Valimiste lähenedes

Foto: SIPA/SCANPIX

on loomulik, et erakondade valimispropaganda maht aina kasvab. Loomulik aga pole see, milliste vahenditega, milliste ebaausate nippidega üritatakse viimasel ajal üksteist üle trumbata.

Kui siiani jäeti valimiste finišisirgele ikka kõige priskemad trumbid, nagu kurikuulus russofoobia, Vene raha jt, siis nüüd ei piisa enam mitte isegi rändepaktist või Danske Panga ja Tallinna Sadama afääridest, vaid üritatakse valimisvõitu vormistada mitte enda positiivsete meetmetega rahva elujärje parandamiseks, mis oleks ju loomulik, vaid vastastele ära panna hoopis mingite „peenhäälestamistega“ (?!).

Võtame ühe näite. Keskerakond üritab ikka oma positiivsete meetmetega kaasata rahva enamust („Õiglane riik kõigile!“), et Eestimaa elu edendada. Näiteks see 500-eurone tulumaksuvabastus, mis kahtlemata kasvõi ühe väikese sammuna mõjub meie elanikkonna vaesemale poolele positiivselt, veidigi vähendades ühiskonna jõukama ja vaesema poole vahelise elatustaseme ja Euroopa Liidu ühe suurema palgalõhe kääre… Seda tulumaksuvabastust võib nimetada ka osaliselt astmeliseks tulumaksuks, kus väiksemapalgalisi säästetakse madalamal astmel 0-tulumaksuga.

Seda raevukamalt asus nüüd Reformierakond seda Keskerakonna positiivset meedet ründama, puhudes „peenhäälestuse“ õhupalli maksimaalsete jõududega ikka suuremaks, ja ikka vastupidisel põhimõttel – niigi jõukad veel jõukamaks, sest liiga olevat tehtud ultraparempoolsetele friedmanistidele… Ei mingit kodanikusolidaarsust, sest tublidelt kõrgeima pensioni saajatelt olevat ära võetud paar-kolmkümmend eurot… Seda, et Keskerakonna eestkostel seisab ees erakorraline pensionide tõus kõigile pensionäridele, ei tehta kuulmagi…

Samalaadne kriitika käib samuti aktsiiside kohta Eesti–Läti piiril, kuigi lätlased tulevad mõistvalt meile vastu, tõstes omi aktsiise ja olles solidaarsed meie joomarlusevastase võitluse suhtes. Meenub hoopis meie 17 aastat võimul püsinud valitsuse viimane suur toiduainete aktsiiside tõstmine, millega tekitati suurimat kahju just minipalgalistele, kes olid sunnitud kogu oma pisku tulu kulutama kõrgete aktsiisidega toidu ostmiseks. Suurepalgalised ei pannud sellist lisakulu tähelegi. Jah, see on tõsi, et piirikaubanduses liiguvad sageli suured summad, aga samas: kas keegi on kokku lugenud neid miljoneid, mida Eesti ettevõtjad aastakümneid teenisid Soome alkoturistidelt jne?

See juhtus Euroopas kunagi ammu, kantsler Konrad Adenaueri aegsel Lääne-Saksamaal, kus kohalikest miljonäridest said solidaarsust tunnustavad ja sotsiaalset turumajandust aktsepteerivad jõukad, kes pidasid meeles ränkades sõdades vaesunud rahvast, sest miljonärid olid nii targad, saades aru, et kui nemad rahvast ei hooli ja teda ei aita, siis pole ka jõukatel ilma vaesunud rahvata pikka pidu… Sest nagu öeldakse, armastus, küllap ka kodumaa-armastus, käivat ikka kõhu kaudu… Samuti tahab patriotism alati soosimist oma riigi poolt – ka rahva enamuse väikesed palgad tuleb riigil turgutada just nii kõrgeks, et ka alla toimetulekupiiri töömees peab suutma oma peret rahuldavalt ülal pidada kodumaal elades ja töötades. Siis võime olla kindlad, et iga mees, kui vaja, kodumaa kaitsmisel ikka õige poole valib. Tookord oli ka Saksamaa parematel poegadel ja tütardel kombeks massiliselt üle ookeani rännata Ameerikasse, parematele jahimaadele. Riik aga tuli omapoolse sotsiaalse turvalisusega appi, ja väljaränne minimaliseerus.

