõstetud või majanduslike survemeetoditega välja surutud sundüürnikud leidsid eluruume.

8 kommentaari
 1. Mul 2 aastat ago
  Reply

  ainult üks küsimus: miks pole keskbande enam kui 2 aasta jooksul kõigile kuulutatud õiglust ja õiglast suhtumist seadustesse valanud? Nagu kiusuks oodati, et vahetult enne valimist taas pröökama ja lubama hakata. Lootuses, et ehk saab kellegagi valitsust moodustades need lubadused taas maha matta ja teist süüdistada.
  Kui keegi räägib aastakümneid õiglusest, siis peaks tal ka tagataskus olema terve paks pakk vastavaid seadusi, mis selle ka tagavad. Kus need nüüd on? Jurka kraaksus ka enne pedede ja isamaaretturitega valistuse moodustamist, et tema on peakolu täis häid mõtteid. Kus need on? Ja kas neid üldse oligi? Või on kunagi olema solnud? Täitis vaid Edgari suuniseid, oma aju aga üha kängus.
  Ja mida tähendab see ÕIGLUS täna ja tulevikuks? Kus on kindel tegevuskava, millal mingi eelnõu esitatakse või vana tühistatakse või õiendatakse? Millised on tähtajad, kes vastutab ja kuidas, kui see eelnõu ei lähe läbi? Miks mitte ükski keskahv ei tule sellise kavaga välja? Äkki midagi taolist peale möla polegi? Miks peaks põhulõugu uskuma ja toetama?

 2. Jane 2 aastat ago
  Reply

  Loosung on hea ja veel parem on teadmine, et Keskerakonna poliitikud püüavad teha kõik, mis võimalik inimeste heaks. Neid valitakse töötulemuste jörgi, neil pole vaja laimata ega halvustada teisi nagu teevad seda reformierakondlased.Kuidagi peab hääli saama kui töötulemusi pole. Mis töötulemustest saabki rääkida kui Reformierakonna valitsemise ajal vaesus aina kasvas, isegi arstiabisaamise võimalus kohapeal kaotati ära. Ega siin pole võimalik kõike üles lugeda, mida valesti tehti. Positiivseid lubadusi pole neil küll mõtet anda sest siis tekib küsimus miks nad oma valitsemise ajal seda ei teinud. Sotsid käituvad viisakalt ja tagasihoidlikult. Isamaa erakonda mul usku pole. Uutest erakondadest tean ma vähe. EKRE-st lootsin alguses rohkem, aga nad on liiga kärarikkad ja püüavad nii inimesi mõjutada. Oleks veel üks selline erakond nagu Keskerakond siis tõuseks meie elatustase kindlasti kõrgemale. Ta on juba nüüd tõusnud kõrgemale kui oli eelmiste valitsuste ajal. Me ju olime elatustaseme poolest päris lõpus. Reformierakonnal oli kunagi ka parem pool, aga siis haarasid võimu teised ja seadsid sisse Reformi tagatoa, kus töö asemel koostati valestsenaariume tublide inimeste kohta, laimati, õhutati vihavaenu ja igal teisel alatul moel puhastati endale teed võimule.

 3. Õiglane 2 aastat ago
  Reply

  riik keskbandet valinule, õiglasem riik keskbandiitidele ja kõige õiglasem riik keskbande klikile!
  Ma lihtsalt tõlkisin keskbande hüüdlause arusaadavasse vormi.

  • aaaa 2 aastat ago

   Ei, vaja on päris õiglast riiki kõigile.
   Seni on kogu “õiglus” läinud ainult Laari-Ansipi bande ja nende järeltulijate taskusse!
   Olen artikliga täiesti nõus.

 4. Ыйглане 2 aastat ago
  Reply

  рийк кыйгиле! Muidu RAHVAS ei saa aru.

 5. Kas 2 aastat ago
  Reply

  see ongi see õiglane riik, kus võltsvalitsus pillub rahva raha miljonäride taskusse et nende asemel ralli korraldab?

 6. ÕIGLUS 2 aastat ago
  Reply

  …Ilus sõna kuid siin riigis tühi koor, mida kaunistatakse “hoolimise” hüüdlausega. See, mida tehti “õigluse” nimel paljude eestlastega (olid ju just eestlased need, kes ei saanud uusi kortereid, vaid pidid leppima vanades majades elamisega, mida siis aastakümneid remonditi ja “elus” hoiti ja mille “õiglane” Isamaa ära võttis, et need tagastada ka lehma lellepoegadele. Läheme nüüd edasi õiglusega—–:”Kas oli ja on ÕIGLANE jätta Eestisse tiuhandete kaupa siia tulnud, saadetud okupante, kuigi kõik Rahvusvahelised kohtud oleksid andnud õiguse nad tagasi saata, sinna kust tankide sabas siia saabuti, etnilise puhastuse ja rahvastiku koosseisu muutmiseks. Miks seda ei tehtud. Kas see oli ÕIGLANE? Nüüd oleme silmitsi ikkagi vene jätkuva ohuga, “georgi lintide”, vene lippude ja “POCCIJA!” rääkijatest linnalõhkujatega. Vene keele pealepressimisega, venelaste jätkuva siiatrügimisega. Arusaamatu, mida nad siit otsivad—-Tallinn lausa soodustab vene keele vohamist. Laulsime end näiliselt vabaks, kui seda habrast vabadust aitab seesama “õiglane” Keskerakond hävitada. Aga sundüürnikud ja okupantide tingimusteta siiajätmine —on igavene häbiplekk Laari lipul. Ja ometi on Hänni (sigaduse autor) endiselt “tegija”.

 7. nime ei ütle 2 aastat ago
  Reply

  MUL , sul on õigus, keskerakond on mandunud. otse kümnesse saates küsisid helmed mitmel korral keskide käest , miks te pole oma väljahõigatud lubadusi täitma asunud. aga nad on ju lausa taganenud, asunud seda RB rajama, rändelepet oli neil vaja, ja ma ei imestaks , kui homme saavad ka homod oma tahtmise.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.