Tänane Eesti on nagu ikka veel 8 aastat laarlaste ja 17 aastat kestnud ansiplaste paremliberaalse vabaturumajandusega ristmikul, suutmata otsustada, kuidas edasi liikuda. Toonase Lääne-Saksamaa minimudelist sai alguse tänini positiivselt üle Euroopa ja Põhjamaade kehtiv astmelist tulumaksu aktsepteeriv sotsiaalne turumajandus ja inimest tunnustav sotsiaalne turvalisus. Täna aga oleks meilgi viimane aeg juba 25 aastat kestnud unistusega Põhjamaadele lõpuks tegelikult majanduslike näitajate poolest järele jõuda, et säästa oma riiki ja rahvast.

Meeldiv oli kuulda Tallinna TV valimisdebatis 22. jaanuaril erakonna Eesti 200 ettevõtjailt positiivset tunnustust, et nemad on solidaarsed vaestega. Eestis kuuleb selliseid sõnu haruharva.

Udo Knaps, Märjamaa

15 kommentaari
 1. Uudu 2 aastat ago
  Reply

  ausus ja õigulus saaks siis katsetatud, kui mingi kandidaat pakuks talle hääle eest 500 eurot. Kas Uudu lükkab selle pakkumise tagasi või võtab vastu? Miks ma arvan, et Uudu teeb viimase valiku?
  Mina küll valimas ei käi ja rahast ka puudust pole, kuid selline võimalus paneks mõtlema ja kõhklema küll. Sest mis sellest muutub, kui hääletan hundi asemel šaakali poolt? Küll aga saaksin teha reisi Vahemere äärde.

 2. Praegu 2 aastat ago
  Reply

  on kombeks, et iga ahv nikerdab kokku oma valimiskompassi. Mõtlesin, et panen samuti sihukese kokku, erilist mõistust see ju ei vaja. Kuid küsimused peavad olema selged ja asjakohased ning vastused mitte kaalutavad.
  Banded tähistan nii: keskbande – Ke, rehvibande – Re, konservandid – KR, pedesotsid – So, isamaareeturid – IR, Эстония99 – 99. Välja jätan ette lootusetud äpud ajuvabad, rohekad, elurikkujad ja puruvankad. Samuti pole üksikute huntide seast kedagi nimekat valida, kuigi just neil pole litsi kombeid.
  Vastavalt vastusele saab ennast liigitada bandega samameelseks ja lõpuks kokku lugeda, palju mingi bandega sul rahvast petta on soovi.
  Paljuski suhtumised kattuvad, sest vastandumine toimub põhiliselt just vastandumise enda pärast.
  Mõned suhtumised ei lähe näivalt kokku pakutuga, kuid see on põhjustatud valimiseelsest propast. Lähtunud olen hoopis varasematest hääletustest valitsuses (käib eriti Ke, Re, IR, So kohta).
  .
  Poliitika:
  .
  Kuulumine Euroopa liitu.
  JAHH, tingimusteta elu unistus – Ke, Re, 99, So
  JAHH, kuid palvega tilgutada meile rohkem armu – KR, IR
  EI – põhimõtteliselt ei poolda ükski bande
  .
  Suhtumine eurosse
  JAHH, sest me ise oleme äpud ega oska oma majandust korraldada – Ke, Re, 99, So, IR
  No nii ja naa, kuidas kasulikum – KR
  EI, vajame oma raha – otsesõnu ei poolda ükski bande
  .
  Suhtumine mõne liiduvabariigi lahkumisse EL-ist.
  JAHH, see on tema õigus ise valida oma tee – KR
  EI, see õõnestab Euroopa ühendriigi sünnitamist – Ke, Re, IR, So, 99
  .
  Välispoliitika:
  .
  Kas nõuda SSSR-i õigusjärglaselt Venemaalt riiikidevahelise õiguse järgimist ning Narvataguse ja Petserimaa tagastamist Eestile Tartu rahulepingu järgsetes piirides. Piir veekogudel määrata ülemaailmse mereõiguse võrdkauguse põhimõtte alusel.
  JAHH – KR
  EI – Ke, Re, So, 99
  Nagu hetkel bandele poliitiliselt kasulik – IR
  .
  Kas loobuda Venemaa kasuks ligi 200-ruutkilomeetrisest veealast Narva lahel, Narva veehoidlal, Peipsi ja Pihkva järvel?
  Loomulikult, kõik tuleb suurele sõbrale loovutada – Ke, Re, 99, So
  See on kokkuleppe küsimus, saame ruutkildi omale, anname kümme vastu – IR
  Ei mingeid loovutamisi – KR
  .
  Sekkumine teiste riikide siseasjadesse.
  JAHH, sest seal tuleb kehtestada jänkilik demokraatia ja meie ründeväele tuleb rahuvalvajate ja misjonäride sildi all anda võimalus omandada massimõrvamise kogemusi – KR, Ke, Re, So, IR, 99
  EI, küsimus tuleb panna rahvahääletusele – pooldavaid bandesid pole
  .
  Suhtumine Apsnõ ja Irõstoni iseseisvumisse.
  JAHH, sest sellise õiguse näeb ette ÜRO põhikiri – pole ühtki pooldavat bandet
  JAHH, sest tugevama võimu tuleb tunnistada – Ke, 99, So
  EI, sest iseseisvuse võimaldas neile vastik Venemaa, mitte armas liitlane USA – KR, IR, Re
  .
  Sõjandus:
  .
  Poolevalik 3.-s maailmasõjas.
  USA poolel Venemaa vastu . KR, IR, Re
  Venemaa poolel USA vastu – Ke, 99, So
  Kui USA ja Venemaa on ühel poolel, siis pole oluline, sest petta saame ikka meie – selle peale pole tulnud ükski bande
  .
  Kas vajame tanke, hävituslennukeid, pommituslennukeid, ristlejaid, rakette?
  JAHH – KR, IR
  EI – Re, Ke, 99, So
  .
  Kas NATO kaitseb meid, kui Venemaa peaks kallale tungima?
  JAHH – Ke, Re, So, 99, KR, IR
  EI – selle peale pole ükski bande tulnud
  .
  Kustkaudu Venemaa Eestit ründab?
  Venemaa on meie suur sõber ega ründa meid kunagi – Ke, So, 99
  Venemaa hoiatab ja teatab rünnakust ette ning tuleb tankidega – KR, Re, IR
  Venemaa ründab õhudessandiga ette teatamata külmal ajal ööl vastu puhkepäeva – selle peale ükski bande ei tule
  .
  Õigus:
  .
  Kas tunnistada riigikogu valimisseadus põhiseaduse §60 1lg vastaseks ning järelduvalt senised riigikogud alates 1992.a-st põhiseadusevastasteks ehk ainult de facto seisundis olevaiks nagu ENSV ülemnõukogudki.
  JAHH – seda ei tunnista ükski petisbande
  EI – Ke, Re, KR, IR, 99, So
  .
  Suhtumine presidendi ametisse.
  Presidenti kui poliitilist impotenti pole vaja – kindlat seisukohta pole ühelgi bandel
  President peab tegutsema kui riigivanem ehk juhatama valitsuse tööd – uudis igale bandele
  Las kõik läheb vanaviisi allamäge, kuid presidenti valiks rahvas – KR
  Ei mingeid muutusi – Ke, Re, 99, So, IR
  .
  Mittesünnijärgsetel Eesti kodanikel tühistada pärast kriminaalkuritegu eesti kodakondsus.
  JAHH – KR, IR
  EI – Ke, Re, 99, So

 3. Lõpp 2 aastat ago
  Reply

  Majandus:
  .
  Suhtumine sotsialismi.
  JAHH, traktor peab kõigile tasuta teki peale tõmbama – Ke, So
  EI, igaüks peab ise oma molli täitma – ei tea ühtki bandet
  Peab olema nii piits kui ka präänik, siis on painutatav võimalus rahvast petta – Re, 99, KR, IR
  .
  Kas Muhu saare ja mandri vahele ehitada sild või jätkata parvlaevaühendusega?
  Sild, sest see läheb tulevikus saarlaste arvukuse vähenedes ja tööstuse puudumises rahvale üha kallimaks ning nii saab rahvast rohkem nöökida – IR, Re, KR, Ke, 99, So
  Parvlaevad, sest neid saab oludele vastavalt ühekaupa korraldada – see ei mahu ühegi bande ajju
  .
  Suhtumine Balti raudteesse.
  JAHH, sest selle eest peab rahvas tulevikus üha enam peale maksma – Re, Ke, So, 99, IR
  EI, sest lollustest tuleb eos hoiduda – KR
  .
  Kas kaotada loodud väärtuste eest töötasult röövitavad kaudsed maksud ning maksta töötajale terve palk otse kätte, mis tõstaks töötaja sissetuleku ligikaudu 2-kordseks?
  JAHH – pole vastuvõetav ühelegi petisbandele
  EI, sest siis ei saa enne valimisi altkäemaksudega sahkerdada – Ke, Re, So, 99, IR, KR
  .
  Kas kaotada kaudsed jupimaksud ning kehtestada ühtse määraga tarbimismaks.
  JAHH – pole vastuvõetav ühelegi petisbandele
  EI, sest siis kaoks võimalus rahvast jooksvalt kasvavalt petta – Ke, Re, So, 99, IR, KR
  .
  Kas kehtestada vastutoime tollimaks neile Eestis tööstuslikult toodetavatele toodetele (vähemalt 3% kogutarbitavast), millele tootjariigis või -liiduvabariigis makstakse peale.
  JAHH – seda ei julge teha ükski bande
  EI – Ke, Re, So, 99, IR, KR
  .
  Kas kaotada igasugune maks neilt sisseveetavatelt tarbimiseks lubatud toodetelt, mida Eestis endas tööstuslikult ei toodeta (lõunamaised viljad, liiklusvahendid, laiatarbekaubad jmt).
  JAHH – seda ei soovi teha ükski bande
  EI – Ke, Re, So, 99, IR, KR
  .
  Kas jätkata töökate röövimist ja röövitu laialijagamist laiskadele.
  JAHH, kuid veelgi rohkem – Ke, So, 99
  JAHH, kuid pisut leebemalt – Re, KR, IR
  EI – see vastus ei meeldi ühelegi bandele
  .
  Rahvuskaitse:
  .
  Kas toetada eesti rahvuse väljavahetamist slaavlaste, neegrite ja muslimitega?
  JAHH, sest eestlusest tähtsam on papp – Ke, Re, So, IR, 99
  EI, sest ka lapse…lapsed peaksid tundma end eestlasena ja rääkima eesti keelt – KR
  .
  Kas kehtestada riiklikuks elunormiks samasooliste türaimemine ja vitulakkumine.
  JAHH – So, 99
  EI – KR, IR
  Nagu hetkel bandele poliitiliselt kasulik – Ke, Re
  .
  Kas muukatele tuleb eesti keelt sunniviisiliselt õpetada?
  JAHH, sest siis saame uusi maksumaksjaid – Ke, Re, So, KR, IR, 99
  EI, sest siis jäävad nad siin võõraks ning lahkuvad esimesel võimalusel – selle peale pole tulnud ükski bande
  .
  Praegu on Eestis käibel 3 ametlikku keelt – eesti, vene ja inglise. Millises eelistusjärjekoras peaks need keeled ametlikus kasutuses olema?
  E V I – on teisaseid pooldajaid aga eelistatakse siiski muud
  E I V – KR, IR
  V I E – Ke, 99, So
  I E V – Re
  .
  Haridus:
  .
  Mida peab teadma keska lõpetaja?
  Piisab kui lõpetaja saab 1 punkti ehk teab, kus asub koolis peldik – Re, Ke, IR, So, 99
  Lõpetaja peab teadma alusteadusi ja oskama neid rakendada – KR
  .
  Milline peab olema põhikooli ja keskkooli lõpetaja kehaline võimekus?
  Pole üldse oluline, tema ülesanne elus on vajutada nupule – Ke, Re, IR, So, 99
  Iga lõpetaja peab olema võimeline looduses ise hakkama saama – KR
  .
  Suhtumine õpetamiskeelde ülikoolides.
  Ainult eesti keeles. Kes tahab õppida, õpib enne omal kulul eesti keele piisavalt selgeks – ei toeta ainult eestikeelset õpet ülikoolides ükski bande
  Osalt eesti, osalt inglise keeles – KR, Re, IR
  Osalt eesti, osalt vene ja osalt inglise keeles – Ke, So, 99

 4. Udo,le! 2 aastat ago
  Reply

  Nüüd leidis selle loo autor endale uue sõbra ja vaeste eest seisja -Eesti200???!!! Tead Udo, loe ekre programm läbi ja arenda enda silmaringi.Seal on kirjutatud nii käibemaksu ja aksiiside langetamisest, samuti pensionite tõstmisest ja paljust muust.

  • Vaagija 2 aastat ago

   To Udo,Le! Ainus realistlik programm on tsentristlikul Keskerakonnal, mis ei ole üles ehitatud ebareaalsetele lubadustele. On ka viimane aeg edasi liikuda õiglase riigi suunas, sest kahjuks eelnenud 8+17 aastat parempoolsust on meie riigi jätkusuutlikkusele suurt kahju tekitanud.

  • Sellised 2 aastat ago

   mõisted nagu hea:halb, parem:halvem, kahju:kasu on hinnangulised ega ole üldse vaieldavad ega kõlba ka millegi tõestamiseks. Seega, kui räägid nii veenvalt mingist kahjust (või ka kasust), siis too välja arvud ja kindel alus, millelt on selline hinnang antud. Ja ära topi seda jätkusuutlikkust igale poole, sest kui seda poleks, siis oleks meil juba ammu kööga. On välja mõeldud mingi totakas ebamäärane mõiste, millega pole midagi peale hakata.

  • to Sellised 2 aastat ago

   Mis tõestust sul veel vaja on, kui siin riigis ei sünni piisavalt lapsi, siis ei olegi me jätkusuutlikud. Siin pole midagi hinnangulist, see on fakt ja kui me tahame riigi ja rahvusena säilida, siis peab sündivus olema suurem kui surevus. Nii lihtne see ongi. Oravate saamatuse pärast rändas siit välja tohutu hulk maksumaksjaid, mille haavu lakume siiani. Ja siis tuleb keegi väitma et kõik on suhteline ja maitse asi. Keskerakonda tulebki valida, sest juba on selle 2 aasta jooksul sündivus suurenenud. Inimesed vajavad kindlustunnet ja oravate juhitud Valitsused pole seda pakkunud. Igatahes oleme praegu vankrit kraavist välja sikutanud ja kui valija õiged valikud teeb 3 märtsil, siis on lootust ka edasi liikuma hakata. Ei taha tagasi RE ja EKRE utoopilised lubadused kuuluvad juba huumorivaldkonda.

  • Mida 2 aastat ago

   tähendab PIISAVALT? Taas üks tundeline hinnang. Kui sünnibki lapsi vähem, siis mis sest? Eostumisest lapseni võtab aega 9 kuud, kas selle ajaga surevad kõik eest välja? Ikka elatakse üle 100 ja sünnitatakse ka lapsi. Mingi tainapea röögib loosungit, et meid peab olema rohkem ja selleks on vaja lapsi rohkem. Aga kus on meie oludes see arukas inimeste arv? Üks nõuab 4 last naise kohta, teine iniseb miljonist, kolmas lihtsalt pröökab loosungeid, et teised on süüdi. Kui tulevikku vaadata, siis mida me teeme siis, kui taastumatud varud lõpevad? Kas me suudame energiaga varustada 2 või 20 miljonit sama edukalt kui 200 aastat tagasi said samaga hakkama miljon eestlast? Oleme ju praegu isemajandamisest üle läinud looduse reostamisele ja rüüstamisele ega kasuta seda arukalt. Võime küll mõõta suitsude arvu aga juba üks linn toodab risu rohkem kui 200 aasta eest terve Eesti oma siutsevate korstnatega.
   Kuid kui Eestis jääbki inimesi alla miljoni või pool miljonit, siis on ka uued olud tekkinud ning inimese mõtlemine on tänasega võrreldes hoopis teine ning hakkab ka lapsi rohkem sündima. Mis selles halba on?
   Aga lärmata praegu mingist jätkusuutmatusest ja väljasuremisest, kui ei teata olusid 50 või 150 aastat ettegi, on ikka puhas harimatus. Välja surrakse siis, kui Eestisse on järele jäänud ainult mehed või 1 naine, kes aga pole sünnitamisvõimeline. Seni aga lükake oma jätkusuutlik möla 24.-sse sajandisse.

  • to mida 2 aastat ago

   sinu kommentaarist kumab läbi üks suur saamatus, aina põhjuste otsimine miks midagi ei saa teha. Huvitaval kombel vanasti ei virisetud nii palju. Lapsed lihtsalt sündisid, tööd tehti lõpmatult rohkem kui nüüd. Ei olegi muud lisada kui et selle taasiseseisvuse aja jooksul on kasvanud meile peale põlvkond, kes on ainult käsi pikalt eest, andke. Eesti on praegu loodusekeskonna suhtes üks paremaid paiku sünnitamiseks, laste kasvatamiseks. Mida kuradit te ainult vigute, te lihtsalt sünnitage, teile on kõik soodustused selleks lakke keeratud. Aga ikka tuleb keegi siia vinguma ja ütlema et äkki 50 aasta pärast on siin midagi mäda. Just sinusuguste pärast ongi meil sündivus miinuses. Sa krdi töll ei kujta üldse ette kui palju lihtsam on siin riigis lapsi sünnitada ja kasvatada kui seda on näiteks USA-s kus igasugu lollused on nii üles keeratud, et anna kannatust. Vähem möla ja rohkem tegusid, me toetame teid, kuigi me ise ei saanud riigilt midagi, kasvatasime oma lapsed üles ilma igasuguse riigi toetuseta. Krt küll ma lihtsalt vihkan neid hädapätakaid kellel on alati sada põhjust ette vuristada miks jätta tähtsad otsused tegemata.

  • Ära 2 aastat ago

   nüüd nii silmapaistvalt vassi. Lapsed ei sünni LIHTSALT NIISAMA, sest laste taga on alati naine ja mees. Teine vale on see nagu oleks vanasti tööd tehtud ROHKEM. Ei tehtud rohkem, tehti hoopis vähem, kuid tööaeg oli pikem, sest polnud vahendeid, mis oleks lühema ajaga teinud saama töö.
   Meie sündivus peabki olema miinuses ehk lapsi peab naise kohta olema alla 2. Mida kähemal me oleme parimale arvule, seda looduslikum on meie elamisviis. Sest inimese kohta tuleb siis rohelust, vett, puhast õhku rohkem ja vastavalt ka reostust vähem. Eestist saaks Euroopa puhtamaid riike ning kui me ka EL-ist lahti saame, siis saame ka ise oma elu ise korraldada ega pea siia laskma asustada laisku mutukaid mujalt maailmast, mis suunatakse meie peremeeste poolt siia, sest neil endil kasvavad nad üle pea. Selline ähvardus on juba õhus ning sellele tuleb ühtselt vastu olla.
   Ma ei tea, kes on see loll, kes on nakatanud pea kõiki ajuvaba loosungiga, et meid on vähe ja muudkui ainult sünnitagem, kui meid elab Tallinnas 5 miljonit, Tartus 1 miljon, Valgas pool miljonit jne, et siis oleme õnne tipul. Mõelge vaid, milline peaks siis olema meil liiklusrägastik ja kellel meil oleks siis rahulik siin elada ja puhata, isegi välja rohelusse ei saa sa minna, sest needki vähesed rohealad on ärastatud. Sa vist pole käinud Guinea lahe ääres riikides ega näinud, kuidas seal üksteise seljas elatakse. Seal on korralik õppimine ja teadusetegemine võimatu, pole siis ime, et seal ollakse JÄTKUSUUTLIKUS vaesuses.
   Ei saa aru, keda MEID sa toetad? Ma ei kuulu ühtegi kampa ega ka kandideeri kuskile ega hääleta kellegi poolt.
   Ära loe ega usu neid loosungeid “kas sina oled juba sünnitanud 5 last?”.

 5. jah.. 2 aastat ago
  Reply

  Need enesekiitmise reklaamid söögi alla ja peale, ajavad ausalt juba öökima. Oleksin oodanud kasvõi ühelt erakonnalt reaalset plaani, kuidas püramiid uuesti pea pealt jalgadele tõsta, aga ei midagi, aina lubadused, lubadused, üks idiootsem kui teine. Meie oma raha eest ostetakse meie hääl oma isiklike ambitsioonide täideviimiseks, mitte otsuste tegemiseks, mis peaksid olema riigile tähtsad. Kõigepealt peaks läbi viima vigade paranduse ja alles siis edasi minema, aga kus sa sellega—magu hullunud sada aastat sööma trügitakse selle vaese pudrukausi kallal, mille valmimisele pole nad mitte üks karvavõrdki kaasa aidanud. Nagu mingid koletised öös, kelle ahned suud pärani ja harali sõrmed kõike endale kahmama.

 6. Ats 2 aastat ago
  Reply

  Keskerakonna valimiskampaania on õiglane, ilma teiste laimamiseta, asjalik, lubadused head. Ja on kindel, et nad oma lubadusi täidavad. Inetult käituvad Reformierakonna poliitikud, nad halvustavad teisi, aga mida neil ongi positiivset lubada, siis tekib kohe küsimus miks nad varem seda ei teinud, miks lasid vaesusel aina kasvada.

  • Millal 2 aastat ago

   enne on keskbandiidid oma lubadusi täitnud. Veel paar aastat tagasi olid nad rehvide lolluste vastu, nüüd ise võimutsedes aga viivad neidsamu lollusi veelgi usinamalt ellu. Ja pakuvad sotsialistlikke altkäemakse veel otsa. Vist ainult sotsid on veel jälgimad.

  • Vaagija 2 aastat ago

   Reformierakond lubab valijale vahetult enne valimisi ebareaalselt maa ja taeva kokku, samas miks peaks valija seda kõike uskuma, põhimõttel „kohe Euroopa viie rikkaima riigi sekka!“, kui neid lubadusi oli Reformierakonnal aega ellu viia tervelt 17 aastat, mis aga tänaseni tegemata. Miks peaks valija neid uskuma, kui tegelikult tehakse eelistatult eelistusi elujärje parandamisel ikka vaid niigi jõukale ja edukale järjele jõudnud väikesele rahvakillule?
   Keskerakond eelistab läbi seni marginaalseks jäänud keskklassi just keskklassi edendamise eelistamise, kaasates nii kogu rahva – õiglasema riigi suunas. Arusaades, et ilma rahva valdava enamuse kaasamiseta jääb meil kodus iga päevaga vähemaks nii töökäsi kui ka kodukaitsjaid. Keskerakonna valimiseelsed lubadused on pikalt ette läbi kaalutletud ja seega realistlikud, olgu tegemist siis varakult planeeritud ja enamuses juba edukalt ellu rakendatud tasuta ühistranspordiga nii Tallinnas kui ka üle vabariigi ääremaadeni välja; pikalt ette kavandatud erakorraline ja realistlik pensionide tõus; omavalitsuste tulubaasi tõstmine, mis heastab plussiga ka pikaaegse oravate tulubaasi kärpimised; tulumasuvaba miinimumi tõstmised, lastetoetuste tõhus kasv; miinimumpalga märkimisväärne tõus; õpetajate, politsei, päästjate jne palgatõus; lõplik eesmärk on loomulikult euroopaliku astmelise tulumaksu kehtestamine jne. Mäletan meie Laulva Revolutsiooni perioodi, kui kõikjal üle vabariigi oli suur tööpuudus; läks mõni aasta mööda ja kõikjal üle vabariigi sündis suur tööjõupuudus, mis kestab tänaseni… võite kolm korda arvata, mis oli selle põhjuseks?

 7. Jane 2 aastat ago
  Reply

  See kuidas käituvad reformierakondlased on lihtsalt tülgastav. Nad esitavad alatuid süüdistusi keskerakondlastele, laimavad neid. See erakond on nagu alatute inimeste jõuk.kes ronib võimule puhastades endale teed alatute võtetega mitte hoolides teiste inimeste tervisest, käitude labaselt, mõjutades inimesi oma valedega. Peavoolumeedia toetab neid ja seal lähevad läbi vaid kommentaarid mis halvustavad keskerakondlasi.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.